Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa H2040 compromisos estudantado

324 views

Published on

COMPROMISOS ESTUDANTADO

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programa H2040 compromisos estudantado

 1. 1. ESTUDANTADO Pachi Reigosa #outroXeito
 2. 2. Captación de Estudantado. Deseñar un Plan de Promoción da Universidade de Vigo para dar a coñecer a oferta formativa e os puntos fortes da Universidade e ser a primeira opción universitaria en Galicia. Atraer alumnado internacional mediante un Plan de Internacionalización baseado en docencia semi-presencial e virtual, cunha orientación a diferentes países obxectivo.
 3. 3. Igualdade de oportunidades. •  Defender a conxelación das taxas de grao e o achegamento dos prezos públicos de mestrados aos de grao . •  Establecer un programa de axudas para estudantes: –  Bolsas Alumni: Estudantes con expediente académico destacado. –  Bolsas Acceso:  Estudantes que soliciten praza en primeira opción. –  Bolsas Destino: Estudantes que no residan en Galicia –  Axudas de Emerxencia Social: Axuda urxente e de carácter extraordinario. –   Axudas a estudantes con discapacidade e en situación de dependencia. –  Axudas a estudantes con persoas dependentes ao seu cargo. –  Axudas de gardería ou educación infantil para estudantes con fillos ao seu cargo.
 4. 4. Atención ao alumnado de novo ingreso. •  Implantar de maneira efectiva un Plan de Mentorización/Tutorización para favorecer a súa integración. •  Mellorar a atención, asesoramiento, comunicación, apoio e orientación ao estudantado mediante o desenvolvemento do Centro de Atención ao Estudante durante as distintas fases na súa relación coa universidade.
 5. 5. Formación Integral do estudantado. • Identificar as necesidades formativas dos estudantes e completar a oferta de programas, cursos e xornadas de formación que ofrece a universidade. • Promover coñecementos e desenvolver habilidades e destrezas mediante actividades complementarias a formación curricular. • Favorecer a formación en valores como solidariedade, compañerismo, respecto e espírito crítico. • Incorporar nos Plans de Formación do Profesorado accións encamiñadas a dar resposta ás necesidades do estudantado.
 6. 6. Implicar ao estudantado na vida universitaria. •  Fomentar a participación do alumnado nos órganos de Goberno da Universidade. •  Potenciar as Delegacións de Alumnado e fomentar a realización de actividades e vida estudantil nos centros e intercentros. •  Fomentar o Asociacionismo Estudantil que realice unha labor por e para a comunidade universitaria. •  Colaborar nas iniciativas promovidas polo estudantado (ocio, cultura, voluntariado, cooperación, deporte, emprego, emprendimento, innovación, deseño, ...). •  Proporcionar apoio institucional, espazos, dotación económica, asistencia e visibilidade ás asociacións e as súas iniciativas.
 7. 7. Empregabilidade. •  Incrementar a relación coas empresas para mellorar a empregabilidade. •  Aumentar o número de convenios e acordos con empresas e institucións. •  Promover a realización do TFG y TFM en empresas. •  Promover a internacionalización das Prácticas Externas. •  Establecer un Programa de Orientación Laboral para facilitar a incorporación ao mercado laboral
 8. 8. Egresados. •  Desenvolver o Programa Alumni co fin de fidelizar as persoas egresadas, xa sexa para continuar a súa formación, converterse en colaboradores ou simplemente estreitar as relacións da universidade co mundo social, cultural, empresarial e político a través delas.
 9. 9. Pachi Reigosa #outroXeito
 10. 10. www.auniversidadedaspersoas.com VASPARTICIPAR? 23 ABRIL 2018
 11. 11. PachiReigosa #outroXeito

×