Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guvernul romaniei pilon 1-da-sibiu-03052012

757 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Guvernul romaniei pilon 1-da-sibiu-03052012

  1. 1. GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE Agenda Digitală pentru România Pilonul 1 - Piaţa Digitală Unică
  2. 2. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE Caracterizare•Europa se prezintă deocamdată ca un mozaic de pieţe online la nivel naţional, iar europenii nupot profita de avantajele unei pieţe digitale unice.•Conţinutul şi serviciile comerciale şi culturale trebuie să poată circula liber peste graniţe, iaracest obiectiv ar putea fi atins prin eliminarea barierelor normative şi facilitarea operaţiunilor defacturare şi plată electronică, a soluţionării litigiilor, precum şi prin sporirea încrederiiconsumatorilor.•Tranzacţiile din mediul digital sunt încă prea complexe, iar implementarea normelor diferă de laun stat membru la altul. Consumatorii şi companiile se confruntă deocamdată cu incertitudiniconsiderabile în ceea ce priveşte drepturile lor şi protecţia juridică atunci când fac afaceri online.•Piaţa unică digitală este departe de a-şi atinge potenţialul maxim. Costul estimat al acesteinereuşite va fi de cel puţin 4,1% din PIB până în 2020, şi anume 500 de miliarde de euro sau1000 de euro pe cap de locuitor.
  3. 3. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE Obstacole• Ofertă încă insuficientă de servicii online, naționale şi transfrontaliere• Lipsă de informare a operatorilor de servicii online şi de protecţie a utilizatorilor de internet• Sisteme de plată şi de livrare inadecvate și insuficient dezvoltate• Abuzuri prea numeroase şi litigii dificil de soluţionat• Implementare încă insuficientă a reţelelor de comunicaţii de mare viteză şi a soluţiilor tehnologice avansate
  4. 4. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE Mesaje cheie – Direcții CONNECTIVITATE Europenii trebuie să fie capabili să acceseze internetul oricând şi oriunde şi cu oricedispozitiv. “Libertatea digitală” a mişcării este vitală pentru realizarea Pieţei Digitale Unice - condiţiepentru generarea unei noi creşteri economice în Europa. Consumatorii trebuie să aibă acces să comande, să plătească şi să recepţioneze serviciionline, fără limitări date de graniţe, de lipsa de interoperabilitate sau conexiuni broadband inadecvate.Asigurarea disponibilităţii infrastructurii şi a unui conţinut de calitate şi credibil, la un preţ rezonabil esteo cerinţă pentru adevarata Piaţă Digitală Unică şi va mări şi cererea din partea consumatorilor. MENTALITATE DIGITALĂ A gândi digital este vital pentru creşterea Europei. Mediul guvernamental şi de afaceriEuropean trebuie să “gândească digital” în fiecare pas al lanţului de furnizare şi la toate nivelurileorganizaţionale. Dobândirea competenţelor necesare şi îmbrăţişarea oportunităţilor digitale este doar oparte a întregului proces, dar integrarea acestora în afacere este un atribut al viziuni digitale şi aldeciziei, ţinând de mentalitate şi abilităţi manageriale. A gândi digital oferă avantaje competitivemajore.
  5. 5. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ÎNCREDERE Trebuie să crească încrederea şi siguranţa în serviciile online mai ales în comerţulelectronic. Încrederea în mediul online este obligatoriu să crească, pentru a creşte volumul tranzacţiiloronline, în special a tranzacţiilor transfrontaliere. Dezvoltarea comerţului electronic în cloud computing şi datele deschise crează deopotrivăoportunităţi, dar şi provocări noi. Legislaţia actuală trebuie să să fie actualizată de fiecare dată cândnoile tehnologii oferă soluţii noi, pentru creşterea încrederii în comerțul electronic (legislația pentrucomerțul electronic, facturarea electronică şi semnătura electronică). DATE Combustibilul pentru motorul digital de creştere europeană este abilitatea de a exploatapotenţialul “Depozitelor mari de date”. Utilizarea inovativă a datelor este regăsită în orice industrie şifuncţionalitate de afacere ca o resursă importantă de creştere în afara capitalului şi a muncii. Furnizarea accesului la datele relevante, oferirea unor condiţii mai bune antreprenorilordigitali, împreună cu ideea de exploatare a potenţialului imens a depozitelor de date uriaşe este ocomponentă cheie de a crea locuri de muncă şi creştere economică. Interoperabilitatea este, deasemenea, o țintă cheie pentru a permite accesul la potenţialul oferit de utilizarea și reutilizarea adatelor relevante.
  6. 6. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE Acțiunile Pilonului 1 - Piaţa Digitală UnicăAcţiunea 1. Simplificarea procesului de acordare a licenţelor pan-European pentru aplicaţiile on-lineAcţiunea 2. Conservarea operelor "orfane" si a operelor cu tiraj epuizatAcţiunea 3. Deschiderea resurselor de tip date pentru reutilizareAcţiunea 4. Dezbaterea de către părţile interesate privind măsurile de stimulare a unei pieţe europene de conţinut onlineAcţiunea 5. Simplificarea distribuirii de conţinut creativAcţiunea 6. Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală în mediul onlineAcţiunea 7. Stabilirea unei date pentru migrarea la modul de plată unic european şi eFacturareAcţiunea 8. Revizuirea directivei eSignatureAcţiunea 9. Actualizarea Directivei privind comerţul electronicAcţiunea 10. Punerea în aplicare, de către Statele membre, a unor legi care să sprijine piaţa digitalăAcţiunea 11. Transpunerea Directivei TVA de către Statele membreAcţiunea 12. Revizuirea normele UE de protecţie a datelorAcţiunea 13. Completarea Directivei privind drepturile consumatorilorAcţiunea 14. Explorarea posibilităţilor pentru Rezolvarea Alternativa a DisputelorAcţiunea 15. Consultarea părţilor interesate privind despăgubirile colectiveAcţiunea 16. Codul UE al drepturilor onlineAcţiunea 17. Platforma beneficiarilor mărcilor înregistrate la nivelul UEAcţiunea 18. Armonizarea regimurilor de utilizare a numerotaţieiAcţiunea 19. Politica în domeniul planificării spectruluiAcţiunea 20. Analiza costului pe piaţa comunicaţiilor electroniceAcţiunea 101. Roaming (Soluţii durabile pentru pachetele de voce şi date în roaming până în 2012)
  7. 7. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE Statistici• Valoarea totală estimată a tranzacţiilor în Europa în 2010 a fost de aprox. 165 miliarde Euro• Reţelele de broadband pot crea mai mult de 2 milioane de noi locuri de muncă până în 2015• In 2014, vânzările de tablete şi telefoane inteligente se estimează să fie cu 44% mai mari decât vânzările de PC în 2011• Traficul global internet va creşte exponenţial, dublându-se în fiecare an. Utilizarea medie a internetului poate ajunge la 25 GB pe utilizator/pe lună• Consumatorii cheltuiesc 1,5 trilioane Euro anual pentru informaţia digitală în întreaga lume• Sectorul TIC are o pondere de 5% din PIB European, dar contribuie cu 50% la creşterea generală a productivităţii în Europa.• Firmele TIC cresc cu 25% mai repede decât cele din alte domenii, iar cea mai mare creştere a companiilor în următorii ani va fi în sectorul TIC• Volumul datelor creşte cu 40% anual• Azi, volumul de date numai pe Facebook este estimat cu cel al intregului internet in 2004• Utilizarea mobilă a datelor în Europa aproape se dublează în fiecare an, şi este estimată să atingă 1,5 trilioane Mb pe lună în 2015• Impactul economic al reutilizării informaţiilor în sectorul public este estimat să fie în jur de 140 Miliarde Euro anual în Europa
  8. 8. GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE MULTUMESC ! adrian.stanescu@mcsi.ro http://www.mcsi.ro http://www.digitalagenda.ro agendadigitala@mcsi.ro

×