Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eta2u - 14april2011

530 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eta2u - 14april2011

 1. 1. ETA2U<br />Furnizorde serviciisisolutiide infrastructura IT pentruadministratiapublica<br />
 2. 2. <ul><li>ETA2Uactiveazapepiata IT din 1992, in prezentlider de piata in CentrulsiVestultarii
 3. 3. Rolulcompanieieste de a furnizasolutiiinformatice integrate, produsesiservicii IT
 4. 4. ETA2U investeste in calitateaserviciiloroferitesi in pregatireaprofesionala a personaluluicompaniei.
 5. 5. Astfel, crearea de competente ale angajatilorprinprogramespeciale de training, au ca scopcertificareasiinstruireapersonalului ETA2U.
 6. 6. Prinparteneriatelestrategice create, ETA2U estecentru de suportsi service autorizatpentrumultebranduri de renume.
 7. 7. ETA2U esteunadintreputinelecompanii din domeniul IT din Romania care estecertificatasidispune de personal calificatsicertificat, pentru a ofericonsultantasiservicii IT pentruaproapetoatesistemele de operareexistente: Microsoft Windows, Sun Solaris, Novell si Linux.</li></ul>ETA2U – Cine Suntem?<br />
 8. 8. Aria de acoperire<br />Sediul central ETA2U estesituat in Timisoara <br />ETA2U cuprinde 10 filiale, fiecare cu o structuraindividuala, acoperindceledouacomponente de suport: vanzarisitehnic. <br />Din 200 de angajati, 70 suntinginericertificati, experti in a ofericonsultantapentrusolutiile IT, implicati in proiectebazatepetehnologiiavansate: Microsoft, Solaris, Novell, LINUX, IBM, VMWaresi 87 consultanti in vanzari, capabilisaidentificesisaraspundanevoilorclientilor. <br />Aria geografica in care ETA2U activeazacuprinde:<br />Timisoara, Alba-Iulia, Arad, Bucuresti, Cluj-Napoca, Deva, Oradea, Sibiu, TarguMures<br />
 9. 9. Principalelecertificaritehnicesicomerciale ETA2U<br /><ul><li> IBM First Tier
 10. 10. Lenovo First Tier
 11. 11. IBM & Lenovo Authorized Service Provider
 12. 12. SUN iForce Partner and Solutions & Services Provider
 13. 13. HP Preferred Partner
 14. 14. DELL Solution Partner
 15. 15. HP Accredited Service Delivery Partner
 16. 16. Xerox Concessionaire
 17. 17. Netapp Gold Partner
 18. 18. Oracle Value Added Distributor
 19. 19. VMWare Authorized Consultant
 20. 20. VMWare VIP Enterprise Partner
 21. 21. Microsoft Gold Certified Partner
 22. 22. Member of Microsoft System Builder Club
 23. 23. Microsoft DOEM
 24. 24. Microsoft Authorized Training Center
 25. 25. Novell & Linux Silver Solution Provider
 26. 26. Intel Premier Provider
 27. 27. CISCO Premier Partner</li></li></ul><li>Sisteme de mamagementimplementatesi certificate<br /><ul><li>SR EN ISO 9001:2008 Sistem de management al calitatii
 28. 28. SR EN ISO 14001:2005 Sistem de management al mediului
 29. 29. SR OHSAS 18001:2008 Sistem de management al sanatatiisisecuritatiiocupationale
 30. 30. SR EN ISO/CEI 27001:2006 Sistem de management al securitatiiinformatiei</li></li></ul><li>ETA2U Unitati de BusinessProdusesiServicii<br />
 31. 31. <ul><li>ETA2U Computer este business unit-ul care promoveazasolutiilesiserviciile IT ETA2U catrecompaniile private sisauinstitutiilepublice, oferindsuportsicosultantaclientilorpentru design-uloptim al solutieialesesiimplementareaei.
 32. 32. Obiectivul principal esteacela de a reduce costurilesiimbunatatiperformantaactivitatiiclientilor. Abordamdiferitesubiecteasigurand o etapizare a solutiilor, astfelincatchiarsi in conditiileuneidezvoltarietapizatesaasiguraminteroperabilitateasirentabilitateainvestitiilorceconduc la un sistemintegrat, echilibrat, unitarsi functional
 33. 33. Integrare de Sistemeinformaticesiproiectare/planificare de platforme IT, ceacoperatoateariile de interes Desktop</li></ul>Servere, Retea, Imprimare/CopiereScanare<br />
 34. 34. <ul><li>Divizia de servicii IT care acoperasegmentul de suport operational pepartea de calculatoare, servere, storage
 35. 35. Diviziaestecentruautorizat de service sisuportpentru o gamavariata de echipamentesibranduri IT.
 36. 36. Serviciilesisolutiile, oferite, complementareactivitatii de service, sunt: Help Desk, ManagementulsiMonitorizareainfrastructurii HW si SW, Suport IT livrat la distanta etc.
 37. 37. Certificari:
 38. 38. IBM & Lenovo Authorized Service Provider
 39. 39. HP Accredited Service Delivery Partner
 40. 40. Authorized Sun Service provider
 41. 41. Dell Solution Partner
 42. 42. Netapp Gold Partner
 43. 43. VMWare VIP Enterprize Partner
 44. 44. Microsoft Gold Certified Partner
 45. 45. Novell & Linux Silver Solution Provider</li></li></ul><li><ul><li>Divizia de servicii IT care acoperasegmentul de perifericepentrutipariresicopiere.
 46. 46. Centruautorizat de service pentru o gamalarga de echipamentesiproducatori de tehnologie de printing.
 47. 47. Solutiioferitecomplementaractivitatii de service: suportpentru client in ceeaceprivestedefinirea, implementareasigestionareaparcului de imprimantesicopiatoare, automatizareamanagementuluisigestiuniifluxului de documente, digitizareasiarhivarea electronica.
 48. 48. Certificari:
 49. 49. HP Authorized Solution Delivery Partner
 50. 50. Toshiba Exclusive Representative pentruTimissi Arad
 51. 51. Sharp Business Partner and authorized service pentruregiuneaTransilvania
 52. 52. Epson Authorized Business and Service Partner
 53. 53. Lexmark Authorized Business and Service Partner
 54. 54. Xerox Concessionaire</li></li></ul><li><ul><li>Divizia de Infrastructuraoferaservicii de design siinstalare de retele date-voce.
 55. 55. Cablareretele de calculatoare, instalareconfigurarecentraletelefonice, echipareasalilor de tip Data Center si Server Room.
 56. 56. Integrarea de instalatiielectricesi UPS, supraveghere video, control acces, detectiesialarmareantiincediusiantiefractie.
 57. 57. Certificari:
 58. 58. CISCO Premier Partner
 59. 59. AlliedTelesyn, Nortel, and SMC Authorized Partner
 60. 60. Ovislink Authorized Distributor
 61. 61. 3M Certified Integrator
 62. 62. AMP and Brandrex Certified Installer
 63. 63. AXIS and VIDO Electronics authorized Partner
 64. 64. Topica Autorized reseller</li></li></ul><li><ul><li>Celmaiexperimentatcentru de training din VestulRomaniei, livreazacursurioficialeadresateatatprofesionistilor in IT cat siutilizatorilorfinali.
 65. 65. Centruautorizat de certificare cu recunoastereinternationalaPrometricsi Pearson VUE, oferaposibilitateacertificariisisustinerii de examene.
 66. 66. Centrul de formareprofesionalaacredidat, putandeliberadiplomerecunoscute de MinisterulMunciisiEducatiei.
 67. 67. Dotat cu un centru demo, undecursantii pot vedeasitestaechipamentesitehnologii IBM, HP, SUN, DELL, Microsoft, Oracle, WMware, NetApp etc.</li></li></ul><li>EXEMPLE DE SolutiiimplementateIn AdministratiePublica<br />
 68. 68. PrimariaMunicipiului Timisoara<br />Dezvoltareasiadministrareainfrastructurii IT <br />Cerinte multiple cu nevoie de securitate, functionalitatesiscalabilitate<br />informarea populatiei <br />accesul Primariei Timisoara la resursele interne si externe <br />gazduirea intr-o infrastructura complet redundanta si securizata a domeniilor pentru portalul Primariei fara investitii de capital<br />conectarea sediilor Primariei si a punctelor de comunicare interactiva atat la internet cat si reteaua interna <br />realizarea unei zone de acces de tip hot spot pentru deservirea populatiei cu acces gratuit la internet<br />transmisii live prin intermediul internetului ale sedintelor consiliului local <br />servicii de acces la internet<br />ETA2U a pus la dispozitieun sistemautomat de monitorizare, raportaresialertarecapabilsainteractioneze cu absoluttoateelementeleinfrastructurii IT<br />Datoritafaptuluica ETA2U esteresponsabila de administrareasolutiiloraminitite, pentruasigurareaunui SLA (Service Level Agreement) corespunzator (timp de raspunsgarantat, escaladarerapida a problemelor, alocare de resurse, posibilitatiavansate de raportare)<br />Rezolvareaincidentelor se face prinintermediulunuiserviciudedicatde HelpDesksitoateresursenecesarepentru a asigura un management eficient, pebaza de prioritati, al incidentelor<br />
 69. 69. DirectiaFiscala a Municipiului Timisoara<br />Contract de Total Print Management<br />DFMT platestedoar cat tipareste<br />Investitiainitialapentruechipamente a apartinut ETA2U<br />ETA2U esteresponsabilapentrulivrarea de consumabilesi service-ulechipamentelor<br />ETA2U a realizat un studiu de dispunere a imprimantelorpentru a optimizasifacilitaaccesul rapid la documenteletiparite<br />S-a scurtatconsiderabiltimpul de procesare a documenteloratatprininlaturareatimpilormorti, cat siprinreducereasemnificativa a defectiunilorechipamentelor<br />Economiarealizata de DFMT fata de costurile cu tipariturainainte de contract este de 25%<br />AdministrarealegaturilorVPN de la punctele de incasaretaxe/impozite<br />S-a realizat o infrastructuraunitarasisimplu de utilizat cu disponibilitatecrescuta<br />Accesde la distanta in aplicatiile de taxe/impozitepentruinspectorii din terenprinintermediul PDA<br />
 70. 70. ConsiliulJudeteanTimis<br />Contract de service simonitorizare a infrastructurii IT<br />Proiect de virtualizareaServerelor<br />eliminareainvestitiilor de capital pentruserverepentru o perioada de 3 aniprinvirtualizareainfrastructurii<br />Realizarea de conexiuni VPN siretele wireless cu acces public<br />Camere de monitorizarepuncte de interes public care transmit imagini in timp real pe internet http://www.timislive.ro/<br />Solutia estescalabilasisuporta un numarnelimitat de conexiunifolosindtehnologia de server image streaming.<br />
 71. 71. PrimariaMunicipiului Oradea<br />Proiect de virtualizareaServerelor<br />Aplicatie de inventariere, control sioptimizareinfrastructura desktop-uri<br />Asiguraatatmonitorizarea cat siinstalarea automata de soft-urisau update-uri de aplicatiifara a fi necesarainterventia la fiecarestatie in parte<br />Asigurainventarul Hardware si Software<br />Servicii de securitateprinprotejarea retelei LAN de atacuriinformaticeprinutilizareadispozitivelor tip firewall<br />
 72. 72. Multumimpentruinteresulacordatsivaasteptam cu drag!<br />300079 Timisoara - Romania - Str. Gh. Dima nr 1 <br />e-mail: office@eta2u.ro - tel.:+4-0256-220.287<br />fax:+4-0256-499.508 - www.eta2u.ro<br />

×