Makten över skatten
optimal beskattning med ett globalt perspektiv
Spencer Bastani
Uppsala Universitet
14 November 2013
Om rapporten
• Vilka roller spelar skatt på arbete och kapital i
ett effektivt och rättvist skattesystem?
• Fokus på hur d...
Optimal beskattning
• Teorin om optimal beskattning:
– Utgångspunkt: Skatteintäkter krävs för att
finansiera offentliga ut...
Optimal beskattning
• Den normativa ansatsen: hur staten
värdesätter olika individers välfärd.
• Syftet med teorin: belysa...
Exempel på effektivitetsförluster
• Skatt på arbete kan leda till att individer:
–
–
–
–

Jobbar mindre (intensiv marginal...
Budgetvillkor
• Om individer och företag är måttligt känsliga
för skatteförändringar gäller:
– Skattesänkningar måste fina...
Fördelningsambitioner och effektivitet
• Ett optimalt skattesystem
– Speglar hur staten värdesätter
omfördelning och skatt...
Optimal beskattning
• Givet hur skattesystemet ser ut,
– Vad är politiska prioriteringar?
– Vad är reaktioner på skattebas...
Optimal beskattning
• Exempel:
– Är sänkt bolagsskatt ett politiskt val? Eller är det
framtvingat av internationell skatte...
Empirisk evidens
• Intensiv marginal:
– Skattebetalare i övre delen av
inkomstfördelningen relativt okänsliga
för skattefö...
Empirisk evidens
• Extensiv marginal:
– Gällande uppfattning: extensiv marginal
mer responsiv än intensiv marginal.
– Men ...
Jobbskatteavdrag
• Genom att göra det mer lönsamt att
arbeta är tanken att individer ska söka
sig till arbete
– Bygger på ...
Jobbskatteavdrag och minimilöner
• Om fler är villiga att arbeta till en lön
lägre än gällande minimilöner skapas
en ”kö” ...
Platt skatt ej optimalt
• Den optimala skatten på arbete är inte
platt (Diamond och Saez 2011)
• Välfärdsvinster av progre...
Fördelningseffekter
• Alla skatter genererar skatteintäkter.
• Men olika skatter har olika fördelningseffekter
– Skatt på ...
Skatt på kapital
• Kapitalinkomster mer ojämnt
fördelade än arbetsinkomster.
• Skatt på kapitalinkomster
– Genererar förhå...
Kapitalskatter
• Arvsbeskattning
– Uppenbara fördelningseffekter?
–

• Fastighetsskatt
– Låga effektivitetsförluster?

• B...
Nya utmaningar för skattepolitiken
• Internationell skattekonkurrens leder till nya
utmaningar.
• Kapitalskatter främst dr...
Har vi ett ”race-to-the-bottom”?

(Källa: OECD)
Kapitalskatter
• Internationellt samarbete viktigt.
• Inte uppenbart att bolagskatten måste
gå mot noll.
• Konkurrensförde...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Makten över-skatten-spencer-bastani-14nov2013

541 views

Published on

A presentation held by PhD Spencer Bastani, Uppsala University, at the seminar "Makten över skatten" on the 14th of November 2013.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Bör värnskatten tas bort av ideologiska skäl, eller för att den leder till att många högpresterande individer flyttar från Sverige?
 • Arvsbeskattning – lika livschanser
  Bolagskatt: Ett sätt att beskatta inkomster från patent och intellektuell egendom.
  Ett sätt att beskatta utländskt ägande i Svenska företag
 • Attraktiv mix mellan bolagsskatt och offentliga investeringar.
 • Makten över-skatten-spencer-bastani-14nov2013

  1. 1. Makten över skatten optimal beskattning med ett globalt perspektiv Spencer Bastani Uppsala Universitet 14 November 2013
  2. 2. Om rapporten • Vilka roller spelar skatt på arbete och kapital i ett effektivt och rättvist skattesystem? • Fokus på hur dessa skatter påverkas av ökad global ekonomisk integration. • Utgår huvudsakligen från teorier om optimal beskattning.
  3. 3. Optimal beskattning • Teorin om optimal beskattning: – Utgångspunkt: Skatteintäkter krävs för att finansiera offentliga utgifter och inkomstomfördelning. • Normativ ansats, avvägning mellan – Positiva effekter: Jämnare inkomstfördelning, finansierande av privata och kollektiva varor. – Skadliga effekter: Effektivitetsförluster, ekonomiska aktiviteten reduceras av skatter.
  4. 4. Optimal beskattning • Den normativa ansatsen: hur staten värdesätter olika individers välfärd. • Syftet med teorin: belysa viktiga avvägningar som är relevanta för ekonomisk politik givet ett visst omfördelningsideal. – Teorins uppgift är därför inte att svara på hur höga eller låga skatterna generellt bör vara.
  5. 5. Exempel på effektivitetsförluster • Skatt på arbete kan leda till att individer: – – – – Jobbar mindre (intensiv marginal) Jobbar inte alls (extensiv marginal) Investerar mindre i utbildning Flyttar utomlands • Skatt på kapital kan leda till: – Minskat sparande och investeringar – Kapitalflykt
  6. 6. Budgetvillkor • Om individer och företag är måttligt känsliga för skatteförändringar gäller: – Skattesänkningar måste finansieras med minskade offentliga utgifter. – Skattehöjningar leder till ökade skatteintäkter och ökat utrymme för offentlig konsumtion. • Detta är en konsekvens av statens budgetvillkor.
  7. 7. Fördelningsambitioner och effektivitet • Ett optimalt skattesystem – Speglar hur staten värdesätter omfördelning och skatteintäkter för olika ändamål. – Balanserar dessa ambitioner med hur kraftigt skatter snedvrider ekonomiska beslut. • I praktiken: kompromiss mellan skattepolitiska målsättningar och uppskattningar om skattebasernas rörlighet.
  8. 8. Optimal beskattning • Givet hur skattesystemet ser ut, – Vad är politiska prioriteringar? – Vad är reaktioner på skattebasernas rörlighet? • Empirisk forskning nödvändig!
  9. 9. Optimal beskattning • Exempel: – Är sänkt bolagsskatt ett politiskt val? Eller är det framtvingat av internationell skattekonkurrens? – I vilken utsträckning är ett jobbskatteavdrag • Ett sätt att få individer i sysselsättning? (effektivitetsvinster) • Ett sätt att sänka skatter för dem som arbetar? (fördelningspolitik)
  10. 10. Empirisk evidens • Intensiv marginal: – Skattebetalare i övre delen av inkomstfördelningen relativt okänsliga för skatteförändringar (Bastani och Selin, 2013) – Samtidigt tendens bland egenföretagare att inte betala statlig inkomstskatt genom inkomstomvandling. • Urholkar progressiviteten i skattesystemet.
  11. 11. Empirisk evidens • Extensiv marginal: – Gällande uppfattning: extensiv marginal mer responsiv än intensiv marginal. – Men merparten av empiriska studier kommer från andra länder, där arbetsmarknaden ser annorlunda ut. – Viktigt att förstå de långsiktiga effekterna av inkomstskatter, men svårt att utvärdera empiriskt.
  12. 12. Jobbskatteavdrag • Genom att göra det mer lönsamt att arbeta är tanken att individer ska söka sig till arbete – Bygger på idén att arbetslöshet är frivillig – Utformningen innebär lägre skatter för alla som jobbar. – Inte bara till grupper som svarar på ekonomiska incitament längs den extensiva marginalen.
  13. 13. Jobbskatteavdrag och minimilöner • Om fler är villiga att arbeta till en lön lägre än gällande minimilöner skapas en ”kö” på arbetsmarknaden. – Tendens till att jobbskatteavdrag ökar klyftorna mellan dem som har ett arbete och de som inte har ett arbete, utan effektivitetsvinster. – ”Insider-outsider” problematik
  14. 14. Platt skatt ej optimalt • Den optimala skatten på arbete är inte platt (Diamond och Saez 2011) • Välfärdsvinster av progressiva skatter kan vara stora. • Det är inte komplicerat att ha olika marginalskatter. • Att definiera skattebasen kan vara komplicerat, men detta gäller både platt och progressiv skatt.
  15. 15. Fördelningseffekter • Alla skatter genererar skatteintäkter. • Men olika skatter har olika fördelningseffekter – Skatt på arbete progressiv. – Skatt på konsumtion (moms) regressiv. – Kapitalskatter?
  16. 16. Skatt på kapital • Kapitalinkomster mer ojämnt fördelade än arbetsinkomster. • Skatt på kapitalinkomster – Genererar förhållandevis små skatteintäkter – Men fördelningseffekter kan vara stora • Teoretiska studier tyder på att skatt på kapital är viktigt i ett omfördelande skattesystem.
  17. 17. Kapitalskatter • Arvsbeskattning – Uppenbara fördelningseffekter? – • Fastighetsskatt – Låga effektivitetsförluster? • Bolagsskatt
  18. 18. Nya utmaningar för skattepolitiken • Internationell skattekonkurrens leder till nya utmaningar. • Kapitalskatter främst drabbade. • Bristfällig empirisk evidens gällande skattebasernas rörlighet (kapitalflykt, migration) • Utrymme för skattereformer baserat på trosuppfattningar kring skattebasernas rörlighet.
  19. 19. Har vi ett ”race-to-the-bottom”? (Källa: OECD)
  20. 20. Kapitalskatter • Internationellt samarbete viktigt. • Inte uppenbart att bolagskatten måste gå mot noll. • Konkurrensfördelar genom antingen: – Låga bolagsskatter – ”Rimliga” bolagsskatter och offensiva offentliga investeringar för att skapa ett attraktivt investeringsklimat (komparativ fördel Sverige?)

  ×