Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Makten över-skatten-sandro-scocco-14nov2013

539 views

Published on

A presentation held by Sandro Scocco, chief economist at the think thank Global Utmaning (Global Challenge) at the seminar "Makten över skatten" on the 14th of November 2013.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Makten över-skatten-sandro-scocco-14nov2013

 1. 1. Ett internationellt politikskifte i början av 80-talet i spåren av stigande arbetslöshet • Marknadsmisslyckande mindre skadliga än politikmisslyckande! – Politisk slutsats: Avreglera marknader (ex. finans- och arbetsmarknaden) – Omedelbar effekt: Förändrade maktförhållande – Förväntad dynamisk effekt: Ökad ekonomisk effektivitet/tillväxt. • 80- och 90-tals teorier om optimal beskattning – Politisk slutsats: sänk bolags-, kapital-, förmögenhets- och marginalskatter och sänkta ersättningsnivåer i socialförsäkringarna – Omedelbar effekt: ökade inkomstskillnader. – Förväntad dynamisk effekt: Ökade investeringar och lägre arbetslöshet. 1
 2. 2. Arbetslösheten en besvikelse - idag historiskt hög 2
 3. 3. Ökade topp 1% inkomster ökar inte investeringar! Relationen mellan investeringsandel av BNP och topp 1-% inkomstandel (Inkomstandelen för den översta procenten på inkomstskalan)i för 14 OECD länder* under perioden 1970-2008 (kommande studie S.Scocco, L.F. Andersson 2012). De 14 OECD länderna som ingår är: Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Japan, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA
 4. 4. Vad gick fel? Strukturella reformer 1980-2007 Ökade inkomster för de absolut rikaste (Kapitalägarna) Ingen effekt på investeringar 1980-2007 (reala) Inflation på tillgångar Ökade skuldsättning i hushållen Ökade skulder lönsamt i finansiella sektorn
 5. 5. Offentlig sysselsättning minskar som andel, idag 300.000 färre än 19871! 5 1, Justerat för 130.000 offentliganställda som klassificeras som privata
 6. 6. Hushållens justerade disponibelinkomst för välfärdstjänster (SCB) 6
 7. 7. Medelvärde för hushåll som har välfärds­tjänster Hushållsföreståndarens ålder, oavsett familjetyp. Tusentals kronor (SCB) 7
 8. 8. Skatter och transfereringar centrala för inkomstspridningen (SCB)
 9. 9. 30-talets återhämtning byggd på förstärkta inkomster Förändring av inkomster 1933-34 kontra 2009-10 9
 10. 10. Finansiera tillväxten med höjda skatter för de rika? ” … This can be achieved by raising marginal tax rates on the rich but also improving tax compliance, eliminating tax deductions, and reassessing the role of taxes in all forms of property and wealth, …” Angel Gurría Secretary-General OECD 10

×