Miljöpartiet

333 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
333
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Miljöpartiet

  1. 1. Miljöpartiet Åsa Romson, språkrör och Gustav Fridolin, språkrör 1. Vad tänker ni gör de närmare fem, tio åren för att Sverige ska bli koldioxidneutralt 2050? Svar: Det finns flera åtgärder vi måste vidta för att börja minska de svenskautsläppen i takt med forskarnas rekommendationer. Det handlar om investeringar och om skattejusteringar. Vi föreslår statliga investeringar i sådant som hållbar infrastruktur, upprustning och energieffektivisering av miljonprogrammets bostäder och förnybar energi. Detta finansieras genommiljöskatter, som i sig leder till effektivare teknik och resursförbrukning. Bland annat behöver, som artikelförfattarna efterfrågar, koldioxidskatten höjas i enlighet med det förslag som klimatberedningen, där alla partier var representerade, lade fram. För att effektivisera godstransporterna ser vi behov av en differentierad lastbilsskatt som styr mot järnväg och en flygskatt som ska säkerställa att också flyget bär sina miljökostnader. Utöver sådana tydliga klimatreformer är det viktigt att hela politiken drar åt samma håll. Av det skälet vill vi inrätta ett klimatpolitiskt ramverk liknande det finanspolitiska ramverket, på samma sätt som Storbritannien och flera andra länder redan har infört eller diskuterar att införa. Politiker behöver bindande mål att hålla sig till, och näringslivet behöver tydliga regler och en glasklarriktning som ger trygghet för att investeringar i ny teknik och energieffektivisering lönar sig. 2. Delar ni vår syn att en förutsättning för att de skuldsatta länderna i Sydeuropa ska få en god utveckling är att deras handelspartner stimulerar sina ekonomier, i första hand genom investeringar för hållbarhet? Svar: Åtstramningarna i Sydeuropa har redan lett till massarbetslöshet, det behövs investeringar för att stimulera framväxten av nya jobb. Vi har ett ansvar, både i Sverige och i EU som helhet, att göra offentliga investeringar som visar att man kan bygga ett utvecklat samhälle som inte är beroende av energislöseri och resursförbrukning. Detta är en grundbult både i vår politik i Sverige, och i det manifest som Europas samlade gröna partier går till val på i maj. 3. Investeringarna i Sverige har sjunkit till rekordlåga nivåer, samtidigt som behoven av investeringar är stora. På vilken ambitionsnivå vill ni lägga er och vilka innovativa lösningar ser ni framför er för att locka fram kapital också från privata finansiärer? Svar: Vi vill öka de offentliga investeringarna med 30 miljarder kronor. Vi ser också goda möjligheter i att förbättra samarbetet mellan staten och näringslivet, främst i form av tydliga spelregler, så att även de privata investeringarna kan öka. Till detta hör våra förslag om nedsatt skatt för nya forskningsintensiva företag, underlättande av personaloptioner i små och växande företag och stärkt samverkan mellan forskning och näringsliv
  2. 2. 4. Många nya jobb finns inom tjänstesektorn, såväl privat- som skattefinansierad. På vilket sätt bör skatter och regelverk främja en hållbar tillväxt i denna sektor med många arbetstillfällen? Svar: Konsumtion av tjänster är resurssnålt och bra för jobben. Kostnaderna för tjänstesektorn bör därför sänkas och det är vår grund till att vi vill behålla den sänkta restaurangmomsen och även sänka skatten för reparationstjänster. 5. Värdet i den finansiella sektorn är mer än tolv gånger så stort som världens BNP. Vid slutet av 1990-talet var det tre gånger så stort. Trots detta är investeringarna i både Sverige och EU otillräckliga. Alltmer av utlåningen har i stället använts till spekulation i tillgångsvärden, främst fastigheter. Hur vill ni agera för att bidra till att de finansiella obalanserna i världen rättas till? Svar: Det är ingen lätt fråga. Det finns ingen enkel kortsiktig lösning. Förändringar i form av ändringar i kapitaltäckningsregler och förändringar i bankernas behov av höjda säkerheter vid osäker utlåning är viktiga. Att elva EU-länder nu inför en gemensam skatt på finansiella transaktioner nästa år är positivt. Vi kommer att föreslå att Sverige ansluter sig till detta samarbete. 6 och 7. Investeringarna i Sverige har sjunkit till rekordlåga nivåer, samtidigt som behoven av investeringar är stora. På vilken ambitionsnivå vill ni lägga er och vilka innovativa lösningar ser ni framför er för att locka fram kapital också från privata finansiärer? Svar: Där handlar det om att Sverige måste bli en aktiv internationell aktör, bådegenom EU och med Norden som bas kan vår röst oftare visa vägen. Vi ser att Sverige både kan och bör föregå med gott exempel och ta ansvar. Vi måste ta vårt ansvar för klimatfinansieringen med additionella medel så som vi har lovat i internationella förhandlingar. Miljöpartiet har föreslagit att åtminstone 2 miljarder kronor per år behöver skjutas till i närtid till det här området. Det är baserat på den beräkning som är gjord av biståndsorganisationer och andra som har granskat löftena i de internationella klimatförhandlingarna. 8. På vilket sätt vill ni agera för att Europa som helhet ska bli en mer dynamisk region i världen och en stark kraft för en hållbar och fredlig värld? Svar: Vi skulle kunna vara mer pessimistiska, men de framgångar som de gröna har haft i parlamentet gällande fiskepolitiken under den senaste mandatperioden ger oss visst hopp. Vi tror också att EU har stor potential att utveckla viktiga fredspolitiska verktyg för tidig konfliktlösning och samordning av insatser vid olika internationella kriser, därför föreslår vi en stående fredskår inom EU. Vi vill att EU styr om sina investeringar från motorväg till järnväg, tar krafttag mot diskrimineringen av romer och annan rasism och blir en bättre aktör för demokrati och fred i världen. Det sista kan verka vara vid sidan av huvudfrågan här, men ett nationalistiskt EU som sluter sig mot omvärlden kommer aldrig att bli en fungerande aktör för en bra global utveckling.

×