Successfully reported this slideshow.

Centerpartiet

397 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Centerpartiet

  1. 1. Centerpartiet Martin Ådahl, Chefsekonom 1. Vad tänker ni bör göras de närmaste 5-10 åren för att Sverige ska bli koldioxidneutralt 2050? Svar: Genom grön skatteväxling, det vill säga höja skatten på det som är miljöskadligt och finansiera det genom sänkt skatt på arbete och miljöförbättrande verksamhet. Med miljöstyrande skatter och ekonomiska styrmedel kan vi skapa en stark omvandling i hela ekonomin. För att få bort utsläppen från trafiken behöver vi få fram de nya miljölastbilarna och drivmedlen med miljölastbilspremier. Vi behöver införa premie-avgiftssystem (bonus- malus) som belönar köp. Vi behöver fortsätta med elcertifikaten för att höja det förnybara och inte lägga nya kostnader och skatter på biokraften. Vi behöver stimulera mikroproduktion av el från solceller. Vi behöver förstärka incitamenten till energibesparingar, inte minst i bostäder. Och mycket mer. 2. Delar ni vår syn att en förutsättning för att de skuldsatta länderna i Sydeuropa ska få en god utveckling måste deras handelspartners stimulera sina ekonomier, i första hand genom investeringar för hållbarhet? Svar: Ja, vi anser inte att ekonomin i Europa ska stramas åt. Fram till dess att högkonjunkturen återvänder måste vi bedriva en offensiv investeringspolitik som tar hänsyn till en sund och stabil finanspolitik. 3. Investeringarna i Sverige har sjunkit till rekordlåga nivåer, samtidigt som investeringsbehoven är stora. På vilken ambitionsnivå vill ni lägga er och vilka innovativa lösningar ser ni framför er för att locka fram kapital också från privata finansiärer? Svar: Påståendet stämmer inte. Utvecklingen har vänt och investeringarna i privat sektor ökar igen efter finanskrisen 2008. Detsamma gäller offentlig sektor där investeringarna ökat genom framförallt satsningar på fysisk och digital infrastruktur. Men mer behövs, inte minst måste investeringar i järnväg öka. Centerpartiet föreslår två innovativa lösningar för att öka investeringstakten i svensk samhällsekonomi. Vi vill bjuda in privat kapital till en Offentlig- privat samverkan (OPS) samt att resurser som frigörs vid försäljning av statliga bolag ska gå till samhällsekonomiska investeringar i infrastruktur. 4. Många nya jobb finns inom tjänstesektorn, såväl privat- som skattefinansierad. På vilket sätt bör skatter och regelverk främja en hållbar tillväxt i denna sektor med många arbetstillfällen?
  2. 2. Svar: ROT, RUT och Restaurangmomsen är bra exempel på hur skatter och regelverk kan främja tillväxten av en tjänsteekonomi. Vi vill skatteväxla genom att öka skatterna på utsläpp och minska dem på jobb. Vi gynnar tjänstesektorn genom att göra det lättare att anställa. Vi arbetar också för förbättrade villkor för det aktiva ägandet i företag. En högre grad av direkt och personligt ägande i det svenska näringslivet stärker företagens konkurrenskraft genom att ägare går in med kompetens och engagemang i företagets verksamhet på ett sätt som det institutionella kapitalet inte medger.

×