Sumativprsbat2014 test romana

207 views

Published on

limba si literatura romana

Published in: Science
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
207
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sumativprsbat2014 test romana

  1. 1. TEST SUMATIV – Clasaa VIII-a Citeș tecuatenț ietextul de mai jospentru a rezolvacerinț eleformulatepebazaacestuia : ”La răspântia din care se desfacedrumulînspreCaleaVergului, se pituleș tecăsuț aHagiului, înmijloculuneigrădinistufoase.Deschideuș atinzii; o încuiegrabnic; intrăîntr-o odaiemicăș iîntunecoasă; aprinde o lumânare de seu; se aș eazăpe pat; îș iiacapulînmâniș i-ș irazemăcoatele de genuchi.Păreț iisuntcojiț iș igalbeni; grinziletavanului, negreș iprăfuite; icoanele, cu sfinț iș terș i; patul de scânduri, acoperit cu o păturălăț oasă, vărgată cu albș iviș iniu.Douăperne de paie la pereteș iuna de lânăîmbrăcatăîntr-o faț ăsoioasă.Pejos, pardoseală de cărămizireci. Odaietristă, întunecoasă, unmormântpeaicăruiochi de geam, ca un sfert de hârtie, ț ar fi fricăsăpriveș ti, de fricăsă nu vezimorț iiodihnindu-se cu feț eleînsus. Hagiultresăriș isuflăînlumânare. – Costăparale. Măgândesceuș ipeîntuneric. Oh! Doamne, Doamne, ce bun eș ti, ceînț elepteș ti! De n-ar fi soare, câtelumânări mi-artrebuisăarzziuaînprăvălie!...Cecheltuială![...] Abia se lungi în pat, ș igândurileîncepură, întăiblânde, prietenoase, ș -apoiîndoielnice, posomorâte… Hagiul se rostogoleș teîn pat. Prea e fericit.Nu poatedormi.Râdeș ioftează.E deș teptș ivisează.Cevis! De nu s-arsfârș i! Dacăaci, înzădufș iîntuneric, arstaînpicioare, ș ibaniiarcreș te, ca o răvărsare de apă, de la tălpiînsuspânăpestecreș tetulcapului... Oh! cefericitar fi Hagiul! Înaintesă-ș ideasufletul, arvedeafaț aș ivecinicialuiDumnezeu.Moarteasăaibăcoasă de aur, el ș i-arînfigeamândouămâneleîntăiș ulei! Picături de ploaie bat îngeamurileHagiului. Hagiultresare.Nimeni.Se ș tergepefrunte de năduș eală.Răsuflăgreu, ca p-un suiș de deal c-o povarăînspinare.Îi bate inima: visuluneimorț ifericitei s-a prefăcutîntr-o viaț ă de spaimă. Picăturigreleizbescîngeamuri.Gândulcăarputeasă-l jăfuiascăcinevaîl face săsară din pat. Aprindelumânarea.E galbencaceara.Părul, nepieptănatș i lung, i- atârnăînviț ioanepeceafăș ipefrunte.Se uită la icoane.Se închină.Ș i-aduceaminte de Dumnezeu.[...] Aș apetrecuviaț aHagiulpână la bătrâneț e. Un ș irnecurmat de chinurifericite, nebăgândnimicîn el, nepunândnimicpe el. Fărăfoc; fărăfiertură; neiubindpenimeni; tresărindcând umbra i se încurcaînpicioare; închizându-se ziua cu zăvorulîncasă; robotindnopț ileînodaie cu o lumânare de seuînmână, ca o stafieuscată.[...] (BarbuDelavrancea, HagiTudose) I. Cunoaș tereatextului ( 54 de puncte ) 1. Indicănumelepersonajului din text.4p 2. Indicădouămoduri de expunereprezenteîn text ș iexemplifică-le prindouăcitate.10p 3. Realizează, într-o compunere de 10-15rânduri, caracterizareapersonajului din text.40 p Veiaveaînvedere: Surprindereatrăsăturilorpersonajului; Susț inereatrăsăturilor cu referire le text; Indicareamijloacelor de caracterizare; Încadrareapersonajuluiîntr-o categorieumană, pebazatrăsăturiidominante; II. Limbaromână ( 36 de puncte ) 1. Împartefrazaurmătoareînpropoziț iiș iindicăfelulacestora”Larăspântia din care se desfacedrumulînspreCaleaVergului, se pituleș tecăsuț aHagiului…”12p 2. Indicăfuncț iasintactică a cuvântuluisubliniatș ifăexpansiuneaacestuiaînsubordonatacorespunzătoare: ”Păreț iisuntcojiț i…”12p 3. Alcătuieș tedouăfrazeîn care pronumelerelativce, săintroducă, o subordonată PR ș i o subordonată SB.12p SE ACORDĂ 10 PUNCTE DIN OFICIU

×