Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nr. 2 Test Nume:
Data:
I. Rescrie enunț urile corectând greș elile: (1p)
a) Nmeni dintre ei n-au venit.
b) Nimeni ș i nimi...
VI. Completaț i spaț iile punctate cu formele adecvate ale adjectivului pronominal de întărire:
(1p)
a) Mama ................
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Test 7 dificil romana

234 views

Published on

limba si literatura romana

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Test 7 dificil romana

  1. 1. Nr. 2 Test Nume: Data: I. Rescrie enunț urile corectând greș elile: (1p) a) Nmeni dintre ei n-au venit. b) Nimeni ș i nimic nu mă poate opri. c) Nici unul din clasă nu a rezolvat corect problema. d) Spune decât adevărul, deș i nimeni nu-l aprobă. e) Nici într-un caz nu accept. II. Menț ionează ce părț i de vorbire sunt cuvintele subliniate de mai jos: (1p) a) Nu am nici un singur exerciț iu greș it. b) N-a venit nici unul, nici altul. c) N-a venit niciunul. d) N-a rezolvat niciun exerciț iu. III. Foloseș te în scurte enunț uri ca pronume interogative, respectiv adjective interogative termenii care, câț i. (1p) IV. Completează frazele cu formele pronumelui relativ care în G, realizând corect acordul: (1p) a) A lipit cartea...................................... copertă se rupsese. b) Avea ochi ............................................. culoare era deosebită. c) Iată copilul ............................................... profesori sunt exigenț i. d) Găsise un tablou ............................................. ramă se rupsese. e) Acestea erau cântecele ................................... autor fusese remarcat. V. Alcătuieș te enunț uri în care pronumele relativ cine să fie, pe rând: (1p) a) subiect b) complement direct c) nume predicativ în N d) complement indirect în D e) atribut pronominal genitival:
  2. 2. VI. Completaț i spaț iile punctate cu formele adecvate ale adjectivului pronominal de întărire: (1p) a) Mama ......................... a fost mirată. b) Fetele ............................. au venit la meci. c) Tu ................................ (fem.) vei participa. d) Pe băieț ii ............................ i-a ascultat. e) Voi ......................................... (fem.) veț i merge în excursie. VII. Precizează valoarea morfologică, funcț ia sintactică ș i cazul cuvintelor marcate: (3p) 1) Nu-i vorbesc niciunuia. 2) Nu-i vorbesc niciunui coleg. 3) Copilul niciunuia n-a întârziat. 4) Împotriva cui luptăm? 5) De cine ai fost certat? 6) Deasupra cărei flori e albina? 7) Am văzut statuia în faț a căreia ne-am fotografiat. 8) Mă refeream la ceea ce a spus el. 9) Dă cartea cui o citeș te. 10) Se gândeș te la cine munceș te.

×