Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Test de evaluare_7 romana

280 views

Published on

limba si literatura romana

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Test de evaluare_7 romana

  1. 1. Nume………………………………. Test de evaluare Toate subiecte sunt obligatorii.Se acordă 10 puncte din oficiu Timp de lucru 50 de minute 1.Subliniaţişianalizaţipronumelepersonale din enunţurile de maijos, arătândcazulşifuncţiasintactică.(30 de puncte) a.Vorbeamereudesprenoi…………………………………………………………… b.Câştigătoruleste el………………………………………………………….. c.Lui nu-i place săcitească…………………………………………………………. d.Părerealui nu ne interesează…………………………………………………………. e.Mi-aajutat la rezolvareaexerciţiului…………………………………………………….. f.El a ajunscesi-a dorit…………………………………………………………………. g.S-aaşezatînainteaei………………………………………………………………… h. Toţi au fostîmpotrivalui…………………………………………………………. i.I-amdat o mână de ajutor la treabă………………………………………………….. j.Casa-i era mereuplină de oaspeţi………………………………………………………. 2.Alcătuitipropoziţii cu formele: (20 de puncte) a)nea……………………………………………………………………… ne-a……………………………………………………………………... b)mia………………………………………………………………………. mi-a………………………………………………………………………… c)va………………………………………………………………………….. v-a…………………………………………………………………………. d)ia………………………………………………………………………….. i-a…………………………………………………………………………. e)sa………………………………………………………………………….. s-a………………………………………………………………………….. 3. Completaţienunţurile cu pronumelesauadjectivelepronominaleposesive;precizaţivaloareamorfologicăşicazulacestora.(15 puncte) a. ………………au plecat /………………………………………………………… b.Îmi place darul de la…………………./………………………………………………… c.Prietenii………………vin învizită./……………………………………………………. d.Fratele ……………va devein inginer./……………………………………………………. e.Grădina ……………..esteplină de flori./…………………………………………………… 4.Subliniaţivariantacorectă: (5 puncte) a) aivoştrii / aivoştri
  2. 2. b)unprieten al meu/ un de-al meu c)draginoştrifraţi/ dragiinoştriifrati/ dragii nostril fraţi d)unvăr de-al meu/ un văr de-aimei e)orudă de-a mea/ o rudă de-ale mele 5.Analizaţipronumeleşiadjectivelepronominale demonstrative din enunţurile de maijos, arătândfelul,cazulşifuncţiasintactică.(15 puncte) a.I-amspusacestuiavesteabună………………………………………………………………………. b.Aceştimunţisuntceimaiînalţi……………………………………………………………………… c.Amerspeacelaşi drum………………………………………………………………………………. d.Vocileacelora se auzeau…………………………………………………………………………….. e.Ceilalţi au venitmaitârziu…………………………………………………………………………… 6.Subliniaţivariantacorectă: (5 puncte) a) fataacea/ fata aceea b) aceiaşipomi/aceeaşipomi c) lasfârşitulluniiacesteia/ la sfârşitulluniiacestea d) cealălaltă/ cealaltă e) aceidintreei/ aceiadintreei

×