Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 11

Godhetsmagasinet 2009

0

Share

Download to read offline

Godhetsmagasinet er utgitt av Godhetsfestivalen i Stavanger, som arrangeres 2. til 7. juni 2009.

Godhetsmagasinet 2009

  1. 1. HELE BILAGET ER EN ANNONSE FOR GODHETSFESTIVALEN .......... Fram med svampen s. 2 .......... Hun tok sjansen s. 4 ........ Mellom bar og kirke s. 6 .......... Vidar hyller Vikingmiljøet s. 8 .......... Jaget av rebeller s. 9 ......... Unge hjelper Kosovo s. 13 GODHETSFESTIVALEN 2.–7. JUNI 2009
  2. 2. 2 // 3 // HELE BILAGET ER EN ANNONSE FOR GODHETSFESTIVALEN HELE BILAGET ER EN ANNONSE FOR GODHETSFESTIVALEN GODHETS- GODHETS- FESTIVALEN FESTIVALEN TIL ANGREP: Byens menighetsledere var i grensen til overivrige da de ble bedt om å vaske fotografens bil. Gjengen som er klar for Godhetsfestivalen, er Arnfinn Clementsen (f.v.), Martin Cave, Andreas Woie, Hans Kirkholm, Frode Øvergaard, Trygve Brekke, Jairo Lopez og Charles Jourdan. Ikke tilstede fra Felleskomiteen: Thormod Langeland, Ole Johnny Møyholm og Øystein Østerhus. Mitt liv skal ha betydning! Fram med svampen, Målet for livet mitt er at det jeg har, skal ha betydning for andre. Dette prøver vi som foreldre å leve i og oppdra våre barn til å gjøre… (Skuespiller Will Smith på The Oprah Winfrey Show) Dersom du vil at ditt liv skal ha betyd- pastor! ning, så la andre få del i det! Det hviler et ”for andre” over våre liv. Det var for dette du og jeg ble skapt. Gjennom Godhetsfestivalen utfordres vi på å fokusere forbi familien, forbi om- gangskretsen. Da ser vi den fremmede, ukjente, den som er annerledes, den du misliker. Og lar dem få del i det du har fått som menneske. Alle har noe å dele! Slik har du aldri før sett lederne av Stavangers menigheter. Første året vi hadde Godhetsfestival var Her får du vite hvorfor de gleder seg til Godhetsfestivalen! vi litt redde og usikre. Hva ville folk tenke? Ville folk ta imot? Erfaringen er at når vi gjør ting sammen med andre, våger vi. Hvorfor er vi så skeptiske til betingelseløs godhet? For to år siden var vi hos en eldre kvinne som nektet bastant å akseptere at jobben vi gjorde var gratis. Men da vi begynte - Æsj, en fuglebæsj, sier en av pastorene og humrer, mennesker som opplever sykdom og sorg. Derfor å pakke sammen utstyret for å gå - før mens han smeller den klissvåte svampen oppå noe er Godhetsfestivalen så viktig! Alle mennesker har vi var ferdige - fikk hun nærmest sjokk hvitt som har kommet fra oven. Vi snakker ikke om godheten i seg, men den kommer ikke nødvendigvis og aksepterte betingelsene. Alt gratis eller manna, hvis du skulle komme på slike tanker ... til syne automatisk. Dette er noe vi være bevisste ingenting! Gi det videre, ble våre ord til på og jobbe med, sier Arnfinn Clemetsen, pastor fruen. Vi utfordret menighetslederne i byen til å vise prak- i Karisma Senter. tisk godhet. Mot fotografens bil. Gjengen er slett Vi ønsker å forandre samfunnet med god- ikke vanskelige å be, og kaster seg over bilen med Vanskelig? het. Sammen for andre vil vi forandre en ivrighet som får fotografen til å be dem dempe - Er det vanskelig å vise godhet for mennesker, også tanker og holdninger, slik at vi ser hver- seg litt. Det er ikke så enkelt å få ansiktene til en for en kristen? andre, slik at vi ønsker å bety viktige ting haug overivrige pastorer til å se inn i kameralinsen. - Det kan mange ganger oppleves som vanskelig. for hverandre. I fjor malte vi huset til en Samtidig. Dette er en side av livet som jeg ønsker skulle vært familie. Naboene hadde sett på denne enda mer tydelig hos meg, sier Frode Øvergaard, vanskelige situasjonen i lengre tid. Uten Godhet på kartet! pastor i Misjonskirken. å gjøre noe. Da vilt fremmede mennesker Lederne møtes en gang i måneden i det som kalles tok jobben, ble det plutselig lovlig å vise Felleskomiteen. Godhetsfestivalen er et av temaene - Godheten faller ikke alltid naturlig for oss. Ego- godhet og naboer tok et fantastisk tak! som diskuteres. Så ingen bør være bedre skikket til ismen er en mye sterkere drift i menneskene. Derfor å fortelle deg og meg hva godhet egentlig handler må vi trene på å vise godhet, tilføyer Hans Kirkholm, Festivalen har som mål å sette i gang om, enn nettopp denne gjengen. forsamlingsleder i Salem. en bevegelse hvor vi gir videre av det vi selv har fått. Vi har sett hvordan små ting gjort i kjærlighet forandre mennesker. - Godhet er en synliggjøring av Guds kjærlighet til deg og meg, svarer Andreas Woie, prest på Hundvåg. - Hvordan kan jeg vise godhet i hverdagen? - Vis at du bryr deg om dine medmennesker. Vis Fakta: dem omsorg, vær til stede når de trenger deg. Små I 1995 reiste Karisma-pastor Arnfinn PS: Lån gjerne videoen ”Pay it forward” - Men er det nødvendig med en uke, en festival, ting som blir satt stor pris på, svarer Øvergaard. Clementsen rundt i alle norske fylker og la deg inspirere;) Lykke til! om godhet? Er ikke det noe som man skal vise mot og besøkte 35 byer, med sin kampanje hverandre alltid? Oppmuntring - Et forandret Norge. Martin Cave - Målet er utvilsomt å vise hverandre godhet hver - Hvilke konsekvenser får godhet rent praktisk Hensikten var å inspirere til bønn Pastor i IMI Kirken dag, hele året, men det skader slett ikke å sette god- i ditt liv? og økt samfunnsansvar. het på kartet. Jeg vet at Godhetsfestivalen inspirerer, - Det handler blant annet om hvordan jeg forvalter Kampanjen fikk ikke bare ringvirkninger TEKSTFORFATTERE ALF INGE MOLDE både dem som hjelper og dem som blir hjulpet til tiden og pengene mine, svarer Kirkholm. i Norge, men lignende kampanjer OG FRODE SANDAL å vise mer godhet. Det er bra! - Hver dag får jeg muligheter til å bruke tiden min har blitt holdt også i utlandet. FOTO LARS KRISTIAN AALGAARD til å oppmuntre et eller flere mennesker. Jeg ønsker IDÉ/DESIGN OKTAN APROPOS - Det skjer så utrolig mye negativt rundt oss. Det hver dag å gjøre noe godt, noe som får betydning, KILDE: WIKIPEDIA.ORG TRYKK AFTENBLADET TRYKK er bare å se nyhetene på TV, eller snakke med for en annen person. UTGITT AV GODHETSFESTIVALEN
  3. 3. 4 // 5 // HELE BILAGET ER EN ANNONSE FOR GODHETSFESTIVALEN HELE BILAGET ER EN ANNONSE FOR GODHETSFESTIVALEN GODHETS- GODHETS- FESTIVALEN FESTIVALEN 1 4 2 3 FULL SVING: Under fjorårets Godhetsfestival var innkjørselen til Maiken Ask full av gode hjelpere. Hun kjente ingen av dem fra før av. Hun tok sjansen - Det er knallvanskelig å be om hjelp. Vi skal liksom - Da var det en som spurte om jeg hadde en malings- Så glad! 1) EN HEL UKE: Johannes Vålandsmyr i ferd med greie oss selv. I dag er jeg bare takknemlig og glad oppgave til Godhetsfestivalen, sier Ask. - Det er ikke hverdagskost å få besøk av smilende å fullføre taket på boden til Maiken Ask. for at jeg turte, sier Maiken Ask. Hun innrømmer at hun trodde at noen prøvde å lure mennesker som bare har lyst til å hjelpe. I dag blir Byggingen og malingen kostet ikke én krone henne. Men det var ramme alvor. Materialene ble jeg glad i hjertet hver gang jeg ser boden og gulvet – bare takknemlighet. Det hele begynte da en nabo fikk hjelp under God- levert, og hver ettermiddag og kveld i en hel juniuke de beiset, for det minner om alle som stilte opp for hetsfestivalen i 2007. Som alenemor til to gutter der var innkjørselen full av blide og totalt ukjente men- oss, sier hun. yngstemann på sju er avhengig av rullator, rullestol, nesker som bygde bod, malte rekkverk og carport 2) MALTE OGSÅ: Belpma Babatunde hevdet selv permobil og andre hjelpemidler for å fungere i hver- og beiset terrassen. Maiken Ask har planer om å delta på Godhetsfesti- at maleegenskapene ikke var helt på topp, For ett år siden ba Maiken Ask fra Hundvåg Godhets- dagen, hadde hun god bruk for ekstra lagringsplass utenfor husets fire vegger. - I tillegg gravde de bort masse jord og lagte gulv utenfor boden slik at det skulle være enklere å få inn valen selv en gang i framtiden, når hun får bedre tid og mer overskudd. Godhet avler godhet. men fint ble det. festivalen om hjelp. Det har hun ikke angret på. Trodde de tullet hjelpemidlene, sier Ask. Mange i samme båt 3) GODHET: Maiken Ask trodde først Øistein Ask tok hun sjansen og sendte inn en søknad på Vil hjelpe selv Maiken Ask er overbevist om at mange er i samme Øvergaard fra IMI-kirken spilte henne et puss. mail. I tillegg til bod ba hun om hjelp til maling og - På fredagskvelden måtte de til og med jobbe over- situasjon som henne. Folk trenger hjelp, men syns Det gjorde han ikke. beising. To uker senere ringte Øistein Øvergaard fra tid for å bli ferdige. Og de ville ikke ha noe for det det er vanskelig å spørre venner og kjente. Hun inn- IMI Kirken og lurte på hvilken bod hun hadde sett heller, ikke for materialene en gang. Jeg fikk ikke rømmer at hun kunne tenkt seg å sende inn søknader for seg. betale én krone, sier Ask, som innrømmer at hun for både venner og naboer til årets Godhetsfestival, 4) DEN STØRSTE GLEDE EN KAN HA: fikk litt dårlig samvittighet. men tør ikke helt fordi hun ikke vet hvordan de vil Randi Andreassen koser seg med malingsjobben. - Jeg ble helt stresset og visste ikke helt hva jeg reagere. Det aller meste av malingen nådde opp til taket skulle svare. Jeg sa bare at den ikke måtte være for - De var så snille og greie. Tenk at folk dro rett fra på carporten. stor, og ikke for liten. Senere fikk jeg tilsendt bilder jobb og hjem til meg for å jobbe til langt på kveld. - Jeg er i hvert fall veldig glad for at jeg turte. Jeg slik at jeg kunne plukke ut akkurat den jeg ville ha, Mange av dem hadde små unger selv, sier Ask. trengte det så sårt, og det hadde jeg gjort i mange sier Ask og ler. år, sier Ask. Selv fikk hun ikke gjøre så mye annet enn å by på brus, Bygde bod kaker, kjeks og pølser - og pizza på fredagskvelden. Som om ikke det var nok, ringte telefonen på ny et Godhetsfestivalen har gjort inntrykk, sier Ask, som par timer senere. legger til at hele opplevelsen var helt fantastisk.
  4. 4. 6 // 7 // HELE BILAGET ER EN ANNONSE FOR GODHETSFESTIVALEN HELE BILAGET ER EN ANNONSE FOR GODHETSFESTIVALEN GODHETS- GODHETS- FESTIVALEN FESTIVALEN Her er norsk (nesten) forbudt! Selv om Stavanger er en internasjonal by, er det ikke nødvendigvis lett for innflyttere å bygge seg et nettverk. Spesielt ikke hvis de ikke snakker norsk. Det har denne gjengen gjort noe med. - Man har vanligvis to alternativer; enten finne seg en kirke, eller finne seg en bar. Vi ønsker å lage et tilbud som er et sted midt imellom, sier frivillig i Røde Kors, Linda Hollomon – på engelsk. I Red Crossing in Stavanger er det ikke lov å snakke norsk – med mindre man prøver å lære de andre i gruppen noen gloser og uttrykk. Her snakker man engelsk, enten man er norsk, dansk, fransk eller amerikaner. På den måten kan alle forstå hva de an- dre snakker om. Venner, mat og fellesskap Én gang i måneden inviterer gruppen til mat- lagingskurs på kjøkkenet i Røde Kors-huset på Eiganesveien. For 50 kroner får de frammøtte servert flere retters middag, oppskrift på hvordan maten lages, muligheten til å skaffe seg nye venner og til å tipse hverandre om hvor man finner mat- varene man kjenner fra hjemlandet. Da Godhetsmagasinet besøkte matlagingsgruppen en torsdag i mai, sto fem fruktretter på menyen. Rundt ett av bordene i spisestuen satt Monika Kotula fra Polen, Damien Bobelin fra Frankrike, Aurelia Zawrzel fra Frankrike, Sarah O’Loughlin fra Eng- land og Paul O’Loughlin fra New Zeland og spiste KVELDENS KOKK: Amerikanske Kelley Nelan (midt i bildet, med forkle) viser gruppedeltakerne vannmelon og fetaostsalat. hvordan man lager en skikkelig melonsuppe. Oppskriften finner du Facebook. De kjenner hverandre litt fra før av. Gjengen er nemlig kollegaer i firmaet Bodycote. Tipset om matlagings- gruppen plukket de opp på nettsiden til Stavanger Næringsforening. Alle beskriver nordmenn som vennlige og åpne i jobbsammenheng – men også vanskelige å komme innpå på fritiden. rium. Så hvis noen har lyst til å lære mer om det, om du jobber i oljebransjen, byggebransjen eller har - Dette er et kjempebra initiativ, mener Sarah kan vi gjøre en avtale. Jeg kan også digital fotogra- flyktet til Norge for å skape en trygg framtid for deg O’Loughlin. fering, kommer det fra et annet bord. selv og familien. Alle er velkomne. - Det er sosialt og vi får treffe nye folk, samtidig som vi lærer interessante kokkekunster, sier hun. - Jeg har et kamera, men jeg er ikke så god til å ta Tilbudet har blitt populært – så populært at man har bilder, lyder det fra et tredje. blitt nødt til å dele gruppen og lage den samme me- Hva kan du? Slik bygges nettverk. nyen to ganger i måneden for at alle skal få være Midtveis i gildet annonserer Linda Hollomon at det med. Ingenting er kjekkere. er tid for exchange market – en arena der man slen- - Følger de det opp også? ger ut en ferdighet man har, og spør om noen har - Ja, sier frivillig i gruppen, Patricia Jane Heylen. - Du finner oss på Facebook, reklamerer Linda lyst til å lære nettopp dette. Så finner man sammen, I april avtalte to stykker å dykke. Få dager senere Hollomon. lærer og elev, og setter av en dag til å gjøre nettopp møttes de ved vannkanten. Andre har padlet i - Bare søk på Red Crossing in Stavanger. Der finner dette. kajakk og dannet joggegruppe. Kun fantasien setter du informasjon om neste møte og oppskriftene fra grenser. forrige samling. Ta kontakt med oss. Målet er å nå - Jeg spiller gitar, men har lyst til å bli bedre. Jeg 100 medlemmer i gruppen, sier Hollomon. har spilt i ett år, men har sluttet å utvikle meg som På Facebook gitarist, høres det fra ett bord. Denne torsdagen er det rundt 25 personer på mat- Det skulle ikke være vanskelig. Da artikkelen ble lagingsgruppen. En fjerdedel er norske, resten skrevet var gruppen allerede oppe i 94 medlemmer. - Jeg kan spille gitar. Jeg har også jobbet mye med kommer fra alle verdens hjørner. De fleste er i Norge Og det kommer stadig nye. Kommer du? fotografering og fremkalling av bilder i laborato- som arbeidsinnvandrere, men det er helt likegyldig GODHET PÅ ENGELSK: Har du lyst til å bli kjent med det internasjonale miljøet i byen, eller kjenner du noen engelskspråklige som lengter etter å være med likesinnede, er det bare å søke opp gruppen på Facebook. Foran: Linda Hollomon. I midten fra venstre: Victoria Sæland og Patricia Jane Heylen. Bak: Claus Thrue.
  5. 5. 8 // 9 // HELE BILAGET ER EN ANNONSE FOR GODHETSFESTIVALEN HELE BILAGET ER EN ANNONSE FOR GODHETSFESTIVALEN GODHETS- GODHETS- FESTIVALEN FESTIVALEN DEN TID, DEN GLEDE: Vidar Nisja (t.v.) To friske var nervøs, skikkelig nervøs, første gang han kom på trening på Viking Stadion. Nu går alt så meget bedre! Her har Martin Fillo nettopp scoret mot Strømsgodset. Mame Niang til høyre. Fakta: Vidar Nisja er født 21. august 1986 på Vigrestad. Han kom til Bryne fra Vigrestad i 2004. Etter å ha slitt benken i deler av sesongen 2007, ønsket han å flytte på seg. Valget falt på Brynes erkerival, Viking FK. Overgangen ble offentliggjort 12. juli. hender Disse hendene har bygget syv skoler, en flyplass, tre Pr 4. mai hadde Nisja spilt 47 kamper for Viking. Legendariske Leeds United kirker, fem pastorboliger, er favorittklubben til Vidar Nisja, utenom Viking, da. fem lærerboliger, ett syke- hus og 12 broer. I Kongo. Roser kameratskapet i Viking Vidar Nisja var spent. På om han, en sylfersk 20-åring fra Vigrestad, ville bli akseptert blant stjernespillerne i mørkeblått. - Jeg tenkte en del på det, ja, på hvordan Allan Uansett; vi skal en tur tilbake til vår og sommer Det skal smelle! Gaarde, Nikolai Stockholm, Peter Ijeh ville ta i mot 2007. Nisja takker nei til Brynes forslag om forlen- Vi lurte jo litt på dette med godhet, eller kanskje ”lille” meg, sier Vidar Nisja, Hordenes yndling på gelse av kontrakten - og havner på benken. Viking heller mangel på slikt. I et knallhardt konkurranse- høyrekanten til Viking. kom raskt på banen. Etter noen ukers fram og tilbake miljø. Som er under konstant press fra omgivelsene. - med til dels betydelig medieomtale - ble over- Som fra tid til annen får pes for filming og ymse Han har hatt en til dels meget bra vår med av- gangen offentliggjort i juli. annet som i utgangspunktet ikke handler om godhet. gjørende mål mot Molde og Bodø/Glimt. Teknik- Og sånn. ken, timingen, løpene har endelig stemt etter en litt - Jeg var ikke i min beste form. Kom fra Bryne, hvor trøblete vinter. Som trener Uwe Rösler på sitt karak- jeg kjente alle, til store Viking. Kjente knapt nok Vi fikk svar. teristiske vis sa det: Vidar is like a bear. He slept all noen av spillerne, utenom det jeg hadde sett av dem winter, but when the sun came, he woke up. i kamp og i mediene. Jeg stilte bakerst i køen. Og - Jeg har aldri tenkt at det er et motsetningsforhold var ganske så spak, forteller Nisja og smiler der han mellom det å vise godhet og det å være fotballspiller, - Det har løsnet. Jeg føler absolutt det. Har vært sitter på Viking stadion, noen få minutter etter at forklarer Nisja, som ved flere anledninger har fortalt bedre på trening. Og i kamp. Det sitter, liksom. Det Uwe Rösler har blåst av formiddagsøkten. om sin tro i mediene. var litt bevisst, at jeg skulle ta det litt med ro i vinter. Det nytter ikke å holde guffen oppe i tolv måneder Vil hverandre det beste - Det smeller titt og ofte på treningsfeltet, men det i strekk. En ting teller: Å være på topp når alvoret er - Miljøet var - og er - veldig godt! Vi er kamerater, skal det gjøre. Hvis det ikke er tenning, temperatur, i gang. Sånn sett føler jeg at jeg har truffet ganske så et miljø som preges av gode, titt og ofte litt barnslige blir prestasjonene heller ikke gode. Etterpå er alt godt med formen, sier Nisja og ler. replikker. Fra Thomas Pereira ... glemt. Hvis ikke blir man raskt minnet på episoden av en lagkamerat som trekker litt i deg. Bakerst i køen - Vi er et lag som vil hverandre det beste, ikke Han er blant de mest effektive spillerne i Viking. enkeltspillere som kjemper med nebb og klør mot Men hvordan viser man godhet for andre som fotball- Med jærbuen på banen, tar laget poeng. Det sier hverandre. Selvfølgelig er vi konkurrenter, som spiller? i alle fall statistikken ... Det hører med til historien ønsker sterkt å være på laget, spille så mye og godt - For meg handler godhet om omsorg for andre men- at det går opp og ned her i verden. Ikke minst for en som mulig. Men kameratskapet er svært godt. nesker. Jeg ønsker å gjøre mitt til at dem rundt meg ballsparker. Fra banens beste mot Bodø/Glimt, til en Under kamp skjer det eksempelvis ofte at jeg får skal ha det godt. Det gjelder på alle områder i livet. heller svak figur borte mot Sandefjord. tips fra benken av en av dem jeg holder utenfor laget - og motsatt når jeg sitter der, forklarer den mål- farlige midtbanespilleren fra Vigrestad.
  6. 6. 10 // 11 // HELE BILAGET ER EN ANNONSE FOR GODHETSFESTIVALEN HELE BILAGET ER EN ANNONSE FOR GODHETSFESTIVALEN GODHETS- GODHETS- FESTIVALEN FESTIVALEN Du verden for ei dame! Før påske ble Mamma Liv (91) jaget av rebeller som ville kidnappe og drepe henne. - Åh, ja, klart jeg skal ut igjen! Sier Liv Kyllingstad mangler bare en føringskant langs broen, slik at folk å bisle. Det handler om å akseptere hverandre. Man Godin. Med et smil fullt av liv. ikke ramler i elven. Jeg har sørget for at de jobber snakker så mye om å elske hverandre. Det er jeg lei videre med dette mens jeg er her, forklarer Kylling- av. Det handler først og fremst om å akseptere hver- Vi sitter i omsorgsboligen hennes på Oltedal bo- og stad Godin. Og ler. andre, at vi er forskjellige. Det er kjærlighet. omsorgssenter. Det er her hun bor for tiden, men det er ikke her hun hører hjemme. Langt derifra. Ledelse er noe den tidligere læreren på Kyllingstad Til slutt: Det står fire bøker i stuen til Liv Kylling- - Jeg skal være i Norge i ett år. Ikke mer. Jeg har kan. Hver minste detalj om broer, flyplass, sykehus, stad Godin. Bibelen, Aldri for gammel for Gud, ikke penger til å reise tilbake og utføre prosjektene betong, armering - bare spør - hun har svar. Å endre verden og en roman av Danielle Steel. jeg har planlagt. Før det er i orden, må jeg vente. - Betonggulvet på hospitalet. Det ble bra! 34 ganger Bragdprisen fra 1998 står under et skatoll, innerst Jeg håper å reise tilbake neste vinter. Liker ikke 14 meter. Glatt og fint. Jeg var nøye på å få den rette i hjørnet. Tegningen hun fikk da hun ble kåret til vinteren i Norge, vet du, sier den utrolig spreke betongblandingen, så den sjekket jeg nøye. For mye Århundrets rogalending av Aftenbladets lesere 91-åringen, som “ikke er gammel, men bare ser vann i, så brister betongen med en gang! i 1999, henger imidlertid på veggen. Det skulle bare sånn ut”. mangle. Hennes siste broprosjekt er det aller største. Broen I livsfare som stod ferdig i 2006, er 155 meter lang og har Allerede som 9-åring bestemte hun seg for å bli betydning for rundt 600.000 mennesker. Mennes- baptistmisjonær. Hun hadde mest lyst til å gjøre kene bor i et område som er så stort som området tjenesten som lege, men ettersom behovet var større mellom Stavanger og Trondheim ... for lærere i Kongo, søkte hun seg inn på lærerskolen i Oslo. I 1946 dro hun til Afrika, utsendt av Det Norske Dumsnill? Baptistsamfunn. Vi gjør et langt hopp. Soldater fra den fryktede - Gud gir meg kraft. Men det er ganske mange som rister på hodet og lurer på hva som feiler meg. De sier jeg er dum, at jeg heller må tenke på meg selv. Fakta: ugandiske opprørsgruppen Lord’s Resistance Army Jeg kan ikke la være å hjelpe dem som trenger hjelp! Liv Kyllingstad Godin (født 5. mars 1918 (LRA) skal nærme seg Bili, hvor Liv Kyllingstad i Gjesdal) er en norsk baptistmisjonær. Godin bor. LRA er en paramilitær opprørsgruppe - Hva får du i retur for Hun er utdannet lærer. opprinnelig fra den nordlige delen av Uganda. De all godheten du sprer rundt deg? har nettopp plyndret og drept i nabolandsbyen. Nå - Først og fremst god helse. Jeg har ikke vondt noe Fra 1987 har hun arbeidet med å anlegge står de om lag 15 mil utenfor Bili, hvor ryktene går. sted, noe jeg er veldig takknemlig for. Jeg er også veier, broer, sykehus og mye annen Fort! takknemlig for at jeg har hodet med meg! infrastruktur, som Kongos myndigheter - Jeg vet at jeg er 91 år, jeg aksepterer det, men ikke har kunnet anlegge. - Rebellene, som ble jaget fra Uganda, inn i Sudan greier ikke å oppfatte meg selv som gammel. Jeg har hvor de herjet vilt, og så inn i Kongo, er ute etter jo planlagt en rekke store prosjekter som jeg må få Godin reiste til Nord-Kongo som lærer “Mamma Liv” og pengene hennes. Soldatene hadde gjennomført, for eksempel sykepleieskole for jenter, og baptistmisjonær i 1946 og har hatt nettopp kidnappet to hvite misjonærer, som klarte røngtenapparat på hospitalet. Og internett. Vi må jo et brennende engasjement for nasjonen å rømme. Da drepte de bare to andre i stedet. De er ha internett til å sende bildene av gårde for analyse. siden den gang. bestialske. Dreper folk som om de var dyr, forteller Da blir folk friske mye raskere! baptistmisjonæren fra Kyllingstad i Gjesdal kom- I 1966 måtte hun og ektemannen Jacques mune. 91 år. Og gira på internett! avbryte oppholdet og de neste tyve årene ble tilbrakt på Ålgård. Da Jacques døde Dramaet fikk sin foreløpige ende ved at “Mamma Respekt og hun gikk av med pensjon, reiste Liv” rømte. Først ut av Kongo, så fra Afrika. Til Noen av prosjektene er nevnt. I tillegg sørger Kylling- Godin tilbake til Kongo. Oltedal. stad Godin for utdannelse til flere kongolesere. Hun har delvis med egen pensjon - Det var livsfarlig å bli værende. Jeg hadde ikke - Handler godhet bare om å gi? og delvis med innsamlede midler stått penger til å kjøpe meg fri hvis jeg ble kidnappet. Det - Nei, det gjør det ikke, svarer 91-åringen bestemt. for finansieringen av vei-, skole- hadde soldatene ikke akseptert. Jeg hadde sikkert Mangfoldige år i Afrika har gitt henne en unik inn- og sykehusbygging. blitt et hode kortere. Slik er de. sikt i det forunderlige mennesket. FN-rapporter antyder at opprørsgruppen skal ha - Du skal slett ikke bare gi og gi, men heller lære Godin ble julaften 1999 kåret til århundrets Vil du støtte arbeidet Liv Kyllingstad Godin drept minst 900 mennesker i DR Kongo siden jul. andre mennesker hvordan de kan få et godt liv. Jeg rogalending av 1400 Aftenbladet-lesere. har brukt enormt mye krefter på å lære mennesker i Året før mottok hun Bragdprisen fra driver i Kongo? Kontonummeret Om betong. Og sånn. Kongo hvordan de kan leve sammen på en god måte. Rogaland fylke. Fikk Kongens er 3280.52.02814. Vi fikk streng beskjed om Vi gjør nok et hopp. Til prosjektene som århundrets fortjenestemedalje i sølv i 1999. å skrive at hun ikke vil tigge penger fra noen. rogalending (se fakta) har gjennomført i Kongo - Hva handler det om? siden første gang hun plantet sine målrettede bein Den gode måten å leve sammen på? KILDE: WIKIPEDIA.ORG Herved er det gjort. på den afrikanske jorden. - Blant annet om å ordne opp seg i mellom, i stedet - Vi er mer eller mindre ferdige med broene nå. Det for å springe til sjefen, høvdingen, nærmest for ÅRHUNDRETS ROGALENDING: I 1999 kåret leserne av Stavanger Aftenblad Liv Kyllingstad Godin til århundrets rogalending for sitt utrolige arbeid i Kongo. På veggen på Oltedal bo- og omsorgssenter henger minnet på veggen.
  7. 7. 12 // 13 // HELE BILAGET ER EN ANNONSE FOR GODHETSFESTIVALEN HELE BILAGET ER EN ANNONSE FOR GODHETSFESTIVALEN GODHETS- GODHETS- FESTIVALEN FESTIVALEN Maler for Kosovo AL DENTE Foto: AndreAs Kleiberg Takket være denne gjengen kan seks skoleklasser gå høsten i møte med nye skolebøker i Kosovo. Alt som skulle til var en dose maling, bibliotekkort, kreativitet og kjøpere som så verdien i god kunst. - Små ting gjort i kjærlighet kan forandre verden, evangelisering. Jentene valgte dette formålet fordi Ingen møter er lIke sier pastor i IMI Kirken og initiativtager til Godhets- festivalen, Martin Cave. de kjenner en av ildsjelene, Torunn Pettersen, og vet at pengene kommer direkte fram til de som trenger - men alle er lIke vIktIge Anna Bodsberg, Silje Løvdal, Kristina Riedel, hjelp. Karoline Øvergaard, Synnøve Halvorsen, Kristine Kunst gir skole Heggheim og Helene Helvig kan ha forandret - Et klassesett med skolebøker koster mellom 300 verden for en hel skokk med første- og andreklas- og 500 kroner – alt etter hvilket klassetrinn, forteller singer i Kosovo takket være en salgsutstilling av Torunn Pettersen. Hun anslår at kunstpengene er egenprodusert kunst. nok til å gi seks, kanskje sju klasser nye bøker. Godhetskunst I Kosovo må familiene betale for skolebøkene til Annenhver uke samles gjengen til cellegruppe barna selv. Men når alternativet er mat eller bøker, i IMI Kirken. Vanligvis snakkes det en god del velger foreldrene det første. Dermed kan barna bli i slike grupper. Det gjør det også i denne gruppen, stående uten skoleplass. Mange steder får de rett men elleve-tolvåringene bruker også tid på å lage og slett ikke gå på skolen uten skolebøker. ting. De strikker og baker, maler og lager mat. - Så disse pengene bidrar direkte til at mange barn får kommet i gang med en utdannelse. Det er stort, - Vi har det veldig kjekt sammen, og jentene får med sier Pettersen. seg mye av det de lager hjem. Men vi ønsker i til- legg at det skal være en mening med det vi holder på SMÅ TING GJORT I KJÆRLIGHET: med, og derfor gir vi også mye bort, voksenlederne Kunsten til Kristina Riedel henger på veggen i cellegruppen, Lene Løvdal og Kirsti Berge. hjemme på Stokka – til oppmuntring for familien I vinter fikk gjengen en idé. Hva om vi lager tre og glede for barn i Kosovo. bilder hver og lager en salgsutstilling i IMI Kirken? Som sagt så gjort. Gjengen kjøpte inn lerreter, JENTENES GODHETSTIPS 2.600 KRONER: Kristina Riedel (foran fra strøk fargerik maling på med forskjellige plastkort venstre), Karoline Øvergaard, Synnøve og skrev på oppmuntrende bibelvers med tydelige • Ta med vaffeljern ut på gaten Halvorsen, Anna Bodsberg (bak til venstre) bokstaver. og del ut gratis vafler og Synnøve Halvorsen fikk sammen med Kristine • Gi ti prosent av det du får i gaver Heggheim og Helene Helvig, som ikke var til stede - Egentlig var det meningen at vi skulle male med under fotograferingen, inn 2.600 kroner på å selge kredittkort, sier Løvdal. til noen som trenger det mer egenprodusert kunst. - Fikk de låne dine kort da? • Ta oppvasken, gratis - Nei, så de brukte forskjellige typer plastkort. Men effekten ble den samme, sier Løvdal. • Rydd rommet ditt selv, før du blir bedt om det Fikk inn 2.600 kroner Effekten må ha vært god, for i løpet av én søndags- • Lag middag kveld fant alle bildene eiere. Noen kjøpte kunstnerne selv, noen kjøpte venner og familie og noe ble kjøpt • Luk i bedet av andre kunstkjennere. Til sammen fikk celle- • Klipp gresset til naboen gruppen inn 2.600 kroner. Om du skal snakke, pludre, plapre, skravle eller sladre. Tale, synge, • Plukk opp søppel du finner i naturen hviske eller rope. Prate, preke, konversere eller kommentere. Pengene ga de til Team Albania, en gruppe frivillige som drar til Kosovo og Albania tre til fire ganger • Gå på overraskelsesbesøk Stavanger Forum har optimale fasiliteter for både kongresser, konserter, konferanser, utstillinger, mindre samlinger, banketter, i året med hjelpesendinger, og som skaffer skole- • Vær med de som trenger en venn arbeidsmøter – og pauser. Lokalene våre består av 25 møterom med bøker til fattige og støtter dem med utdannelse. kapasitet på inntil 1 707 personer i samme sal. www.stavanger-forum.no • Gi småbarnsforeldre fri Team Albania har også en fadderskapsordning der ved å passe på ungene deres norske familier hjelper familier i Kosovo og Albania med månedlige beløp. I tillegg driver gruppen med

×