Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tett På Næringslivet

2,578 views

Published on

Tett på næringslivet er næringslivsmagasinet til SpareBank 1 SR-Bank. Magasinet utgis fire ganger i året.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tett På Næringslivet

 1. 1. NÆRINGSLIVET NUMMER_02_2009 LUKSUS TIL FJELLS SLIK MOTIVERER DU I NEDGANGSTIDER TEMA: SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Disse guides viser minimums området som skal være rundt log Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designm NB; husk å gjøre navnet om til “outline” før du lagrer den nye l HARD FUN
 2. 2. SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER 3 NUMMER 02 2009 INNHOLD TEMA: SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER BANKENS VIKTIGSTE KUNDER PRO-bedriftene 3 RÅDENE DU TRENGER Fordeler som PRO-kunde 6 Tema for månedens magasin er LEASING Enkelt, lønnsomt og fornuftig 7 små og mellomstore bedrifter. Vi er opptatt av å skape god SMÅSAKER OG TRENDER Proffe e-poster 8 VÅRE dialog med våre kunder. I til­ PORTRETTET Erik Sevild 9 legg ønsker vi å legge til rette NYSTEMT PÅ ULRIKEN Landemerket har fått en ny vår 12 for arenaer hvor kunder kan SISTE BRØYTESTIKK Smart oppfinnelse 16 treffe bedrifter i samme bransje AKTUELT Nytt fra SpareBank 1 SR-Bank 17 og utveksle erfaringer. I maga­ GIR ET HÅP I KENYA Fra bank til barnehjem 20 VIKTIGSTE sinet kan du lese om hvordan ACTION FRISTER TIL FJELLS Nye krav fra fjellturistene 22 våre rådgivere jobber med MOTIVASJON – ET LEDERANSVAR? Organisasjonspsykologen svarer 23 bedrifter i dette segmentet. I usikre tider kan det lønne seg KUNDER å lease utstyr fremfor å eie. Få er klar over at det meste av ut­ styr kan leases. Spør oss der­ som du går med leasingplaner! Året 2009 fikk en tøff start for mange bedrifter. I travle peri­ tjeneste og betalingskort. Produktene skal gjøre arbeids- oder er det ekstra viktig å koble Små og mellomstore dagen mer effektiv, forklarer Sevild. 4 9 av. Flere nordmenn velger nå å bedrifter, også kjent som feriere i eget land, og benytter Noe av det viktigste for PRO-kunder er å bli del av et PRO­kundene, er et spen­ seg av aktiviteter som byr på faglig nettverk. Banken har som mål å tilrettelegge for fart og spenning. Vi gir deg tips nende segment for Spare­ gode arenaer for kunnskapsdeling. til hvordan du kan motivere KOMPISSUKSESSEN TAPASKONGEN Bank 1 SR­Bank. dine ansatte og hva du kan gjøre SESSION Suksessen i Bergen – Vi ser det som vår opp­ – PRO-skolen er utviklet for å gi bedriftsledere faglig på neste teambygging. Venner og kolleger gave å gi bedriftslederne påfyll og nye kontakter. I tillegg arrangerer vi ARENA- mulighet til å gjøre det de møter hvor vi har som mål å samle kunder til spen- Som markedsansvarlig for bedrifts­ er best til – nemlig å nende foredrag, sier Sevild. markedet er det svært tilfreds­ utvikle virksomheten sin, stillende å se at 9 av 10 kunder KOMPETENT RÅDGIVNING anbefaler SpareBank 1 SR­Bank sier direktør Erik Sevild. Gode relasjoner er bindeleddet mellom banken og kundene. videre. Det viser en under­ Bankens rådgivere har kunnskap fra ulike bransjer og søkelse besvart av 350 av ban­ virksomheter, og ønsker å være strategiske rådgivere for kens største bedriftskunder. TEKST: TRINE LUNDE bedriften. FOTO: MARIE VON KROGH OG MAX JOHNSON Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss slik at du skal få – Lederne i små og mellomstore bedrifter besitter mye – Vi ønsker å være en nøytral sparringspartner for 14 18 en god kundeopplevelse. kompetanse, og brenner ofte for fagfeltene sine. Det er kundene våre. De skal få den oppfølgingen de trenger, viktig for oss å forstå hvilke behov PRO-kundene våre enten i stolen eller over telefonen, påpeker Sevild. Riktig god sommer! har, slik at vi kan skreddersy produkter som frigir tid for travle ledere, sier Erik Sevild, direktør for forret- Finanskrise kan være tøft for en sårbar bedrift. Over- Med vennlig hilsen TREKKER TURISTENE VINNER PÅ PENSJON ningsutvikling i SpareBank 1 SR-Bank. blikk over situasjonen er viktigere enn noen gang. Helge Ims Sandvolleyballen skaffer Vikingspillerne tenker Konsernmarkedssjef markedsføring fremover – I disse tider er det viktig med effektive systemer for Næringsliv – Gjennom PRO-konseptets grunnpakke får du de mest SpareBank 1 SR­Bank vanlige banktjenestene som småbedrifter trenger. Disse betalingsformidling som gir god oversikt over likvidi- inkluderer Driftskonto, Bedriftsnett, elektronisk meldings- teten. Dette gjør driften mer forutsigbar. I tillegg bør Tett på næringslivet Tidsskrift fra SpareBank 1 SR­Bank som retter seg mot næringslivet i konsernets markeds­ område Ansvarlig utgiver: Helge Ims Redaktør: Trine Lunde Redaksjon: Helge Ims, Trine Lunde og Oktan bedriften bygge seg opp en bufferkapital, anbefaler Sevild. Apropos Forsidefoto: Otto Prestmo Trykk: Grafo Utforming: Oktan Apropos AS.
 3. 3. SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER KOMPISER MED 4 Å starte bedrift med kompiser: – Ryddighet ekstra viktig. SUKSESS Ryddige forhold og enighet er ekstra viktig når man starter bedrift med noen man har et personlig forhold til fra før, mener etablererrådgiver Einar Talgø. BRETTSPORT LANDET RUNDT // Session karakteriseres som markedets ledende brettsportsbutikk. // Etablert i Stavanger i 1988. // Har i dag 15 butikker over hele landet, fra Kristiansand til Trondheim. // Hovedkontor Han har følgende råd til bekjente og på Mariero i Stavanger // Har 100 medarbeidere som alle er aktivt engasjerte i brettsportmiljøet. // Sponser utøvere. venner som skal starte bedrift sammen: // Involvert i konkurranser og arrangementer. // Påvirker politikerne når det gjelder etablering av skateparker, snowboardanlegg og støtte av utøvere. Husk den formelle biten. Den er kanskje ekstra viktig når man har et uformelt forhold fra før. Inngå entydige avtaler om eierskap, risiko og ansvar, og legg stor vekt på å avklare hvem som gjør hva i bedriften. Vær tydelig på hva man ønsker og hvordan man ønsker å gjøre det. Man blir fort skuffet dersom man har trodd at partneren har samme forventninger som en selv, og så viser det seg å ikke stemme. En genuin interesse for det de holder på med, opp med å rekruttere nyansatte som allerede er Thomas Fleck evnen til å skille person og sak, og impulsturer inne i miljøet, fordi de forstår hva det er Session til fjells midt i arbeidstida. Slik beholder gjen- dreier seg om. Når alle brenner for det samme, er gen i Session vennskapet og suksessen. det enkelt å jobbe for det samme målet, nemlig alt TEKST: ELISABETH RONGVED skal bunne i og støtte brettsportaktiviteter. FOTO: ANNE LISE NORHEIM – Da blir uenigheter om for eksempel butikkdriften – Hvis jeg stikker til Ålsheia en søndag for å kjøre teknikaliteter som vi raskt blir enige om, sier Husvæg. snowboard, ender jeg nesten alltid opp med å henge med noen fra jobben, sier Bjarne Bergsaker, – VIKTIG Å VÆRE PROFF daglig leder i brettsportkjeden Session. På lands- I Session legges det vekt på at entusiasmen ikke basis har kjeden rundt 100 medarbeidere, hvorav skal drukne under arbeidslivets mange prosaiske – Gutta i Session har 10 jobber på hovedkontoret i Stavanger. De fleste aktiviteter. Derfor drar de til fjells når det er nysnø, et tydelig felles mål tilbringer med glede både fritid så vel som arbeids- og derfor innleder de seminarer og kurs med noen timer i bakken. Husvæg er ikke redd for at pliktene – Man kan se at gjengen i Session har tid sammen. Når nysnøen faller i fjellet, stenger kjent hverandre i mange år. De er veldig gjengen like gjerne kontorene og stikker opp på jobben skal drepe gleden ved sporten. på nett, og brenner for det samme, noe i bakken. Flere av de ansatte over hele landet – Du får jo så mye inspirasjon av en dag på fjellet som nok gjør det enklere å jobbe for et møtes i brettsportkonkurranser, medarbeiderne er at du er toppladet for fem uker med hardt arbeid i felles mål, sier Sessions rådgiver Thomas etterkant. Fleck i SpareBank 1 SR­Bank. involvert i forskjellige surfe-, skate- eller snow- board-events, og alle er aktive brettsportsutøvere på Han følger Session tett i sin rolle. fritida. Med andre ord: her går vennskap og profe- Når nysnøen faller i fjellet, stenger gjengen – Jeg har inntrykk av at lederstrukturen er veldig ryddig, men at teamfølelsen sjonelt samarbeid hånd i hånd. Uten at de ansatte like gjerne kontorene og stikker opp i bakken. også er sterk. Jeg tror sjelden ledergruppa går lei av hverandre. går inn for noe som resten av gjengen er – Hos oss er ikke julebord og personalfester et ork! imot. Likevel er ikke ledelsen redd for å Det skal vel omtrent bare et bryllup til for at noen At de ansatte trives, beviser en svært lav turnover. følge opp butikkene tett. De lar aldri ikke kommer på jobbfest, sier Bergsaker. Flere av studentene som tidligere har jobbet noe skli ut, og er ikke redd for å snu helt i butikkene, fortsetter som deltidsansatte også om på driften dersom noe ikke fungerer, observerer Fleck. INTERESSEN GIR TRYLLEFORMELEN etter at studietiden er forbi og de har fått jobb – Bjarne var mitt idol da jeg var liten, sier kjedesjef i andre bransjer. Trond-Erik Husvæg. Bjarne Bergsaker har som – Vi har mange ingeniører med fete lønninger og flere av de ansatte vært aktiv konkurranseutøver. gode jobber som velger bort overtidsarbeid til Han er overbevist over at konkurranseinstinktet fordel for å jobbe for oss, smiler Bergsaker. internt i staben har dyrket frem en fordelaktig bedriftskultur. Han ser allikevel utfordringer ved at personlige og – Det handler om å alltid presse seg selv og å utvikle profesjonelle relasjoner er så nært knyttet sam- seg selv, både ovenfor andre og ovenfor seg selv. men. – Lønnsforhandlinger og spørsmål rundt karriere Konkurranselysten er ikke det eneste de ansatte er ofte utfordrende når man kjenner folk såpass har felles. Bergsaker tror en tydelig definert ideo- personlig. Da må man kunne legge vennskapet til logi har vært trylleformelen for Sessions suksess. side og snakke om sak. – Alle som jobber for oss, skal ha en ekte, genuin – Det er viktig å opptre profesjonelt, selv om man interesse for brettsport. Vi ender stort sett alltid er venner i tillegg, sier Husvæg. BEVARER VENNSKAPET OG SUKSESSEN: – Alle som jobber for oss, brenner for sporten, sier daglig leder Bjarne Bergsaker (t.v.) og kjedesjef Trond­Erik Husvæg i Session.
 4. 4. SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER PRO: Ole Hinna og Lene Bø jobber med små og mellomstore bedrifter. Gir rådene du trenger LEASING UANSETT OM DU GJØR DET BRA ELLER BEGYNNER Å kundene, har tilsammen et solid fundament av kunn- ENKELT, KJENNE AT SKOEN TRYKKER: SPAREBANK 1 SR­BANK skap, erfaring og kompetanse som kommer nettopp disse bedriftene til gode. LØNNSOMT HAR RÅDGIVERE SOM ER SPESIALISTER PÅ SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER. – Fordelen med å bruke oss er at vi er lokale og jobber OG FORNUFTIG tett opp mot kundene. Hver rådgiver har sin portefølje TEKST: ELISABETH RONGVED FOTO: MARIE VON KROGH med kunder som de har jevnlig og nær kontakt med, sier av det som kan leases. Alt fra helikoptre til grave- Hinna. DET ER BRUKSRETTEN TIL MODERNE MASKINER OG maskiner, biler, kraner og store CNC-maskiner tilbys. – Mange bedrifter gjør det bra om dagen, men de som har – Hva kan kundene forvente når de tar kontakt med dere? UTSTYR SOM SKAPER VERDIER – IKKE EIENDOMS­ Kort fortalt; alle drifts- og anleggsmidler som kan skilles tøyd strikken for langt opplever nå at det må justeringer – Vi har mye kompetanse internt. Avdelingen har råd- RETTEN. DET HAR SATT SVING PÅ LEASINGMARKEDET. ut som egen enhet og avskrives. til, sier Ole Hinna i SpareBank 1 SR-Banks avdeling for givere med spesialkompetanse innen flere fagfelt og små og mellomstore bedrifter. mange års fartstid i banken. Dette betyr at vi høyst sann- MARKANT OPPGANG TEKST: SILJE HERGET – Mange la i fjor eller forfjor til rette for en vekst som synlig før har vært borti en lignende problemstilling som ILLUSTRASJON: NINA BØRKE I 2008 solgte SpareBank 1 SR-Finans leasingavtaler for ikke kom, og sitter kanskje i dag igjen med for eksempel den hver enkelt kunde presenterer. Med andre ord kan rundt 1,9 milliarder kroner. Det er en oppgang på mer dyrere husleie, for mange ansatte eller en ordrereserve vi høste av hverandres erfaring. enn 30 prosent, sammenliknet med året før. med kortere tidshorisont. For mange er det viktig å ta – Leasing er en finansiell ordning PRO-KUNDER som muliggjør lønnsom satsing uten – Økningen er formidabel. Vi er på høyde med de som kontakt med oss i banken så tidlig som mulig slik at vi PRO heter SpareBank 1 SR-Banks konsept for små og mel- at en tar opp lån. På denne måten leaser mest i landet – og det via egne selgere. Det første sammen kan se på løsninger, supplerer hans kollega lomstore bedrifter. kan både nye og etablerte virksom- halvåret i 2008 ga oss en god start, og selv om markedet Lene Bø. – I PRO har vi samlet de viktigste banktjenestene heter styrke sin konkurranseevne, bremset opp etter det, har vi klart å holde trykket, MYE ERFARING og produktene som er nødvendige for småbedrifter. sier Bent Lie (bildet), markedssjef i forteller Lie, og gir den dyktige staben mye av æren. Hinna, Bø og deres kolleger i banken som jobber med I tillegg får man tilbud om å delta på ulike arrangementer SpareBank 1 SR-Finans – et heleid små og mellomstore bedrifter, også kjent som PRO- som for eksempel PRO-skolen og nettverkskvelder. datterselskap av SpareBank 1 SR-Bank. DE MEST VANLIGE LEASINGOBJEKTENE ER : Lie oppsummerer fordelene i følgende punkter: ­ Produksjonsutstyr 1. Leasing binder ikke kapital, og det er enkelt å håndtere ­ Gravemaskiner / anleggsmaskiner utgiftene regnskapsmessig. ­ Lastebiler, vare­ og personbiler BLI PRO-KUNDE ­ Traktorer og andre landbruksmaskiner VIL DU AT DIN BEDRIFT SKAL SPARE TID OG PENGER? 2. Ett månedlig leiebeløp, og investeringen er ikke GJENNOM PRO FÅR DU PERSONLIG RÅDGIVNING OG EN SKREDDERSYDD BANKLØSNING. aktiv i regnskapet. RESULTATET ER AT DU FÅR MER TID TIL ANDRE OPPGAVER. SpareBank 1 SR­Finans, som er et heleiet datterselskap 3. Raskere utgiftsføring og skattemessige fordeler. DRIFTSKONTO dekker bedriftens behov for daglige inn­ og utbetalinger. Leien løper vanligvis fast, men den kan tilpasses av SpareBank 1 SR­Bank, er våre spesialister på leasing. Du får bedre rente med driftskontoen i PRO enn ved standard prisliste. inntektene, for eksempel på utstyr og virksomhet Selskapet driver med factoring, leasing, lån og salgspant­ som er sesongbetont. finansiering. Ta kontakt med vårt kundesenter på telefon BEDRIFTSNETT er en skreddersydd nettbankløsning for bedrifter. 4. At investeringsselskapet eier utstyret, betyr at 02008 for mer informasjon. ELEKTRONISK MELDINGSTJENESTE gir deg en automatisk e­post når bedriften får en innbetaling på konto. en leasingavtale ikke går ut over bedriftens mulighet til BETALINGSKORT gjør at du kan foreta innkjøp på vegne av bedriften. å stille sine øvrige eiendeler som pantesikkerhet. PRO kan utvides med en rekke tjenester for bedrifter med litt større behov. I tillegg til finansielle produkter, BREDT SPEKTER tilbys også skade­, person­ og pensjonsforsikring. Aksjeselskaper og enkeltmannsforetaker, konserner og bønder; kundespekteret er vidt. Det samme er utvalget Mer info finner du på www.sr­bank.no/naeringsliv
 5. 5. SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER &TRENDER 8 9 SMÅSAKER Stor butikk for små retter TEKST: ELISABETH RONGVED FOTO: MARIE VON KROGH – Vi gikk nesten konkurs før åpning. Men takket være hardt arbeid og knallgod mat har vi økt om- Flere vil bli gründere setningen hvert eneste av de 11 årene vi har eksistert, sier Bergens ukronede “tapaskonge” Stadig flere rogalendinger ønsker å starte egen bedrift, og økonomiske nedgangs- Trond Kjellevold. tider er sannsynligvis grunnen til det. Etablererrådgiveren Skape.no i Stavanger Ideen til en bergensk tapasrestaurant hadde han har opplevd en stadig større pågang av folk som vil på kurs for å lære hvordan man i magen da han kom hjem etter noen år i Spania på starter for seg selv. åttitallet. Etter noen år som dørvakt og bartender – Antallet kursdeltakere har steget med nesten 60 prosent fra i fjor til i år. Med økt tok han steget og startet restauranten Escalón usikkerhet i arbeidsmarkedet fremover ser vi tydelig at pågangen til våre tjenester i 1998. for etablerere er større nå enn i fjor, sier daglig leder i Skape.no, Einar Talgø. Kjellevold måtte kjempe mot skeptiske politikere og negative restaurantkritikere i begynnelsen. Tapas fortjente ikke betegnelsen mat, mente byens Proff e-post myndigheter, og skjenkebevilgningen lot dermed vente på seg. I tillegg ble tapas karakterisert som en Slik skriver du proffe e-poster i følge det amerikanske døgnflue det ikke var verdt å bry seg noe videre om. magasinet Harvard Business Review: Men byens nysgjerrige gjester var av en annen * Oppmuntre til handling. Spør deg selv: Oppmuntrer oppfatning. Nå har restauranten blitt kjent som ett denne e-posten til handling? Hvis ikke – hvorfor sender av stedene du “må” besøke når du skal til Bergen. jeg den? Escalón har fulle bord nesten hver kveld, og om- * Det viktigste først. Du har ofte lite tid, regn med at Vinreiser setningen har steget fra 3 millioner det første året den som mottar e-post fra deg har det på samme måte. til 35 millioner i fjor – fordelt på Escalón, Lille Kunne du tenke deg å få oppleve Bruk ikke for mye plass på utenomsnakk. Spør deg selv: Escalón og Escalón catering. sensommeren i Østerrike, med vakre Forstår mottakeren budskapet etter å ha lest tittelfeltet vingårder og karakterfulle viner? – Escalón er en god ambassadør og en viktig og den første linjen? Hvis ikke, hvorfor formulerer du Er du nysgjerrig på Catalonias rike signalkunde for banken. Kjellevold hadde neppe deg slik at de må gjette? vinkultur, eller drømmer du om å lykkes uten dyktighet, en enorm stå-på-vilje, * Ikke forutsett at mottaker vet. Selv om dere jobber utforske Piemonte i Italia, kanskje det gründerånd og en god porsjon stahet, sier banksjef i samme bransje, ikke forutsett at mottakeren kjenner til mest personlige vindistrikt i verden Kjell Ivar Bruvik i SpareBank 1 SR-Bank i Bergen. alle bakgrunnsfakta og scenarier. Styr unna forkortelser i følge vinkjennere? Da bør du sjekke og snever terminologi. Spør deg selv: Stoler jeg for mye ut In Vino Veritas. De tilbyr flere ulike – Uansett hvor dårlig økonomi vi har hatt, har vi på at mottakerne vet det jeg synes de bør vite? Skjuler vinreiser for høsten 2009, i tillegg til alltid sendt kokkene årlig til Spania på inspirasjons- jeg ubevisst informasjon for dem? en rekke forskjellige vinkurs. Alle tur, sier Kjellevold. Det har satt sitt preg på den * Tenk klart før du sender. Gjør jobben lettere for mot- foredrag/vinkurs ledes av erfarne innholdsrike menyen: sprøstekte bacondadler, takeren: Vis tydelig hvilket standpunkt du har og hva fylte paprika, kamskjell med aprikos, lam med foredragsholdere med fagutdannelsen han eller hun bør bruke tid på. Spør deg selv: solbærkompott … Menyen gir vann i munnen, og sommelier/vinkelner fra Gastronomisk Gir e-posten et tydelig bilde av hensikten min og Kjellevold kan i dag stolt oppsummere suksessen: Institutt – med formidlingsglede for – Nå blir vi kopiert av andre restauranter. Det er en mulighet for leseren til å gi tilbakemelding? vin og matkunnskap. en ære! (KILDE: CHEF.SE) LES MER PÅ VINFOREDRAG.NO Verdens mest etiske bedrifter SUDOKU 8 9 7 2 Da et amerikansk magasin kåret verdens mest etiske bedrifter fant de plass til én norsk bedrift. 1 6 5 8 Magasinet Ethisphere har laget en liste over de 99 mest etiske selskapene 9 6 4 i verden, basert på bedriftenes score på flere parametre, som bedriftens 7 3 8 samfunnsansvar (CSR), ledelsens fokus på etikk og samfunnsansvar, ordninger for varslere og lignende. 9 7 Blant bedriftene som får en plassering på listen er Toyota, BMW, Dell og 1 9 6 Google.Statkraft er det eneste norske selskapet på listen. Fra Sverige kom IKEA og Svenska Cellulosa med, fra Finland Stora Enso, og fra Danmark 7 5 9 de to bioselskapene Novo Nordisk og Novozymes. Kriterier som oppsigelser 1 4 9 6 og lederlønninger er ikke med i vurderingen av selskapene. (KILDE: UKEAVISEN LEDELSE) 9 8 4 1
 6. 6. 10 11 ld Sevi Erik KUNSTEN Å IKKE BEGRENSE SEG Man må ha antenner over alt, og man må lytte, forstå og ERIK SEVILD TILBRAKTE STORE DELER AV respektere forskjellene. Å forstå hvordan kunden tenker er FAKTA BARNDOMMEN I EN BIL SOM STO I RO. STILLE­ vår aller viktigste oppgave. Erik Sevild, 49 STÅENDE HAR HAN ALLIKEVEL ALDRI VÆRT. Der mener han SpareBank 1 SR-Bank har en egen styrke Sivilstatus: Gift, to sønner i forhold til konkurrentene. TEKST: ELISABETH RONGVED Yrke: Direktør for forret- FOTO: MARIE VON KROGH – Vi får jo høy score på relasjoner. En stor grunn til det er at ningsutvikling, Bedrifts- vi er lokale. Kundene kjenner oss, og det gjelder også marked, SpareBank 1 – Først ga jeg ungene Facebook-forbud. Men nå har jeg listet ledelsen. I andre banker er de gjerne bare et navn i Oslo. SR-Bank Forretningsut- meg inn på Twitter. Så jeg måtte oppheve forbudet. Våre ledere er synlige. vikling og strategi, samt Erik Sevild har i følge ham selv ”en ekstrem risikoaversjon.” overordnet ansvar for Det er kanskje ikke uten grunn at han, i tillegg til å være LAKS OG SNURREDASS risikofri inntekter. direktør for forretningsutvikling i bedriftsmarked, også Sevilds stillingsbeskrivelse er en andpusten affære. Like har overordnet ansvar for risikofri inntekter i SpareBank 1 imponerende er lista over andre engasjementer. Erfaring fra Bosted: Madla, Stavanger SR-Bank. Skepsisen for Facebook har imidlertid forsvunnet. sameie, bilverksted, barnehage og skisport er ramset opp På nattbordet: Autofil og Nå er han faktisk i gang med å lage et lignende nettverk for under ”annet” på cv-en. Det siste han var involvert i, var en og annen krim medarbeiderne. Fiskeeigerlaget på Tengs, hvor de fikk Bjerkreimselva til Skjult talent: Gitarspill – Jeg hadde masse fordommer, men nå drømmer jeg om at å bli en av Norges beste lakseelver. de ansatte skal bli like ivrige på intern-nettverket som de er – Av en eller annen grunn blir jeg alltid satt som kasserer. på Facebook. Det er et fantastisk forum for å diskutere og Men etter hvert oppdager de andre alltid at sånne stille og dele kunnskap. rolige bankfolk faktisk kan tenke litt strategi også. KUNST OG KULTURER Direktøren var visstnok en hårsbredd fra å få jobb i New Direktørstillingen på Bjergsted har Sevild hatt i ett år; York City som 25-åring. karrieren begynte i 1986. Som med de fleste ting i livet, var – Men så innså jeg at husleien ville bli tre ganger så stor som det hele en tilfeldighet. lønna. – Egentlig ville jeg bli kunstfotograf. Jeg dro til USA som Ombestemmelsen hadde også en del å gjøre med en dame 21-åring for å kjøpe kamera, og kom inn på studier der. Men hjemme i Stavanger. Kona Torill er hovedgrunnen til at Lånekassen sa nei. Så da måtte jeg ta businessfag for å få rett Sevild vendte tilbake til sin barndoms by, der han vokste til den månedlige sjekken. Men jeg tok faktisk noen vekttall opp i en bilforretning på Løkkeveien. i kunstfotografi også. – Når barnehagen var ferdig for dagen, var det salgssjefen som hentet meg. Så satt jeg og lekte i en bil i bilhallen i et Hvis en av hans medstudenter skulle oppsummert en nord- par timer, til far var ferdig for dagen. mann, hadde han nok landet treffende nær en beskrivelse – Det høres ut som en drømmebarndom? av Sevild: Blond i håret, blå i blikket, med en anelse – Det var jo det! beskjedenhet bak det vennlige smilet. USA-oppholdet, med sin noe rabiate utadvente kultur, tvang den tilbakeholdne Når Sevild snakker om slekta, er det som å høre på en unge mannen fra Løkkeveien til å stikke hodet frem. Det oppsummering av Stavangerhistorien. Sardiner, shipping – internasjonale tilsnittet var lenge en viktig del av karrieren. og bil. En del av morsarven er i dag i hans eie: – Det som slår en i utlandet, er hvor uendelig smått alt er – Akkurat nå er jeg i gang med å demontere snurredassen. i Norge. De fleste nordmenn er flinke til å bygge personlige Vi snakker om hytta. Vi kunne sagt at vi ”selvsagt” snakker relasjoner internasjonalt. Men vi nedprioriteres stadig vekk om hytta, slik tilfellet er med de fleste direktører. Men det er fordi vi ganske enkelt er for små. faktisk ikke så selvsagt i dette tilfellet. Det var den risikoaversjonen igjen. For ordens skyld: Det er ikke ei EN TIME I STAVANGER, TO PÅ JÆREN ferdighytte i et hyttefelt vi snakker om her. Da Sevild for Etter bachelorgraden fulgte studier i internasjonal ledelse i noen år siden kjøpte familiehytta på Naustvik på 200 Arizona. På timeplanen sto krysskulturell kommunikasjon. kvadratmeter, med 16 mål tomt, strandlinje og noe som en En kompetanse som fremdeles er aktuell, selv om Sevild gang var både tennisbane og crocketbane, var prisen så høy i jobb-øyemed nå stort sett holder seg innenfor fylkesgrensen. at Rogalands Avis straks var på tråden. – Kulturforskjeller kan være så mangt. Har du et møte i – Å kjøpe ut familiehytta er noe av det jeg er mest stolt over Stavanger, regner du med at det tar en time. Drar du til å ha turt. Hadde ikke jeg kjøpt den, hadde jeg vel sittet i en Jæren, setter folk av to. Det legges større vekt på å bli kjent. campingvogn i dag.
 7. 7. 12 13 ULRIKEN ER MED SINE 643 METER OVER HAVET DET HØYESTE AV BERGENS BERØMTE SYV FJELL. GONDOLBANEN BLE ETABLERT I 1962, OG OPPLEVDE TIDVIS DRIFTSSTANSER FREM TIL DEN BLE STENGT I 2006. I 2008 INNGIKK CHRISTIAN FOSS OG BERGEN KOMMUNE NY FESTEAVTALE. CHRISTIAN FOSS EIER 75 PROSENT AV ULRIKSBANEN GJENNOM SELSKAPET SUBSTANSIA AS. ULRIKEN643 BESTÅR AV GONDOLBANEN, BUTIKK, RESTAURANT OG BAR, OG TILBYR KURS­ OG KONFERANSEMULIGHETER OG ARRANGEMENTER FOR BÅDE NÆRINGSLIV OG PRIVATPERSONER GODT SAMARBEID: – Det var naturlig å velge SpareBank 1 SR­Bank sier eiendomsutvikler Christian Foss (midten). – ... og vi er stolte over å være med, sier rådgiver Rune Tovsrud (t.v.) og Trond Lægreid i SR Finans. GJENNOMTENKT DESIGN: Norske naturmaterialer i kombinasjon med moderne TRADISJON: Gondolene Perle og PÅ BERGENS TAK: 1.mai åpnet Ulriken643, nettopp 643 meter over det bergenske hav. Fra restaurant Sky:skraperen har du fenomenal utsikt. design preger restaurant Sky:skraperen. Bruse er endelig i gang igjen! NYSTEMT PÅ ULRIKEN CAMPINGVOGNER I HELIKOPTER – Det har gått i et utrolig tempo, sier eier av Ulriken LANGE KØER Det halsbrekkende tempoet og de 34 millionene Foss kronen på verket. – Jeg er veldig stolt av dette, men så har jeg vært heldig 643, eiendomsutvikler Christian Foss. Rett før jul i fjor har investert har så langt vist seg å være vel anvendte å samarbeide med utrolig mange flinke folk. Vi har EIENDOMSUTVIKLER CHRISTIAN FOSS HAR GJORT ble byggesøknaden godkjent av Bergen kommune og timer og penger. Ved åpningen sto bergenserne i kø, og lyttet til alle som har hatt ønsker for Ulriken, som DET TIL SIN EKSPERTISE Å SKAPE GULL AV GRÅSTEIN. allerede 1. mai åpnet banen – nyrestaurert fra a til å og bare en uke etter åpning hadde Foss solgt arrangementer Bergen Turlag, idrettslag og riksantikvaren. Vi er sikre NÅ ER DET ULRIKEN SOM SKINNER PÅ NY. med butikk, bar og restaurant på toppen. Ikke mange til næringslivet for over to millioner kroner. på at resultatet representerer bergensernes ønsker. hvilepausene, med andre ord! – Og det før vi hadde begynt å markedsføre kurs- og TEKST: ELISABETH RONGVED konferansetilbudet, sier han. FOTO: MARIE VON KROGH ”Jeg liker å ta utgangspunkt i eksi- TEFT – SpareBank 1 SR-Bank en naturlig partner. En utsikt som tar pusten fra oss formelig brer seg frem sterende bygg som omdømmemessig Eiendomsutvikleren har en egen teft for å finne tilsyne- under gondolen. De bergenske landemerkene åpen- – Det var naturlig å velge SpareBank 1 SR­Bank og SR­Finans som mine er nede for telling.” latende håpløse tilfeller og snu dem til suksesser. samarbeidspartnere i nyutviklingen av Ulriken, sier Christian Foss. – Jeg barer seg etter hvert som vi langsomt stiger oppover – Jeg liker å ta utgangspunkt i eksisterende bygg har god erfaring med banken fra tidligere. De forstår kundens behov, og fjellsiden i den gule vogna. Det buldrer fra maskineriet, som omdømmemessig er nede for telling, sier han. er pragmatiske og løsningsorienterte. I tillegg har de alltid vært tilgjen­ kiler i magen. – 3. januar fikk vi opp et helt team fra Sveits, hvor de Erfaringen har han høstet fra blant annet omdannelsen gelige, også når vi jobbet til litt uvanlige tider i sluttspurten av prosjektet! – Vi er stolte over å være med på et sånt flaggprosjekt for Bergen, særlig Med sine 643 m.o.h. ruver toppen som Bergens kanskje virkelig kan gondolbygging. Vi fraktet både tre camping- av slitte Skogen Hotell til dagens populære Crowded fordi vi er relativt nye i byen. Vi har tro på at Ulriken643 vil bli en suksess, viktigste landemerke. Nå fremstår den klassiske Ulriken- vogner og alt av materialer opp med helikopter, og har House og Soho kitchen & lounge; renovasjonen av sier rådgiver Rune Tovsrud i SpareBank 1 SR­Bank. Han jobbet sammen opplevelsen i ny drakt. De samme røde og gule vognene jobbet dag og natt. I sluttspurten måtte jeg bare sende Thon Hotell Sandviken og etableringen av EgerShop- med Trond Lægreid i SR­Finans for å finne de beste løsningene for kun­ frakter folk opp og ned, men ellers er det meste nytt bort familien min, for da var det jobbing døgnet rundt, ping i Egersund. Foss medgir dog at Ulriken643 – som den. Noe ble leaset, andre ting kjøpt inn. – fra inngangspartiet til restauranten på toppen. sier Foss. er det offisielle navnet på prosjektet – foreløpig er
 8. 8. 14 SLÅR TIL: 25. juni til 5. juli 15 arrangeres VM i sandvolleyball i Stavanger. 10. til 16. august arrangeres Otera Open for tredje gang i Kristiansand. VISER OSS FREM TIL VERDEN Turneringer som sandvolleyball-VM er mer enn TRYGG HÅNDTERING AV KONTANTER server og folkefest. Tre av fire nordmenn ønsker å betale med kort. Derfor lønner det seg – Slike arrangementer har en fantastisk markeds- å ha en trådløs betalingsterminal tilgjengelig. En betalingsterminal føringsverdi, mener Jostein Soland i Stavanger gir deg redusert pengehåndtering, mer oversiktlig regnskap og Næringsforening. redusert risiko for ran. Dersom du likevel har kontantomsetning er TEKST: ELISABETH RONGVED FOTO: ESPEN STENSVOLL nattsafe en god løsning. Da sikrer du bedriftens kontantverdier, og får pengene raskt inn på konto. På www.sr-bank.no/naeringsliv kan du bestille det du trenger av terminaler til folkefesten – Før kunne man låse hotellrommene i Stavanger ved sankthans og åpne dem ved skolestart, sier Odd Langhelle, daglig leder i World Event. Sandvolleyballsjefen spøker nok litt – men en kjerne av sannhet er det nok i utsagnet. På tidlig nittitall var WORLD TOUR er verdensserien i sandvolleyball, med sesong fra ikke Stavanger akkurat viden kjent for sitt sydende uteliv, selv mai til november. Det internasjonale volleyballforbundet FIVB står ikke på sommeren. bak verdensserien. Det er separate serier for kvinner og menn, men Men så skjedde det noe. Sandvolleyballen setter startskuddet SANDVOLLEYBALLFESTEN I LITER OG KILO begge kjønn konkurrerer samtidig både i Stavanger og Kristiansand. for en sommer fullpakket av arrangementer og festivaler, flere VM arrangeres annethvert år. De lagene som har gjort det best av det ambisiøse slaget. Og det har en positiv effekt også på 185,28 meter mannlige volleyballspillere inntar Stavanger under gjennom hele serien, kan smykke seg med tittelen som seriemestere. lengre sikt. turneringen. (En gjennomsnittlig mannlig sandvolleyballspiller er Totalt kjempes det om over 8 millioner dollar i premier og bonuser. 193 cm høy.) Totalt veier disse godt over åtte tonn. Det konkurreres under 37 arrangement på fem kontinent. Premiene er – Den enorme mediedekningen som sandvolleyballen får, har en like for menn og damer. betydelig markedsføringseffekt for regionen vår, sier leder Til sammenligning vil 170,88 meter kvinnelige volleyballspillere SpareBank 1 SR­Bank sponser turneringene både i Stavanger og i Næringsforeningen, Jostein Soland. Han minner om at både vil befinne seg i gatene under turneringen. Kristiansand. (Kilde: vmstavanger.no) NRK, Eurosport og en rekke andre internasjonale medier følger byen tett under turneringen. Bare NRK vil sende 70 timer fra 4000 tonn sand går med under turneringen. Stavanger under de ti dagene kampene spilles. – HVA BETYR SANDVOLLEYBALLEN FOR DERE? – Det er spesielt å ha et så svært arrangement i et lite bysenter. Over 40 nasjonalsanger vil (forhåpentligvis) bli nynnet, sunget Vi får vist frem de fantastiske omgivelsene våre. Turneringen er eller brølt fra tribunen eller i gatene. Monica Sandvoll, Hall Toll – Hele byen forandrer seg under turneringen, med på å markedsføre opplevelser for cruisepassasjerer, innflyt- og det merker vi godt! Vi får ekstra mye besøk av folk som er i godt humør 8000 tilskuere får plass på den nye arenaen i Vågen. tere, innfødte og spillere, sier Soland. og klare for en flott avslutning etter en dag på tribunen. Det merkes så klart Sponsoransvarlig Torstein Plener i SpareBank 1 SR-Bank, 43 millioner kroner blir den totale kostnaden av turneringen. på omsetningen. som bidrar til å realisere turneringen, er enig. – World Event og sommerens VM er gir en unik markeds- 48 lag av hvert kjønn konkurrerer. Karianne Haarr Nedrebø, Kolumbus – Det er viktig at folk har et godt føringsmulighet for regionen. I tillegg har tidligere turneringer 96 menn og 96 kvinner, eller 192 spillere. busstilbud under VM, og vi setter derfor opp ekstra nattruter. Det har tidligere vist seg å være svært populære både for innbyggerne og til- vært en suksess! Folk har skjønt at man må reise kollektivt når man skal få reisende. For banken er det viktig å være en del av et så stort Minst 400 frivillige kommer for å jobbe under turneringen. med seg sandvolleyen og andre store arrangementer. og populært arrangement. Ca150 frivillige tilreisende som selv betaler reise for å være Liv Rita Lindeland, Narvesen Jernbanen Langhelle mener sommerens arrangementer er like viktige for med på jobben. – Når sandvolleyen begynner, er det akkurat som om alle slipper ut fra dvalen å bygge selvfølsen til siddisene. på en gang. Det er full trafikk, og den bare øker i løpet av turneringen og 70 timer fra turneringen sendes på NRK. – Sandvolleyballen, på lik linje med Gladmatfestivalen, Kammermusikkfestivalen og Kulturbyåret, gjør med oss som topper seg under Gladmaten. Folkelivet i byen har tatt seg veldig opp de siste 15 personer jobber med turneringen på heltid – året rundt. bor her. De sier noe om kvaliteten på byen vår, og de gir oss årene, og det er utrolig kjekt både for næringslivet og for lokalbefolkningen. noe å være stolte over når vi blir spurt om hvor vi kommer fra.
 9. 9. Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual. AKTUELT NB; husk å gjøre navnet om til “outline” før du lagrer den nye logoen. 16 9 AV 10 ANBEFALER SPAREBANK 1 SR­BANK Hele 90 prosent av storkundene til SpareBank 1 SR­Bank vil anbefale banken videre til bekjente og kollegaer. Det viser en undersøkelse besvart av 350 av bankens største bedriftskunder. Undersøkelsen utføres to ganger i året, og har som mål å kartlegge bankens forhold til kundene SISTE BRØYTESTIKK og hva som kan bli bedre innen seks stikker i minuttet, uansett vær og føre. Det er jo tjenester og produkter. FJERNING AV BRØYTESTIKKER HAR TIL NÅ VÆRT EN mye mer effektivt enn manuelt arbeid, sier Røynestad. MANUELL JOBB I NORGE. TOM T. RØYNESTAD HAR EN GENIAL IDÉ SOM KAN AUTOMATISERE DENNE STORT MARKED OPPGAVEN. Brøytestikkeplukkeren gir en betydelig HMS-gevinst. I tillegg skulle den være brukervennlig og effektiv, og TEKST: ELISABETH RONGVED FOTO: INGEBJØRG AMANDA GODSKESEN rimelig både i drift og vedlikehold. – Maskinen produseres nå hos Mindus i Mandal, sier Røynestad. Han lanserte maskinen i mai, og har interessenter også i andre land der snø og brøyting er en del av vinteren: Tyskland, Sveits, Østerrike, Italia, resten av Skandi- navia, USA og Canada er aktuelle markeder. FLAKS Men egentlig var det nesten bare flaks at maskinen ble en realitet. – Jeg gikk i SpareBank 1 SR-Bank i Flekkefjord for å høre om finansiering en fredag. De spurte om jeg klarte – Da jeg ble tildelt 250 000 kroner fra fondet, var det nesten som å skrive en søknad over helga. Allerede mandag skulle å vinne i tipping, sier oppfinner Tom T. Røynestad. styret i bankens Næringsutviklingsfond tildele midler Sjekk ut vår nye webløsning for til interessante prosjekter. Gavefondet – Jeg reagerte på at folk måtte sette liv og helse – Dette var et gjennomtenkt prosjekt som det var et I sommer lanseres SpareBank 1 SR-Banks nye på spill for å fjerne brøytestikkene om våren. Jeg godt marked for. Derfor valgte vi å bidra, sier rådgiver webløsning for Gavefondet. Her kan du blant annet ville lage en maskin som kunne plukke opp Heidi Nag Flikka. se resultatene av bankens samfunnsengasjement stikkene raskt og effektivt fra et kjøretøy, sier opp- – Da jeg ble tildelt 250 000 kroner fra fondet, var det i 2008. Millioner av kroner fra Gavefondet har gått finneren fra Kvinesdal. nesten som å vinne i tipping. Det var med på å gjøre til områder som kultur, idrett og næringsutvikling. For sikkerhets skyld Det går ikke an å gardere seg mot alt. Det er allikevel nød- maskinen til en realitet, sier Røynestad. Presentasjonen gir deg også svar på hvordan midlene Brøytestikkene langs veien tilhører den gruppen ting vendig å sørge for at økonomien ikke raser sammen selv om fordeles, og hvordan du selv kan søke om støtte. de fleste av oss vet finnes, men ikke ofrer noen tanke det oppstår skader eller uhell. Det handler om å sikre de sånn i det daglige. Vi kjører forbi dem, og tenker ikke ansatte, lokaler, maskiner og kjøretøy. SR­BANK NÆRINGSUTVIKLING I samsvar med Sparebanklovens § 28 kan inntil 25 mer over dem. Men så kommer våren, og de skal fjernes prosent av overskuddet som tilfaller sparebankens fra veikanten. Og da er det faktisk slik at dette gjøres SR­Bank Næringsutvikling er en stiftelse som skal bidra Så lenge alt går bra er det lett å tenke at forsikring bare er fond, brukes til allmennyttige formål. SpareBank 1 manuelt. til en eventuell kommersialisering av en forretningside. en ekstrautgift. Dessverre driver alt for mange med unødig SR-Bank har benyttet denne muligheten fullt ut: Stiftelsen bidrar til opprettelse av nye, interessante forret­ høy risiko. Kanskje det kan være lurt å sikre bedriften i Siden 2004 har det blitt avsatt 356 millioner kroner SIKKERHET ningskonsepter i alle regionene, senest også i Bergensområdet. forhold til avbrudd i driften eller ved sykdom hos nøkkel- Målet er at prosjektene skal navigere mot de gode scenariene til Gavefondet. Klikk deg inn på www.sr-bank.no/gave- – Brøytestikkeplukkeren består av en lang fangarm som personer. Hos oss får du hjelp og gode råd til å finne ut som er beskrevet for den enkelte region, i utredningene fondet for å presentasjonen. man fester på lasteapparatet på traktoren, og som pluk- hvilke forsikringer som vil passe i forhold til behovene og Scenarier 2020. sett opp mot bedriftens økonomi. ker stikkene langs veien. Den har en kapasitet på opptil

×