Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Migratie

1,687 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Migratie

 1. 2. Politiek en Economie <ul><li>Verschillende delen van Europa stellen zich weigerachtig op tegenover immigranten </li></ul><ul><li>Discriminatie van etnische minderheden en racistisch geweld </li></ul><ul><li>Weren van migranten op alle niveaus (Fort Europa) </li></ul><ul><li>Huidige trend compleet onlogisch </li></ul>Inleiding
 2. 3. Politiek en Economie <ul><li>Socio-culturele spanningen </li></ul><ul><li>Economisch: migratie voor het westen uiterst belangrijk </li></ul><ul><ul><li>Hooggekwalificeerde werkkrachten nodig om de productiviteit te behouden </li></ul></ul><ul><ul><li>Vacatures weg werken </li></ul></ul><ul><ul><li>Eragen bij tot behoud welvaart, gezondheidszorg en pensioenen </li></ul></ul>Economische migratie
 3. 4. Politiek en Economie <ul><li>Snelle migratiegolven veroorzaken problemen </li></ul><ul><li>Angst voor gettovorming en etnische conflicten </li></ul><ul><li>Migratieproblematiek verkeerd ingeschat </li></ul><ul><li>Migratiebeperking in de plaats van migratiecontrole </li></ul><ul><li>Illegale migratie en mensenhandel </li></ul><ul><li>“ Regering is controle kwijt” </li></ul><ul><li>Gebrek aan collectieve identificatie </li></ul><ul><li>Gevoel in de steek gelaten te zijn </li></ul><ul><li>Neiging om sociaal-economisch ongenoegen te kanaliseren richting “de vreemdeling” </li></ul>Vraag om beperking
 4. 5. Politiek en Economie <ul><li>Hoe moet migratieproblematiek aangepakt worden? </li></ul><ul><li>4 knelpunten: </li></ul><ul><ul><li>Arbeidsmigratie </li></ul></ul><ul><ul><li>Migratiecontrole </li></ul></ul><ul><ul><li>Asielsystemen (sociaal aspect) </li></ul></ul><ul><ul><li>Integratie (sociaal aspect) </li></ul></ul>Mogelijke oplossingen binnen de politiek
 5. 6. Politiek en Economie <ul><li>Conflict tussen economische vraag naar uitbreiding arbeidsmigratie en de burger </li></ul><ul><li>Grenzen opengesteld indien opgeleid </li></ul><ul><li>Transfers tussen filialen mogelijk </li></ul><ul><li>Neveneffect: tevens economisch ongunstige migratie </li></ul><ul><li>Geen volwaardig burgerschap </li></ul><ul><li>Tolleratie op illegale migratie </li></ul><ul><li>Oplossingen komen niet tegemoet aan economische vraag, nog aan de vraag tot beperking! </li></ul>Arbeidsmigratie
 6. 7. Politiek en Economie <ul><li>Waterdichte interne controle onmogelijk </li></ul><ul><li>Grenscontroles slecht voor economie </li></ul><ul><li>Schengen akkoorden </li></ul><ul><li>Deporteren is illegaal </li></ul><ul><li>Versnelde asielprocedures </li></ul><ul><li>botsen op protest </li></ul><ul><li>Regularisatiegolven trekken </li></ul><ul><li>migranten aan! </li></ul>Migratiecontrole
 7. 8. Sociaal <ul><li>Staten hebben bijna alle mogelijke beperkingen opgelegd </li></ul><ul><li>Steun aan asielzoekers verdwijnt </li></ul><ul><li>Bereiken doel niet! </li></ul><ul><li>De échte mensen in nood raken Europa nooit binnen </li></ul>Asielsystemen
 8. 9. Sociaal <ul><li>Discussie rond waarden, geloof, wat doen om volwaardig burger te worden,… </li></ul><ul><li>Stigmatiserende beelden belemmeren integratie </li></ul><ul><li>God wordt niet gezien als manifest in de sociale orde </li></ul><ul><li>“ l’Etat neutre entre les religions, tolérant pour tout les cultes.” - Ernest Renan </li></ul><ul><li>Migrant wordt beperkt in zijn vrijheid </li></ul><ul><li>Asymmetrische universitaliteit met Europa als centrum </li></ul>Integratie
 9. 10. Sociaal Cultuurkloof
 10. 11. Besluit <ul><li>Dringend nieuwe mensen nodig ! </li></ul><ul><li>Migratie ligt te gevoelig </li></ul><ul><li>Europese migranten worden verkozen </li></ul><ul><li>Economische migratiegolf achter de hand gehouden als laatste redmiddel met alle gevolgen vandien </li></ul><ul><li>Economische migratie moet gestaag toegelaten worden! </li></ul>Politiek-Economisch
 11. 12. Besluit <ul><li>Etnisch homogene, nationale bevolking is een mythe! </li></ul><ul><li>Moeilijk nationale identiteit te vinden in multiculturele samenleving </li></ul><ul><li>Toch kan er een consensus worden bereikt over wat er kan gedaan worden om mensen aan te moedigen om te integreren en actief aan de maatschappij deel te nemen. </li></ul>Sociaal
 12. 13. Migratie <ul><li>Positief </li></ul><ul><li>Instroom van hooggekwalificeerde werkkrachten </li></ul><ul><li>Knelpuntberoepen gemakkelijk in te vullen </li></ul><ul><li>De vergrijzing wordt betaalbaar </li></ul><ul><li>Nieuwe jobs worden gecreëerd </li></ul><ul><li>Minder werklozen dus minder uitkeringen </li></ul><ul><li>De welvaart in Europa neemt toe </li></ul>Positieve en negatieve aspecten <ul><li>Negatief </li></ul><ul><li>Voedingsbodem voor extreem gedachtegoed en racisme </li></ul><ul><li>Economisch minder gunstige migratie als neveneffect </li></ul><ul><li>Een batterij aan sociale en culturele spanningen en problemen zoals gettovorming, kunstmatige angst, geloofskwesties, mensenhandel,... </li></ul>
 13. 14. Centrale vraag “ Moet Fort Europa zijn muren openstellen aan economische migranten om zo de eigen economie te ondersteunen en de huidige welvaart veilig te stellen, indien men het risico op sociale onrust indachtig is?“
 14. 15. Centrale vraag <ul><li>Al botst deze redenering op protest, toch zal deze weg moeten bewandeld worden om onze eigen toekomst veilig te stellen. Meer informatie omtrent het belang van Economische migratie zou al veel geesten op gelijke golflengte brengen en de politieke impasse, zij het gedeeltelijk, doorbreken. Toch zal er ook door de migranten in kwestie een inspanning geleverd moeten worden om onze normen te aanvaarden zodat ook z ij zonder sociale tegenkanting kunnen leven in een economisch sterkere Unie. </li></ul>Antwoord
 15. 16. Bronnen <ul><li>http://www.gcim.org/attachements/RS4.pdf </li></ul><ul><li>http://www.flwi.ugent.be/cie/CIE2/loobuyck5.htm </li></ul><ul><li>http://www.diplomatie.be/nl/belgium/belgiumdetail.asp?textID=1644 </li></ul><ul><li>Eigen inbreng </li></ul>

×