Welzijn In De Verzorgingsstaat 08 09, Deel 1 Studenten

1,322 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,322
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Welzijn In De Verzorgingsstaat 08 09, Deel 1 Studenten

 1. 1. WELZIJN IN DE VERZORGINGS- STAAT
 2. 2. Vroeger en nu
 3. 3. Wat zeggen volgende uitspraken? <ul><li>Het gemiddelde Belgische gezin heeft een inkomen van 2668 euro per maand </li></ul><ul><li>De gezinsuitgaven (per maand): wonen (502 euro), vervoer en communicatie (371), verwarming (130 euro), reizen (68 euro) </li></ul><ul><li>In België is iemand arm vanaf 822 euro per maand (11% VL, 18% W en 30% Brussel) </li></ul>
 4. 4. Wat zeggen volgende uitspraken? <ul><li>Tussen 15 jaar en 64 jaar heeft 61% een baan (68% M en 54% V) </li></ul><ul><li>De Vlaming werkt 41,6 uur per week (arbeidscontract = 38 uur) </li></ul><ul><li>40% van de gezinnen kiest betaalde kinderopvang </li></ul><ul><li>Vaders zijn 1,26 uur en moeders 3,39 uur per week bezig met opvoeding en verzorging van de kinderen </li></ul><ul><li>Koken, huishouden, grasmaaien, poetsen,…bedraagt 19 uur per week </li></ul><ul><li>De Belg kijk per dag 2,5 uur televisie (meer dan de ½ van de dagelijkse vrije tijd) </li></ul>
 5. 5. Wat zeggen volgende uitspraken? <ul><li>De samenleving zou ruwer zijn geworden, respect en verdraagzaamheid zijn ver te zoeken </li></ul><ul><li>Niet de agressie is toegenomen zeggen criminologen, maar onze gevoeligheid ervoor </li></ul><ul><li>België telt 1 arts per 248 inwoners </li></ul><ul><li>In Vlaanderen zijn er 5,3% mensen met een depressie </li></ul>
 6. 6. We spreken van ‘verzorgingsstaat’ of ‘welvaartstaat’
 7. 7. <ul><li>Verzorgingsstaat: </li></ul><ul><ul><li>Van Doorn : Garantieformule: samenleving zorgt voor uitgebreid stelsel van voorzieningen = waarborg voor redelijk bestaan voor iedereen </li></ul></ul><ul><ul><li>Thoenes : Rechtsvorm: democratisch systeem van overheidszorg = garantie voor het collectieve sociale welzijn van burgers </li></ul></ul>Betekenis
 8. 8. <ul><li>Welvaartstaat: </li></ul><ul><ul><li>Deleeck: waarborgt grondrechten van de burger met het oog op materiële welvaart en meer kansen op ontplooiing </li></ul></ul><ul><li>Andere termen: consumptiemaatschappij, overvloedmaatschappij </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Welvaartstaat = welvaart van burgers beschermen én waar nodig uitbouwen </li></ul><ul><li>Hoog welvaartspeil </li></ul><ul><li>Overheidsoptreden (vb. via uitkeringen) </li></ul><ul><li>Verwezenlijking grondrechten (recht op werk, huisvesting, onderwijs, cultuur, inkomen) </li></ul><ul><li>Behoud vrije markt en belang van overleg </li></ul><ul><li>Democratie </li></ul>Kenmerken
 10. 10. Historiek <ul><li>Pensioen </li></ul><ul><li>Ziekenfondsen </li></ul><ul><li>Leerplicht </li></ul><ul><li>Vakbonden </li></ul><ul><li>Kinderbijslag </li></ul><ul><li>Werkloosheidsuitkering </li></ul><ul><li>Stemrecht </li></ul><ul><li>Weten jullie meer over het ontstaan: wanneer, waarom,…? </li></ul>
 11. 11. <ul><li>5 fasen </li></ul><ul><li>1800 - 1880: industrialisatie en liberalisme </li></ul><ul><ul><li>Grotere levensstandaard </li></ul></ul><ul><ul><li>Weinig overheidstussenkomst </li></ul></ul><ul><ul><li>Dankzij solidariteit ontstaan de ‘voorlopers’ van ziekenfondsen en vakbonden </li></ul></ul>
 12. 12. STILAAN VERBETERING!
 13. 13. <ul><li>1880 – na WO I: begin arbeidsbescherming en sociale verzekeringen </li></ul><ul><ul><li>Stemrecht (eerst nog meervoudig) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vakbonden </li></ul></ul><ul><ul><li>Ziekenkassen </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociale wetten </li></ul></ul><ul><li>Tussen W.O.I en W.O.II: economische depressie en crisis </li></ul><ul><ul><li>Toename werkloosheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Opkomst totalitaire regimes </li></ul></ul><ul><ul><li>Groeiend besef van belang overheidsingrijpen </li></ul></ul><ul><ul><li>Groeiend belang sociaal overleg </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>Na W.O.II: concrete uitbouw welvaartstaat </li></ul><ul><ul><li>Via systeem sociale zekerheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Sinds 1973 stagnering </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meer faillissementen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stijging werkloosheid </li></ul></ul></ul>
 15. 15. VROUWEN STEMRECHT
 16. 16. LEERPLICHT: 14 16 18 jaar
 17. 17. STEMRECHT EEN HELE WEG AFGELEGD!
 18. 18. <ul><li>Nu: actieve welvaartstaat (zie verder) </li></ul>
 19. 19. WELVAART: 1950 versus nu
 20. 20. <ul><li>Niet-staats: sociale organisaties zijn betrokken in besluitvorming en uitvoering van het sociaal beleid </li></ul><ul><ul><li>Sociaal overleg </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitvoering van het sociaal beleid </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitbetaling van bepaalde vergoedingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Overheid controleert </li></ul></ul>Welvaartstaat is niet-staats en heeft verzuild middenveld
 21. 21. <ul><li>Verzuild middenveld </li></ul><ul><ul><li>Middenveld = sociale organisaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Verzuild = vermenging levensbeschou-wing (religie, ideologie) met maatschappelijke initiatieven </li></ul></ul><ul><ul><li>Verzuiling verkleint </li></ul></ul>
 22. 25. <ul><li>Kennis- of informatiemaatschappij </li></ul><ul><ul><li>Levenslang leren </li></ul></ul><ul><ul><li>Belang scholingsniveau </li></ul></ul><ul><li>Risicosamenleving </li></ul><ul><ul><li>Minder kansen voor laaggeschoolden, mensen met beperkingen,… </li></ul></ul>Nieuwe sociale kwestie en risicosamenleving
 23. 26. GELIJKE KANSEN IN ONZE HUIDIGE MAATSCHAPPIJ?
 24. 27. <ul><li>meer fiscale sociale lastendruk door vergrijzing, hoge werkloosheid,… </li></ul><ul><li>Activeringsidee: ‘niet de mensen vis geven, maar ze leren vissen’ </li></ul>Actieve welvaartstaat
 25. 28. WELZIJN, WELZIJNSBELEID, WELZIJNSZORG, WELZIJNSZORG-BELEID
 26. 29. <ul><li>WELZIJN = </li></ul><ul><ul><li>toestand van welbevinden </li></ul></ul><ul><ul><li>Zich kunnen ontplooien </li></ul></ul><ul><ul><li>met respect en engagement voor de ontplooiing van de anderen </li></ul></ul><ul><li>WELBEVINDEN = gezondheid (breed!) = kwaliteit van leven </li></ul><ul><li>Welzijn = meer dan welvaart! </li></ul>
 27. 30. <ul><li>WELZIJNSBELEID: </li></ul><ul><ul><li>Via beleid welzijn/welbevinden bevorderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Verantwoordelijkheid van overheid </li></ul></ul><ul><li>= SOCIAAL BELEID </li></ul><ul><li>WELZIJNSZORG </li></ul><ul><ul><li>Antwoord bieden aan noden </li></ul></ul><ul><ul><li>Verandert doorheen tijd </li></ul></ul><ul><li>WELZIJNSZORGBELEID: </li></ul><ul><ul><li>Specifiek beleidsterrein </li></ul></ul><ul><ul><li>Verantwoordelijkheid minister van Welzijn </li></ul></ul>
 28. 31. Soorten overheidsuitgaven: Sectoren - categorieën <ul><li>Sectoren: de verschillende domeinen van het maatschappelijk leven (vb. gezondheid, onderwijs, …) </li></ul><ul><li>Categorieën: richt zich naar bepaalde doelgroepen (vb. personen met een handicap, allochtonen,…) </li></ul>
 29. 32. Beleidsniveaus en bevoegdheids- verdeling <ul><li>Complex! </li></ul><ul><li>Vlaamse bevoegdheid:vb. departement Welzijn, onderwijs </li></ul><ul><li>Federale bevoegdheid: vb. kinderbijslag, pensioen, leefloon </li></ul><ul><li>Bevoegdheid gemeente: vb. OCMW, lokale politie </li></ul>
 30. 33. De welzijnsboom <ul><li>Wonen </li></ul><ul><li>Arbeid en tewerkstelling </li></ul><ul><li>Onderwijs </li></ul><ul><li>Gezondheidszorg </li></ul><ul><li>Welzijnszorg </li></ul><ul><li>Socio-cultureel werk </li></ul><ul><li>Veiligheid </li></ul>

×