Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tương lai ngành nhượng quyền tại Việt nam

905 views

Published on

Cùng với sự xuất hiện của các thương hiệu nhượng quyền lớn trên thế giới, thị trường Việt nam đang dẩn dần trở nên sôi động, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và các nhà cung cấp trong chuỗi giá trị ngành nhượng quyền tại Việt nam.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Tương lai ngành nhượng quyền tại Việt nam

 1. 1. TƯƠNG LAI NGÀNH NHƯỢNG QUYỀN TẠI VIỆT NAM Nguyễn Phi Vân Chủ tịch HĐQT – Retail & Franchise Asia
 2. 2. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH NHƯỢNG QUYỀN TẠI VIỆT NAM
 3. 3. CHÂU Á – ĐIỂM ĐẾN CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ
 4. 4. CƠ HỘI HAY THÁCH THỨC? NHÀ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP NHƯỢNG QUYỀN ĐỐI TÁC CUNG ỨNG
 5. 5. NHÀ ĐẦU TƯ NHẬN QUYỀN 1 CHI NHÁNH NHẬN QUYỀN NHIỀU CHI NHÁNH PHÁT TRIỂN KHU VỰC NHẬN QUYỀN ĐỘC QUYỀN
 6. 6. DOANH NGHIỆP NHƯỢNG QUYỀN Phát triển thương hiệu và mạng lưới khách hàng Quản lý và Điều hành
 7. 7. CÂU CHUYỆN VỀ COOLBLOG
 8. 8. ĐỐI TÁC CHUỖI CUNG ỨNG TƯ VẤN & NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG PHÁP LÝ TÀI CHÍNH TUYỂN DỤNG THI CÔNG & THIẾT KẾ CHUẨN BỊ TRANG THIẾT BI, NGUYÊN LIỆU, THỰC ĐƠN HOẠT ĐỘNG MARKETING
 9. 9. GIẢI PHÁP KIẾN THỨC NGÀNH NHƯỢNG QUYỀN?
 10. 10. TƯƠNG LAI NGÀNH NHƯỢNG QUYỀN TẠI VIỆT NAM Nguyễn Phi Vân phi@nguyenphivan.com www.nguyenphivan.com

×