Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Khác biệt cơ bản giữa nhượng quyền và cấp phép

9,584 views

Published on

Nhượng quyền & cấp phép là 2 mô hình có nhiều điểm khác biệt về hình thức hỗ trợ và quản lý giữa đơn vị chủ quản và đơn vị được cấp phép. Hiểu rõ về sự khác biệt sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn mô hình phù hợp nhất với nhu cầu kinh doanh của đơn vị mình.

Published in: Business

Khác biệt cơ bản giữa nhượng quyền và cấp phép

  1. 1. MỘT MÔ HÌNH DỄ HIỂU LẦM: LICENSING (CẤP PHÉP)
  2. 2. Licensing vs. Franchising Doanh nghiệp nên phân biệt rõ ràng giữa mô hình nhượng quyền kinh doanh (franchising) và mô hình cấp phép (licensing) do tính chất khác biệt cơ bản về mức độ kiểm soát thương hiệu và tiêu chuẩn giữa hai mô hình.
  3. 3. Mô hình nhượng quyền Doanh nghiệp đưa ra và kiểm soát rất kỹ các tiêu chuẩn, qui trình, hệ thống với mục tiêu bảo vệ chất lượng và tính đồng nhất về sản phẩm, dịch vụ trong toàn hệ thống.
  4. 4. Xử lý vi phạm Khi đối tác nhận quyền không tuân thủ các qui định trên, tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm, doanh nghiệp nhượng quyền có thể chấm dứt hợp đồng. Trách nhiệm của doanh nghiệp nhượng quyền, tuy nhiên, là bảo vệ doanh thu cho đối tác nhận quyền bằng cách phân chia rõ ràng ranh giới địa lý, thị trường, nhằm đảm bảo các chi nhánh không cạnh tranh trực tiếp với nhau.
  5. 5. Licensing Doanh nghiệp cho phép đối tác sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ (IP), thương hiệu, thiết kế, hoặc hình thức kinh doanh của mình.
  6. 6. Tuy nhiên, trong licensing, thông thường doanh nghiệp không đảm bảo tính độc quyền trong một thị trường địa lý. Nhiều giấy phép có thể được cấp cùng một lúc trong cùng một khu vực địa lý và các đối tác được cấp phép có thể cạnh tranh trực tiếp lẫn nhau. Doanh nghiệp lúc này chỉ tập trung kiểm soát cách đối tác sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, nhưng không có quyền can thiệp vào hoạt động kinh doanh của đối tác được cấp phép.
  7. 7. Ví dụ cụ thể nhất là cách Disney cấp phép sử dụng các nhân vật trong các phim hoạt hình Disney. Đối tác được cấp phép sau đó có thể sử dụng các nhân vật này để kinh doanh trên tất cả những sản phẩm gì mà họ có thể bán được như quần áo, túi xách, đồ chơi….
  8. 8. Bạn có thể gửi câu hỏi về: Nguyễn Phi Vân phi@nguyenphivan.com

×