Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
WELCOME TO VIETNAM!
TỔNG QUAN NGÀNH BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM
CÁC THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
MỚI NHẤT
BỮA TRƯA MIỄN PHÍ
DOANH NGHIỆP BÁN LẺ TRỰC TUYẾN NỘI ĐỊA HÓA
BẰNG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TẠI CỬA HÀNG
ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẦU TIÊN DO
VIỆT NAM SẢN XUẤT
7-ELEVEN LÊN KẾ HOẠCH MỞ 1000 CỬA HÀNG
TRONG 10 NĂM
CRESCENT MALL: NGƯỜI TIÊN PHONG
TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI DI ĐỘNG
Đơn vị: nghìn
tỷ đồng, giá
trị bán lẻ đã
trừ thuế VAT
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Retailing 782.4 951.0 1,176.8 1,344.3 ...
13.6
17.3
122.4
28.8
43.1
500.7
13.7
17.5
123.9
0 100 200 300 400 500 600
2013/2014
2009/14 CAGR
2009/14 TOTAL
Retailing N...
2009 2010 2011 2012 2013
Grocery Retailers 470.7 573.5 739.0 917.5 1,092.8
Non-grocery Specialists 306.7 370.6 427.9 413.0...
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Apparel & Footwear 26.2 32.8 37.9 35.8 38.9 44
Electronics & Appliance 74.8 96.3 107.8 116.4...
- 2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 12,000.0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
DOANH THU TỪ CÁC KÊNH BÁN HÀNG KHÔNG QUA...
TOP 3 THƯƠNG HIỆU BÁN LẺ CHIẾM
THỊ PHẦN NHIỀU NHẤT NĂM 2014
>350 siêu thị và
cửa hàng
1.7%
>300 cửa hàng
0.9%
>20 cửa hàng
0.9%
TOP 3 THƯƠNG HIỆU BÁN LẺ
CHUYÊN BIỆT NĂM 2014
2.8%
2.7%
>130 điểm bán hàng
1.9%
TOP 3 THƯƠNG HIỆU BÁN LẺ
KHÔNG CỬA HÀNG NĂM 2014
7.7%
5.3%
4.6%
4 XU HƯỚNG CHỦ ĐẠO NGÀNH BÁN
LẺ TẠI VIỆT NAM
Thu nhập tăng kéo theo
sự phát triển của ngành bán lẻ
Sự bùng nổ của các nhãn hiệu riêng
Việt Nam là sân chơi hấp dẫn cho
các nhà đầu tư ngoại
Kinh doanh qua Internet
ngày càng phổ biến
154
billion
1,200
retailers
VIETNAM AWAITS YOU!
Phi Nguyen
phi@nguyenphivan.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tổng quan ngành bán lẻ Việt nam

807 views

Published on

Đằng sau những tít báo hot nhất về thị trường bán lẻ Việt nam là gì? Dữ liệu và thông tin cập nhật nhất về thị trường sẽ cho bạn cái nhìn tổng thể và thực tế hơn về thị trường hiện đang sôi động.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Tổng quan ngành bán lẻ Việt nam

 1. 1. WELCOME TO VIETNAM!
 2. 2. TỔNG QUAN NGÀNH BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM
 3. 3. CÁC THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG MỚI NHẤT
 4. 4. BỮA TRƯA MIỄN PHÍ
 5. 5. DOANH NGHIỆP BÁN LẺ TRỰC TUYẾN NỘI ĐỊA HÓA BẰNG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TẠI CỬA HÀNG
 6. 6. ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẦU TIÊN DO VIỆT NAM SẢN XUẤT
 7. 7. 7-ELEVEN LÊN KẾ HOẠCH MỞ 1000 CỬA HÀNG TRONG 10 NĂM
 8. 8. CRESCENT MALL: NGƯỜI TIÊN PHONG TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI DI ĐỘNG
 9. 9. Đơn vị: nghìn tỷ đồng, giá trị bán lẻ đã trừ thuế VAT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Retailing 782.4 951.0 1,176.8 1,344.3 1,540.0 1,751.5 Non-store Retailing 3.0 4.5 7.3 10.6 13.9 17.9 Store-based Retailing 779.4 946.5 1,169.5 1,333.7 1,526.2 1,733.7 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
 10. 10. 13.6 17.3 122.4 28.8 43.1 500.7 13.7 17.5 123.9 0 100 200 300 400 500 600 2013/2014 2009/14 CAGR 2009/14 TOTAL Retailing Non-store Retailing Store-based Retailing
 11. 11. 2009 2010 2011 2012 2013 Grocery Retailers 470.7 573.5 739.0 917.5 1,092.8 Non-grocery Specialists 306.7 370.6 427.9 413.0 429.3 Mixed Retailers 2.0 2.4 2.6 3.2 4.0 Luxury Retail - - - 1.1 1.9 - 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 DOANH THU TỪ CÁC KÊNH CỬA HÀNG BÁN LẺ Đơn vị: nghìn tỷ đồng, giá trị bán lẻ đã trừ thuế VAT
 12. 12. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Apparel & Footwear 26.2 32.8 37.9 35.8 38.9 44 Electronics & Appliance 74.8 96.3 107.8 116.4 122.8 133 Health & Beauty 41.3 47.9 55.2 61.6 69.3 77.1 Home & Garden 81.9 96.9 115.5 98.8 96.7 106.2 Leisure & Personal Goods 34.1 46.5 59.5 49 47.3 53 Other 48.5 50.2 51.9 51.4 54.4 57.4 0 20 40 60 80 100 120 140 Đơnvị:nghìntỷđồng, giátrịbánlẻđãtrừthuếVAT DOANH THU THEO KÊNH TẠI CÁC CỬA HÀNG CHUYÊN BIỆT
 13. 13. - 2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 12,000.0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DOANH THU TỪ CÁC KÊNH BÁN HÀNG KHÔNG QUA CỬA HÀNG Internet Pure Play Retailers Mobile Internet Retailing Vending Internet Retailing Homeshopping Direct Selling Đơn vị: tỷ đồng, giá trị bán lẻ đã trừ thuế VAT
 14. 14. TOP 3 THƯƠNG HIỆU BÁN LẺ CHIẾM THỊ PHẦN NHIỀU NHẤT NĂM 2014
 15. 15. >350 siêu thị và cửa hàng 1.7%
 16. 16. >300 cửa hàng 0.9%
 17. 17. >20 cửa hàng 0.9%
 18. 18. TOP 3 THƯƠNG HIỆU BÁN LẺ CHUYÊN BIỆT NĂM 2014
 19. 19. 2.8%
 20. 20. 2.7%
 21. 21. >130 điểm bán hàng 1.9%
 22. 22. TOP 3 THƯƠNG HIỆU BÁN LẺ KHÔNG CỬA HÀNG NĂM 2014
 23. 23. 7.7%
 24. 24. 5.3%
 25. 25. 4.6%
 26. 26. 4 XU HƯỚNG CHỦ ĐẠO NGÀNH BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM
 27. 27. Thu nhập tăng kéo theo sự phát triển của ngành bán lẻ
 28. 28. Sự bùng nổ của các nhãn hiệu riêng
 29. 29. Việt Nam là sân chơi hấp dẫn cho các nhà đầu tư ngoại
 30. 30. Kinh doanh qua Internet ngày càng phổ biến 154 billion 1,200 retailers
 31. 31. VIETNAM AWAITS YOU! Phi Nguyen phi@nguyenphivan.com

×