Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
10 LÝ DO THẤT BẠI
CỦA DOANH NGHIỆP NHƯỢNG
QUYỀN KHỞI NGHIỆP
1
Mô hình kinh doanh không
mang lại hiệu quả tài chính
cho đối tác nhận quyền
2
Đội ngũ lãnh đạo & hỗ trợ thiếu
năng lực
3
Sử dụng chuyên
viên tư vấn không
đủ kinh nghiệm thực
tế về hoạt động và
kinh doanh nhượng
quyền
4
Nền tảng hỗ trợ đối tác
nhận quyền chưa tốt
5
Hệ thống nhượng quyền
không nhất quán với tầm
nhìn, sứ mệnh & giá trị
doanh nghiệp
6
Thiếu hệ thống
quản lý tài chính
hiệu quả.
7
Không hoặc
chưa đăng ký
bảo hộ nhãn
hiệu hàng
hoá
(trademarks)
hoặc các tài
sản sở hữu
trí tuệ (IP)
8
Chương trình huấn luyện
đối tác nhận quyền
chưa tốt hoặc chưa đầy đủ
9
Cẩm nang hoạt động và quản lý quá
phức tạp hoặc không đầy đủ
10
Vội vàng và thiếu chuẩn bị trong việc
phát triển thị trường mới bằng mô hình
nhượng quyền
Bạn có thể gửi câu hỏi về:
Nguyễn Phi Vân
phi@nguyenphivan.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10 Lý Do Khiến Doanh Nghiệp Nhượng Quyền Khởi Nghiệp Thất Bại

711 views

Published on

Khi khởi nghiệp nhượng quyền, phần lớn các doanh nghiệp tập trung vào vấn đề tìm đối tác và bán giấy phép. Tuy nhiên, sự vội vàng này trong tiếp cận là lý do khiến nhiều doanh nghiệp nhượng quyền thất bại.

Published in: Business

10 Lý Do Khiến Doanh Nghiệp Nhượng Quyền Khởi Nghiệp Thất Bại

 1. 1. 10 LÝ DO THẤT BẠI CỦA DOANH NGHIỆP NHƯỢNG QUYỀN KHỞI NGHIỆP
 2. 2. 1 Mô hình kinh doanh không mang lại hiệu quả tài chính cho đối tác nhận quyền
 3. 3. 2 Đội ngũ lãnh đạo & hỗ trợ thiếu năng lực
 4. 4. 3 Sử dụng chuyên viên tư vấn không đủ kinh nghiệm thực tế về hoạt động và kinh doanh nhượng quyền
 5. 5. 4 Nền tảng hỗ trợ đối tác nhận quyền chưa tốt
 6. 6. 5 Hệ thống nhượng quyền không nhất quán với tầm nhìn, sứ mệnh & giá trị doanh nghiệp
 7. 7. 6 Thiếu hệ thống quản lý tài chính hiệu quả.
 8. 8. 7 Không hoặc chưa đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá (trademarks) hoặc các tài sản sở hữu trí tuệ (IP)
 9. 9. 8 Chương trình huấn luyện đối tác nhận quyền chưa tốt hoặc chưa đầy đủ
 10. 10. 9 Cẩm nang hoạt động và quản lý quá phức tạp hoặc không đầy đủ
 11. 11. 10 Vội vàng và thiếu chuẩn bị trong việc phát triển thị trường mới bằng mô hình nhượng quyền
 12. 12. Bạn có thể gửi câu hỏi về: Nguyễn Phi Vân phi@nguyenphivan.com

×