Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Infosessies geluidsnormen muziekControle op de geluidsnormenSigrid Raedschelders/ Anne Van RietAfdeling Milieuhandhaving, ...
Overzicht1. Regelgeving m.b.t. milieuhandhaving2. Bestuurlijke maatregelen-  Onderscheiden van …-  Soorten bestuurlijk...
1. Regelgeving m.b.t. milieuhandhavingTitel XVI decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)Milieuhandhavingsdecreet (M...
2. Bestuurlijke maatregelen2.1. Onderscheiden van …2.2. Soorten bestuurlijke maatregelen2.3. Kenmerken2.4. Opheffing/Beroe...
2.1. Onderscheiden van … Raadgevingen   preventief instrument   = voorkomen van milieu-inbreuken/milieumisdrijven ...
2.2. Soorten bestuurlijke maatregelen  Regularisatiebevel        Stakingsbevel  • Bevel aan vermoedelijke    ...
2.3. Kenmerken bestuurlijke maatregelen Uitsluitend gericht op het herstel van het geschonden leefmilieu ≠ sanctie! Sle...
2.4. Opheffing / BeroepOpheffing Ambtshalve Op gemotiveerd verzoek van de vermoedelijke overtrederBeroepBeroep bij de mi...
2. Bestuurlijke maatregelen (schema)Controle op de geluidsnormen        9
3. Bestuurlijke geldboeten3.1. Definitie en soorten3.2. Wie kan beboet worden?3.3. Exclusieve bestuurlijke geldboete – Mil...
3.1. Definitie en soorten        Bestuurlijke geldboete          = een sanctie waarbij de gewestelijke en...
3.2. Wie kan beboet worden?Diegene die de gedragingen heeft gepleegd in strijd met devoorschriften, met name de overtreder...
3.2. Wie kan beboet worden?Diegene die de gedragingen heeft gepleegd in strijd met devoorschriften, met name de overtreder...
3.3. Milieu-inbreuk3.3.1. Bevoegde personenEnkel de toezichthouder kan een verslag van vaststelling van eenmilieu-inbreuk ...
3.3. Milieu-inbreukVoorwaarden toezichthouder• Artikel 16.3.9 § 2 MHD: VR bepaalt voor elke categorie toezichthouders de ...
3.3. Milieu-inbreuk3.3.2. Exclusieve bestuurlijke geldboeteProcedure?  Enkel toezichthouder kan verslag van vaststellin...
3.3. Milieu-inbreukBoetebedrag ‘exclusieve’ bestuurlijke geldboete?  Tussen 0 en 50 000 euro x 6 opdeciemen      ...
3.4. Milieumisdrijf3.4.1. Bevoegde personenProcessen-verbaal kunnen opgesteld worden door:- Politie (OGP)- ToezichthouderC...
3.4. Milieumisdrijf3.4.2. Alternatieve bestuurlijke geldboeteProcedure?  Vaststelling milieumisdrijf door verbalisanten...
3.4. MilieumisdrijfProcedure alternatieve bestuurlijke geldboete (vervolg) Beslissing PdK:    - Strafrechtelijke beha...
3.4. MilieumisdrijfProcedure alternatieve bestuurlijke geldboete (vervolg) Binnen 180 dagen na kennisgeving aan vermoedel...
3.4. MilieumisdrijfBoetebedrag ‘alternatieve’ bestuurlijke geldboete?  Tussen 0 en 250 000 euro x 6 opdeciemen   (max...
3.5. VoordeelontnemingSamen met een bestuurlijke geldboete kan ook eenvoordeelontneming worden opgelegd  Voordeelontnem...
3. Bestuurlijke geldboeten (schema)Controle op de geluidsnormen        24
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Handhaving: bestuurlijke handhaving

698 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Handhaving: bestuurlijke handhaving

 1. 1. Infosessies geluidsnormen muziekControle op de geluidsnormenSigrid Raedschelders/ Anne Van RietAfdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC)Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
 2. 2. Overzicht1. Regelgeving m.b.t. milieuhandhaving2. Bestuurlijke maatregelen- Onderscheiden van …- Soorten bestuurlijke maatregelen- Kenmerken- Opheffing/beroep3. Bestuurlijke geldboeten- Definitie en soorten- Wie kan beboet worden?- Exclusieve bestuurlijke geldboete – Milieu-inbreuk- Alternatieve bestuurlijke geldboete - Milieumisdrijf- VoordeelontnemingControle op de geluidsnormen 2
 3. 3. 1. Regelgeving m.b.t. milieuhandhavingTitel XVI decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)Milieuhandhavingsdecreet (MHD) (21/12/2007, B.S. 29/02/2008)Milieuhandhavingsbesluit (MHB) (12/12/2008, B.S. 10/02/2009)Inwerkingtreding op 1 mei 2009 voor wat betreft het luik milieuhygiënerecht(incl. wet geluidshinder, VLAREM, KB 24 februari1977)In Vlaanderen is de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC)van het departement LNE bevoegd voor bestuurlijke sanctionering.Controle op de geluidsnormen 3
 4. 4. 2. Bestuurlijke maatregelen2.1. Onderscheiden van …2.2. Soorten bestuurlijke maatregelen2.3. Kenmerken2.4. Opheffing/BeroepControle op de geluidsnormen 4
 5. 5. 2.1. Onderscheiden van … Raadgevingen preventief instrument = voorkomen van milieu-inbreuken/milieumisdrijven Aanmaningen curatief instrument = reactie op schending van de regelgeving ≠ bestuurlijke rechtshandeling! Veiligheidsmaatregelen = uitschakelen van risico voor mens en milieuControle op de geluidsnormen 5
 6. 6. 2.2. Soorten bestuurlijke maatregelen Regularisatiebevel Stakingsbevel • Bevel aan vermoedelijke • Bevel aan vermoedelijke overtreder tot beëindiging overtreder tot stopzetting van milieu- inbreuk/- activiteiten, werkzaamheden, misdrijf, ongedaan maken van gebruik van zaken de gevolgen, voorkoming herhaling Bestuursdwang • Feitelijk handelen van bevoegde persoon met het oog op beëindiging milieu- Combinatie inbreuk/-misdrijf, ongedaan maken van de gevolgen, voorkoming herhalingControle op de geluidsnormen 6
 7. 7. 2.3. Kenmerken bestuurlijke maatregelen Uitsluitend gericht op het herstel van het geschonden leefmilieu ≠ sanctie! Slechts mogelijk na vaststelling van een milieu-inbreuk of milieumisdrijf! Nieuw: derden kunnen de bevoegde personen verzoeken om bestuurlijke maatregelen op te leggenControle op de geluidsnormen 7
 8. 8. 2.4. Opheffing / BeroepOpheffing Ambtshalve Op gemotiveerd verzoek van de vermoedelijke overtrederBeroepBeroep bij de minister van Leefmilieu (niet schorsend) Vermoedelijke overtreder tekent beroep aan Derde-verzoeker tekent beroep aanControle op de geluidsnormen 8
 9. 9. 2. Bestuurlijke maatregelen (schema)Controle op de geluidsnormen 9
 10. 10. 3. Bestuurlijke geldboeten3.1. Definitie en soorten3.2. Wie kan beboet worden?3.3. Exclusieve bestuurlijke geldboete – Milieu-inbreuk3.4. Alternatieve bestuurlijke geldboete - Milieumisdrijf3.5. VoordeelontnemingControle op de geluidsnormen 10
 11. 11. 3.1. Definitie en soorten  Bestuurlijke geldboete = een sanctie waarbij de gewestelijke entiteit – de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) een overtreder verplicht een geldsom te betalen.  Onderscheid tussen twee soorten bestuurlijke geldboetes: Milieu-inbreuk Milieumisdrijf Schending van administratieve verplichtingenzonder schade aan mens of milieu (geen emissies) Alle schendingen van het milieurecht die geen limitatieve lijst in 26 bijlagen bij het MHB (voor milieu-inbreuk zijn (catch all) geluid zie: bijlage VII en bijlage XXVI bij het MHB) Exclusieve bestuurlijke geldboete Alternatieve bestuurlijke geldboete Controle op de geluidsnormen 11
 12. 12. 3.2. Wie kan beboet worden?Diegene die de gedragingen heeft gepleegd in strijd met devoorschriften, met name de overtreder, wordt beboet.Milieu-inbreuken - De exploitant, de organisator De lijst met mogelijke milieu-inbreuken omschrijft duidelijk wie verantwoordelijk is voor die gedraging voorbeelden: - de keuringsattesten van elektrische installaties worden door de exploitant bijgehouden en ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt het geluidsniveau continu gemeten… - de exploitant stelt aan alle bezoekers kosteloos gehoorbescherming voor eenmalig gebruik ter beschikking - de exploitant laat een geluidsplan opmakenControle op de geluidsnormen 12
 13. 13. 3.2. Wie kan beboet worden?Diegene die de gedragingen heeft gepleegd in strijd met devoorschriften, met name de overtreder, wordt beboet.Milieumisdrijven - De exploitant, de huurder van de locatie (feestzaal,…), de organisator, de DJ, de geluidstechnicus Wordt geval per geval bepaald in functie van de concrete omstandigheden Voorbeelden: - bij het huren van een feestzaal kan het gebruiksreglement van de zaal bepalend zijn - wat bepaalt de overeenkomst tussen de organisator en de DJ m.b.t. hun verantwoordelijkheden? - wat is de verantwoordelijkheid van de geluidstechnicus bij liveoptredens?Opm: clausules inlassen in overeenkomst ter vrijwaring van de rechten en de verplichtingen van deverschillende partijenControle op de geluidsnormen 13
 14. 14. 3.3. Milieu-inbreuk3.3.1. Bevoegde personenEnkel de toezichthouder kan een verslag van vaststelling van eenmilieu-inbreuk opstellenVoorbeelden van milieu-inbreuken (zie bijlage VII en bijlage XXVI MHB):- Ter inzage houden van het attest ter staving van de materialen die gebruikt werden bij de wand- en plafondbedekking- Het ter beschikking houden van de vaststellingen die gebeurd zijn n.a.v. het onderhoud en de periodieke controle van brandbestrijdingsmiddelen- De exploitant van een inrichting waarvan de exploitatie is vergund, deelt voor 1 september 2012 per aangetekende brief aan de vergunningverlenende overheid mee in welke klasse de muziekactiviteiten vanaf 1 januari 2013 zullen ingedeeld zijn.Controle op de geluidsnormen 14
 15. 15. 3.3. Milieu-inbreukVoorwaarden toezichthouder• Artikel 16.3.9 § 2 MHD: VR bepaalt voor elke categorie toezichthouders de toezichtopdrachten.Voor de wet geluidshinder zijn dit:- AMI (art 21 MHB)- AMV - erkenningen (art 23 MHB)- Gemeentelijke TZH, TZH van intergemeentelijke verenigingen, TZH politiezones (art 34 MHB)- [Provinciale TZH (art 13 § 2 MHB)]Mits:- Bekwaamheidsbewijs- Aangesteld door de bevoegde instantieControle op de geluidsnormen 15
 16. 16. 3.3. Milieu-inbreuk3.3.2. Exclusieve bestuurlijke geldboeteProcedure? Enkel toezichthouder kan verslag van vaststelling opstellen van een milieu-inbreuk Verslag onmiddellijk bezorgen aan AMMC en kopie aan overtreder -> depenalisering! Binnen 90 dagen na de kennisgeving aan de vermoedelijke overtreder : beslissing van AMMC (boete/geen boete) – termijn van orde Binnen 30 dagen: schriftelijk schorsend beroep mogelijk bij het Milieuhandhavingscollege (MHHC) Inkomsten worden geïnd ten voordele van het MINA-fonds!Controle op de geluidsnormen 16
 17. 17. 3.3. Milieu-inbreukBoetebedrag ‘exclusieve’ bestuurlijke geldboete? Tussen 0 en 50 000 euro x 6 opdeciemen (maximumbedrag dat kan opgelegd worden voor een milieu-inbreuk) Afhankelijk van: - ernst - frequentie - omstandigheden waarin de milieu-inbreuk werd gepleegd of beëindigd Uniforme criteria per thema Proportionaliteitsbeginsel er mag geen wanverhouding bestaan tussen een bepaald feit en de bestuurlijke geldboete die op grond van dat feit wordt getroffenVerjaring? 3 jaar, vanaf datum vaststelling milieu-inbreukControle op de geluidsnormen 17
 18. 18. 3.4. Milieumisdrijf3.4.1. Bevoegde personenProcessen-verbaal kunnen opgesteld worden door:- Politie (OGP)- ToezichthouderControle op de geluidsnormen 18
 19. 19. 3.4. Milieumisdrijf3.4.2. Alternatieve bestuurlijke geldboeteProcedure? Vaststelling milieumisdrijf door verbalisanten (toezichthouder of politie) in PV (TZH: bewijswaarde tot bewijs van tegendeel) PV onmiddellijk doorsturen naar PdK PdK heeft 180 dagen (éénmalige verlenging met 180 dagen) om te beslissen over een al dan niet strafrechtelijke behandeling van het milieumisdrijf.Controle op de geluidsnormen 19
 20. 20. 3.4. MilieumisdrijfProcedure alternatieve bestuurlijke geldboete (vervolg) Beslissing PdK: - Strafrechtelijke behandeling = vervolging, minnelijke schikking, (sepot) - Geen strafrechtelijke behandeling + dossier naar AMMC voor bestuurlijke beboeting Indien PdK niet reageert binnen 180 dagen = oplegging bestuurlijke geldboete uitgesloten!Controle op de geluidsnormen 20
 21. 21. 3.4. MilieumisdrijfProcedure alternatieve bestuurlijke geldboete (vervolg) Binnen 180 dagen na kennisgeving aan vermoedelijke overtreder: beslissing door AMMC (boete of geen boete) – termijn van orde Binnen 30 dagen: schriftelijk schorsend beroep mogelijk bij het Milieuhandhavingscollege (www.mhhc.be) Bij niet tijdig betalen: invordering via dwangbevel Inkomsten worden eveneens geïnd ten voordele van het MINA- fondsControle op de geluidsnormen 21
 22. 22. 3.4. MilieumisdrijfBoetebedrag ‘alternatieve’ bestuurlijke geldboete? Tussen 0 en 250 000 euro x 6 opdeciemen (maximumbedrag dat kan opgelegd worden voor een milieumisdrijf ihkv de milieuregelgeving binnen het Vlaams gewest) Afhankelijk van: - ernst (overschrijding van de norm, impact op het leefmilieu,…) - frequentie (vorige PV’s, klachtenhistoriek, recidive,…) - omstandigheden: verzwarend (feiten met opzet gepleegd,…) of verzachtend (saneringsmaatregelen uitgevoerd,…) Uniforme criteria per thema: beslissingsboom geluid ProportionaliteitsbeginselVerjaring?5 jaar, vanaf datum opstelling PVControle op de geluidsnormen 22
 23. 23. 3.5. VoordeelontnemingSamen met een bestuurlijke geldboete kan ook eenvoordeelontneming worden opgelegd Voordeelontneming = een sanctie waarbij een overtreder verplicht wordt een al dan niet geschat geldbedrag te betalen ter waarde van het netto vermogensvoordeel dat uit de milieu-inbreuk of het milieumisdrijf is verkregen. voorbeeld: - akoestisch onderzoek dat laattijdig werd uitgevoerd: interesten over deze periode kunnen als voordeelontneming opgelegd wordenControle op de geluidsnormen 23
 24. 24. 3. Bestuurlijke geldboeten (schema)Controle op de geluidsnormen 24

×