Regelgeving

879 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • blessing_11111@yahoo.com

  My name is Blessing
  i am a young lady with a kind and open heart,
  I enjoy my life,but life can't be complete if you don't have a person to share it
  with. blessing_11111@yahoo.com

  Hoping To Hear From You
  Yours Blessing
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
879
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
147
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Regelgeving

 1. 1. Infosessies geluidsnormen muziekRegelgeving - aanpassing VLAREMGilke Pée – Gisela VindevogelDepartement Leefmilieu, Natuur en EnergieAfdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid
 2. 2. Overzicht1.Huidige situatie2.Voorbereidingstraject nieuwe norm3.Nieuwe geluidsnorm muziek – basisprincipes4.Aanpassingen in VLAREM I5.Aanpassingen in VLAREM IIRegelgeving – aanpassing VLAREM 2
 3. 3. Overzicht1.Huidige situatie2.Voorbereidingstraject nieuwe norm3.Nieuwe geluidsnorm muziek – basisprincipes4.Aanpassingen in VLAREM I5.Aanpassingen in VLAREM IIRegelgeving – aanpassing VLAREM 3
 4. 4. Wetgeving muziek – huidige situatieKoninklijk Besluit van 24 februari 1977houdende vaststellingen van geluidsnormen voor muziek inopenbare en private inrichtingen- elektronisch versterkte muziek;- maximaal geluidsniveau in een inrichting 90 dB(A), gemeten met de trage karakteristiek (≈ LAslow,max);- het geluidsniveau gemeten in de buurt: - niet hoger dan 5 dB(A) boven het achtergrondgeluidsniveau, indien dit lager is dan 30 dB(A); - niet hoger dan 35 dB(A) indien het achtergrondgeluidsniveau ligt tussen 30 en 35 dB(A); - niet hoger dan het achtergrondgeluidsniveau indien dit hoger is dan 35 dB(A).Regelgeving – aanpassing VLAREM 4
 5. 5. Wetgeving muziek – huidige situatieKoninklijk Besluit van 24 februari 1977- jaren 90: bepaalde inrichtingen uit het KB gelicht en opgenomen in VLAREM;- voorbeelden: café, restaurant, jeugdhuis < 100 m², sportzaal, bioscoop (enkel muziek), fitnesscentrum, winkel …Regelgeving – aanpassing VLAREM 5
 6. 6. Wetgeving muziek – huidige situatie VLAREM Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning Rubriek 32. Ontspanningsinrichtingen en schietstandenRubriek 32.1Feestzalen en lokalen, wanneer deze een dansgelegenheid omvatten en detotale oppervlakte van de voor het publiek toegankelijke lokalen 100 m² of 2meer bedraagt.Vallen niet onder deze indelingsrubriek:• In tenten georganiseerde dansactiviteiten met een maximale duur van drie opeenvolgende dagen, maximaal tweemaal per jaar, op hetzelfde perceel of dezelfde percelen;• Feestzalen en lokalen waarin enkel dansactiviteiten gekoppeld aan bijzondere gelegenheden worden georganiseerd en waarbij bovendien aan volgende criteria wordt voldaan: max 12x/jaar, max 2x/maand, max 24 kalenderdagen/jaar * * voor volledige tekst zie VLAREM I, indelingslijst Regelgeving – aanpassing VLAREM 6
 7. 7. Wetgeving muziek – huidige situatieVLAREMHoofdstuk 5.32 Ontspanningsinrichtingen en schietstandenafdeling 5.32.2. Lokalen met dansgelegenheid- geluidsniveau in de inrichting: geen norm;- omgevingshinder: VLAREM II, hoofdstuk 4.5 + bijlagen: beoordeling op basis van: - gewestplan (woongebied, landelijk gebied, …); - moment van de dag (overdag, ‘s avonds, ‘s nachts); - aard van de inrichting (nieuwe inrichting/bestaande inrichting, klasse 2/klasse 3);- voorbeelden: lokalen ≥ 100 m²: fuif- of feestzaal, discotheek, nachtclub, concertzalen, sommige jeugdhuizen, … .Regelgeving – aanpassing VLAREM 7
 8. 8. Wetgeving muziek – huidige situatieVLAREMHoofdstuk 6.7 Niet-ingedeelde muziekactiviteiten muziekactiviteiten moeten voldoen aan voorwaarden uit het KB van 24 februari 1977; TENZIJ: er een afwijking wordt gevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen (CBS); CBS kan geluidsnormen opleggen in de inrichting, hinder beperken naar de buurt, einduur bepalen … maar is het NIET verplicht sommige gemeenten leggen normen op, andere niet; voorbeelden: muziekactiviteiten naar aanleiding van bijzondere gelegenheden zoals fuif, festival, kermis, carnaval, schoolfeest, ….Regelgeving – aanpassing VLAREM 8
 9. 9. Wetgeving muziek – huidige situatieBESLUIT huidige situatie twee verschillende wetgevende documenten; 90 dB(A) gemeten met de trage karakteristiek (≈ LAmax,slow) is te laag voor een echte dansactiviteit (KB 77); in VLAREM staan geen normen om het geluidsniveau voor het publiek tot aanvaardbare niveaus te beperken.Regelgeving – aanpassing VLAREM 9
 10. 10. Overzicht1.Huidige situatie2.Voorbereidingstraject nieuwe norm3.Nieuwe geluidsnorm muziek – basisprincipes4.Aanpassingen in VLAREM I5.Aanpassingen in VLAREM IIRegelgeving – aanpassing VLAREM 10
 11. 11. Voorbereidingstraject nieuwe normAanleiding- zeer veel reacties op persartikels naar aanleiding van zomerfestivals 2009;- steeds meer berichten over gehoorschade bij jongeren. Op initiatief van Vlaams minister Joke Schauvliege werd een participatief proces opgestart waarbij alle actoren zoveel als mogelijk werden betrokken bij de uitwerking van een oplossing.Regelgeving – aanpassing VLAREM 11
 12. 12. Voorbereidingstraject nieuwe normRondetafelconferentie 1.12.2009- DOEL: Alle betrokkenen samenbrengen om problematiek van gehoorschade door luide muziek in kaart te brengen;- DEELNEMERS : audiologen, muzieksector, jeugdsector, organisatoren, geluidstechnici en – deskundigen, overheid (milieudiensten, volksgezondheid, handhavers) …;- RESULTAAT: Nood aan actie - wetgeving: juridisch afdwingbare normen op vraag van de sector (te verkiezen boven overeenkomst want beoogde sector is zeer ruim); - sensibilisatie: zeer belangrijk, jongeren en sector betrekken.Regelgeving – aanpassing VLAREM 12
 13. 13. Voorbereidingstraject nieuwe normParticipatief proces- verzamelen informatie - bestuderen buitenlandse wet- en regelgevingen; - terreinbezoeken; - werkgroepen met vertegenwoordigers sectoren …- overleg op verschillende momenten in de loop van het proces (in werkgroep, bilaterale gesprekken, …);- aftoetsen verschillende scenario’s;- opmaken RIA (reguleringsimpactanalyse) en impactanalyse voor jeugdsector;- opmaak voorstel. Complex proces: technisch moeilijk en breed veld van betrokkenen.Regelgeving – aanpassing VLAREM 13
 14. 14. Voorbereidingstraject nieuwe normTraject- 2010: informatieverzameling, overleg werkgroepen;- 19 januari 2011: presentatie 1e voorstel;- januari – juli 2011: adviesronde, overleg met belangenverenigingen, aanpassen voorstel, …;- 15 juli 2011: 1e principiële goedkeuring Vlaamse Regering;- juli – december 2011: consultatie adviesraden en bijkomend overleg met belangenverenigingen;- 23 december 2011: 2e principiële goedkeuring;- 17 januari 2012: advies Raad van State;- 17 februari 2012: definitieve goedkeuring.Regelgeving – aanpassing VLAREM 14
 15. 15. Overzicht1.Huidige situatie2.Voorbereidingstraject nieuwe norm3.Nieuwe geluidsnorm muziek – basisprincipes4.Aanpassingen in VLAREM I5.Aanpassingen in VLAREM IIRegelgeving – aanpassing VLAREM 15
 16. 16. Nieuwe geluidsnorm muziekBesluit Vlaamse Regering 17 februari 2012Opgebouwd rond drie pijlers: 1) maximum geluidsniveau; 2) meten en registreren (informatie); 3) oordoppen en geluidsplan (sensibilisatie).Met als uitgangspunten:- niet elke muziekactiviteit heeft een even hoog geluidsniveau nodig (3 verschillende categorieën);- hoe hoger het geluidsniveau, hoe meer flankerende maatregelen genomen moeten worden;- het KB 77 wordt opgeheven (voorlopig met uitzondering van bioscopen);- geldig voor muziekactiviteiten met elektronisch versterkte muziek.Regelgeving – aanpassing VLAREM 16
 17. 17. BasisprincipesVan toepassing vanaf1 januari 2013Maximaal geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq,15min- geen verplichting tot meten;- komt bij benadering overeen met voorwaarden uit KB 77;- handhaven: - elektronisch versterkte muziek; - controle kan op gelijk welke plaats toegankelijk voor publiek; - eerst overschrijding 92 dB(A) LAmax,slow toetsen;- muziek in café, fitnesscentrum, winkel, restaurant, … .Regelgeving – aanpassing VLAREM 17
 18. 18. BasisprincipesMaximaal geluidsniveau > 85 dB(A) LAeq,15min en≤ 95 dB(A) LAeq,15min- meten (LAslow,max of LAeq,15min) verplicht, registreren niet;- duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau (minstens voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau);- meten: - elektronisch versterkte muziek + achtergrondgeluid; - meten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats;- handhaven: - elektronisch versterkte muziek + achtergrondgeluid; - meten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats; - eerst overschrijding 102 dB(A) LAslow,max toetsen;− in veel gevallen voldoende voor fuif, danscafé, … .Regelgeving – aanpassing VLAREM 18
 19. 19. BasisprincipesMaximaal geluidsniveau > 95 dB(A) LAeq,15min en≤ 100 dB(A) LAeq,60min- meten (LAeq,15min of LAeq,60min) en registreren (LAeq,60min) verplicht;- duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau (minstens voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau);- meten: - elektronisch versterkte muziek + achtergrondgeluid; - meten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats;- handhaven: - elektronisch versterkte muziek + achtergrondgeluid; - meten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats; - eerst overschrijding 102 dB(A) LAeq,15min toetsen;Regelgeving – aanpassing VLAREM 19
 20. 20. BasisprincipesMaximaal geluidsniveau > 95 dB(A) LAeq,15min en≤ 100 dB(A) LAeq,60min- verplicht gratis aanbieden van oordoppen (éénmalig gebruik); - geen voorwaarden opgenomen in VLAREM; - tips: - NBN EN 352-2:2002; - demping (SNR) voldoende groot;- geluidsplan permanente geluidsinstallatie (milieuvergunning);- voor liveoptreden, groot evenement, festival, … .Regelgeving – aanpassing VLAREM 20
 21. 21. Overzicht1.Huidige situatie2.Voorbereidingstraject nieuwe norm3.Nieuwe geluidsnorm muziek – basisprincipes4.Aanpassingen in VLAREM I5.Aanpassingen in VLAREM IIRegelgeving – aanpassing VLAREM 21
 22. 22. Aanpassingen in VLAREM IReden aanpassing rubriek 32.1- interpretatieproblemen dansgelegenheid;- verschil in aanpak voor inrichtingen met oppervlakte van ongeveer 100 m² : - < 100 m²: KB 77, beperkt tot 90 dB(A) LAmax,slow in inrichting; - ≥ 100 m²: milieuvergunning klasse 2, geen norm in inrichting;- het zijn muziekactiviteiten, een indeling volgens maximaal geluidsniveau is logisch.Reden aanpassing rubriek 32.2- tekstuele aanpassing: - afstemmen op rubriek 32.1; - opsplitsen van oude rubriek 32.2.1° om aparte behandeling van bioscopen mogelijk te maken.Regelgeving – aanpassing VLAREM 22
 23. 23. Aanpassingen in VLAREM IAanpassing rubriek 32.132.1. Inrichtingen met muziekactiviteiten:1° feestzalen en lokalen waar muziek geproduceerd 3wordt en het geluidsniveau van muziek in de inrichting >85 dB(A)LAeq,15min en ≤ 95 dB(A)LAeq,15min;2° feestzalen, lokalen en schouwspelzalen waar muziek 2geproduceerd wordt en het geluidsniveau van muziek inde inrichting > 95 dB(A)LAeq,15min en ≤ 100dB(A)LAeq,60min.Vallen niet onder deze indelingsrubriek: inrichtingen metmuziekactiviteiten die beschikken over een toelating alsvermeld in artikel 5.32.2.2.bis, §1, 4°, 5.32.3.10, §4 enartikel 6.7.3, §3 van titel II van het VLAREM.Regelgeving – aanpassing VLAREM 23
 24. 24. Aanpassingen in VLAREM IAanpassing rubriek 32.232.2. Andere schouwspelzalen dan die welke, vermeldin rubriek 32.1.2°1° Bioscopen 32° Schouwburgen, variététheaters, andere zalen voor 3sportmanifestaties dan die welke, vermeld in 3°,polyvalente zalen en feestzalen met een speelruimte3° Zalen voor gemotoriseerde sportmanifestaties met 2gebruik van verbrandingsmotoren (indoor-karting e.d.).Regelgeving – aanpassing VLAREM 24
 25. 25. Overzicht1.Huidige situatie2.Voorbereidingstraject nieuwe norm3.Nieuwe geluidsnorm muziek – basisprincipes4.Aanpassingen in VLAREM I5. Aanpassingen in VLAREM IIRegelgeving – aanpassing VLAREM 25
 26. 26. Aanpassingen in VLAREM IIHoofdstuk 5.32: Ontspanningsinrichtingen enschietstandenAfdeling 5.32.2Nieuwe titel:Inrichtingen met muziekactiviteiten(vroeger: lokalen met dansgelegenheid)Nieuw artikel:5.32.2.2bis. Maximaal geluidsniveau in de inrichting(heeft betrekking op rubriek 32.1)Aanpassing artikel:5.32.2.3 Naleving van de bepalingen voor geluid door nieuweinrichtingenRegelgeving – aanpassing VLAREM 26
 27. 27. Aanpassingen in VLAREM IIHoofdstuk 5.32: Ontspanningsinrichtingen enschietstandenAfdeling 5.32.3 SchouwspelzalenNieuw artikel:5.32.3.10 Maximaal geluidsniveau in de inrichting(heeft betrekking op rubriek 32.2 – alle andere artikels blijvenbehouden).Hoofdstuk 6.7 Niet-ingedeelde muziekactiviteitenHerschrijven van het hoofdstuk.Integratie van het KB van 24 februari 1977.Regelgeving – aanpassing VLAREM 27
 28. 28. Aanpassingen in VLAREM IINiet-ingedeelde inrichting maximaal geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq,15min; toelating voor > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min of > 95 dB(A) LAeq,15min ≤ 100 dB(A) LAeq,60min - in open lucht of tent: bij bijzondere gelegenheid - in feestzaal, lokaal of schouwspelzaal: bij bijzondere gelegenheid en max 12x/jaar (max 2x/maand, max 24 kalenderdagen/jaar); KB 77 wordt opgeheven voor muziekactiviteiten (dus niet voor bioscopen); hoofdstuk 6.7 Niet-ingedeelde inrichtingen; bij afwijking zie: hoofdstuk 5.32, artikel 5.32.2.2bis.Regelgeving – aanpassing VLAREM 28
 29. 29. Aanpassingen in VLAREM IIIngedeelde inrichting melding klasse 3; maximaal geluidsniveau > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min; toelating voor > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min - bij bijzondere gelegenheid en max 12x/jaar (max 2x/maand, max 24 kalenderdagen/jaar) - muziekactiviteit van max 3 uur tussen 12u en 0u (1x/dag); hoofdstuk 5.32, artikel 5.32.2.2bis (rubriek 32.1.1°); hoofdstuk 5.32, artikel 5.32.3.10 (rubriek 32.2.2°).Regelgeving – aanpassing VLAREM 29
 30. 30. Aanpassingen in VLAREM IIIngedeelde inrichting milieuvergunning klasse 2; maximaal geluidsniveau > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min; geluidsplan voor permanente geluidsinstallaties; hoofdstuk 5.32, artikel 5.32.2.2bis (rubriek 32.1.2°).Strengere voorwaarden voor gemeenten? per muziekactiviteit (in toelating niet in politiereglement); als bijzondere voorwaarde.Regelgeving – aanpassing VLAREM 30
 31. 31. Aanpassingen in VLAREM IIArtikel 5.32.2.3 Naleving van de bepalingen voor geluiddoor nieuwe inrichtingen akoestisch onderzoek enkel voor inrichtingen met milieuvergunning (rubriek 32.1.2°) aanpassing definitie bestaande inrichting (klasse 2) - inrichting op 31 december 2012 ingedeeld: stedenbouwkundige vergunning vóór 1 januari 1999; - inrichting op 31 december 2012 niet ingedeeld: stedenbouwkundige vergunning werd verleend vóór 1 juli 2012; - inrichtingen op 31 december 2012 in de derde klasse ingedeeld en in uitbating: milieuvergunningsaanvraag ingediend vóór 1 september 2012.Regelgeving – aanpassing VLAREM 31
 32. 32. Aanpassingen in VLAREM II Muziekactiviteiten ≤ 85db(A) LAeq, 15 min OF muziekactiviteiten maximaal 12x/jaar > 85 dB(A) LAeq, 15min ja neen Niet-ingedeelde inrichting Ingedeelde inrichtingGeen milieuvergunning klasse 2 OF Muziekactiviteit ≤ 95dB(A) LAeq,15 min melding klasse 3 nodig OF ja muziekactiviteit ≤ 100 dB(A) LAeq,60min - maximaal 12x/jaar OF Melding klasse 3 aan CBS vereist - muziekactiviteit beperkt tot 3 uur tussen 12u en 0u (1x/dag)Toelating vragen aan CBS voor Toelating vragen aan CBS om≤ 95db(A) LAeq, 15 min OF ≤ 100 dB(A) LAeq, 60 min: neen≤ 100 dB(A) LAeq, 60 min - maximaal 12x/ jaar OFin schouwspelzaal, feestzaal en - muziekactiviteiten beperkt tot Milieuvergunning klasse 2lokaal: maximaal 12x/jaar 3 uur tussen 12u en 0u (1x/dag) (nooit voor rubriek 32.2) Regelgeving – aanpassing VLAREM 32
 33. 33. Aanpassingen in VLAREM IILokaal of feestzaal ongeacht de oppervlakte niet-ingedeelde inrichting - ≤ 85 dB(A) LAeq,15min - max 12x/jaar toelating voor: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min of > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min melding klasse 3 - > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min - max 12x/jaar of voor muziekactiviteiten beperkt tot 3 uur tussen 12u en 0u toelating voor: > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min milieuvergunning klasse 2 - > 95 dB(A) LAeq,15min ≤ 100 dB(A) LAeq,60minRegelgeving – aanpassing VLAREM 33
 34. 34. Aanpassingen in VLAREM IIFestival of fuif in tent of open lucht niet-ingedeelde inrichting - ≤ 85 dB(A) LAeq,15min - toelating voor: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min of > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60minRegelgeving – aanpassing VLAREM 34
 35. 35. Flankerend beleid- budget voor subsidies voor gemeenten en provincies voor de aankoop van meettoestellen - aanpassing besluit VR 1993: subsidie wordt naast klasse 1 ook voor klasse 2 meters mogelijk; - bedoeling om de meters ter beschikking te stellen van plaatselijke verenigingen;- aandacht voor binnenakoestiek vergroten - belang van investeringen in binnenakoestiek bij nieuwbouw en renovaties; - brief aan de Vlaamse Bouwmeester en de Orde van Architecten; - hoofdstuk in de technische handleiding; - informatie in de studie van Daidalos Peutz;Regelgeving – aanpassing VLAREM 35
 36. 36. Flankerend beleid- minister van Welzijn en Volksgezondheid onderzoekt tegemoetkoming op maat gemaakte oordoppen. Hij bekijkt met de minister van onderwijs of de gehoortesten van het CLB verbeterd kunnen worden.- minister van Onderwijs en Jeugd schuift bij het afsluiten van bestuursakkoorden met de provincies, gehoorschadebeleid naar voor als een taak van de provincies.- nu al in alle provincies campagnes gehoorschadeRegelgeving – aanpassing VLAREM 36

×