Key-note: Duurzaamheid als bedrijfsstrategie

624 views

Published on

Kristof Debrabandere – Tessenderlo Group

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Key-note: Duurzaamheid als bedrijfsstrategie

 1. 1. Duurzaamheid als bedrijfsstrategieo Korte intro van Tessenderlo Groupo Waarom transformeren?o Het modelo Toegepast op Tessenderlo Group Kristof Debrabandereo Vertaling naar beleidsmakers Tessenderlo Group de LNE Denkdag Groene Economie 12 nov 2012, Brussel
 2. 2. Duurzaamheid als bedrijfsstrategieo Korte intro van Tessenderlo Groupo Waarom transformeren?o Het modelo Toegepast op Tessenderlo Groupo Vertaling naar beleidsmakers
 3. 3. We transformeren van een financiële holding … Tessenderlo Kerley Inorganics Gelatin & Akiolis Other businesses Potassium Organic Chlorine Compounds Pharma Water Sulphates Gelatin Derivatives Treatment Akiolis Plastic Pipe Systems & Profiles Plastic Pipe Systems Profiles4 I 11/20/2012
 4. 4. … met vestigingen verspreid over heel de wereld…Verenigde Staten Hongarije 11 1Brazilië Polen 1 2Argentinië China 1 4Verenigd Koninkrijk Duitsland 4 2België Frankrijk 5 19Nederland Italië 3 3Turkije 1 5 I 20/11/2012 Overnames en capaciteituitbreidingen sinds 2009
 5. 5. …naar een strategische groep,met duurzaamheid centraal in onze strategie Duurzaamheid Innovatie 6
 6. 6. Duurzaamheid als bedrijfsstrategieo Korte intro van Tessenderlo Groupo Waarom transformeren?o Het modelo Toegepast op Tessenderlo Groupo Vertaling naar beleidsmakers
 7. 7. Het algemene beeld over economischegroei is in de 20ste eeuw verschovenvan vrij optimistisch .....“Door meer productie en “Dat wij rijk zijn is nietconsumptie zal armoede het probleem. Armoede uit de wereld elders, dat is het verdwijnen.” probleem.” “Every African has the right to a car, TV, beautiful house, fridge and airco.” (Robert Mugabe – 1990)
 8. 8. ... naar pessimistisch “Onze planeet kan “Bevolkingsaangroei in9 miljard “western style” Azië en Afrika moet consumenten niet aan” stoppen of het zal slecht aflopen” “Als iedere Indiër en Chinees met de auto rijdt zal klimaatverandering niet te stoppen zijn”
 9. 9. TINA: Duurzame ontwikkelingThere Is No AlternativeDuurzame Ontwikkeling die ons toelaat om aan deontwikkeling = noden van onze generatie te voldoen zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om hun noden in te vullen, in het gedrang te brengen (Commissie Brundtland – VN in 1987 (“our common future”)) Hoe vertalen we dit naar onze sector?
 10. 10. Wat is duurzaamheid voor onze sector?Is het.... Bio-based industry?
 11. 11. Wat is duurzaamheid voor onze sector?Is het....Een betere bescherming van werknemer of buur?
 12. 12. Wat is duurzaamheid voor onze sector?Is het....REACH?
 13. 13. Wat is duurzaamheid voor onze sector?Is het....Eco-efficiëntie (meer doen met minder)?
 14. 14. Wat is duurzaamheid voor onze sector?Is het..... Winstgevende bedrijven?
 15. 15. TINA omwille van de volgendeMEGA TRENDS Niet duurzame manier van produceren en consumeren Toename van de koopkracht wereldwijd Toename van de wereldbevolkingdie leiden tot de volgendeMEGA UITDAGINGEN....
 16. 16. Klimaatverandering Manage the unavoidable Avoid the unmanageable
 17. 17. Uitputting van grondstoffen Source: nature (2009)
 18. 18. Hernieuwbaar ≠ duurzaam
 19. 19. De uitdaging is tweeledig....Minimum levensstandaard Klimaatverandering en devoor iedereen uitputting van resources
 20. 20. Hebben we een andere keuze?TINA
 21. 21. Duurzaamheid als bedrijfsstrategieo Korte intro van Tessenderlo Groupo Waarom transformeren?o Het modelo Toegepast op Tessenderlo Groupo Vertaling naar beleidsmakers
 22. 22. Een nieuwe kijkop duurzaamheid...Niet het evenwichtstaat centraalmaar wel het respectvoor de grenzen
 23. 23. Duurzaamheid draagt bijtot de oplossing van demaatschappelijkenoden Integrity management Sociale draagkracht Betrekken van belanghebbenden
 24. 24. Duurzaamheid draagt bij totde oplossing van de Ecologischemaatschappelijke draagkrachtnoden door debeperkingen vande planeet en haargrondstoffenom te zetten Socialein shared value draagkrachtopportuniteiten.
 25. 25. Duurzaamondernemen is… Ecologische draagkracht…een winstgevende Socialegroeistrategie die draagkrachtbijdraagt tot deoplossing voor maat-schappelijke nodendoor Economische activiteitecologische grenzen (Tessenderlo Group)om te buigen inshared value opportuniteiten.
 26. 26. Duurzaamheid als bedrijfsstrategieo Korte intro van Tessenderlo Groupo Waarom transformeren?o Het modelo Toegepast op Tessenderlo Groupo Vertaling naar beleidsmakers
 27. 27. Een sterke visieover de rol en deidentiteitvan deonderneming
 28. 28. Onze 8 mantras over duurzaamheid
 29. 29. Duurzaamheid als “license to grow”• Een duurzame aanpak in alles wat we doen• Oplossingen zoeken voor de mega-uitdagingen Is• Ecologische grenzen omzetten in opportuniteiten• Stakeholders betrekken
 30. 30. Tessenderlo Group evolueert naar een strategische groep Omdat elke molecule telt ! Food Water domeinenwaarop TessenderloGroup zich richt Bio- Resource resources efficiency
 31. 31. Duurzaamheid in actie Tessenderlo Kerley Dienstverlening Grondstoffen Kernproducten Toepassing aan raffinaderijen • Lange termijn • Industriële ecologie: • Gespecialiseerde • Fertigatie in relaties met onze Environmental service vloeibare droge regio’s leveranciers meststoffen 33Source: Kerley
 32. 32. Een kader voor duurzaamheid Transformaties Verbeteringen GrondbeginselenEconomisch/ • Integriteitsbeheer • De duurzaamheidsimpact van • Nieuwe partnershipsbestuurlijk bestaande waardeketens beheren en in kaart brengenSociaal • Veiligheid • Innovatiecapaciteit • Stakeholder betrokkenheidMilieu • Elementair HSE-beheer • Gevorderd HSE-beheer • CO2 managementBeleidslijnen van • Risicobeheer,HR, • Expertise in Life Cycle • CO2 -beheer, HRde groep & gedragscode, communicatie Analysis • Communicatiesupportfuncties • CommunicatieSource: Tessenderlo Group Sustainability Meer shared value creëren
 33. 33. Onze uitdagingen• Complexiteit van de transformatie• Afweging tussen korte en lange termijn• Omgaan met verandering Is• Een inspirerend kader creëren waarin innovatie kan bloeien
 34. 34. Duurzaamheid als bedrijfsstrategieo Korte intro van Tessenderlo Groupo Waarom transformeren?o Het modelo Toegepast op Tessenderlo Groupo Vertaling naar beleidsmakers
 35. 35. Omschakeling naar een “groene economie”4 concrete aandachtspunten o Transformeren betekent innoveren & investerenTransformeren om te overleven o Consistent volhouden van gekozen innovatiebeleid o Iedere molecule teltOverleven tijdens o Transformeren is omgaan methet transformeren verandering
 36. 36. Transformeren betekent innoveren en investeren Omschakeling naar een “groene economie” (1/4) Innoveren & investeren kost geld ..naar een offensieve groei –en Van een defensieve positie…. innovatiestrategieo Loonkostenhandicap van 30% o Wegwerken van loonkosten- specifiek voor volcontinue shift handicap voor volcontinue shift tegenover buurlanden o Vrijgekomen middelen inzetten ino Concurrentiële druk van innovatiecapaciteit en buitenlandse (zuster)bedrijven implementatie van innovaties resulteert in minder ruimte voor innovatie Vandaag de competitiviteit van sector versterken EN door innovatie de tewerkstelling van morgen garanderen
 37. 37. Consistent volhouden van gekozen innovatiebeleid Omschakeling naar een “groene economie” (2/4) o Speerpuntenbeleid heeft keuzes gemaakt, Life sciences vertrekkende vanuit onze sterktes Industriële biotech o Nu: consequent uitvoeren van gemaakte Nanotechnologie beleidskeuzes. Duurzame chemie o Implementeren met verduurzaming van de economische sectoren en de maatschappijSamenwerking als doelstelling cruciaal o Doorbraken zullen ongetwijfeld ontstaan op de raakvlakken tussen deze 4 domeinen
 38. 38. Iedere molecule teltOmschakeling naar een “groene economie” (3/4)o Ontwikkel het gepaste “speelveld” opdat het gebruik van neven/bijproducten economisch interessanter zou worden dan het verbruik van primaire grondstoffeno Recyclage van kunststoffen moet drastisch omhoogo Drinkwater is geen proceswater
 39. 39. Transformeren is omgaan met veranderingOmschakeling naar een “groene economie” (4/4) o Verandering is de enige constante in dit proces - voor alle stakeholders o Samenwerking tussen beleidsmakers en de andere stakeholders Ontwikkel samen experimenteerruimte en flexibiliteit. Werk samen aan een effectiever en efficiënter vergunningsbeleid o Ondersteunend beleid om werknemers en andere stakeholders te begeleiden naar de kennis en vaardigheden van morgen. o Faciliterend beleid om nieuwe samenwerkingsvormen te laten bloeien waarbij duurzaamheid als kompas functioneert. Plan C, FISCH, …
 40. 40. Omschakeling naar een “groene economie”Samengevat… o Transformeren betekent innoveren & investerenTransformeren om te overleven o Consistent volhouden van gekozen innovatiebeleid o Iedere molecule teltOverleven tijdens o Transformeren is omgaan methet transformeren verandering
 41. 41. Because we must, because we can and because we want to!

×