Successfully reported this slideshow.

CLEEN SGEM loppuraportti: sähköautot sujuvasti verkkoon

0

Share

1 of 1
1 of 1

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

CLEEN SGEM loppuraportti: sähköautot sujuvasti verkkoon

  1. 1. SMART GRIDS AND ENERGY MARKETS Kun sähköautojen käyttö lisääntyy, vaikutus tuntuu sähköverkossa. Sen lisäksi, että sähköautot vaativat energiaa, niiden lataaminen kuormittaa sähkö- verkkoa epätasaisesti. Sähkötekniikan professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillisestä yliopis- tosta pitää selvänä, että energiantarpeesta selvitään mutta epätasaiseen kuormitukseen on puututtava ennen kuin sähköautot yleistyvät. Aihe otettiin myös osaksi SGEM-tutkimusohjelmaa. Jos suuri joukko sähköauton käyttäjiä lataisi autonsa palattuaan illansuussa kotiin, lataaminen kuormittaisi sähköverkkoa huomattavasti ja edellyttäisi Partasen mukaan merkittäviä investointeja verkkoon. Kun Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimus- ryhmä simuloi verkon kuormitusta, tuli ilmi, että lataamista ohjaamalla lisäkustannukset jäisivät lähes huomaamattomiksi. ”Jos autonomistajalle riittää, että akku on aamulla täynnä, lataamisen voi ajoittaa mihin tahansa hetkeen sitä ennen, ja kustannukset olisivat aivan marginaalisia.” Parhaimmillaan sähköautojen akut voivat jopa tasoittaa verkon kuormitusta toimimalla hajautetun tuotannon energiavarastoina. ”Katolla oleva aurinkopaneeli tuottaa päivällä sähköä, joka menee autoon, tai jos auto ei ole paikalla, sähkö varastoituu kellarissa sijaitsevaan akkuun ja lorahtaa sitten illalla autoon – tai jopa verkkoon”, Partanen visioi. Verkkoyhtiöt säästäisivät inves- toinneissa ja sitä kautta myös kuluttajat siirtomak- suissa. VTT osoitti lisäksi simuloimalla, että sähköau- tojen tarjoama jousto tekisi hajautetun tuotannon hyödyntämisestä nykyistä helpompaa ja kannatta- vampaa ja voisi siten vähentää hiilidioksidipäästöjä koko sähköjärjestelmässä. Tällä hetkellä sähköautojen latausjärjestelmät eivät tue älykästä lataamista, mutta lataamista koskeva standardi tarjoaa siihen jo mahdollisuuden. Elektrobit on hyödyntänyt mahdollisuutta ensimmäisten joukossa ja kehittänyt lataamiseen protokollaoh- jelmiston, joka ottaa huomioon verkon tilan sekä käyttäjän tarpeet, jotka liittyvät muun muassa lataa- misen ajankohtaan ja sähkön hintaan. ”Kun sähköautojen määrä lisääntyy, niiden liittä- minen verkkoon älykkäällä tavalla on edellytys verkon kuormituksen hallinnalle”, toteaa johtaja Hannu Hakalahti Elektrobitiltä. Kun käytössä on suuri määrä sähköautoja, niiden hallitsematon lataaminen voi sekoittaa sähköverkon tasapainon. Parhaimmillaan sähköautot voivat kuitenkin tasoittaa verkon kuormitusta. Sähköautot sujuvasti sähköverkkoon JARMO PARTANEN Professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Parhaimmillaan sähköautojen akut voivat jopa tasoittaa verkon kuormitusta toimimalla hajautetun tuotannon energiavarastoina. 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 7 8 9 10 14 16 18 20 220 SUOR A YÖL ATAUS PORR A STE T TU YÖL ATAUS YHDISTE T T Y T YÖPAIKK A- JA KOTIL ATAUS OPTIMOITU L ATAUS NYKYINEN TEHONTARVE ILMAN SÄHKÖAUTOJA TEHO MW KELLONAIK A

×