Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bewerkte slides veiligheidsraad

Slideherwerking Nationale Veiligheidsraad België door The Floor is Yours - bewerkte slides - 25 april 2020. Context: https://thefloorisyours.be/nl/slidedesign/slideherwerkingveiligheidsraad

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bewerkte slides veiligheidsraad

  1. 1. INDUSTRIE EN B2B DIENSTEN NU Telewerk blijft de norm Indien onmogelijk: afstand houden of sluiting 4 MEI 2020 Telewerk blijft de norm Bedrijven krijgen een algemene gids voor een geleidelijke herstart
  2. 2. WINKELS NU Mogen open: • voedingswinkels • dierenvoedingswinkels • doe-het-zelfzaken • tuincentra • Krantenwinkels • apotheken 4 MEI 2020 Stoffen en naaiwinkels mogen ook open 11 MEI 2020 Algemene heropening winkels. (Onder strikte voorwaarden) 18 MEI 2020 Studie naar de voorwaarden waaronder contactberoepen (zoals kappers) kunnen heropenen.
  3. 3. HORECA, CULTUUR EN ONTSPANNING NU Hotels (zonder bar/restaurant) mogen open 18 MEI 2020 Overweging of musea onder voorwaarden terug open mogen
  4. 4. GEZONDHEIDSZORG NU Alleen dringende consultaties 4 MEI 2020 Geleidelijke en veilige uitbreiding van de toegang tot gezondheidszorg
  5. 5. SPORT NU Met één persoon (onder voorwaarden) 4 MEI 2020 Met twee personen (mits buitenlucht en zonder contact), of meer indien onder hetzelfde dak 18 MEI 2020 Mogelijke uitbreiding naar meer dan twee personen. (na evaluatie)
  6. 6. REIZEN NU Niet essentiële reizen (binnen- en buitenland) zijn verboden 18 MEI 2020 Overwegen de mogelijkheid van ééndagsexcursies en tweede verblijven.
  7. 7. SOCIAAL EN FAMILIAAL LEVEN NU Alle bijeenkomsten verboden Huwelijken/begrafenissen in zeer beperkte kring 18 MEI 2020 Overwegen de mogelijkheid van - Privébijeenkomsten thuis - Huwelijken en begrafenissen in iets groter gezelschap (na evaluatie)

×