Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

08_pravni_ekon_firemni_info

741 views

Published on

Osma prednaska k e-kurzu Informacni zdroje a jejich vyuzivani

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

08_pravni_ekon_firemni_info

 1. 1. INFORMAČNÍ ZDROJE A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ<br />Právní informace<br />Ekonomické informace<br />Firemní informace<br />1<br />
 2. 2. Kde hledat legislativní dokumenty /1/<br />Poslanecká sněmovna<br />sekce Dokumenty<br />Senát<br />sekce Dokumenty a legislativa<br />Parlamentní knihovna<br />Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna <br />2<br />
 3. 3. Kde hledat legislativní dokumenty /2/<br />Sbírka zákonů<br />server Ministerstva vnitra ČR<br />sekce Legislativa, část Sbírka zákonů<br />Portál veřejné správy<br />server vydavatelství právnické literatury SAGIT<br />automatizované systémy právních informací<br />ASPI<br />Beck-online(dříve LexDATA)<br />CODEXIS<br />3<br />
 4. 4. ASPI =Automatizovaný Systém Právních Informací<br />komplexní systém pro práci s právními informacemi<br />pokrytí všech předpisů publikovaných na území ČR,včetně předpisů měst a obcí a předpisů EU, tzn. zákony, vyhlášky, nařízení, judikáty, předpisy ústředních orgánů státní správy + literatura, články, bibliografie ad.<br />veškeré texty jsou dostupné v aktualizovaných a dřívějších zněních s možností porovnání změn<br />na UPa přístupný přes terminálový server<br />animované návody na vyhledávání a práci se systémem<br />4<br />
 5. 5. Právnické informační servery<br />server.juristic.cz– nekomerční platforma pro výměnu a sdílení právních a s právem souvisejících informací<br />www.epravo.cz- články, zákony, soudní rozhodnutí, praktické rady, adresář<br />ipravnik.cz- články a aktuality o vývoji a aplikaci především českého práva<br />Další on-line zdroje<br /><ul><li>Ústav státu a práva AV ČR
 6. 6. Servery vydavatelství právnické literatury
 7. 7. C.H.Beck
 8. 8. Linde
 9. 9. Sagit</li></ul>5<br />
 10. 10. Zdroje ekonomických informací<br />Česká národní banka<br />Český statistický úřad<br />statistické ročenky<br />ECONOMIA– největší vydavatelství ekonomických a odborných periodik v ČR<br />Obchodní věstník- publikuje informace o nových zápisech, změnách a výmazech v obchodním rejstříku, o konkurzech, likvidacích podniků, účetních závěrkách, veřejných soutěžích, svolání valných hromad apod.<br />6<br />http://www.flickr.com/photos/tobanblack/ / CC BY-NC 2.0<br />
 11. 11. Firemní informace<br />Význam firemních informací <br />konkurenční zpravodajství – tzv. CompetitiveIntelligence (CI)<br />Portál CI<br />e-časopis ProInflow: téma CI<br />Struktura firemních informací:<br />základní (kancelářské)<br />finanční, obchodní a marketingové <br />technické a technologické<br />7<br />http://www.flickr.com/photos/seandreilinger// CC BY-NC-SA 2.0<br />
 12. 12. Zdroje základních firemních informací<br />Oficiální registry v ČR:<br />Obchodní rejstřík <br />Živnostenský rejstřík<br />ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů (MF ČR)<br />Hospodářská komora ČR<br />Komerční produkty:<br />Inform Katalog<br />Evropský obch. adresář EUROPAGES <br />Evropská databanka<br />Vyhledávač výrobků a služeb WLW(Werliefertwas = kdo dodává co)<br />http://www.flickr.com/photos/scottandsarah// CC BY-NC-ND 2.0<br />8<br />
 13. 13. Kreditní a marketingové informace <br />Dun & Bradstreet Corporation<br />DATAMONITOR<br />EUROMONITOR<br />Firemní monitory ČR(placené databáze) – např. od firmy CreditinfoCzechRepublic<br />9<br />http://www.flickr.com/photos/alimander// CC BY-NC-SA 2.0<br />
 14. 14. POJMY K ZAPAMATOVÁNÍ <br /><ul><li>CompetitiveIntelligence</li></ul>Kde začít při hledání:<br />legislativa, veřejná správa<br />Portál veřejné správyportal.gov.cz<br />ekonomické informace<br />Obchodní věstník, výroční zprávy firem<br />firemní informace<br />ARES<br />http://www.flickr.com/photos/lepimento/ / CC BY-NC-ND 2.0<br />10<br />

×