Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Otevrena data v CR - aktualni stav (brezen 2013)(20)

Advertisement

Otevrena data v CR - aktualni stav (brezen 2013)

 1. Otevřená data v ČR – aktuální stav Hub FUTURE 14.3.2013 Martin Nečaský necasky@opendata.cz Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
 2. Open Government Partnership (OGP) The Open Government Partnership is a global effort to make governments better. We all want more transparent, effective and accountable governments -- with institutions that empower citizens and are responsive to their aspirations. But this work is never easy.
 3. Akční plán OGP pro ČR  http://bit.ly/rNhHrI  schválen vládou dne 4.4.2012  3 témata  zákon o úřednících  svobodný přístup k informacím (poskytování informací na základě žádosti) • zákon 106/1999 o svobodném přístupu k informacím  otevřená data (aktivní zveřejňování dat veřejnou správou)
 4. Co se mělo v roce 2012 realizovat? 1. identifikovat důležité otázky v oblasti otevřených dat a nalézt odpovědi 2. vybudovat katalog dat 3. otevřít několik datasetů
 5. Důležité otázky  Co jsou otevřená data?  K čemu jsou? Jakou mají hodnotu? Jak je „vyrobit“?  Pod jakou licencí mají být data zveřejňována?  Jak umožnit využití dat pro libovolné účely (vč. komerčních)? Je vůbec licence nutná?  V jakém datovém formátu mají být data zveřejňována?  Existuje vhodný jednotný formát? Proč není vhodné PDF?  Jak zajistit, aby veřejnost data našla?  Proč nestačí data jen zveřejnit? Pomůže katalog dat? Jak by měl vypadat?
 6. Bylo na otázky odpovězeno?  Co jsou otevřená data? Metodika publikace  Pod jakou licencí mají být data zveřejňována? otevřených dat veřejné správy ČR http://bit.ly/14XwVoz  V jakém datovém formátu mají být data zveřejňována?  Jak zajistit, že veřejnost Koncepce katalogizace dat data najde? veřejné správy ČR http://bit.ly/ZIImPf
 7. Kdo na tom pracoval?  akademická sféra  FIS VŠE: Dušan Chlapek, Jan Kučera Fórum pro  MFF UK: Martin Nečaský otevřená  neziskový sektor data  FOM OSF: Jakub Mráček  veřejná správa  Ministerstvo vnitra  Úřad vlády
 8. Definice otevřených dat  úplná  snadno dostupná  strojově čitelná dle volně dostupného standardu  zpřístupněna za jasně definovaných podmínek užití  dostupná při vynaložení minimálních možných nákladů
 9. A co něco užitečného? Katalog dat  Katalog dat je portál sdružující informace o tom, kde jsou zveřejněna jaká data  Stav  termín 31.3.2013 nebude splněn  MV ČR na tom prý dělá, snad něco bude k 31.12.2013  Postup vytvoření a naplňování katalogu dle námi vytvořené koncepce
 10. A co něco užitečného? Katalog dat
 11. A co něco užitečného? Data!!! Obchodní rejstřík Ministerstvo spravedlnosti Insolvenční rejstřík Ministerstvo spravedlnosti Informační systém o veřejných zakázkách Ministerstvo pro místní rozvoj Výsledky voleb Český statistický úřad Registr aktivních legislativních prací – RALP Ministerstvo dopravy Finanční statistika - státní dluh Ministerstvo financí Finanční statistika - vládní finanční statistika Ministerstvo financí ÚFIS - účetní záznamy a finanční údaje z CSÚIS Ministerstvo financí Online přístup k údajům o financování politických stran Ministerstvo vnitra Centrální registr dotací Ministerstvo financí  Stav  termín 31.12.2012 stihl jen ČSÚ (velmi aktivní přístup)  MF ČR nestihlo, ale něco bude letos (viz dále)  ostatní mají problém (MS, MV) nebo mlčí (MD, MMR)
 12. A co něco užitečného? Data!!!
 13. Co bychom s daty mohli dělat? http://www.nasstat.cz
 14. My v roce 2013? Fórum pro otevřená data Pozn.: Úřad vlády nás nazval Kompetenční centrum pro otevřená data (http://bit.ly/Y530ru )
 15. My v roce 2013?  nejenom data otevírat ale také je propojovat  Linked Open Data Data o Demografické Základní veřejných údaje ČSÚ dataset NUTS zakázkách a LAU regionů MMR MF deklarovalo, že Registr smluv Data ze státní v r. 2013 otevře pokladny MF data nejen dle požadavku OGP
 16. Linked Open Data
 17. Děkuji za pozornost
Advertisement