Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L'explotació d'una producció escènica

1,001 views

Published on

Curs de producció de projectes escènics impartit per Jaume Colomer a l'Associació de Gestors Culturals de Catalunya (abril 2011)

Published in: Business
 • Be the first to comment

L'explotació d'una producció escènica

 1. 1. L’explotació d’unaproducció escènica Jaume Colomer
 2. 2. Creació, producció, explotació • Generació de la idea • Desenvolupament (concepte de la Creació posada en escena) • Elaboració prototip (equip de creació) • Financera • Executiva Producció • Estrena • Temporades • Gires Explotació Producció projectes escènics, J. Colomer14/04/2011 2 (Bissap)
 3. 3. La producció com a inversió • Compra de drets • Producció executiva • Comunicació de producte • Estrena Producció projectes escènics, J. Colomer14/04/2011 3 (Bissap)
 4. 4. Estudi d’explotació (CEP) • Ingressos d’explotació – Vendes (temporades i gires) – Prestacions (temporades i gires) – Patrocinis – Subvencions (ajus públics) – Marginals • Despeses d’explotació • Despeses estructurals • Amortització inversió • Despeses financeres • Marge comercial Producció projectes escènics, J. Colomer14/04/2011 4 (Bissap)
 5. 5. Finançament • Coproductors • Inversors (compte en participació) • Ajuts públics – A fons perdut – Recuperables • Patrocinis i mecenatge • Crédits bancaris • Recursos propis Producció projectes escènics, J. Colomer14/04/2011 5 (Bissap)
 6. 6. Anàlisi de viabilitat global• Demanda suficient• Capacitat tècnica (know how) pròpia o col.laboradors• Recursos materials i tecnològics (propis o proveïdors)• Capacitat financera• Circumstàncies favorables• Marge comercial• Índex rendabilitat i rendiment econòmic Producció projectes escènics, J. Colomer14/04/2011 6 (Bissap)
 7. 7. Màrqueting Mix 1. Disseny del producte a partir de la demanda 2. Sistema de preus 3. Sistema de distribució i venda 4. Pla de comunicació Producció projectes escènics, J. Colomer14/04/2011 7 (Bissap)
 8. 8. Model de màrqueting cultural Producció projectes escènics, J. Colomer14/04/2011 8 (Bissap)
 9. 9. Mapa de públics• Estadis demanda Demanda Demanda regular negativa Demanda Demanda ocasional inexistent Demanda latent Producció projectes escènics, J. Colomer14/04/2011 9 (Bissap)
 10. 10. Mapa de públics • Estadis vitals i estils de vida – En formació • Infants • Adolescents – Adults • Singles • Parelles sense obligacions • Nuclis familiars amb obligacions • Persones amb dependències funcionals Producció projectes escènics, J. Colomer14/04/2011 10 (Bissap)
 11. 11. Mapa de públics • Grau d’implicació A. Molt implicats B. Participants regulars C. Participants ocasionals Producció projectes escènics, J. Colomer14/04/2011 11 (Bissap)
 12. 12. Segmentació audiències Ars Council England Producció projectes escènics, J. Colomer14/04/2011 12 (Bissap)
 13. 13. Pla de màrqueting 1. Identificació i segmentació de públics potencials, establiment de públic objectiu 2. Sistema de preus 3. Sistema de distribució 4. Pla de comunicació Producció projectes escènics, J. Colomer14/04/2011 13 (Bissap)
 14. 14. 1. Identificació i segmentació de públics potencials • Anàlisi d’atributs del producte • L’elaboració d’un mapa de públics (variables de segmentació) • Segments potencialment interessats pel producte • Establiment de públics objectiu Producció projectes escènics, J. Colomer14/04/2011 14 (Bissap)
 15. 15. 2. Sistema de preus • Cost, valor i preu • Del preu al sistema de preus (valor subjectiu i capacitat adquisitiva) • Els preus generals • Els preus especials • Els abonaments Producció projectes escènics, J. Colomer14/04/2011 15 (Bissap)
 16. 16. 3. Sistema de distribució • Gestió de temporades i règims econòmics • Gestió d’una gira • El calendari global Producció projectes escènics, J. Colomer14/04/2011 16 (Bissap)
 17. 17. 4. Pla de comunicació• L’estratègia comunicativa – Comunicació global i segmentada – Missatges, imatges i canals Producció projectes escènics, J. Colomer14/04/2011 17 (Bissap)
 18. 18. La publicitat • Suports: – Als mitjans de comunicació – A la via pública – Publicitat personalitzada • Calendarització i gestió pressupostària Producció projectes escènics, J. Colomer14/04/2011 18 (Bissap)
 19. 19. La presència als mitjans de comunicació (publicity) • Generar notícia!! • Reportatges • Entrevistes • Les rodes i comunicats de premsa Producció projectes escènics, J. Colomer14/04/2011 19 (Bissap)
 20. 20. El boca a orella • El boca a orella espontani • El boca orella dels espectadors avançats • Creació d’estats d’opinió a les xarxes socials Producció projectes escènics, J. Colomer14/04/2011 20 (Bissap)
 21. 21. Producció projectes escènics, J. Colomer14/04/2011 21 (Bissap)

×