Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

violència de gènere i prevenció en l'adolescència.

215 views

Published on

.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

violència de gènere i prevenció en l'adolescència.

 1. 1. Natàlia Bautista Parra
 2. 2.  La violencia de gènere es aquella que s’exerceix contra les dones com manifestació de la discriminació i la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones”.
 3. 3.  FISICA
 4. 4.  PSICOLOGICA
 5. 5.  ECONOMICA
 6. 6.  SEXUAL
 7. 7.  SOCIAL
 8. 8.  FASE DE CREIXEMENT  L’agressor es torna més susceptible, respon amb agressivitat i troba motius de conflicte  FASE D’AGRESSIÓ  La violència finalment explota donant lloc a l’agressió  FASE DE CONCILIACIÓ O LLUNA DE MEL  l’agressor demana disculpes, fa regals i tracta de demostrar el seu penediment.
 9. 9.  L'adolescència és l’etapa de desenvolupament que succeeix des de l'inici de la pubertat fins la finalització del creixement biològic i desenvolupament psicològic i social.  Es compren dels 11 fins als 16 o inclús fins als 25.
 10. 10.  La identitat es va construint al llarg de la vida de les persones. Depèn de factors innats i socials.  Innats color de pell, sexe…  Socials socialització primària (família) i socialització secundaria (escola i xarxa social)  durant l'adolescència es transmeten i s’interioritzen més fàcilment els diferents elements a partir dels processos de socialització.
 11. 11.  Diferenciació entre sexe i gènere
 12. 12.  ESTEROTIPS DE L’HOME -dominant, independent, competitiu, poc expressiu emocionalment i poc sensible  ESTEREOTIPS DE LA DONA - complaent, sensible, sacrificada i pendent de la cura dels altres.
 13. 13.  La violència de gènere esta directament relacionada amb la socialització en diferents models d’atracció.  Els models atractius son aquells que segueixen un model de masculinitat hegemonic (tradicional).
 14. 14.  La violencia de gènere està intrisicament lligada als nostre imaginari social sobre l’amor i els models d’atractiu d’home i dona (a pressos en el procés de socialització)  Per prevenir la violència de gènere cal una resocialització dels conceptes de l’amor o dels models amorosos que es consideren desitjables i dels models feminins i masculins que es consideren atractius.
 15. 15. INTERVENCIÓ EN LES SITUACIONS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
 16. 16.  En primer lloc, proporcionar recolzament i comprensió i habilitar el trasllat a un centre d’emergències  En segon lloc, desenvolupar estrategies i recursos que augmentin la seva seguretat.  En tercer lloc, fer compendre a les dones que elles no son responsables ni culpables de la situació de mals tractes.  En quart lloc, informar i educar a les victimes sobre que es la violència de gènere.  En cinqué lloc, reconeixer les fortaleses, habilitats i els ,metpdes que han utilitzar per abandonar la relació  En sisé lloc, afrontar els sentiments de perdua i dol en cas d’una separació. El treballador social sempre l’haurà d’ajudar a identificar i enfortir les seves habilitats respectant sempre les seves decisions tot i que no consideri que siguin les adequades, així com proporcionar-li els recursos i/o serveis que pugin ser necessaris pel seu desenvolupament personal.

×