Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pobresa A La India

809 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pobresa A La India

  1. 1. La contaminacio ens afecta a tots, pero sobretot als paisos del tercer mon.
  2. 2. En molts llocs de l'Indostan, el paisatge es aixis.
  3. 3. <ul><li>La República de Índia es una unió de estats federats que alberga la sexta part de la humanitat. En cara sent el dècim país mes industrialitzat del mon amb tecnologia y programes especials mundialment competitives, també tenen el major número de pobres del planeta. Se estima que en la actualitat 330 milions dels seus habitants viuen sota la pobresa, hi ha casi 2,5 veces más analfabets que en tot el Àfrica sub sahariana, y prop de la tercera part de los menors de 16 anys està abocada al treball infantil . </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Superficie: 2.973.190 km² </li></ul><ul><li>Población: 1.080.264.388 </li></ul><ul><li>Índice de pobreza: 25% (2002) </li></ul><ul><li>Esperanza de vida: 64,35 años </li></ul><ul><li>Mortalidad infantil: 56,3/1.000 </li></ul><ul><li>Acceso agua potable: 86 % </li></ul><ul><li>Analfabetismo hombres: 29,8% </li></ul><ul><li>Analfabetismo mujeres: 51,7% </li></ul><ul><li>PIB por Habitante: 2.117 € </li></ul>Índia pobresa mundial
  5. 5. Las injustícies ramaderes <ul><li>Un informe recent publicat per la fundació índia Navdanya denuncia la situació dels agricultors en aquest país. Segons les dades difoses per aquesta associació, més de 200 milions de persones passen fam a l'Índia-més que en tot l'Àfrica subsahariana-, i prop de 60 milions de nens indis pateixen desnutrició. Navdanya, que coordina més de 70.000 agricultors, està presidida per Vandana Shiva, que afirma que les mesures adoptades pel Govern indi són &quot;insuficients i ineficaços '. L'informe assegura que la sequera soferta en diverses regions del subcontinent, unida a l'escassetat de les precipitacions en el monsó d'aquest any, fan que en gran part de l'Índia, paradoxalment, els que produeixen el menjar són els que més gana passen. </li></ul>
  6. 6. MALALTIES PER LA BROSSA <ul><li>L'efecte persistent de la contaminació de l'aire respirat, en un procés silenciós d'anys, condueix finalment al desenvolupament d'afeccions cardiovasculars agudes, com d'infart. En inspirar partícules ambientals amb un diàmetre menor de 2,5 micròmetres, ingressen a les vies respiratòries més petites i després irriten les parets arterials. Els investigadors van trobar que per cada augment de 10 micrograms per metre cúbic d'aquestes partícules, l'alteració de la paret íntima mitjana de les artèries augmenta un 5,9 per cent. </li></ul>
  7. 7. Analfabetisme a la India La major part del analfabets estan a la India y sobretot son nens
  8. 8. <ul><li>1. La pobresa mundial </li></ul><ul><li>La India </li></ul><ul><li>2. La contaminació a la India </li></ul><ul><li>Abocament de basuras al mar. </li></ul><ul><li>Malalties provocades per basures. </li></ul><ul><li>Abocament de residus als carrers. </li></ul><ul><li>3. Nivell de pobresa </li></ul><ul><li>Problemes ramaders i agrícoles. </li></ul><ul><li>Malaltia per residus. </li></ul><ul><li>Analfabetisme Infantil. </li></ul>Indice

×