Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

430 22 28.12.2019

314 views

Published on

Foaia Bisericii Filadelfia Suceava

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

430 22 28.12.2019

  1. 1. NR. 430 22 - 28 decembrie 2019 Filadelfiaiubește-ți aproapeleSuceava Info Săptămânal 1 Înțelepciunea este activă Creștinii sunt lumina lumii, dar unii au uitat să sucească întrerupătorul. Proverbele, așa cum le arată și numele (pro = pentru, verbe = acțiuni) sunt sfaturi destinate să ne motiveze acțiunile, aliniindu-le cu traseul etern al înțelepciunii. Ucenicia creștină nu este academică, ci practică:„Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit”(Mat. 28). Un filosof este un <căutător de adevăr>, un om care încă mai pribegește. Un creștin este un om care s-a întâlnit cu Hristos și a acceptat Adevărul! După această întâlnire, creștinul este omul unei vieți în care înțelepciunea lui Dumnezeu este pusă în practică. Spre deosebire de <înțelepciunea> greacă, care este speculativă, contemplativă și analitică, înțelepciunea biblică are un caracter preponderent practic. Orice altă formă de înțelepciune este, în cântarul Scripturii, doar o teribilă înșelare de sine. Între înțelepciunea activă și înțelepciunea pasivă există o mare deosebire: viața. Marele fizician rus P. I. Lebedev era un mare dușman al erudiției sterile. <Biblioteca mea - obișnuia el să spună - știe mai multe decât mine. Totuși ea nu este fizician, în timp ce eu sunt.> Înțelepciunea creștină este direct legată de ascultare, de punere în practică, de împlinire a poruncilor dumnezeiești. Credința adevărată este viața pe care o ducem, nu crezul pe care-l mărturisim. 22 decembrie 2019 - ora 18:00Programul copiilor și a tinerilor 25 decembrie 2019 - ora 18:00Program special 29 decembrie 2019 - ora 09:00Cina Domnului și program prelungit 31 decembrie 2019 - între 18:00 - 22:00Program special 1 ianuarie 2020 - ora 19:00Seară de Rugaciune
  2. 2. 2 Vom avea agendă și în 2020 așa cum se întâmplă de câțiva ani buni la Filadelfia.Șiîn2020vomcitiîmpreunăCuvântulluiDumnezeu.Vomparcurgeșiîn acest an Noul Testament, iar din Vechiul Testament vom citi: Iosua, Rut, 1Samuel, Ezra, Neemia, Isaia. Cărțile din Vechiul Testament pe care le vom parcurge în 2020 însumează 158 de capitole. Având în vedere că Noul Testament are 260 de capitole aceasta înseamnă că vom citi 418 capitole ceea ce reprezintă 1,14 capitole pe zi. Lectura din nou nu va solicita mult timp, astfel că lipsa timpului nu o va putea nimeni folosi drept scuză. Album foto la Filadelfia Cu ajutorul dumneavoastră cred că vom reuși să avem un album foto la Fialdelfia. Este vorba despre un proiect inedit. Albumul color va cuprinde fotografiiletuturormembrilor.Pentruareuși fotografierea tuturor va exista o planificare. Fiecare membru va fi contactat telefonic și se va conveni asupra zilei și a intervalului orar în care se vor efectua fotografiile. Sperăm ca până la Adunarea Generală din 2020 să avem gata aceste albume foto.
  3. 3. 3 Empatie și dărnicie În acest an avem din nou oportunitatea de a dărui. Dorim să vă împărtășim situațiile pe care ne propunem să le avem în vedere, prin vizite cu copiii. În apropierea Sucevei, în localitatea Ciprian Porumbescu vom vizita 3 familii, împreună cu cei mai mici copii de la școala duminicală. O grupă de școlari va merge spre satele Preutești, Rotunda, unde vor dărui cadouri pentru 40 de copii. Ne propunem ca cei din grupele mai mari să viziteze câteva sate din nordul județului Botoșani, sate mici, îndepărtate din apropierea graniței. Pentru acea zonă am dori să pregătim 100 de cadouri. Copiii vor aduce pușculițele la biserică în seara de 25 decembrie. Vom vizita aceste familii în perioada 3-6 ianuarie. Invităm părinții să se implice împreună cu noi în ducerea darurilor. Credem că dărnicia noastră poate fi binecuvântare pentru cei de lângă noi. Deții cu adevărat, doar ceea ce dăruiești.
  4. 4. 4 Biserica Penticostală Filadelfia Suceava Str. Narciselor, nr. 5E, 720207 - Suceava e-mail: infofilasv@gmail.com www.filadelfiasv.ro MULȚUMIM MULT celor care ați dăruit pentru a ajuta refugiații care stau în condiții grele! Prin generozitatea voastră, un număr de peste 150 familii vor beneficia de daruri! Mult mai mult decât ne- am așteptat! Dar este Cineva care poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi! Mult pentru cât am cerut, totuși doar într-o singură tabară pe care o vizităm sunt peste 1000 de persoane. Deocamdată atenția noastră este îndreptată spre două tabere. Săptămâna trecută le-am dus pături și alimente, în zilele următoare în colaborare cu Biserica„Agape” din Atena, vor fi dăruite haine și alimente pentru următoarele 60 de familii. Domnul să vă răsplătească efortul! „Adevărat vă spun... că Mie Mi le-ați făcut!” Matei 25:40 Refugiații trăiesc în condiții extreme Cine urmăreşte neprihănirea şi bunătatea găseşte viaţă, neprihănire şi slavă. Proverbe 21:21

×