Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

419 6 12.10.2019

91 views

Published on

Foaia Bisericii Filadelfia Suceava

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

419 6 12.10.2019

  1. 1. NR. 419 6 - 12 octombrie 2019 Filadelfiaiubește-ți aproapeleSuceava Info Săptămânal 1 4. Un singur lucru cer de la Domnul și‑l caut cu stăruință: să locuiesc în Casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să privesc frumusețea Domnului și să‑L caut în Templul Lui. 5. Căci El mă va ascunde în Coliba Sa în ziua cea rea, mă va acoperi în locul tainic al Cortului Său și mă va înălța pe o stâncă. 6. Deja mi se înalță capul deasupra dușmanilor care sunt în jurul meu. De aceea voi aduce jertfe în Cortul Lui cu strigăte de bucurie. Voi cânta și Îl voi lăuda pe Domnul. Psalmii 27:4-6 NTR DaviddoreasăîșipetreacătoatăviațaînCasaDomnului,darnupentrucăaceasta în sine ar fi specială sau ar avea vreun efect mistic asupra lui. David căuta ceva mult mai înalt acolo. El dorea să privească frumusețea Domnului și să caute pe Dumnezeu, să Îl aprofundeze, să Îl cuprindă într-o măsură mai mare. Așadar, Casa Domnului, Biserica, trebuie să fie locul în care omul să descopere frumusețea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Biserica e comunitatea care se adună pentru a-L prezenta și pentru a-L admira! Tot aici e locul în care Dumnezeu te înalță, te îmbărbătează, te pune pe o stâncă puternică (v.5). De aici omul nu trebuie să plece mai cârtitor, mai supărat, mai nedumerit, ci dimpotrivă, ancorat într-o credință vie care îl poartă biruitor prin neajunsurile călătoriei pământești. Apoi, versetul 6, ne arată că acesta e locul în care credinciosul se„dezlănțuie”în a se închina Domnului; e contextul, e momentul său de laudă, de jertfă, de punere înaintea Creatorului. Ceea ce l-a făcut pe David să dorească cu atâta ardoare să fie prezent în Casa Domnului trebuie să ne motiveze și pe noi: cunoașterea Lui și contemplarea frumuseții Sale, sporirea credinței prin așezarea pe care El ne-o face pe stâncă, și plăcerea, bucuria de a ne închina Lui, de ai mări Numele! Fără acestea, strângerea noastră laolaltă, organizarea deosebită și„slujirea plăcută”pot fi zadarnice. Ciprian Șarban Psalmul 27 - La Casa Domnului
  2. 2. Școala Duminicală 2 Un nou început! Suntem la începutul unui nou an de școală duminicală. În jurul nostru sunt mulți copii. Dumnezeu cunoaște nevoile copiilor de orice vârstă, din orice generație. Iar ceea ce e cu adevărat important, este faptul că El are soluții pentru orice generație. De aceea și în acest an dorim, să punem înaintea Lui resursele noastre limitate și Îl rugăm ca El să le binecuvânteze și să se folosească de noi pentru a modela viața copiilor. Anul acesta, școala duminicală va funcționa cu următoarele grupe de copii: grupa mică - grupa mijlocie (sală grădiniță), grupa mare – clasa pregătitoare (sală grădiniță), clasa I–a IIa (sală grădiniță), clasa a IIIa - a IVa (sală grădiniță), clasa a Va - a VIa (sală parter școală), clasa a VIIa - a VIIIa (sală parter școală). Pentru o bună desfășurare a școlii duminicale va trebui să se țină cont de câteva recomandări. La grupa mică, vor putea participa la școala duminicală acei copii care s-au integrat deja în programul unei grădinițe. Având în vedere că 4 grupe de copii vor merge în clădirea grădiniței, la ieșire din biserică, vor pleca îmbrăcați cu haine groase – în perioada rece. Activitatea de la școala duminicală se va încheia cu 10 minute mai repede decât ora 12:00, copiii își vor aștepta părinții în parcare. Asigurați-vă că cei mari și-au luat Biblia cu ei în fiecare duminică. Se dorește o bună colaborare între părinți și liderii de la grupe, de aceea s-au format grupuri pe Viber, unde veți fi informați despre activitatea de la grupă. Sunt binevenite și recomandările părinților, de aceea nu ezitați să comunicați cu cei implicați la grupe. În orice nou început depindem de prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Vrem să facem totul împreună cu El, pentru slava Lui și spre folosul Bisericii. Echipa de voluntari al Școlii Duminicale
  3. 3. 3 Vești din Misiune Îți vom mulțumi, Doamne, printre popoare și vom cânta spre lauda Ta printre neamuri. Psalmul 108: 3, NTR Dragii noștri, La sfârșitul lunii august am fost încurajați prin versetul de mai sus, pregătindu- ne să ne întoarcem printre neamuri (refugiați) să îl lăudăm pe Domnul! Binecuvântăm Numele Domnului cu multă mulțumire pentru cei 10 ani de slujire ai familiei noastre în Kabul și în Atena! Întoarcerea spre Grecia anul acesta a fost o provocare. Am fost încercați cu boală, mașina s-a stricat pe drum, știam că suntem împiedicați să continuam lucrarea Domnului, dar prin harul Lui am ajuns exact cu o zi înainte de începerea școlii. Copiii noștri au început cu bucurie un nou an școlar în limba greacă. Noi ne- am implicat imediat în lucrările rămase dinainte de vară, în mod special la centrul de de pregătire a lucrătorilor. Ne-am rugat ca Domnul„să calce în picioare pe vrăjmașii noștri” și să„luptăm vitejește”așa cum scrie în Psalmul 108:13NTR. Continuăm să slujim Domnului în Atena și anul acesta, căutând călăuzirea Domnului în familia noastră și în lucrarea cu refugiații în care suntem implicați. Rugați-vă pentru noi! Vă binecuvântăm în Numele Domnului! Cu drag, familia Piu Daniel & Simona! www.corabiasalvarii.ro, parola de acces pentru videouri: misiune.PIU 1. Evenimente curente din lucrare și motive de rugăciune: La Centrul de Instruire a Slujitorilor Persani - Discipleship Training Center (DTC) 2019-2020, pregătirile sunt în plină desfășurare. Dorim cu ajutorul Domnului să începem un nou program de instruire biblică în data de 17 Ocombrie 2019. Studenții: Anul acesta vom organiza Nivelul I de cursuri pentru credincioșii de curând întorși la Domnul. Vrem să oferim doar acest nivel anul acesta, fără cursurile de la anul II, deoarece avem o echipă mică de coordonare. Totuși ne așteptăm să fie o grupă de studenți dublu numeric față de anul trecut. Ne rugăm pentru promovarea școlii, ca
  4. 4. 4 Biserica Penticostală Filadelfia Suceava Str. Narciselor, nr. 5E, 720207 - Suceava e-mail: infofilasv@gmail.com www.filadelfiasv.ro Duminică 09:00 - Întâlnirea Bisericii 18:00 - Întâlnirea Bisericii Miercuri 19:00 - Seară de Rugăciune Dumnezeu să scoată noi slujitori în comunitatea de Persani din Atena care să dorească să se pregătească pentru lucrare. Angajați: În perioada aceasta avem câteva interviuri cu un traducător și un coordonator persan, care să administreze școala alături de mine (Daniel). Viziunea noastră este să formăm localnici credincioși care să preia progresiv conducerea centrului de instruire biblică. Profesorii: În anii trecuți, profesorii la DTC au fost în principal străini. Cu ajutorul Domnului, ne dorim ca anul acesta cel puțin jumătate din profesori să fie credincioși Persani. Pentru aceasta vom promova câțiva studenți care au terminat Nivelul II, ca să predea celor care care încep Nivelul I, fiind asistați de profesori cu mai multă experiență. Ne rugăm pentru profesorii tineri. Echipa: Anul acesta echipa de conducere la DTC s-a redus, iar cei care suntem implicați avem responsabilități și în alte lucrări cu refugiații. Ne rugăm pentru putere și înțelepciune să putem duce mai departe viziunea instruirii lucrătorilor persani. Buget: Ne rugăm pentru completarea bugetului necesar pentru Școala Biblică. Momentan avem doar un sfert din cât este necesar să acoperim cheltuielile acestui an. Dumnezeu să pună pe inima mai multor credincioși să se implice în lucrarea acesta, în felul acesta Împărăția Lui să fie lărgită. ÎNTÂLNIREA TINERILOR

×