Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

420 13 19.10.2019

37 views

Published on

Foaia Bisericii Filadelfia Suceava

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

420 13 19.10.2019

  1. 1. NR. 420 13 - 19 octombrie 2019 Filadelfiaiubește-ți aproapeleSuceava Info Săptămânal 1 Cuvântul pentru azi La noi la Filadelfia, pentru azi 13 octombrie, acesta înseamnă Psalmul 50. Psalmii nu sunt trecuți în agendă ca umplutură ci dimpotrivă ca un exercițiu care are drept scop motivarea noastră ca Biserică pentru a ne contura mai mult lauda noastră la adresa lui Dumnezeu. Citiți cu atenție și mai ales la timp se va cunoaște o creștere clară în ceea ce privește raportarea noastră la Cel care cu adevărat merită din partea noastră recunoștința supremă. Spun la timp pentru că dacă nu citim Psalmul aferent zilei respective sau după caz Psalmii, ne aglomerăm, și avem tendința de fușărire ceea ce nu ajută ci doar înăbușe glasulfermalconștiințeinoastre.Respectarearitmuluiimpusdeagendăeliminăpericolul dozei mărite care nu permite asimilarea corespunzătoare a textului biblic. Psalmul 50 este cel în care apare formularea SELAH tradusă în Cornilescu prin: oprire.Cuvântulaparede74deori înBibliaebraicăiarde71deoriapareînPsalmi.Înacest Psalm îndemnul la oprire probabil că are o semnificație pe care noi nu o putem percepe în realitatea sa tehnico-utilă. Nu avem azi nicio idee cum sunau aceste cântece. Ceea ce însă pe noi ne afectează pozitiv deși nu știm linia melodică este textul care surprinde aspecte foarte bine bolduite cu privire la Dumnezeul lui Israel. Oprirea de după versetul 6 se dovedește necesară pentru că urmează după afirmații foarte puternice privitoare la autoritatea lui Dumnezeu. După versetul 6 și oprirea care înseamnă contemplare urmează un mesaj la care trebuie să luăm aminte. Poporul lui Dumnezeu din acea vreme, a lui Asaf, a pierdut din vedere că Dumnezeu nu este asemenea oamenilor pe care îi putem păcăli printr-o atitudine care are grijă doar de aspectele exterioare. Dumnezeu este STRĂLUCITOR ÎN SFINȚENIA SA și aceasta face ca starea noastră să fie cu adevărat jalnică. Starea noastră nu trebuie însă să rămână astfel. Trebuie să avem atitudinea potrivită față de Dumnezeu și evident față de noi. Noi trebuie să decidem. Citește ultimul verset din Psalmul 50 și apoi acționează conform versetului 15 tot din acest Psalm. El, Dumnezeu răspunde, doar dacă este chemat. Ce vei face?
  2. 2. 2 Filadelfia a găzduit conferința națională a profesorilor de religie Sâmbătă, 12 octombrie 2019, Filadelfia a găzduit Conferința Națională a profesorilor de religie penticostală cu tema „OPTIMIZAREA PREDĂRII DISCIPLINEI RELIGIE PENTICOSTALĂ”. Pastorul Ioan Bădeliță, coordonator al departamentului de învățământ în Cultul Penticostal, a deschis conferința printr-un cuvânt motivator de a semăna sămânța bună a Cuvântului lui Dumnezeu într-un pământ care nu este semănat, inimile copiilor.Totodată a încurajat profesorii de religie să facă tot ce depinde de ei pentru a organiza ora de religie în cadrul școlilor unde învață copiii, fiind generația deschizătorilor de drumuri. Aceste cuvinte au fost atât de necesare în contextul în care chiar în orașul Suceava se fac demersuri pentru acoperirea tuturor școlilor cu profesori desemnați de Cultul Creștin Penticostal pentru predarea orelor de religie. În acest sens, ne rugăm pentru fratele Ionuț Roșioru ca Dumnezeu să-i dea biruință. La conferință a participat fratele Gheorghe Cătană, consilier pe probleme de învățământ în Cultul Creștin Penticostal din România, care a adus numeroase clarificări asupra problemelor întâmpinate în zona noastră. I-au fost adresate multe întrebări, iar din experiența acumulată până acum a oferit îndrumare și sfaturi practice. Pastorul Liviu Axinte, președintele Comunității Regionale Penticostale Suceava, a transmis importanța calității unui profesor de părinte spiritual și ideea dezvoltării, prin ancorarea în realitate și având un impact asupra localităților și bisericilor. Președintele Comunității a oferit un timp semnificativ pentru a lua act de problemele din teren cu care se confruntă fiecare profesor și a demarat proceduri pentru câștigarea drepturilor pe baza legislației în vigoare.
  3. 3. 3
  4. 4. 4 Biserica Penticostală Filadelfia Suceava Str. Narciselor, nr. 5E, 720207 - Suceava e-mail: infofilasv@gmail.com www.filadelfiasv.ro Duminică 09:00 - Întâlnirea Bisericii 18:00 - Întâlnirea Bisericii Miercuri 19:00 - Seară de Rugăciune Gândurile Tinerilor De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. 2Petru 1:5, 6, 7 „De mult timp mă măcina întrebarea: „Cum îl iubești pe Dumnezeu?”, în afara faptului de a asculta de poruncile Lui... Am înțeles dar, că până la iubirea Lui este un adevarat proces. Nu poți începe să-L iubești deodată. Prima dată trebuie să ai credință (credința că există ceea ce vrei să iubești cu adevărat), apoi virtutea (să fii om...!). Se cere apoi cunoștință (să știi placul celui iubit, voia, interesul), înfrânare (înfrânarea poftelor, păcatelor ce ar putea produce gelozia celuilalt, întristarea), răbdarea (așteaptă să se așeze întrebările personale, că vor veni încet și răspunsurile - ori de la sine, ori de la celălalt). În cele din urmă este necesară evlavia (pasiunea ce arde în tine, dorindu-ți tot mai mult prezența celuilalt), dragostea celor din jur și... în final adevărata Dragoste de Dumnezeu. Credință. Virtute. Cunoștință. Înfrânare. Răbdare. Evlavie. Dragoste față de ceilalți.” Petru Lionte Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile şi planurile Tale pentru mine: nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aş vrea să le vestesc şi să le trâmbiţez, dar numărul lor este prea mare, ca să le povestesc. Ps. 40:5

×