Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hbo raad 2010 binden en boeien

1,259 views

Published on

De presentatie van het eSociety Instituut van de Haagse Hogeschool geeft een voorbeeld hoe onderzoek structureel en succesvol in het onderwijs geïntegreerd kan worden, en pleit voor het inzetten van onderzoek voor innovatie. Kunnen 60.000 HBO afstudeerders worden ingezet als structurele kracht voor maatschappelijke innovatie?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hbo raad 2010 binden en boeien

 1. 1. binden en boeien student, docent en onderzoek bert mulder | lector informatie, technologie en samenleving | Haagse Hogeschool
 2. 2. <ul><li>binden en boeien? </li></ul>… aan een hogeschool ? … aan een opleiding ? … aan een vak ? … aan een leven lang leren en betrokkenheid ?
 3. 3. <ul><li>binden en boeien? </li></ul><ul><li>wat is onze bron van inspiratie? </li></ul>
 4. 4. <ul><li>onderzoek is een opdracht </li></ul>onwennig… iets anders… tijdrovend… uitdagend… moeilijk… nodig… interessant… lastig te integreren…
 5. 5. <ul><li>waarom doen we onderzoek? </li></ul>
 6. 6. <ul><li>waarom doen we onderzoek? </li></ul><ul><li>1. in opdracht… </li></ul>voor de wet… adviesraad wetenschap en techniek
 7. 7. <ul><li>waarom doen we onderzoek? </li></ul><ul><li>2. als partner in een kennissamenleving </li></ul>mensen (miljoen) 10.000.000 16.000.000 bedrijven 300.000 800.000 supermarkt (art) 600 22.000 autowegen (km) 50 2.400 export (mrd) 3,5 335 1950 2010
 8. 8. <ul><li>waarom doen we onderzoek? </li></ul><ul><li>2. als partner in een kennissamenleving </li></ul>
 9. 9. <ul><li>waarom doen we onderzoek? </li></ul><ul><li>3. door andere organisatie kennisinfrastructuur </li></ul>
 10. 10. <ul><li>waarom doen we onderzoek? </li></ul><ul><li>4. als producent van maatschappelijke innovatie </li></ul>vak, veld en professional kennis toekomst wetenschap onderzoek
 11. 11. <ul><li>1. omdat het moet </li></ul><ul><li>een reactieve reden </li></ul><ul><li>2. als producent van kennis </li></ul><ul><li>3. door herstructurering van kennisinfrastructuur </li></ul><ul><li>een functionele reden </li></ul><ul><li>4. als producent van maatschappelijke innovatie </li></ul><ul><li>een morele reden </li></ul>
 12. 12. <ul><li>wordt het wat met onderzoek aan het HBO? </li></ul><ul><li>onderwijs of onderzoek? </li></ul>
 13. 13. <ul><li>wordt het wat met onderzoek aan het HBO? </li></ul><ul><li>drie praktische uitdagingen </li></ul>onderzoek kost tijd onderzoek vraagt aandacht onderzoek vraagt nieuwe competenties
 14. 14. <ul><li>welk onderzoek doen we? </li></ul>
 15. 15. <ul><li>waartoe doen we onderzoek? </li></ul><ul><li>student als ‘kritische gebruiker van wetenschappelijke kennis’ </li></ul>vak, veld en professional kennis methoden en technieken / statistiek reflectie wetenschap onderzoek
 16. 16. <ul><li>waartoe doen we onderzoek? </li></ul><ul><li>student als ‘kritisch gebruiker van maatschappelijke innovatie ’ </li></ul>vak, veld en professional kennis toekomst wetenschap onderzoek
 17. 17. <ul><li>waartoe doen we onderzoek? </li></ul><ul><li>student als ‘kritisch gebruiker van maatschappelijke innovatie ’ </li></ul>vak, veld en professional kennis trends / scenario’s ontwerp / verbeelding toekomst wetenschap onderzoek
 18. 18. <ul><li>waartoe doen we onderzoek? </li></ul><ul><li>student als ‘kritisch gebruiker van maatschappelijke innovatie ’ </li></ul>vak, veld en professional toekomst een betere toekomst een duurzame toekomst een hoopvolle toekomst
 19. 19. <ul><li>waartoe doen we onderzoek? </li></ul><ul><li>student als ‘kritisch gebruiker van maatschappelijke innovatie ’ </li></ul>inno vatie zorgbehoefte personeelsbehoefte kosten professionals vergrijzing
 20. 20. <ul><li>kunnen we 60.000 HBO afstudeerders per jaar </li></ul><ul><li>inzetten als </li></ul><ul><li>kracht voor maatschappelijke innovatie? </li></ul><ul><li>waartoe doen we onderzoek? </li></ul>
 21. 21. <ul><li>welk onderzoek doen we? </li></ul><ul><li>meerwaarde creëren: goed onderzoek & goede vragen </li></ul>docenten studenten academies te weinig tijd | te weinig aandacht | te weinig competenties
 22. 22. <ul><li>eSociety Instituut | Haagse Hogeschool </li></ul><ul><li>een voorbeeld </li></ul>
 23. 23. <ul><li>eSociety Instituut </li></ul><ul><li>meerjarig onderzoek, structurele innovatie </li></ul>tijd | meerjarige periode maakt verandering mogelijk aandacht | partners uit samenleving en onderwijs creëren inspiratie duidelijkheid | heldere thema’s creëren draagvlak succes | diversiteit aan deelopdrachten / synergie in onderzoek van kennisdelen naar kennis ontwikkelen en structurele innovatie
 24. 24. <ul><li>eSociety Instituut </li></ul><ul><li>meerjarig onderzoek, structurele innovatie </li></ul>onderwijs samenleving meerjarige onderzoekslijn docenten structureel in het curriculum incidenteel project minor afstudeer minor minor minor afstudeer afstudeer afstudeer onderwijs onderwijs onderwijs docenten docenten docenten professionals professionals professionals professionals ondersteund project geplande activiteit structurele inbedding management management management innovatie kennisc.
 25. 25. <ul><li>‘wijken inspireren’ </li></ul><ul><li>Raak Publiek project </li></ul><ul><li>onderwijs: minor en afstuderen </li></ul><ul><li>praktijk: 15 sociale professionals </li></ul><ul><li>innovatie van vak, veld, instelling en onderwijs </li></ul>
 26. 26. <ul><li>eSociety Instituut </li></ul><ul><li>meerjarig onderzoek, structurele innovatie </li></ul>dialoog tussen partners creëert inspiratie voldoende tijd voorwaarde voor verandering passend onderzoek basis voor haalbaarheid succes voor onderwijs, innovatie van organisaties van kennisdelen naar kennis ontwikkelen en structurele innovatie
 27. 27. binden en boeien student, docent en onderzoek bert mulder | informatie, technologie en samenleving | Haagse Hogeschool

×