DOP ile İlgili Genel İlkeler

B

Düzenleme Ortaklık Payı ile ilgili genel ilkeler.

Düzenleme ortaklık payı (DOP) ile ilgili ilkeleri genel olarak aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz; 
1. DOP, düzenlemeye giren tüm parsellerden belediye, maliye hazinesi, özel ve tüzel kişi, 
yoldan ihdas vb. eşit oranda(yüzde olarak) alınmalıdır. 
2. DOP, imar planı yapılmasıyla doğrudan alınmaz ancak imar uygulamaları sırasında 
alınabilir. 
3. DOP oranı, taşınmazın düzenlemeden önceki kısmına(alanına) uygulanır. 
4. DOP ile elde edilen alanlar, umumi hizmetlerin dışında belediyelere parsel 
oluşturulması gibi başka maksatlarla kullanılama. 
5. DOP ile oluşturulacak umumi hizmet alanları, 3194 sayılı Yasanın 18. Maddesinde 
sayılan alanlarla sınırlı değildir. Örneğin, pazar yeri de bu kapsamdadır. 
6. DOP ile karşılanacak alanlara tahsisli yerlerden DOP alınmaz. Örneğin, imar planında ve 
mülkiyet olarak karakol ve cami gibi alanlara tahsisli yerlerden DOP alınmaz. 
7. Bir uygulama alanı(sınırı) tespit edildikten sonra bu alan içinde imar planıyla umumi 
hizmetlere ayrılan alanlar sabit olduğundan, kural olarak DOP miktarı da uygulama 
yapan kişilere göre değişmez ve sabittir. Ancak, düzenleme alanının değiştirilmesi 
halinde umumi hizmetlere ayrılan sahalarının alanları değişebileceğinden DOP oranı da 
değişebilir. 
8. Kamulaştırma yapılması halinde, DOP, kamulaştırmadan sonra kalan kısma uygul anır. 
9. Bir uygulama alanında kapanan kadastral yollar ve yeşil sahalar var ise bu alanlar önce 
umumi hizmetlere aktarılır ve geriye kalan ihtiyaç için DOP oranı belirlenir. 
10. DOP bir kere alınır. Yeniden yapılan imar planı üzerinde yapılacak uygulamalarda, DO P 
oranı daha yüksek olması halinde fark kadar DOP alınabilir. Aksi halde, daha önce 
yapılan imar uygulaması sırasında DOP alınan taşınmazın tekrar DOP hesabına 
alınmaması gerekir. 
11. DOP ile kazanılıp ancak daha sonra imar planı tadilatıyla konut alanında ka lan yol 
fazlalıklarının eski maliklerine bedelsiz olarak iadesi mümkün değildir. Bu olayın 
belediyelerce kötüye kullanılarak dolaylı olarak belediye adına taşınmaz kazanılması 
yöntemine başvurulmaması gerekir. 
12. Önceden tespit edilen DOP oranına göre uygulama alanı sınır belirlemek yerine, 
usulüne göre uygulama alanı tespit edildikten sonra DOP oranı belirlenmelidir. Ancak 
önce uygulama alanı tespit edildikten sonra DOP oranın %40’tan yüksek çıkması 
halinde AAD Yönetmeliğinin 32. Maddesine göre uygulama alanı sınırında değişiklik 
yapılabilir. 
13. İçinde konut alanı bulunmayan uygulama sahası tespit edilerek, bu alanda sadece imar 
planıyla umumi hizmetlere ayrılan yerleri DOP ile karşılamak amacıyla imar uygulaması 
yapılamaz. 
14. Düzenleme nedeniyle DOP alınan alanlardan ayrıca değerlendirme resmi alınmaz. 
15. DOP zorunlu hallerde malikin muvafakatı ile fazlalık yönünde farklı tespit edilebilir. 
16. Taşınmaz sahiplerinin talepleri üzerinde, mülga 6785-1605 sayılı İmar Kanununun 39. 
Maddesine göre daha önce ifraz edilerek tescil edilen parsellerden düzenlemeye dahil 
edilenlerin, ilk parselin ifrazında alınan terk oranını %40’a tamamlayan fark kadar 
Düzenleme Ortalıklı Payı alınabilir.
17. Düzenlemeye tabi tutulan parselin zemin durumu ve üzerindeki yapının özelliği 
itibariyle düzenleme ortaklık payının alınamadığı hallerde, ilgilisinin muvafakatı ile 
düzenleme ortalık payı miktarı bedele dönüştürülebilir. 
18. Kadastral parselin bir kısmı ifraz edilerek taşınmazın geriye kalan kısmının uygulamaya 
alınması halinde, düzenleme ortaklık payının sadece uygulamaya alınan kısmın 
yüzölçümünden kesilmesi gerekir. 
19. Bir parselden DOP alındıktan sonra geriye kalan alanın konut alanı olan parsele tahsis 
edilmesi gerekir. Bunun aksinde taşınmazdan DOP kesildikten sonra geriye kalan 
kısmın DOP ile elde edilebilecek alanlara tahsis edilmesi gerekir. 
Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Yapılamayacak Parseller; 
İmar uygulamalarında teknik yönden düzenleme kapsamına alınma zorunluluğu olan kimi 
parsellerden DOP kesintisi alınmaması gerekmektedir. Şöyle ki; 
1. Uygulamadan önce AAD kapsamında DOP kesintisine uğrayan bir parselden ikinci bir 
düzenleme kapsamına alınmış olmasına rağmen yeniden DOP kesintisi yapılmaz. 
2. Herhangi bir nedenle kamusal amaçlar(okul, karakol, su deposu, trafo yeri vb.) için 
kamulaştırılan ve halen uygulama imar planında bu tahsis amaçları devam eden 
parsellerin düzenlemeye alınmış olmalarına rağmen DOP alınmaz. 
Her iki durumda da, sözü edilen parsellerden DOP kesintisi yapılmamasına karşın, parsel 
alanları korunmak kaydıyla imar planı gereğince parsel geometrisinde yeniden düzenlemeler 
yapılabilmektedir. 
Diğer taraftan, uygulamadan önce gelişme bölgelerinde isteğe bağlı uygulamalar ile %40’ı aşan 
oranlarda kamusal alanlar terk edilmektedir. Bu imar hakkı karşılığında yapılan bir işlemdir. 
Ama aslında gelişme bölgelerinde AAD dışında bu tür uygulamalar izin verilmemesi 
gerekmektedir. 
Parselasyon işlemiyle bir tescilli kümbetin bulunduğu yerde kadastral parsel sınırlarında bir 
değişiklik yapılmadan, aynen korunarak imar parseline dönüştürülmes i halinde ve Yönetmelik 
hükmü uyarınca kadastral parselin, yol, meydan, otopark ve yeşil alan gibi yerlere giren 
kısımlarının ve bu gibi yerler için ifraz edilecek bölümünün olmaması halinde, bu parselden 
düzenleme ortaklık payı alınması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Recommended

11 Otopark Yonetmeligi by
11 Otopark Yonetmeligi11 Otopark Yonetmeligi
11 Otopark YonetmeligiCMSMERSIN
596 views4 slides
Ankara 2.242.000m2 proje atillagencten 05326707282 by
Ankara 2.242.000m2 proje atillagencten 05326707282Ankara 2.242.000m2 proje atillagencten 05326707282
Ankara 2.242.000m2 proje atillagencten 05326707282Atilla Gençten
4.7K views37 slides
Plan örnekleri by
Plan örnekleriPlan örnekleri
Plan örnekleriZeki92
14.5K views34 slides
Kadastro 2014 by
Kadastro 2014Kadastro 2014
Kadastro 2014BCanKARA
753 views56 slides
Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2 by
Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2
Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2BCanKARA
3.6K views165 slides
Marshall by
MarshallMarshall
MarshallBCanKARA
584 views25 slides

More Related Content

More from BCanKARA

Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları by
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata KaynaklarıGps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata KaynaklarıBCanKARA
10.5K views5 slides
Netcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri by
Netcad de Projeksiyon ve DönüşümleriNetcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
Netcad de Projeksiyon ve DönüşümleriBCanKARA
14K views5 slides
Erdas Imagine by
Erdas ImagineErdas Imagine
Erdas ImagineBCanKARA
2.7K views207 slides
CAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme by
CAD' Verisini GIS Veri Formatına DönüştürmeCAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
CAD' Verisini GIS Veri Formatına DönüştürmeBCanKARA
5.2K views28 slides
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi by
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemiIKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemiBCanKARA
2.3K views9 slides
İslam by
İslamİslam
İslamBCanKARA
1.1K views18 slides

More from BCanKARA(10)

Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları by BCanKARA
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata KaynaklarıGps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
BCanKARA10.5K views
Netcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri by BCanKARA
Netcad de Projeksiyon ve DönüşümleriNetcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
Netcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
BCanKARA14K views
Erdas Imagine by BCanKARA
Erdas ImagineErdas Imagine
Erdas Imagine
BCanKARA2.7K views
CAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme by BCanKARA
CAD' Verisini GIS Veri Formatına DönüştürmeCAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
CAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
BCanKARA5.2K views
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi by BCanKARA
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemiIKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
BCanKARA2.3K views
İslam by BCanKARA
İslamİslam
İslam
BCanKARA1.1K views
3D Görüş ve Ölçüm by BCanKARA
3D Görüş ve Ölçüm3D Görüş ve Ölçüm
3D Görüş ve Ölçüm
BCanKARA1.1K views
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum) by BCanKARA
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
BCanKARA4.4K views
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm by BCanKARA
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
BCanKARA4.6K views
IHS Dönüşümü by BCanKARA
IHS DönüşümüIHS Dönüşümü
IHS Dönüşümü
BCanKARA4.3K views

Recently uploaded

AGO-şiir-kitabı.pdf by
AGO-şiir-kitabı.pdfAGO-şiir-kitabı.pdf
AGO-şiir-kitabı.pdfbdogancioglu
32 views48 slides
12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdf by
12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdf12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdf
12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdfonurdnm1
30 views10 slides
Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon) by
Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon)Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon)
Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon)YaseminSengunDemirca
7 views105 slides
Risk Yonetimi.ppsx by
Risk Yonetimi.ppsxRisk Yonetimi.ppsx
Risk Yonetimi.ppsxAlper SAGLAM
21 views11 slides
huni by
hunihuni
huniYaseminSengunDemirca
10 views11 slides
Bir Boyutta Hareket.pdf by
Bir Boyutta Hareket.pdfBir Boyutta Hareket.pdf
Bir Boyutta Hareket.pdfonurdnm1
5 views20 slides

Recently uploaded(6)

DOP ile İlgili Genel İlkeler

  • 1. Düzenleme ortaklık payı (DOP) ile ilgili ilkeleri genel olarak aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz; 1. DOP, düzenlemeye giren tüm parsellerden belediye, maliye hazinesi, özel ve tüzel kişi, yoldan ihdas vb. eşit oranda(yüzde olarak) alınmalıdır. 2. DOP, imar planı yapılmasıyla doğrudan alınmaz ancak imar uygulamaları sırasında alınabilir. 3. DOP oranı, taşınmazın düzenlemeden önceki kısmına(alanına) uygulanır. 4. DOP ile elde edilen alanlar, umumi hizmetlerin dışında belediyelere parsel oluşturulması gibi başka maksatlarla kullanılama. 5. DOP ile oluşturulacak umumi hizmet alanları, 3194 sayılı Yasanın 18. Maddesinde sayılan alanlarla sınırlı değildir. Örneğin, pazar yeri de bu kapsamdadır. 6. DOP ile karşılanacak alanlara tahsisli yerlerden DOP alınmaz. Örneğin, imar planında ve mülkiyet olarak karakol ve cami gibi alanlara tahsisli yerlerden DOP alınmaz. 7. Bir uygulama alanı(sınırı) tespit edildikten sonra bu alan içinde imar planıyla umumi hizmetlere ayrılan alanlar sabit olduğundan, kural olarak DOP miktarı da uygulama yapan kişilere göre değişmez ve sabittir. Ancak, düzenleme alanının değiştirilmesi halinde umumi hizmetlere ayrılan sahalarının alanları değişebileceğinden DOP oranı da değişebilir. 8. Kamulaştırma yapılması halinde, DOP, kamulaştırmadan sonra kalan kısma uygul anır. 9. Bir uygulama alanında kapanan kadastral yollar ve yeşil sahalar var ise bu alanlar önce umumi hizmetlere aktarılır ve geriye kalan ihtiyaç için DOP oranı belirlenir. 10. DOP bir kere alınır. Yeniden yapılan imar planı üzerinde yapılacak uygulamalarda, DO P oranı daha yüksek olması halinde fark kadar DOP alınabilir. Aksi halde, daha önce yapılan imar uygulaması sırasında DOP alınan taşınmazın tekrar DOP hesabına alınmaması gerekir. 11. DOP ile kazanılıp ancak daha sonra imar planı tadilatıyla konut alanında ka lan yol fazlalıklarının eski maliklerine bedelsiz olarak iadesi mümkün değildir. Bu olayın belediyelerce kötüye kullanılarak dolaylı olarak belediye adına taşınmaz kazanılması yöntemine başvurulmaması gerekir. 12. Önceden tespit edilen DOP oranına göre uygulama alanı sınır belirlemek yerine, usulüne göre uygulama alanı tespit edildikten sonra DOP oranı belirlenmelidir. Ancak önce uygulama alanı tespit edildikten sonra DOP oranın %40’tan yüksek çıkması halinde AAD Yönetmeliğinin 32. Maddesine göre uygulama alanı sınırında değişiklik yapılabilir. 13. İçinde konut alanı bulunmayan uygulama sahası tespit edilerek, bu alanda sadece imar planıyla umumi hizmetlere ayrılan yerleri DOP ile karşılamak amacıyla imar uygulaması yapılamaz. 14. Düzenleme nedeniyle DOP alınan alanlardan ayrıca değerlendirme resmi alınmaz. 15. DOP zorunlu hallerde malikin muvafakatı ile fazlalık yönünde farklı tespit edilebilir. 16. Taşınmaz sahiplerinin talepleri üzerinde, mülga 6785-1605 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine göre daha önce ifraz edilerek tescil edilen parsellerden düzenlemeye dahil edilenlerin, ilk parselin ifrazında alınan terk oranını %40’a tamamlayan fark kadar Düzenleme Ortalıklı Payı alınabilir.
  • 2. 17. Düzenlemeye tabi tutulan parselin zemin durumu ve üzerindeki yapının özelliği itibariyle düzenleme ortaklık payının alınamadığı hallerde, ilgilisinin muvafakatı ile düzenleme ortalık payı miktarı bedele dönüştürülebilir. 18. Kadastral parselin bir kısmı ifraz edilerek taşınmazın geriye kalan kısmının uygulamaya alınması halinde, düzenleme ortaklık payının sadece uygulamaya alınan kısmın yüzölçümünden kesilmesi gerekir. 19. Bir parselden DOP alındıktan sonra geriye kalan alanın konut alanı olan parsele tahsis edilmesi gerekir. Bunun aksinde taşınmazdan DOP kesildikten sonra geriye kalan kısmın DOP ile elde edilebilecek alanlara tahsis edilmesi gerekir. Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Yapılamayacak Parseller; İmar uygulamalarında teknik yönden düzenleme kapsamına alınma zorunluluğu olan kimi parsellerden DOP kesintisi alınmaması gerekmektedir. Şöyle ki; 1. Uygulamadan önce AAD kapsamında DOP kesintisine uğrayan bir parselden ikinci bir düzenleme kapsamına alınmış olmasına rağmen yeniden DOP kesintisi yapılmaz. 2. Herhangi bir nedenle kamusal amaçlar(okul, karakol, su deposu, trafo yeri vb.) için kamulaştırılan ve halen uygulama imar planında bu tahsis amaçları devam eden parsellerin düzenlemeye alınmış olmalarına rağmen DOP alınmaz. Her iki durumda da, sözü edilen parsellerden DOP kesintisi yapılmamasına karşın, parsel alanları korunmak kaydıyla imar planı gereğince parsel geometrisinde yeniden düzenlemeler yapılabilmektedir. Diğer taraftan, uygulamadan önce gelişme bölgelerinde isteğe bağlı uygulamalar ile %40’ı aşan oranlarda kamusal alanlar terk edilmektedir. Bu imar hakkı karşılığında yapılan bir işlemdir. Ama aslında gelişme bölgelerinde AAD dışında bu tür uygulamalar izin verilmemesi gerekmektedir. Parselasyon işlemiyle bir tescilli kümbetin bulunduğu yerde kadastral parsel sınırlarında bir değişiklik yapılmadan, aynen korunarak imar parseline dönüştürülmes i halinde ve Yönetmelik hükmü uyarınca kadastral parselin, yol, meydan, otopark ve yeşil alan gibi yerlere giren kısımlarının ve bu gibi yerler için ifraz edilecek bölümünün olmaması halinde, bu parselden düzenleme ortaklık payı alınması zorunluluğu bulunmamaktadır.