SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Download to read offline
AlgebraFX 2.0 
MATRİSLER VE MATRİS İŞLEMLERİ
Matris Girmek ve Değişiklik Yapmak 
Matrix 
MatA 
: 2x2 
Mat B 
:None 
Mat C 
: None 
Mat D 
: None 
m x n …m (sıra) x n (kolon) matris None… Hiç matris yok(DIM)… (matris boyutlarinibelirler) (DEL) (belirli bir matrisi) 
(DEL-A) (Bütün matrisi siler) 
DIM 
DEL 
DEL-A
Bir Matris Oluşturmak 
•Bir matris olusturmakiçin ilk önce Matris listesinden onun boyutunun tanımlanması gerekir…
Matrisin boyutlarını belirlemek 
Örnek MatBisimli alanda 2-sirax 3-kolon matris olusturmakMat B işaretleyin(DIM) 
Sıra sayılarını belirleyin m=2 
Kolon sayılarını belirleyin n=3 
F1 
2 
EXE 
3 
EXE 
EXE 
Matrix 
MatA 
: 2x2 
Mat B 
: None
Yeni matrisin bütün hücreleri 0 değerini taşırlar. 
B 1 2 3 
1 [00 0] 2 [ 0 0 0]
Matrisleri Silmek 
•Hafizadakibir Matrisi Silmek 
Silinecek olan matris işaretli iken (DEL) basın. 
Matrisi silmek için ya da çıkış için basın. 
•Bütün Matrisleri Silmek 
Matris listesi ekranindayken(DEL-A) basın 
Hafızadaki bütün matrisleri silmek için basın. 
Matrix 
Mat A 
:2x 2 
Mat B 
:2x 3 
Mat C 
:2x4 
Mat D 
:3x 2 
DIM 
DEL 
DEL-A 
F2 
EXE 
ESC 
F3 
EXE
Sıra işlemleri 
Çağrılan matris ekrandayken (R-OP) her basışınızda aşağıdaki menü görünür. 
•(Swap)…(sıra değiştirme) 
•(xRow)…(belirli bir sıranın skalerçarpımı) 
•(xRow+)…(belirli bir sıranın skalerçarpımının başka bir sıraya eklenmesi) 
•(Row+)…(belirli bir sıranın başka bir sıraya eklenmesi) 
F2
İki sırayı yer değiştirmek(Swap) 
•Örnek Aşağıdaki matriste ikinci ve üçüncü sıraları yer değiştirmek 
Matris A = [ 1 2 ] 
[ 3 4 ] 
[ 5 6 ] 
(R-OP) (Swap) 
Yer değiştirmek istediğiniz sıraların numaralarını giriniz… (m=2 , n=3) 
F2 
F1 
2 
EXE 
3 
EXE 
RowOperation 
Swap Rowm Rown 
m: 2 
n : 3 
EXE
A 1 2 
1 [1 2 ] 
2 [ 5 6 ] 
3 [ 3 4 ] 
Sıraları değişmiş A Matrisi bu şekilde oluşur.
Herhangi bir sırayı skalerleçarpmak 
•Örnek Aşağıdaki matrisin ikinci sırasını 4 ‘ leçarpmak [ 1 2 ] 
Matris A = [ 3 4 ] 
[5 6 ] 
(R-OP) (xRow) 
Çarpan değerini giriniz… (k=4) 
Sıra sayısını giriniz… (m=2) 
F2 
2 
4 
EXE 
2 
EXE 
EXE 
RowOperation 
k xRowm Rowm 
k :4 
m: 2
A 1 2 
1 [ 1 2 ] 
2 [ 12 16] 
3 [ 5 6] 
Skalerçarpımı alınmış yeni matris bu şekilde oluşur.
•xRow+ (Belirli bir sıranın skalerçarpımını bir başka sıraya eklemek) : 
[ 1 2 ] 
Matris A = [ 3 4 ] 
[ 5 6 ] 
(R-OP) (xRow+) 
Çarpan değerini giriniz. (k=4) 
Skalerçarpımı alınacak olan sıranın numarasını giriniz . (m=2) 
F2 
2 
4 
EXE 
2 
EXE 
RowOperation 
kxRowm+Rown Rown 
k: 4 
m : 2 
n : 3
Sonucun ekleneceği sıra numarasını giriniz. (n=3) 
A 1 2 
1[ 1 2 ] 
2[ 3 4 ] 
3[ 17 22 ] 
Oluşan yeni A matrisi şekildeki gibidir. 
3 
EXE 
EXE
•Row+ ( Sıraları birbirine eklemek) 
Örnek Aşağıdaki matriste sıra 2 ile 3 ü birbirine eklemek [ 1 2 ] 
Matris A = [ 3 4 ] 
[ 5 6 ] 
(R-OP) (Row+) 
Eklenecek sıranın numarasını 
belirleyiniz. (m= 2) 
F2 
4 
2 
EXE
Üzerine eklenecek sıranın numarasını belirleyiniz. (n=3) 1 2 
1 [ 1 2 ] 
A = 2 [ 3 4 ] 
3 [ 8 10] 
3 
EXE 
EXE
Sıra işlemleri 
•(R-DEL)… (sıra silme) 
•(R-INS)… (araya sıra ekleme) 
•(R-ADD)… (sıra ekleme)
Bir sırayı silmek 
Örnek Aşağıdaki matrisin 2. sırasını silmek 
[ 1 2 ] 
Matris A = [ 3 4 ] 
[ 5 6 ] 
Yön düğmelerini kullanarak 2. sıra işaretlenir; 
(R-DEL) 
F2 
A1 2 
1 [ 
1 
2 ] 
2[ 
3 
4] 
3 [ 
5 
6 ]
Araya bir sıra eklemek 
Örnek Aşağıdaki matriste 1. sıra ile 2. sıra arasına bir sıra eklemek 
[ 1 2 ] 
Matris A = [ 3 4 ] 
[ 5 6 ] 
Yön düğmeleri yardımıyla 2. sıra işaretlenir. 
(R-INS) 
F4 
A [ 
1 
2 ] 
[ 
0 
0] 
[ 
3 
4 ] 
[ 
5 
6]
Bir sıra eklemek 
Örnek Aşağıdaki matriste 3. sıranın altına bir sıra eklemek 
Matris A = 
Yön düğmeleri yardımıyla 3. sıra işaretlenir. 
(R-ADD) 
[ 1 
2 ] 
[ 3 
4] 
[ 5 
6 ] 
F5
Kolon işlemleri 
•( C-DEL) … (Kolonu silmek) 
•( C-INS) … (araya kolon eklemek) 
•( C-ADD) … ( kolon eklemek)
Bir kolon silmek 
Örnek Aşağıdaki matrisin 2. kolonunu silmek 
Matris A = 
( > ) ( C-DEL) 
A = 
[ 1 
2 ] 
[ 3 
4 ] 
[ 5 
6 ] 
[ 1 ] 
[ 3 ] 
[ 5 ] 
F6 
F1
Araya bir kolon eklemek 
Örnek Aşağıdaki matrisin 1. ve 2. kolonları arasına bir kolon eklemek 
Matris A = 
( > ) (C-INS) 
A = 
[ 1 
2 ] 
[ 3 
4 ] 
[ 5 
6 ] 
F6 
F2 
[ 1 
0 
2 ] 
[ 3 
0 
4 ] 
[ 5 
0 
6 ]
Bir kolon eklemek 
Örnek Aşağıdaki matriste kolon 2 ninsağına bir kolon eklemek. 
Matris A = 
( > ) (C-ADD) 
A = 
[ 1 
2 ] 
[ 3 
4] 
[ 5 
6 ] 
F6 
F3 
[ 1 
2 
0 ] 
[ 3 
4 
0] 
[ 5 
6 
0 ]
Matris Aritmetik İşlemleri 
TOPLAMA 
Örnek : İki matrisi toplamak (Matris A + Matris B) 
A = B= 
(Mat) (A) 
(Mat) (B) 
AnS= 
[ 1 
1 ] 
[ 2 
1 ] 
[ 2 
3 ] 
[ 2 
1 ] 
SHIFT 
2 
ALPHA 
X,Q,T 
+ 
SHIFT 
2 
ALPHA 
log 
EXE 
[ 3 
4 ] 
[ 4 
2]
ÇARPMA 
Örnek : Aşağıdaki iki matrisi çarpmak 
(Matris A x Matris B ) 
A = B= 
(Mat) (A) 
(Mat) (B) 
AnS= 
[ 1 
1 ] 
[ 2 
1 ] 
[ 2 
3 ] 
[ 2 
1 ] 
SHIFT 
SHIFT 
ALPHA 
ALPHA 
X,Q,T 
log 
EXE 
X 
[ 4 
4 ] 
[ 6 
7 ] 
2 
2
•SKALERLE ÇARPMA 
Örnek :Çarpan olarak 5 rakamı kullanılarak aşağıdaki matrisin skalerçarpımını almak 
A= 
(Mat) (A) 
AnS= 
[ 1 
2 ] 
[ 3 
4] 
5 
X 
SHIFT 
ALPHA 
X,Q,T 
EXE 
[ 5 
10 ] 
[ 15 
20 ] 
2
Toplanabilmeleri ya da çıkartılabilmeleri için iki matrisin aynı boyuta sahip olması gerekir. 
Çarpma işlemi (Matris 1 x Matris 2) Matris 1’in kolon sayısı Matris 2’nin sıra sayısına eşit olmalıdır.
•DETERMİNANT 
•Örnek:Aşağıdaki matrisin determinantını alalım 
Matris A = 
(MAT) (Det) (Mat) (A) 
DetMat A 
-9 
[ 1 
2 
3] 
[ 4 
5 
6 ] 
[ -1 
-2 
0 ] 
OPTN 
F2 
3 
SHIFT 
2 
ALPHA 
X,Q,T 
EXE
•MATRİS TRANSPOZİSYONU 
Bir matrisin kolonları sıraları, sıraları da kolonları olduğu zaman transpozualınmış olur. 
Örnek : Aşağıdaki matrisin transpozunualmak 
Matris A = 
(MAT)(Trn) (Mat) (A) 
[ 1 
2 ] 
[ 3 
4 ] 
[ 5 
6 ] 
OPTN 
F2 
4 
SHIFT 
2 
ALPHA 
X,Q,T 
EXE
Determinant sadece kare matrisler için alınabilir (aynı sayıda sıra ve kolon). Kare olmayan bir matrisin determinantını almak hata oluşturur.
•MATRİSİN TERSİ 
Örnek : Aşağıdaki matrisin tersini almak : 
Matris A = 
(Mat)(A) 
AnS= 
[ 1 
2 ] 
[ 3 
4 ] 
SHIFT 
2 
ALPHA 
X,Q,T 
^ 
- 
1 
[ -2 
1 ] 
[ 1.5 
-0.5
Sadece kare matrislerin ( sıra ve kolon sayısı eşit) tersi alınabilir. 
Determinantı sıfır olan bir matrisin tersi alınamaz. 
Determinantı sıfıra yakın olan matrislerin hesaplarındaki kesinlik düşer.
Derece-Dakika-Saniye 
•Örneğin 36 derece 25 dakika 27 saniye olarak verilmiş olan bir enlemi matematiksel işlemlere alabilmek için tam derece cinsine çevirmemiz gerekir… 
Ana ekrandayken düğmesine bastıktan sonra ( > ) düğmesine iki defa basılır ve 
düğmesine derece dakika saniye işlemi gelir. 
Sırasıyla 36 yazıp 25 yazıp son olarak 27 yazıp tekrar düğmesine bastıktan sonra 
düğmesine basarsak sonuç: (36.42416667) olur. 
OPTN 
F6 
F5 
F5 
F5 
F5 
EXE

More Related Content

What's hot

ıı.Dereceden fonsiyon grafiği wi̇zi̇q
ıı.Dereceden fonsiyon grafiği wi̇zi̇qıı.Dereceden fonsiyon grafiği wi̇zi̇q
ıı.Dereceden fonsiyon grafiği wi̇zi̇qNersan Binay
 
Özel tanımlı fonksi̇yonlar 02
Özel tanımlı fonksi̇yonlar 02Özel tanımlı fonksi̇yonlar 02
Özel tanımlı fonksi̇yonlar 02matematikcanavari
 
Fonksi̇yonlarin grafi̇kleri̇ 01
Fonksi̇yonlarin grafi̇kleri̇ 01Fonksi̇yonlarin grafi̇kleri̇ 01
Fonksi̇yonlarin grafi̇kleri̇ 01matematikcanavari
 
Özel tanımlı fonksi̇yonlar 03
Özel tanımlı fonksi̇yonlar 03Özel tanımlı fonksi̇yonlar 03
Özel tanımlı fonksi̇yonlar 03matematikcanavari
 
çArpanlara AyıRma
çArpanlara AyıRmaçArpanlara AyıRma
çArpanlara AyıRmamassive501
 
Fonksi̇yonlarin grafi̇kleri̇ 03
Fonksi̇yonlarin grafi̇kleri̇ 03Fonksi̇yonlarin grafi̇kleri̇ 03
Fonksi̇yonlarin grafi̇kleri̇ 03matematikcanavari
 

What's hot (6)

ıı.Dereceden fonsiyon grafiği wi̇zi̇q
ıı.Dereceden fonsiyon grafiği wi̇zi̇qıı.Dereceden fonsiyon grafiği wi̇zi̇q
ıı.Dereceden fonsiyon grafiği wi̇zi̇q
 
Özel tanımlı fonksi̇yonlar 02
Özel tanımlı fonksi̇yonlar 02Özel tanımlı fonksi̇yonlar 02
Özel tanımlı fonksi̇yonlar 02
 
Fonksi̇yonlarin grafi̇kleri̇ 01
Fonksi̇yonlarin grafi̇kleri̇ 01Fonksi̇yonlarin grafi̇kleri̇ 01
Fonksi̇yonlarin grafi̇kleri̇ 01
 
Özel tanımlı fonksi̇yonlar 03
Özel tanımlı fonksi̇yonlar 03Özel tanımlı fonksi̇yonlar 03
Özel tanımlı fonksi̇yonlar 03
 
çArpanlara AyıRma
çArpanlara AyıRmaçArpanlara AyıRma
çArpanlara AyıRma
 
Fonksi̇yonlarin grafi̇kleri̇ 03
Fonksi̇yonlarin grafi̇kleri̇ 03Fonksi̇yonlarin grafi̇kleri̇ 03
Fonksi̇yonlarin grafi̇kleri̇ 03
 

More from BCanKARA

Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2
Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2
Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2BCanKARA
 
Marshall Planı
Marshall PlanıMarshall Planı
Marshall PlanıBCanKARA
 
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata KaynaklarıGps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata KaynaklarıBCanKARA
 
Netcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
Netcad de Projeksiyon ve DönüşümleriNetcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
Netcad de Projeksiyon ve DönüşümleriBCanKARA
 
Erdas Imagine
Erdas ImagineErdas Imagine
Erdas ImagineBCanKARA
 
CAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
CAD' Verisini GIS Veri Formatına DönüştürmeCAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
CAD' Verisini GIS Veri Formatına DönüştürmeBCanKARA
 
Kadastro 2014
Kadastro 2014Kadastro 2014
Kadastro 2014BCanKARA
 
DOP ile İlgili Genel İlkeler
DOP ile İlgili Genel İlkelerDOP ile İlgili Genel İlkeler
DOP ile İlgili Genel İlkelerBCanKARA
 
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemiIKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemiBCanKARA
 
3D Görüş ve Ölçüm
3D Görüş ve Ölçüm3D Görüş ve Ölçüm
3D Görüş ve ÖlçümBCanKARA
 
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)BCanKARA
 
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
3D Görüş Yöntemleri ve ÖlçümBCanKARA
 
IHS Dönüşümü
IHS DönüşümüIHS Dönüşümü
IHS DönüşümüBCanKARA
 

More from BCanKARA (15)

Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2
Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2
Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2
 
Marshall
MarshallMarshall
Marshall
 
Marshall Planı
Marshall PlanıMarshall Planı
Marshall Planı
 
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata KaynaklarıGps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
 
Netcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
Netcad de Projeksiyon ve DönüşümleriNetcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
Netcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
 
Erdas Imagine
Erdas ImagineErdas Imagine
Erdas Imagine
 
CAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
CAD' Verisini GIS Veri Formatına DönüştürmeCAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
CAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
 
Kadastro 2014
Kadastro 2014Kadastro 2014
Kadastro 2014
 
DOP ile İlgili Genel İlkeler
DOP ile İlgili Genel İlkelerDOP ile İlgili Genel İlkeler
DOP ile İlgili Genel İlkeler
 
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemiIKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
 
İslam
İslamİslam
İslam
 
3D Görüş ve Ölçüm
3D Görüş ve Ölçüm3D Görüş ve Ölçüm
3D Görüş ve Ölçüm
 
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
 
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
 
IHS Dönüşümü
IHS DönüşümüIHS Dönüşümü
IHS Dönüşümü
 

Algebra Fx2 Kullanma Klavuzu

 • 1. AlgebraFX 2.0 MATRİSLER VE MATRİS İŞLEMLERİ
 • 2. Matris Girmek ve Değişiklik Yapmak Matrix MatA : 2x2 Mat B :None Mat C : None Mat D : None m x n …m (sıra) x n (kolon) matris None… Hiç matris yok(DIM)… (matris boyutlarinibelirler) (DEL) (belirli bir matrisi) (DEL-A) (Bütün matrisi siler) DIM DEL DEL-A
 • 3. Bir Matris Oluşturmak •Bir matris olusturmakiçin ilk önce Matris listesinden onun boyutunun tanımlanması gerekir…
 • 4. Matrisin boyutlarını belirlemek Örnek MatBisimli alanda 2-sirax 3-kolon matris olusturmakMat B işaretleyin(DIM) Sıra sayılarını belirleyin m=2 Kolon sayılarını belirleyin n=3 F1 2 EXE 3 EXE EXE Matrix MatA : 2x2 Mat B : None
 • 5. Yeni matrisin bütün hücreleri 0 değerini taşırlar. B 1 2 3 1 [00 0] 2 [ 0 0 0]
 • 6. Matrisleri Silmek •Hafizadakibir Matrisi Silmek Silinecek olan matris işaretli iken (DEL) basın. Matrisi silmek için ya da çıkış için basın. •Bütün Matrisleri Silmek Matris listesi ekranindayken(DEL-A) basın Hafızadaki bütün matrisleri silmek için basın. Matrix Mat A :2x 2 Mat B :2x 3 Mat C :2x4 Mat D :3x 2 DIM DEL DEL-A F2 EXE ESC F3 EXE
 • 7. Sıra işlemleri Çağrılan matris ekrandayken (R-OP) her basışınızda aşağıdaki menü görünür. •(Swap)…(sıra değiştirme) •(xRow)…(belirli bir sıranın skalerçarpımı) •(xRow+)…(belirli bir sıranın skalerçarpımının başka bir sıraya eklenmesi) •(Row+)…(belirli bir sıranın başka bir sıraya eklenmesi) F2
 • 8. İki sırayı yer değiştirmek(Swap) •Örnek Aşağıdaki matriste ikinci ve üçüncü sıraları yer değiştirmek Matris A = [ 1 2 ] [ 3 4 ] [ 5 6 ] (R-OP) (Swap) Yer değiştirmek istediğiniz sıraların numaralarını giriniz… (m=2 , n=3) F2 F1 2 EXE 3 EXE RowOperation Swap Rowm Rown m: 2 n : 3 EXE
 • 9. A 1 2 1 [1 2 ] 2 [ 5 6 ] 3 [ 3 4 ] Sıraları değişmiş A Matrisi bu şekilde oluşur.
 • 10. Herhangi bir sırayı skalerleçarpmak •Örnek Aşağıdaki matrisin ikinci sırasını 4 ‘ leçarpmak [ 1 2 ] Matris A = [ 3 4 ] [5 6 ] (R-OP) (xRow) Çarpan değerini giriniz… (k=4) Sıra sayısını giriniz… (m=2) F2 2 4 EXE 2 EXE EXE RowOperation k xRowm Rowm k :4 m: 2
 • 11. A 1 2 1 [ 1 2 ] 2 [ 12 16] 3 [ 5 6] Skalerçarpımı alınmış yeni matris bu şekilde oluşur.
 • 12. •xRow+ (Belirli bir sıranın skalerçarpımını bir başka sıraya eklemek) : [ 1 2 ] Matris A = [ 3 4 ] [ 5 6 ] (R-OP) (xRow+) Çarpan değerini giriniz. (k=4) Skalerçarpımı alınacak olan sıranın numarasını giriniz . (m=2) F2 2 4 EXE 2 EXE RowOperation kxRowm+Rown Rown k: 4 m : 2 n : 3
 • 13. Sonucun ekleneceği sıra numarasını giriniz. (n=3) A 1 2 1[ 1 2 ] 2[ 3 4 ] 3[ 17 22 ] Oluşan yeni A matrisi şekildeki gibidir. 3 EXE EXE
 • 14. •Row+ ( Sıraları birbirine eklemek) Örnek Aşağıdaki matriste sıra 2 ile 3 ü birbirine eklemek [ 1 2 ] Matris A = [ 3 4 ] [ 5 6 ] (R-OP) (Row+) Eklenecek sıranın numarasını belirleyiniz. (m= 2) F2 4 2 EXE
 • 15. Üzerine eklenecek sıranın numarasını belirleyiniz. (n=3) 1 2 1 [ 1 2 ] A = 2 [ 3 4 ] 3 [ 8 10] 3 EXE EXE
 • 16. Sıra işlemleri •(R-DEL)… (sıra silme) •(R-INS)… (araya sıra ekleme) •(R-ADD)… (sıra ekleme)
 • 17. Bir sırayı silmek Örnek Aşağıdaki matrisin 2. sırasını silmek [ 1 2 ] Matris A = [ 3 4 ] [ 5 6 ] Yön düğmelerini kullanarak 2. sıra işaretlenir; (R-DEL) F2 A1 2 1 [ 1 2 ] 2[ 3 4] 3 [ 5 6 ]
 • 18. Araya bir sıra eklemek Örnek Aşağıdaki matriste 1. sıra ile 2. sıra arasına bir sıra eklemek [ 1 2 ] Matris A = [ 3 4 ] [ 5 6 ] Yön düğmeleri yardımıyla 2. sıra işaretlenir. (R-INS) F4 A [ 1 2 ] [ 0 0] [ 3 4 ] [ 5 6]
 • 19. Bir sıra eklemek Örnek Aşağıdaki matriste 3. sıranın altına bir sıra eklemek Matris A = Yön düğmeleri yardımıyla 3. sıra işaretlenir. (R-ADD) [ 1 2 ] [ 3 4] [ 5 6 ] F5
 • 20. Kolon işlemleri •( C-DEL) … (Kolonu silmek) •( C-INS) … (araya kolon eklemek) •( C-ADD) … ( kolon eklemek)
 • 21. Bir kolon silmek Örnek Aşağıdaki matrisin 2. kolonunu silmek Matris A = ( > ) ( C-DEL) A = [ 1 2 ] [ 3 4 ] [ 5 6 ] [ 1 ] [ 3 ] [ 5 ] F6 F1
 • 22. Araya bir kolon eklemek Örnek Aşağıdaki matrisin 1. ve 2. kolonları arasına bir kolon eklemek Matris A = ( > ) (C-INS) A = [ 1 2 ] [ 3 4 ] [ 5 6 ] F6 F2 [ 1 0 2 ] [ 3 0 4 ] [ 5 0 6 ]
 • 23. Bir kolon eklemek Örnek Aşağıdaki matriste kolon 2 ninsağına bir kolon eklemek. Matris A = ( > ) (C-ADD) A = [ 1 2 ] [ 3 4] [ 5 6 ] F6 F3 [ 1 2 0 ] [ 3 4 0] [ 5 6 0 ]
 • 24. Matris Aritmetik İşlemleri TOPLAMA Örnek : İki matrisi toplamak (Matris A + Matris B) A = B= (Mat) (A) (Mat) (B) AnS= [ 1 1 ] [ 2 1 ] [ 2 3 ] [ 2 1 ] SHIFT 2 ALPHA X,Q,T + SHIFT 2 ALPHA log EXE [ 3 4 ] [ 4 2]
 • 25. ÇARPMA Örnek : Aşağıdaki iki matrisi çarpmak (Matris A x Matris B ) A = B= (Mat) (A) (Mat) (B) AnS= [ 1 1 ] [ 2 1 ] [ 2 3 ] [ 2 1 ] SHIFT SHIFT ALPHA ALPHA X,Q,T log EXE X [ 4 4 ] [ 6 7 ] 2 2
 • 26. •SKALERLE ÇARPMA Örnek :Çarpan olarak 5 rakamı kullanılarak aşağıdaki matrisin skalerçarpımını almak A= (Mat) (A) AnS= [ 1 2 ] [ 3 4] 5 X SHIFT ALPHA X,Q,T EXE [ 5 10 ] [ 15 20 ] 2
 • 27. Toplanabilmeleri ya da çıkartılabilmeleri için iki matrisin aynı boyuta sahip olması gerekir. Çarpma işlemi (Matris 1 x Matris 2) Matris 1’in kolon sayısı Matris 2’nin sıra sayısına eşit olmalıdır.
 • 28. •DETERMİNANT •Örnek:Aşağıdaki matrisin determinantını alalım Matris A = (MAT) (Det) (Mat) (A) DetMat A -9 [ 1 2 3] [ 4 5 6 ] [ -1 -2 0 ] OPTN F2 3 SHIFT 2 ALPHA X,Q,T EXE
 • 29. •MATRİS TRANSPOZİSYONU Bir matrisin kolonları sıraları, sıraları da kolonları olduğu zaman transpozualınmış olur. Örnek : Aşağıdaki matrisin transpozunualmak Matris A = (MAT)(Trn) (Mat) (A) [ 1 2 ] [ 3 4 ] [ 5 6 ] OPTN F2 4 SHIFT 2 ALPHA X,Q,T EXE
 • 30. Determinant sadece kare matrisler için alınabilir (aynı sayıda sıra ve kolon). Kare olmayan bir matrisin determinantını almak hata oluşturur.
 • 31. •MATRİSİN TERSİ Örnek : Aşağıdaki matrisin tersini almak : Matris A = (Mat)(A) AnS= [ 1 2 ] [ 3 4 ] SHIFT 2 ALPHA X,Q,T ^ - 1 [ -2 1 ] [ 1.5 -0.5
 • 32. Sadece kare matrislerin ( sıra ve kolon sayısı eşit) tersi alınabilir. Determinantı sıfır olan bir matrisin tersi alınamaz. Determinantı sıfıra yakın olan matrislerin hesaplarındaki kesinlik düşer.
 • 33. Derece-Dakika-Saniye •Örneğin 36 derece 25 dakika 27 saniye olarak verilmiş olan bir enlemi matematiksel işlemlere alabilmek için tam derece cinsine çevirmemiz gerekir… Ana ekrandayken düğmesine bastıktan sonra ( > ) düğmesine iki defa basılır ve düğmesine derece dakika saniye işlemi gelir. Sırasıyla 36 yazıp 25 yazıp son olarak 27 yazıp tekrar düğmesine bastıktan sonra düğmesine basarsak sonuç: (36.42416667) olur. OPTN F6 F5 F5 F5 F5 EXE