SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Download to read offline
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
CAD Veri Formatında Bir Dosyanın GIS Veri Formatında Bir Dosyaya Dönüştürülmesi 
Yeni bir Personal Geodatabase ve Feature Dataset oluşturulması 
ArcCatalog’ u açınız. “ArcCatalog” ortamında “Catalog Tree” bölümünden çalışma klasörü oluşturunuz. Sağ tarafta “Contents view” penceresinde fare ile sağ tıklayıp yeni bir “Personal Geodatabase” oluşturunuz. 
Oluşturduğunuz “Personal Database” üzerine fare ile çift tıklayıp içine giriniz. Açılan ekranda sağ klikleyerek yeni bir “Feature Dataset” oluşturunuz.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
Feature Dataset için gerekli koordinat sistemi ayarlarını aşağıdaki gibi ayarlayıp “Finish” ile ekrandan çıkınız. 
ArcMap’i açınız. “Add Data” ( ) butonu ile daha önce oluşturduğunuz klasörün içinden “.dxf” uzantılı dosyayı seçerek projeye ekleyiniz.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
Dxf formatındaki katmanların Feature Class formatına dönüştürülmesi 
Layers penceresinde oluşan katmanlardan “Point” katmanı üzerinde sağ tıklayarak “Data>>>Export Data” yoluyla açılan pencerede oluşturulacak katmanın ismini ve tipini aşağıdaki gibi belirleyiniz ve daha önce oluşturduğunuz “Personal Geodatabase” içindeki “Feature Dataset” in içine kaydediniz.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
Açılan pencerelere “Evet” diyerek bitiriniz. “Polyline” katmanını da aynı şekilde dönüştürünüz. 
“ArcMap” ortamında oluşturduğunuz katmanları sağ tıklayıp “Remove” ile kaldırınız ve “ArcCatalog” ortamında aynı katmanları oluşturduğunuz dosyayı açınız.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
Topoloji Oluşturulması 
ArcCatalog’da oluşturduğunuz “Feature Dataset” içinde “Point” ve “Polyline” “Feature Class’ larını görüntüleyiniz. “Contents” ekranında sağ klikleyerek “Topolgy”’ i seçiniz. 
Topoloji dosyanıza isim vererek, açılan pencerelerde aşağıdaki ayarları yaparak ilerleyiniz.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
Topoloji kurallarının uygulanacağı katmanları seçiniz. 
“Add Rule” butonu ile Polyline katmanı için aşağıdaki gibi iki tane kural seçiniz.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
Oluşturduğunuz “Point”, “Polyline” katmanları ile “GIS_Topology” dosyasını “ArcMap’ de açınız.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
Oluşan Topoloji hataları noktalarda ve çizgilerde aşağıdaki gibi kırmızı renkle görünecektir.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
3) TOPOLOJİ HATALARININ GİDERİLMESİ 
Menü Bar’ da sağ tıklayarak “Topology” menüsünü ekleyiniz. 
Editor’den “Start Editing” e tıklayınca “Topology bar”ı aktif olacaktır. 
“Topology bar”ında “Error Inpector” butonuna tıklayınız. Belirlediğiniz her kural için “Search Now” ile hataları listeleyiniz.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
“Must not have Dangles” kuralı için bulunan hataları seçerek üzerinde sağ tıklayınız. “Snap” ile aşağıdaki gibi tölerans değeri belirleyip enter’ a basınız
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
Kalan diğer hatalar için aynı şekilde “Snap tolerans” değerini artırarak hataları ayıklayınız.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
Aşağıda görüldüğü gibi tüm noktasal hatalar giderildi.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
“Must not Overlap” kuralını seçerek “Search Now” ile hataları listeleyiniz. 
Listelenen hatalar üzerinde sağ tıklayarak “Subtract” ile oluşan çizgisel hataları temizleyiniz.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
Tüm hatalar ayıklandıktan sonra aşağıdaki gibi görünecektir. Kalan nokta hatalarını “Select” ve “Delete” fonksiyonları ile temizleyiniz.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
Grafik veride düzenlemeler gerçeklestirilerken ara ara “topology”’nin yenilenmesi gereklidir. Bunun için “Topology ToolBar”’inda yer alan “Validate Entire Topology”’sekmesini kullanabilirsiniz.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
Line Özellik Tipindeki Katmanın Polygon Özellik Tipindeki Katmana Dönüştürülmesi 
“ArcCatalog”’ u açınız. “Catalog tree” bölümünden oluşturduğunuz “Feature Dataset” i seçiniz. “Data view” penceresinde fare ile sağ tıklayarak “New>>> Polygon Feature Class from Lines” fonksiyonunu seçiniz 
Açılan pencerede yeni oluşturulacak “Feature Class”’a isim veriniz. Dönüştürülecek “Polyline” katmanını seçip “OK” butonuna tıklayınız. 
Böylece ”line” özellik tipindeki “Polyline” katmanı “Polygon” özellik tipindeki “Parsel” katmanına dönüştürülmüştür.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
“Dataview” penceresinde parsel katmanını seçip “Preview” sekmesinden aşağıdaki gibi görüntüleyebilirsiniz. 
Preview sekmesinde pencerenin alt kısmında açılan listeden “Table” i seçerek oluşturduğunuz yeni katmana ait hesaplanan öznitelik verilerini (Çevre, Alan) görüntüleyebilirsiniz.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
Açılan bu pencerede sağ alt köşedeki butonu tıklayarak Add Field fonksiyonu ile Tabloya yeni öznitelik ekleyebilir ve veri girişi yapabilirsiniz. Aynı işlemler ArcMap ortamında da yapılmaktadır. Bu föyde ArcMap’de tablo açma ve tabloya yeni alan ekleme anlatılacaktır. 
ArcCatalog ortamından çıkınız.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
Öznitelik Tabloların Açılması ve Veri Girişi 
ArcMap ortamını açınız. “Add Data” butonu ile oluşturulan “Parsel” katmanını açınız. Sol tarafta “Table of Contents” penceresinde Parsel katmanı üzerine sağ tıklayarak “Open Attribute Table” fonksiyonunu seçiniz. 
Açılan pencerede parsellerin öznitelik verileri gözükmektedir. Bu tabloya yeni bir öznitelik eklemek için pencerenin sağ alt köşesindeki “Options” butonuna tıklayınız ve “Add Field” sekmesini seçiniz. 
Açılan pencerede tabloya ekleyeceğiniz yeni alanın ismini (Owner) ve tipini (Text) belirleyip “OK”’ i tıklayınız. Başka eklemek istediğiniz öznitelikleri aşağıdaki gibi ekleyiniz.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
Yeni eklenen alanlara veri girişi yapmak için solda “Editor” panelinde “Start Editing” sekmesini seçiniz. Alanların üstünde çift tıklayarak veri girişi yapınız.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
Yeni Bir Katman Oluşturup Yol Çizilmesi 
“ArcCatalog” ortamında “Line” tipinde yeni bir “Yol” katmanı oluşturup “ArcMap”’de çalıştığınız projeye ekleyiniz. 
Yol hariç diğer katmanlardaki çek işaretini kaldırınız. Ekranda “Target” sekmesinden “Yol” u seçip “Sketch Tool” ( ) ile yol çiziniz.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
Buffer Analizi 
Yol katmanı açıkken “ArcToolBox” sekmesini tıklayınız ve “ArcTool Box” penceresini açınız. 
Açılan “Buffer” penceresinde gerekli alanları aşağıdaki gibi ayarlayınız ve “OK” butonuna basınız. (Buffer Aralığını 30 m olarak belirleyiniz) 
Oluşan yeni “Yol_Buffer” “Feature Class”’ı “Add Data” butonu ile projenize ekleyip ArcMap’de görüntüleyiniz.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
Overlay Analizi 
“ArctoolBox” penceresinde “Overlay”>>>”Intersect” fonksiyonlarını seçiniz. 
Açılan pencerede “Intersect” işlemi yapılacak katmanları seçiniz ve “Ok” butonuna tıklayınız
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
Oluşan yeni “Yol_Buffer_Parsel_Intersect” katmanını ArcMap’ e ekleyerek görüntüleyiniz. 
Böylece yola 30 m lik mesafedeki parseller, Parsel katmanı ile “Yol_buffer” katmanının kesiştirilmesi ile bulunmuştur ve yeni bir katman olarak kaydedilmiştir. 
“Parsel” katmanını da sol tarafta “Layers” penceresinden aktif hale getiriniz. Yola 30 m uzaklıktaki parseller pembe renkle gösterilmektedir.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
MODEL BUİLDER İLE UYGULAMA 
Bu bölümde önceki bölümde yapılan uygulama “Model Builder” kullanılarak yapılacaktır. “Buffer” ve “Overlay” analizi yapan bir model üretilecektir. 
“ArcToolbox” penceresinde “ArcToolbox” sekmesi üzerinde sağ tıklayarak yeni bir “Toolbox” oluşturunuz. Oluşturduğunuz Toolbox’a bir isim veriniz. 
Yeni oluşan “Toolbox” üzerinde sağ klikleyerek yeni bir “Model” oluşturunuz. 
Model penceresi aşağıdaki gibi açılacaktır. Model penceresinde üstte “Add Data” butonu ile önce “Buffer” uygulanacak “Yol” katmanınızı projeye ekleyiniz.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
Daha sonra ArcToolbox penceresinden Buffer sekmesini bulup model penceresine sürükleyiniz. 
Model penceresinde eklediğiniz Buffer butonu üzerine çift tıklayınız. Açılan pencerelere gerekli bilgileri aşağıdaki gibi giriniz.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
“Add Data” butonu ile “Parsel” katmanını da modele ekleyiniz. “ArcToolbox” penceresinden “Intersect “ sekmesini de sürükleyip model üzerine taşıyınız. 
Model üzerinde “Intersect” butonu üzerine çift tıklayarak açılan pencerede gerekli yerleri aşağıdaki gibi girip “OK” e tıklayınız. 
Mavi butonlar üzerinde sağ tıklayarak “Model Parameter” i seçiniz. Yeşil butonlar üzerinde sağ tıklayarak “Add to Display” i seçiniz.
Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 
Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 
Model menüsünden “Save” ile modeli kaydedip “Run Entire Model” ile modeli çalıştırınız.

More Related Content

What's hot

ArcGIS Pro Lesson 1
ArcGIS Pro Lesson 1ArcGIS Pro Lesson 1
ArcGIS Pro Lesson 1Joseph Farah
 
NDGISUC2017 - Introducing ArcGIS Pro
NDGISUC2017 - Introducing ArcGIS ProNDGISUC2017 - Introducing ArcGIS Pro
NDGISUC2017 - Introducing ArcGIS ProNorth Dakota GIS Hub
 
공간정보아카데미 - 오픈소스GIS 분석가과정 - QGIS 공간분석일반
공간정보아카데미 - 오픈소스GIS 분석가과정 - QGIS 공간분석일반공간정보아카데미 - 오픈소스GIS 분석가과정 - QGIS 공간분석일반
공간정보아카데미 - 오픈소스GIS 분석가과정 - QGIS 공간분석일반MinPa Lee
 
6. Shapefiles in gis
6. Shapefiles in gis6. Shapefiles in gis
6. Shapefiles in gisKU Leuven
 
Google earth power point
Google earth power pointGoogle earth power point
Google earth power pointLisa Campbell
 
Introduction to arc gis
Introduction to arc gisIntroduction to arc gis
Introduction to arc gisMohamed Hamed
 
OSM and QGIS
OSM and QGISOSM and QGIS
OSM and QGISQGIS UK
 
Quantum QIS (QGIS) Vektör Geometri Araçları
Quantum QIS (QGIS) Vektör Geometri AraçlarıQuantum QIS (QGIS) Vektör Geometri Araçları
Quantum QIS (QGIS) Vektör Geometri AraçlarıLevent Sabah
 
Urban ecology - zach nilsson
Urban ecology - zach nilssonUrban ecology - zach nilsson
Urban ecology - zach nilssonznils123
 
Mémento speps 2ème édition - septembre 2013
Mémento speps  2ème édition - septembre 2013Mémento speps  2ème édition - septembre 2013
Mémento speps 2ème édition - septembre 2013Market iT
 
Quantum QIS (QGIS) Pencere Menüsü
Quantum QIS (QGIS) Pencere MenüsüQuantum QIS (QGIS) Pencere Menüsü
Quantum QIS (QGIS) Pencere MenüsüLevent Sabah
 
Using python to analyze spatial data
Using python to analyze spatial dataUsing python to analyze spatial data
Using python to analyze spatial dataKudos S.A.S
 
Models of Urban Growth
Models of Urban GrowthModels of Urban Growth
Models of Urban GrowthKhandace Davis
 
Applications of Arc GIS
Applications of Arc GISApplications of Arc GIS
Applications of Arc GISExtraPDFs
 
Cities and metropolitan governance
Cities and metropolitan governanceCities and metropolitan governance
Cities and metropolitan governanceOECDregions
 
Supermap gis 10i(2020) ai gis technology v1.0
Supermap gis 10i(2020) ai gis technology v1.0Supermap gis 10i(2020) ai gis technology v1.0
Supermap gis 10i(2020) ai gis technology v1.0GeoMedeelel
 

What's hot (20)

ArcGIS Pro Lesson 1
ArcGIS Pro Lesson 1ArcGIS Pro Lesson 1
ArcGIS Pro Lesson 1
 
NDGISUC2017 - Introducing ArcGIS Pro
NDGISUC2017 - Introducing ArcGIS ProNDGISUC2017 - Introducing ArcGIS Pro
NDGISUC2017 - Introducing ArcGIS Pro
 
공간정보아카데미 - 오픈소스GIS 분석가과정 - QGIS 공간분석일반
공간정보아카데미 - 오픈소스GIS 분석가과정 - QGIS 공간분석일반공간정보아카데미 - 오픈소스GIS 분석가과정 - QGIS 공간분석일반
공간정보아카데미 - 오픈소스GIS 분석가과정 - QGIS 공간분석일반
 
6. Shapefiles in gis
6. Shapefiles in gis6. Shapefiles in gis
6. Shapefiles in gis
 
Google earth power point
Google earth power pointGoogle earth power point
Google earth power point
 
Topology in GIS
Topology in GISTopology in GIS
Topology in GIS
 
Shift Share Analysis
Shift Share AnalysisShift Share Analysis
Shift Share Analysis
 
Introduction to arc gis
Introduction to arc gisIntroduction to arc gis
Introduction to arc gis
 
OSM and QGIS
OSM and QGISOSM and QGIS
OSM and QGIS
 
Quantum QIS (QGIS) Vektör Geometri Araçları
Quantum QIS (QGIS) Vektör Geometri AraçlarıQuantum QIS (QGIS) Vektör Geometri Araçları
Quantum QIS (QGIS) Vektör Geometri Araçları
 
Urban ecology - zach nilsson
Urban ecology - zach nilssonUrban ecology - zach nilsson
Urban ecology - zach nilsson
 
Mémento speps 2ème édition - septembre 2013
Mémento speps  2ème édition - septembre 2013Mémento speps  2ème édition - septembre 2013
Mémento speps 2ème édition - septembre 2013
 
Quantum QIS (QGIS) Pencere Menüsü
Quantum QIS (QGIS) Pencere MenüsüQuantum QIS (QGIS) Pencere Menüsü
Quantum QIS (QGIS) Pencere Menüsü
 
Using python to analyze spatial data
Using python to analyze spatial dataUsing python to analyze spatial data
Using python to analyze spatial data
 
Models of Urban Growth
Models of Urban GrowthModels of Urban Growth
Models of Urban Growth
 
Applications of Arc GIS
Applications of Arc GISApplications of Arc GIS
Applications of Arc GIS
 
Cities and metropolitan governance
Cities and metropolitan governanceCities and metropolitan governance
Cities and metropolitan governance
 
Supermap gis 10i(2020) ai gis technology v1.0
Supermap gis 10i(2020) ai gis technology v1.0Supermap gis 10i(2020) ai gis technology v1.0
Supermap gis 10i(2020) ai gis technology v1.0
 
Google charts
Google chartsGoogle charts
Google charts
 
Scope of gis in pakistan
Scope of gis in pakistan Scope of gis in pakistan
Scope of gis in pakistan
 

More from BCanKARA

Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2
Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2
Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2BCanKARA
 
Marshall Planı
Marshall PlanıMarshall Planı
Marshall PlanıBCanKARA
 
Algebra Fx2 Kullanma Klavuzu
Algebra Fx2 Kullanma KlavuzuAlgebra Fx2 Kullanma Klavuzu
Algebra Fx2 Kullanma KlavuzuBCanKARA
 
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata KaynaklarıGps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata KaynaklarıBCanKARA
 
Netcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
Netcad de Projeksiyon ve DönüşümleriNetcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
Netcad de Projeksiyon ve DönüşümleriBCanKARA
 
Erdas Imagine
Erdas ImagineErdas Imagine
Erdas ImagineBCanKARA
 
Kadastro 2014
Kadastro 2014Kadastro 2014
Kadastro 2014BCanKARA
 
DOP ile İlgili Genel İlkeler
DOP ile İlgili Genel İlkelerDOP ile İlgili Genel İlkeler
DOP ile İlgili Genel İlkelerBCanKARA
 
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemiIKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemiBCanKARA
 
3D Görüş ve Ölçüm
3D Görüş ve Ölçüm3D Görüş ve Ölçüm
3D Görüş ve ÖlçümBCanKARA
 
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)BCanKARA
 
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
3D Görüş Yöntemleri ve ÖlçümBCanKARA
 
IHS Dönüşümü
IHS DönüşümüIHS Dönüşümü
IHS DönüşümüBCanKARA
 

More from BCanKARA (15)

Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2
Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2
Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2
 
Marshall
MarshallMarshall
Marshall
 
Marshall Planı
Marshall PlanıMarshall Planı
Marshall Planı
 
Algebra Fx2 Kullanma Klavuzu
Algebra Fx2 Kullanma KlavuzuAlgebra Fx2 Kullanma Klavuzu
Algebra Fx2 Kullanma Klavuzu
 
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata KaynaklarıGps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
 
Netcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
Netcad de Projeksiyon ve DönüşümleriNetcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
Netcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
 
Erdas Imagine
Erdas ImagineErdas Imagine
Erdas Imagine
 
Kadastro 2014
Kadastro 2014Kadastro 2014
Kadastro 2014
 
DOP ile İlgili Genel İlkeler
DOP ile İlgili Genel İlkelerDOP ile İlgili Genel İlkeler
DOP ile İlgili Genel İlkeler
 
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemiIKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
 
İslam
İslamİslam
İslam
 
3D Görüş ve Ölçüm
3D Görüş ve Ölçüm3D Görüş ve Ölçüm
3D Görüş ve Ölçüm
 
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
 
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
 
IHS Dönüşümü
IHS DönüşümüIHS Dönüşümü
IHS Dönüşümü
 

CAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme

 • 1. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 CAD Veri Formatında Bir Dosyanın GIS Veri Formatında Bir Dosyaya Dönüştürülmesi Yeni bir Personal Geodatabase ve Feature Dataset oluşturulması ArcCatalog’ u açınız. “ArcCatalog” ortamında “Catalog Tree” bölümünden çalışma klasörü oluşturunuz. Sağ tarafta “Contents view” penceresinde fare ile sağ tıklayıp yeni bir “Personal Geodatabase” oluşturunuz. Oluşturduğunuz “Personal Database” üzerine fare ile çift tıklayıp içine giriniz. Açılan ekranda sağ klikleyerek yeni bir “Feature Dataset” oluşturunuz.
 • 2. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 Feature Dataset için gerekli koordinat sistemi ayarlarını aşağıdaki gibi ayarlayıp “Finish” ile ekrandan çıkınız. ArcMap’i açınız. “Add Data” ( ) butonu ile daha önce oluşturduğunuz klasörün içinden “.dxf” uzantılı dosyayı seçerek projeye ekleyiniz.
 • 3. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 Dxf formatındaki katmanların Feature Class formatına dönüştürülmesi Layers penceresinde oluşan katmanlardan “Point” katmanı üzerinde sağ tıklayarak “Data>>>Export Data” yoluyla açılan pencerede oluşturulacak katmanın ismini ve tipini aşağıdaki gibi belirleyiniz ve daha önce oluşturduğunuz “Personal Geodatabase” içindeki “Feature Dataset” in içine kaydediniz.
 • 4. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 Açılan pencerelere “Evet” diyerek bitiriniz. “Polyline” katmanını da aynı şekilde dönüştürünüz. “ArcMap” ortamında oluşturduğunuz katmanları sağ tıklayıp “Remove” ile kaldırınız ve “ArcCatalog” ortamında aynı katmanları oluşturduğunuz dosyayı açınız.
 • 5. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 Topoloji Oluşturulması ArcCatalog’da oluşturduğunuz “Feature Dataset” içinde “Point” ve “Polyline” “Feature Class’ larını görüntüleyiniz. “Contents” ekranında sağ klikleyerek “Topolgy”’ i seçiniz. Topoloji dosyanıza isim vererek, açılan pencerelerde aşağıdaki ayarları yaparak ilerleyiniz.
 • 6. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 Topoloji kurallarının uygulanacağı katmanları seçiniz. “Add Rule” butonu ile Polyline katmanı için aşağıdaki gibi iki tane kural seçiniz.
 • 7. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 Oluşturduğunuz “Point”, “Polyline” katmanları ile “GIS_Topology” dosyasını “ArcMap’ de açınız.
 • 8. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 Oluşan Topoloji hataları noktalarda ve çizgilerde aşağıdaki gibi kırmızı renkle görünecektir.
 • 9. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 3) TOPOLOJİ HATALARININ GİDERİLMESİ Menü Bar’ da sağ tıklayarak “Topology” menüsünü ekleyiniz. Editor’den “Start Editing” e tıklayınca “Topology bar”ı aktif olacaktır. “Topology bar”ında “Error Inpector” butonuna tıklayınız. Belirlediğiniz her kural için “Search Now” ile hataları listeleyiniz.
 • 10. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 “Must not have Dangles” kuralı için bulunan hataları seçerek üzerinde sağ tıklayınız. “Snap” ile aşağıdaki gibi tölerans değeri belirleyip enter’ a basınız
 • 11. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 Kalan diğer hatalar için aynı şekilde “Snap tolerans” değerini artırarak hataları ayıklayınız.
 • 12. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 Aşağıda görüldüğü gibi tüm noktasal hatalar giderildi.
 • 13. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 “Must not Overlap” kuralını seçerek “Search Now” ile hataları listeleyiniz. Listelenen hatalar üzerinde sağ tıklayarak “Subtract” ile oluşan çizgisel hataları temizleyiniz.
 • 14. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 Tüm hatalar ayıklandıktan sonra aşağıdaki gibi görünecektir. Kalan nokta hatalarını “Select” ve “Delete” fonksiyonları ile temizleyiniz.
 • 15. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 Grafik veride düzenlemeler gerçeklestirilerken ara ara “topology”’nin yenilenmesi gereklidir. Bunun için “Topology ToolBar”’inda yer alan “Validate Entire Topology”’sekmesini kullanabilirsiniz.
 • 16. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 Line Özellik Tipindeki Katmanın Polygon Özellik Tipindeki Katmana Dönüştürülmesi “ArcCatalog”’ u açınız. “Catalog tree” bölümünden oluşturduğunuz “Feature Dataset” i seçiniz. “Data view” penceresinde fare ile sağ tıklayarak “New>>> Polygon Feature Class from Lines” fonksiyonunu seçiniz Açılan pencerede yeni oluşturulacak “Feature Class”’a isim veriniz. Dönüştürülecek “Polyline” katmanını seçip “OK” butonuna tıklayınız. Böylece ”line” özellik tipindeki “Polyline” katmanı “Polygon” özellik tipindeki “Parsel” katmanına dönüştürülmüştür.
 • 17. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 “Dataview” penceresinde parsel katmanını seçip “Preview” sekmesinden aşağıdaki gibi görüntüleyebilirsiniz. Preview sekmesinde pencerenin alt kısmında açılan listeden “Table” i seçerek oluşturduğunuz yeni katmana ait hesaplanan öznitelik verilerini (Çevre, Alan) görüntüleyebilirsiniz.
 • 18. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 Açılan bu pencerede sağ alt köşedeki butonu tıklayarak Add Field fonksiyonu ile Tabloya yeni öznitelik ekleyebilir ve veri girişi yapabilirsiniz. Aynı işlemler ArcMap ortamında da yapılmaktadır. Bu föyde ArcMap’de tablo açma ve tabloya yeni alan ekleme anlatılacaktır. ArcCatalog ortamından çıkınız.
 • 19. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 Öznitelik Tabloların Açılması ve Veri Girişi ArcMap ortamını açınız. “Add Data” butonu ile oluşturulan “Parsel” katmanını açınız. Sol tarafta “Table of Contents” penceresinde Parsel katmanı üzerine sağ tıklayarak “Open Attribute Table” fonksiyonunu seçiniz. Açılan pencerede parsellerin öznitelik verileri gözükmektedir. Bu tabloya yeni bir öznitelik eklemek için pencerenin sağ alt köşesindeki “Options” butonuna tıklayınız ve “Add Field” sekmesini seçiniz. Açılan pencerede tabloya ekleyeceğiniz yeni alanın ismini (Owner) ve tipini (Text) belirleyip “OK”’ i tıklayınız. Başka eklemek istediğiniz öznitelikleri aşağıdaki gibi ekleyiniz.
 • 20. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 Yeni eklenen alanlara veri girişi yapmak için solda “Editor” panelinde “Start Editing” sekmesini seçiniz. Alanların üstünde çift tıklayarak veri girişi yapınız.
 • 21. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 Yeni Bir Katman Oluşturup Yol Çizilmesi “ArcCatalog” ortamında “Line” tipinde yeni bir “Yol” katmanı oluşturup “ArcMap”’de çalıştığınız projeye ekleyiniz. Yol hariç diğer katmanlardaki çek işaretini kaldırınız. Ekranda “Target” sekmesinden “Yol” u seçip “Sketch Tool” ( ) ile yol çiziniz.
 • 22. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 Buffer Analizi Yol katmanı açıkken “ArcToolBox” sekmesini tıklayınız ve “ArcTool Box” penceresini açınız. Açılan “Buffer” penceresinde gerekli alanları aşağıdaki gibi ayarlayınız ve “OK” butonuna basınız. (Buffer Aralığını 30 m olarak belirleyiniz) Oluşan yeni “Yol_Buffer” “Feature Class”’ı “Add Data” butonu ile projenize ekleyip ArcMap’de görüntüleyiniz.
 • 23. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 Overlay Analizi “ArctoolBox” penceresinde “Overlay”>>>”Intersect” fonksiyonlarını seçiniz. Açılan pencerede “Intersect” işlemi yapılacak katmanları seçiniz ve “Ok” butonuna tıklayınız
 • 24. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 Oluşan yeni “Yol_Buffer_Parsel_Intersect” katmanını ArcMap’ e ekleyerek görüntüleyiniz. Böylece yola 30 m lik mesafedeki parseller, Parsel katmanı ile “Yol_buffer” katmanının kesiştirilmesi ile bulunmuştur ve yeni bir katman olarak kaydedilmiştir. “Parsel” katmanını da sol tarafta “Layers” penceresinden aktif hale getiriniz. Yola 30 m uzaklıktaki parseller pembe renkle gösterilmektedir.
 • 25. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 MODEL BUİLDER İLE UYGULAMA Bu bölümde önceki bölümde yapılan uygulama “Model Builder” kullanılarak yapılacaktır. “Buffer” ve “Overlay” analizi yapan bir model üretilecektir. “ArcToolbox” penceresinde “ArcToolbox” sekmesi üzerinde sağ tıklayarak yeni bir “Toolbox” oluşturunuz. Oluşturduğunuz Toolbox’a bir isim veriniz. Yeni oluşan “Toolbox” üzerinde sağ klikleyerek yeni bir “Model” oluşturunuz. Model penceresi aşağıdaki gibi açılacaktır. Model penceresinde üstte “Add Data” butonu ile önce “Buffer” uygulanacak “Yol” katmanınızı projeye ekleyiniz.
 • 26. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 Daha sonra ArcToolbox penceresinden Buffer sekmesini bulup model penceresine sürükleyiniz. Model penceresinde eklediğiniz Buffer butonu üzerine çift tıklayınız. Açılan pencerelere gerekli bilgileri aşağıdaki gibi giriniz.
 • 27. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 “Add Data” butonu ile “Parsel” katmanını da modele ekleyiniz. “ArcToolbox” penceresinden “Intersect “ sekmesini de sürükleyip model üzerine taşıyınız. Model üzerinde “Intersect” butonu üzerine çift tıklayarak açılan pencerede gerekli yerleri aşağıdaki gibi girip “OK” e tıklayınız. Mavi butonlar üzerinde sağ tıklayarak “Model Parameter” i seçiniz. Yeşil butonlar üzerinde sağ tıklayarak “Add to Display” i seçiniz.
 • 28. Geographical Information Systems Course 2010/2011 Document 2 Prepared by Res. Asist. M. Emre YILDIRIM http://www.facebook.com/group.php?gid=120822374638298 Model menüsünden “Save” ile modeli kaydedip “Run Entire Model” ile modeli çalıştırınız.