Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Case study Nay,B2B Group, Google

2,815 views

Published on

Prípadová štúdia zameraná na využitie longatilových kľúčových slov a API.

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Case study Nay,B2B Group, Google

  1. 1. Long tail – short story Prípadová štúdia Google Confidential and Proprietary
  2. 2. Ciele kampane ► Primárny cieľ ► Zvýšenie počtu objednávok cez Google Search ► Aktualizácia dostupnosti a cien 20 000+ produktov v inzerátoch na dennej báze ► Sekundárny cieľ ► Zvýšiť zásah v Google vyhľadávači v kategórii elektro ► Spoznať „hodnotu“ longtailu Google Confidential and Proprietary
  3. 3. Čo je longtail ► „Long tail“ je pojem, ktorým označujeme viac-slovné frázy, ktoré užívatelia hľadajú vo vyhľadávačoch. ► Užívatelia vyhľadávajúci konkrétny produkt alebo veľmi konkrétnu frázu majú väčší sklon ku konverzii. ► „55% všetkých vyhľadávaných fráz v Google tvoria 3 a viac slovné frázy“ (Baris Gultekin - Product Management Director at Google) Google Confidential and Proprietary
  4. 4. Výhody využitia API ► Automatizované spracovanie hromadných dát v kampaniach ► 2 000+ produktov ► Inzerovanie na produkty skladom, zľavy, akcie ► na dennej báze/ hodinovej báze ► Zníženie nákladov na správu kampaní ► Minimalizácia manuálnej práce PPC špecialistu a chýb Google Confidential and Proprietary
  5. 5. Výsledky za 2.kvartál 2013 ► Nárast počtu objednávok 32,3% (dodatočné predaje, ktoré by bez použitia longtail kľúčových slov a rozšírenia zásahu vo vyhľadávaní klient nezískal) ► Vďaka inzercii na konkrétne typy produktov sa zvýšila priemerná hodnota objednávky o 20% ► Kampane cielené na longtail kľúčové slová, s použitím API zaznamenali zníženie CPO o 60,7% a zlepšenie konverzného pomeru o 73,3% v porovnaní s kampaňami cielenými na obecné a nebrandové kľúčové slová. Google Confidential and Proprietary
  6. 6. Výsledky kampane Google Confidential and Proprietary
  7. 7. Zhrnutie a ďalšie kroky „O čo presnejšiu frázu zákazník hľadá, o to bližšie je k rozhodnutiu nakúpiť. Inzercia na presnú frázu je preto relevantnejšia. Teória nie je zložitá. Použitie API ju však najmä efektívne uvádza do praxe a na výsledkoch sa odrazí veľmi rýchlo.“ František Vámoši, Head of marketing communication „V kampaniach, kde je hlavný dôraz kladený na výsledky, sú najdôležitejšie tieto ciele: zvýšenie počtu objednávok, zlepšovanie konverzného pomeru, rozšírenie zásahu. Dôležitým faktorom je účinne prepojiť ľudí vyhľadávajúcich produkt so samotnou firmou. Týmto spôsobom môžeme vytvoriť loajálny vzťah zákazník predajca.“ Tomáš Hanáček, Online strategist v B2B GROUP Google Confidential and Proprietary
  8. 8. O NAY Nay a.s. bola založená v roku 1992 a je najznámejším a najväčším predajcom spotrebnej elektroniky na Slovensku. V roku 1998 priniesla pod značkou NAY Elektrodom ako prvá koncept veľkoformátových predajní.Na jednom mieste si tak v predajniach NAY Elektrodom môžete vybrať zo širokej ponuky značkovej elektroniky od všetkých renomovaných svetových výrobcov – od notebookov, mobilných telefónov cez LCD, LED či plazmové televízory až po práčky, chladničky, sušičky či vstavanú techniku. V súčasnosti má sieť 31 predajní v 25 mestách Slovenska a rozsiahlu internetovú predajňu s ešte väčším sortimentom ako v predajniach.Viac o NAY a.s. na www.nay.sk O B2B GROUP Agentúra B2B GROUP ponúka služby v online marketingu od roku 2006. V súčasnosti ju tvorí tím 15 certifikovaných špecialistov na PPC reklamu, ktorí z Česka a Slovenska spravujú kampane cielené na väčšinu európskych a niekoľko zámorských krajín. Svojim klientom pomáha rozdeliť rozpočty určené na propagáciu: bannermi posilňuje povedomie o značke, odkazmi vo vyhľadávačoch a optimalizovaním webu zefektívňuje fungovanie e-shopov. Zvláštne poslanie vidí v pomoci lokálnym exportérom uplatniť sa na zahraničných trhoch. Je súčasťou globálnej aliance YAMONDO, kde zastupuje Českú a Slovenskú republiku. Podrobnejšie o tíme, klientoch a službách sa dozviete na www.b2bgroup.sk O GOOGLE Inovatívna vyhľadávacia technológia spoločnosti Google umožňuje každodenný prístup k informáciam miliónom ľudí po celom svete. Google založili v roku 1998 Larry Page a Sergey Brin, dvaja študenti univerzity v Stanforde a dnes má predné postavenie na všetkých hlavných globálnych trhoch. Model cielenej reklamy, ktorý Google ponúka svojim zákazníkom, poskytuje firmám všetkých veľkostí meratelné výsledky a zároveň rozširuje možnosti internetu pre samotných užívateľov. Pre viac informácií navštívte: www.google.sk, adwordssk.blogpost.com, www.google.com/+GoogleSlovensko Google Confidential and Proprietary

×