Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programmatic budúcnosť digitálneho marketingu

714 views

Published on

Programmatic
programatik
marketing
trendy
future
budúcnosť

Published in: Marketing
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Programmatic budúcnosť digitálneho marketingu

 1. 1. PROGRAMMATIC BUDÚCNOSŤ DIGITÁLNEHO MARKETINGU ccreated by Daniel Zaicek, Performics
 2. 2. PROGRAMMATIC Je proces nákupu online reklamy pomocou špeciálneho software-u.
 3. 3. PROGRAMATICKÝ PROCES 3 € 0.05 € 1 € 1 BUY ! Ponuka priestoru Aukcia Segmentácia Zobrazenie reklamy SSP DMP PLACEMENT RTB DSP
 4. 4. Software, kde majitelia webov ponúkajú reklamný priestor. SSP (Supply-side platform) 4
 5. 5. DSP (Demand-side platform) Software, pomocou ktorého hľadáme najvhodnejší priestor na zobrazenie reklamy.
 6. 6. DMP - segmentácia pre efektívne cielenie DMP (data management platform): Software, ktorý získava, triedi a zhromažďuje informácie o užívateľoch do štrukturovanej formy. Výhody DMP: Segmentácia - vytváranie vlastných segmentov z nazbieraných dát. 6 Zhromaždí dáta o uživateľoch Sprocesuje dáta Segmentuje dáta pre optimálne banerové cielenie Častý návštevník Záujem o TECH Zaujíma sa o cestovanie A iné...
 7. 7. RTB (Real time bidding) Spôsob programatického nákupu reklamného priestoru v aukcii v reálnom čase.
 8. 8. MOŽNOSTI RTB 8 SEGMENTÁCIA Rozdelenie podľa charakteristiky užívateľa CIELENIE Na konkrétne cookies FORMÁTY Bannery + Video PLACEMENTY Umiestnenie reklám ANALYTIKA Reporting, CTR, CPA, Atribúcia, video play time, viewability etc. CROSS-DEVICE Jeden užívateľ na viacerých zariadeniach VŠETKY ZARIADENIA Desktop, mobile, outdoor, TV TAGGING, TRACKING Zber údajov o cookies
 9. 9. AKO FUNGUJE RTB 9 1 - Rezervácia 2 - Aukcia 3 - Nákup
 10. 10. PROGRAMMATIC V PRAXI PRÍKLAD: KÚPA IPHONE NA EBAY ● Vydražiť je možné presne ten mobil, o ktorý máte záujem. ● Ponúkať ho môže viacero ľudí/firiem. ● Záujemca si vyberie ten, ktorý mu najviac vyhovuje z pohľadu preferencií a ceny. 10 predmet záujmu Platforma na nákup = DSP Majitelia ponúkajú produkt/reklamný priestor = SSP Spôsob nákupu (aukcia) = RTB nákup
 11. 11. 11

×