Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 73 Anja Quester

299 views

Published on

Bidrar testresenärsprojekt till en bättre miljö, Transportforum 2013

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 73 Anja Quester

 1. 1. ©Trivector©Trivector©Trivector BIDRAR TESTRESENÄRSPROJEKT TILL EN BÄTTRE MILJÖ? Jämförelse av effekter från testresenärsprojekt på olika platser i Sverige Transportforum 2013, Anja Quester
 2. 2. ©Trivector©Trivector AGENDA  Testresenärsprojekt ‒ Allmänt ‒ Åtta testresenärsprojekt i Sverige  Systemeffekterna ‒ CO2, färdmedelsval  Lärdomar 2
 3. 3. ©Trivector©Trivector©Trivector TESTRESENÄRSPROJEKT
 4. 4. ©Trivector©Trivector 4  Vanebilister provar att åka kollektivt till och från arbetet under en viss tid och fortsätter förhoppningsvis att pendla med kollektivtrafik efter testperioden  Förbättra miljön/minska utsläppen och bidra till en bra hälsa  Lösa problem med överbelastade parkeringar, etc. SYFTE
 5. 5. ©Trivector©Trivector 5  Del i större mobility managementsatsningar eller separat åtgärd  Testperiod vanligtvis fyra veckor/en månad, men ibland också två veckor eller löpande  Kan genomföras av exempelvis trafikhuvudmän, kommuner, offentliga och privata arbetsgivare  Antal deltagare, urvalskriterier för deltagandet och uppföljningsformen kan skilja sig  Ofta svårt att göra jämförelser mellan olika projekt UPPLÄGG
 6. 6. ©Trivector©Trivector 6  Uppläggen liknar varandra: ‒ Testperiod: fyra veckor under hösten (ett undantag med två veckor) ‒ Genomförda under åren 2009-2011 ‒ Urvalskriteriet för vanebilist: reser med bil minst tre dagar/vecka ‒ Uppföljning av effekterna genom enkätmätning av resvanorna till/från arbetet före, under och ett (halv)år efter ‒ Planering och utvärdering med hjälp av SUMO-metoden (System för utvärdering av mobilitetsprojekt)  Skillnader i: ‒ Antal deltagare (13-117, totalt cirka 450) ‒ Avstånd till arbetet (13-36 km) ‒ Deltagartyp: anställda på kommun/landsting/stora arbetsgivare i ett område, nyinflyttade, boende i utvalt område ‒ Var i Sverige: Småland (1), Halland (5) och Uppland (2) ÅTTA JÄMFÖRBARA SVENSKA PROJEKT
 7. 7. ©Trivector©Trivector©Trivector SYSTEMEFFEKTERNA
 8. 8. ©Trivector©Trivector 8  Under testmånaden: ‒ 0,04-0,05 ton CO2/testresenär ‒ Ett projekt med 0,13 ton CO2/testresenär  deltagarna hade långa avstånd till arbetet  Efter ett (halv)år, uppräknat till ett år: ‒ 0,1-0,3 ton CO2/testresenär och år ‒ Ett projekt med 1,2 ton CO2/testresenär och år  deltagarna hade långa avstånd till arbetet ‒ Ett projekt med cirka 0,004 ton CO2/testresenär och år  urvalskriterierna inte lika hårda KOLDIOXIDBESPARING
 9. 9. ©Trivector©Trivector 9  Deltagare som reser kollektivt minst tre dagar/vecka ett (halv)år efter testperioden: ‒ 10-51 %, i genomsnitt en tredjedel, totalt cirka 150 personer FÖRÄNDRING AV FÄRDMEDELSVALET
 10. 10. ©Trivector©Trivector 10  Vid liknande upplägg blir systemeffekterna mycket lika  Faktorer som avgör systemeffekterna är till exempel hur strikt man är i urvalet av vanebilister, hur långt deltagarna har till arbetet eller om bytet sker till buss eller tåg. SLUTSATSER FRÅN JÄMFÖRELSEN
 11. 11. ©Trivector©Trivector©Trivector LÄRDOMAR
 12. 12. ©Trivector©Trivector 12  Planering och uppsättning av mål som resultaten kan mätas mot, t.ex. med hjälp av SUMO-metoden ‒ minska koldioxidutsläppen, mer frekvent och regelbunden användning av kollektivtrafiken på lång sikt och ett visst antal deltagare  Urvalskriterier: ‒ inte för korta avstånd då är cykel/gång rätt alternativ ‒ riktiga vanebilister  Uppföljningar som ger tydliga och jämförbara resultat utifrån målen ATT TÄNKA PÅ VID GENOMFÖRANDE AV TESTRESENÄRSPROJEKT FÖR ATT UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA RESULTAT
 13. 13. ©Trivector©Trivector©Trivector TACK! anja.quester@trivector.se Så kan testresenärsprojekt bidra till en bättre miljö.

×