Trafikverket 2013 Extern effektivisering – Sänkta produktions-kostnader och högre produktivitets-utveckling inom anläggnin...
Extern effektivitet <ul><li>Omfattar </li></ul><ul><li>Ca 30 mrd kr /år </li></ul><ul><li>Kontrakt entreprenader inom inve...
Hinder hittills? <ul><li>Genomförandeförmågan </li></ul><ul><li>” Ett arbetssätt-en process” </li></ul><ul><li>Fokus på sl...
Vad gör skillnad?  Serieprodukter Volym: ca 13 Mrd kr/år Styckeprodukter Volym: ca 13 Mrd kr/år Drift och Underhåll Vo...
Upplägg 2011-2013 – Serieprodukter  . Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 2010 Q3 Q2 Q1 Q4 2013 2012 2011 Mätning Deltar i produkt...
Varje produktvåg består av tre faser  Fortsatt koordinerande arbete i produktteamet Implementering Förstå fakta & samla ...
Produktteam  Teamledare Övriga team-medlemmar (normalt 4-7 st) Produktteam 30 produktteam/ genomgångar under 2011-2012
Exempel från arbete med kontaktledningar:  Två kablar installerade, men endast en behövdes Begränsad tillgång till arbet...
Hög variation av utfallskostnaden 1 mellan projekt J 1,4 I 1,8 H 2,0 G 2,0 F 2,2 E 2,3 D 2,5 C 2,7 B 2,9 A 3,0 -55% Miljo...
Anpassat för genomförbarhet har potentialen uppskattats till SEK 90-150 miljoner  Processer Produktkrav Affärsupplägg Eff...
Mätning  <ul><ul><li>Investeringskostnad (anbudspris) per meter anlagd järnväg resp. kvadratmeter anlagd väg </li></ul></...
Övergripande teman  Beskrivning Arbetet med dessa övergripande teman kommer att behöva drivas både centralt och i produkt...
Upplägg 2011-2013 för samtliga områden  2013 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 2012 2011 2010 Genomgång per produktt...
Utkast på upplägg 2011-2013 – Serieprodukter  . Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 2010 Q3 Q2 Q1 Q4 2013 2012 2011 Mätning Deltar...
Utkast på upplägg 2011-2013 – Styckeprodukter  Q4 Q4 Q1 Q3 Q2 Q1 2013 2012 2011 2010 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Mätning Deltar ...
Utkast på upplägg 2011-2013 – Drift och Underhåll  . Q3 Q4 Q2 Q1 2013 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4 Q3 2010 2011 2012 Implement...
Programorganisation för Extern Effektivisering 2011-2013  3 Produkt 2 Styrgrupp Projektorganisation VO-chefer samt chefer...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 37 Jan Gilbertsson

491 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
491
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 37 Jan Gilbertsson

 1. 1. Trafikverket 2013 Extern effektivisering – Sänkta produktions-kostnader och högre produktivitets-utveckling inom anläggningsbranschen Jan Gilbertsson Projektledare Extern effektivitet
 2. 2. Extern effektivitet <ul><li>Omfattar </li></ul><ul><li>Ca 30 mrd kr /år </li></ul><ul><li>Kontrakt entreprenader inom investering och underhåll samt relaterad materialförsörjning </li></ul>Trafikverket 2013 Mål ....10-15% lägre kostnad … 2-3% årlig effektivisering
 3. 3. Hinder hittills? <ul><li>Genomförandeförmågan </li></ul><ul><li>” Ett arbetssätt-en process” </li></ul><ul><li>Fokus på slutresultatet </li></ul><ul><li>Arbetsformen linje-projekt </li></ul><ul><li>Tydliga uthålliga strategier </li></ul><ul><li>Koll på läget/ systemstöd </li></ul><ul><li>Kvalitetsbrister </li></ul>
 4. 4. Vad gör skillnad? Serieprodukter Volym: ca 13 Mrd kr/år Styckeprodukter Volym: ca 13 Mrd kr/år Drift och Underhåll Volym: ca 5 Mrd kr/år
 5. 5. Upplägg 2011-2013 – Serieprodukter . Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 2010 Q3 Q2 Q1 Q4 2013 2012 2011 Mätning Deltar i produktgenomgångar och tar fram produktspecifika nyckeltal Fortsatt långsiktig implementering Plankorsning Bullerskydd Signal, FJB och ERTMS Cirkulationsplatser Växelbyte Sido-, mitt och vajerräcken Spår- och slipersbyten / -byggnationer Broar (inkl. planskild korsning) Station Mätning av nyckeltal Produktgenomgångar Övriga produkter Bangårdsupprustningar Kontaktledningsarbeten Aktivitet Kraftförsörjning Beläggningsarbeten (inkl. avvattning) Tjälsäkring/bärighet och anpassning till dagens belastning DLC, Trafik- och trafikantinfo, ITS Väg- och järnvägsbyggen Belysning och skyltar Linjeansvar i all implementering Ansvar hos produktteamet och/eller programorganisationen
 6. 6. Varje produktvåg består av tre faser Fortsatt koordinerande arbete i produktteamet Implementering Förstå fakta & samla kompetens Ta fram möjliga åtgärder & potential Utveckla plan Produktgenomgång Fas 1: ~6-12 1 veckor Fördjupad produktgenomgång Fas 2: ~6-12 1 veckor Påbörjad implementering Fas 3: Långsiktigt arbete Linjeansvar i all implementering Ansvar för genomgången hos produkt-teamet och programorganisationen Processer Produktkrav Affärsupplägg <ul><ul><li>Förenkla och förbättra processer inom Trafikverket eller påverka leverantörernas processer </li></ul></ul>Syfte <ul><ul><li>Optimera produktens design eller de krav man ställer på produkten utifrån effektivitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Främja bättre affärer, innovation och konkurrens samt säkerställ rimlig vinst- och riskdelning mellan Trafikverket och leverantörer </li></ul></ul>Fortsatt detaljering av långsiktiga initiativ Implementering av snabba nyttor 1 2 3
 7. 7. Produktteam Teamledare Övriga team-medlemmar (normalt 4-7 st) Produktteam 30 produktteam/ genomgångar under 2011-2012
 8. 8. Exempel från arbete med kontaktledningar: Två kablar installerade, men endast en behövdes Begränsad tillgång till arbete trots goda framtidsutsikter Grävsmaskiner används endast varannan vecka Tidskonsumerande transport som hindrar övriga fordon 6 m 3 packningsbara massor vid varje fundament oavsett behov Prefabricerade fundament liggande i väntan på distribution Ojämn rutinföljning leder till tillrättningsarbeten Grävmaskin rör sig fram och tillbaka för massförflyttning “ En av våra största utmaningar är att hitta folk som är villiga att arbeta” KÄLLA: Observationer, Intervjuer Överproduktion Väntan Överarbete Transport Lager Omarbete Rörelse 8 Kompetens 1
 9. 9. Hög variation av utfallskostnaden 1 mellan projekt J 1,4 I 1,8 H 2,0 G 2,0 F 2,2 E 2,3 D 2,5 C 2,7 B 2,9 A 3,0 -55% Miljoner kronor/spårkilometer per projekt 1 KÄLLA: Efterkalkyler; Intervjuer <ul><ul><li>Det råder stor variation i utfallskostnaden per projekt </li></ul></ul><ul><ul><li>Ett antal faktorer tros driva variationen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tillgången till spårtider </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hastighets-kraven på anläggningen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Omfattningen av entreprenaden </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>I det fortsatta arbetet ska detta utredas i detalj för att förstå möjliga förbättringsåtgärder </li></ul></ul>
 10. 10. Anpassat för genomförbarhet har potentialen uppskattats till SEK 90-150 miljoner Processer Produktkrav Affärsupplägg Effektivisering av Trafikverkets processer Styrning och uppföljning Effektivisering av leverantörers processer Ändrade produktkrav (utan normändring eller produktutveckling) Anpassning av normer Produktutveckling Affärsupplägg med projektörer och entreprenörer Materialinköp Affärsupplägg med operatörer Kategori 7-14 14-20 0-7 7-14 20-27 0-7 34-47 7 90-150 7-14 Indikativ potential (besparing i % av totala kostnaderna) Implicit besparing 2014 1 SEK miljoner 1 Bygger på en förväntad kostnad på 675 MSEK 2014 Totalt: 5-7% 0-1% 3-4% 1-2% 0-1% 2-3% 1-2% 1-2% 0-1% 13-23% 1 2 3
 11. 11. Mätning <ul><ul><li>Investeringskostnad (anbudspris) per meter anlagd järnväg resp. kvadratmeter anlagd väg </li></ul></ul><ul><ul><li>Investeringskostnad (kostnadsutfall) per meter anlagd järnväg resp. kvadratmeter anlagd väg </li></ul></ul><ul><ul><li>Drifts- och underhållskostnader (anbudspris) per meter järnväg resp. kvadratmeter väg </li></ul></ul><ul><ul><li>Drifts- och underhållskostnader (kostnadsutfall) per meter järnväg resp. kvadratmeter väg </li></ul></ul><ul><ul><li>Andel arbete utfört i storstadsmiljö </li></ul></ul><ul><ul><li>Andel tilläggsbeställningar (ÄTOR) </li></ul></ul><ul><ul><li>Antal anbud per upphandling </li></ul></ul><ul><ul><li>Andel upphandlingar genomförda enligt FIAs kriterier om utökad samverkan (samverkansentreprenader) </li></ul></ul><ul><ul><li>Total andel samt antal antagna alternativa anbud </li></ul></ul><ul><ul><li>Andel totalentreprenader </li></ul></ul>Framtagning av nyckeltal Utveckling av produktspecifika nyckeltal Utarbetande av långsiktig mätmetodik 1 2 3
 12. 12. Övergripande teman Beskrivning Arbetet med dessa övergripande teman kommer att behöva drivas både centralt och i produkt-genomgångarna Framöver kommer arbete sker med att detaljera vilket arbete som kan ske centralt och vad som sker i produkt-genomgångarna Kan startas redan i början av programmet Startas varefter behov identifieras i produktgenomgångarna Förbättra planeringen <ul><ul><li>Öka långsiktigheten och samordningen i planeringen, vilket ger bättre åtkomst vid arbetet, möjlighet att samplanera och paketera åtgärder, och större möjlighet för utförarna att planera kapacitet långsiktigt och investera i kompetens, metodutveckling och maskiner </li></ul></ul>Se över existerande krav/specifikationer/ föreskrifter och processen för hur nya tillkommer <ul><ul><li>Identifiera områden där snabba åtgärder kan genomgöras för att förenkla, även om dessa åtgärder kommer före produktgenomgångarna </li></ul></ul><ul><ul><li>Skapa arbetssätt som säkerställer att nya föreskrifter är tillämpbara på ett kostnadseffektivt sätt </li></ul></ul>Förbättra affärsupplägget och arbetsformerna mot utförare <ul><ul><li>Utgå från behov som identifieras i produktgenomgångarna och skapa utifrån dessa ett stöd för projektledare i val av kontraktsform, exempelvis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Möjliga kontraktsformer och hur underlag utformas för dessa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>I vilka situationer de kan användas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tillämpning (konkret stöd i utformning och utvärdering) </li></ul></ul></ul>Skapa systematisk erfarenhets-återföring <ul><ul><li>Arbeta fram system och rutiner för att underlätta erfarenhetsåterföring mellan projekt för att sprida best practice och för att undvika upprepning av misstag </li></ul></ul>
 13. 13. Upplägg 2011-2013 för samtliga områden 2013 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 2012 2011 2010 Genomgång per produkttyp Fortsatt långsiktig implementering Fokuserade produktgenomgångar (~15-20 st) Implementering varefter kontrakt förnyas Implementering delvis direkt och delvis varefter kontrakt förnyas Implementering varefter kontrakt förnyas Genomgång per produkt Mätning Deltar i produktgenomgångar Automatisk mätning Systemutveckling Övergripande teman Optimering av kontraktsomfång Leverantörsuppföljning Diagnos extern effektivitet Serieprodukter Produktgenomgångar Produktspecifika nyckeltal Produktgenomgångar Styckeprodukter Övergripande nyckeltal Specifika initiativ för styckeprodukter Ex. Förbättrat kostnadsfokus, ökad kompetens, förbättrat affärsupplägg mot utförare Drift och Underhåll Aktivitet Mätning av nyckeltal Gemensamma modeller för incitament och affärsupplägg Optimera krav och föreskrifter Ekonomimodell & kostnadsuppföljning Förbättrad planering Äta-optimering Erfarenhetsåterföring Process för nya föreskrifter Linjeansvar i all implementering Ansvar hos produktteamet och/eller programorganisationen
 14. 14. Utkast på upplägg 2011-2013 – Serieprodukter . Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 2010 Q3 Q2 Q1 Q4 2013 2012 2011 Mätning Deltar i produktgenomgångar och tar fram produktspecifika nyckeltal Fortsatt långsiktig implementering Plankorsning Bullerskydd Signal, FJB och ERTMS Cirkulationsplatser Växelbyte Sido-, mitt och vajerräcken Spår- och slipersbyten / -byggnationer Broar (inkl. planskild korsning) Station Mätning av nyckeltal Produktgenomgångar Övriga produkter Bangårdsupprustningar Kontaktledningsarbeten Aktivitet Kraftförsörjning Beläggningsarbeten (inkl. avvattning) Tjälsäkring/bärighet och anpassning till dagens belastning DLC, Trafik- och trafikantinfo, ITS Väg- och järnvägsbyggen Belysning och skyltar Linjeansvar i all implementering Ansvar hos produktteamet och/eller programorganisationen
 15. 15. Utkast på upplägg 2011-2013 – Styckeprodukter Q4 Q4 Q1 Q3 Q2 Q1 2013 2012 2011 2010 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Mätning Deltar i produktgenomgångar Installationer Markbyggnad/grundläggning Bergkonstruktioner Betongkonstruktioner Produktgenomgångar Specifika initiativ för styckeprodukter - Förbättrat kostnadsfokus - Ökad kompetens - Förbättrat affärsupplägg mot utförare Aktivitet Produktspecifika nyckeltal Mätning av nyckeltal Linjeansvar i all implementering Ansvar hos produktteamet och/eller programorganisationen
 16. 16. Utkast på upplägg 2011-2013 – Drift och Underhåll . Q3 Q4 Q2 Q1 2013 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4 Q3 2010 2011 2012 Implementering varefter kontrakt förnyas Implementering varefter kontrakt förnyas Implementering delvis direkt och delvis varefter kontrakt förnyas Mätning Deltar i produktgenomgångar Väg: Vägutrustning Väg: Vägyta (med Beläggning i Serieprod.) Väg: Avvattning (med Beläggning i Serieprod.) Ekonomimodell & kostnadsuppföljning (koordinering med internt initiativ T6) Produktgenomgångar – optimera krav och föreskrifter Långsiktig strategisk utveckling Väg: Vinterväghållning Leverantörsuppföljning (koordinering med internt initiativ T1) Äta-optimering Gemensamma initiativ med potential på kort sikt Järnväg: Förutbestämt UH Järnväg: Förebyggande UH Järnväg: Avhjälpande UH Järnväg: Vintertjänster Järnväg: Besiktning Aktivitet Produktspecifika nyckeltal Väg: Tillståndsberedning m.m. Väg: Sidoanläggning Mätning av nyckeltal Optimering av kontraktsomfång (koordinering med internt initiativ T1) Väg: Sidoområde och skiljeremsor Linjeansvar i all implementering Ansvar hos produktteamet och/eller programorganisationen
 17. 17. Programorganisation för Extern Effektivisering 2011-2013 3 Produkt 2 Styrgrupp Projektorganisation VO-chefer samt chefer för relevanta centrala funktioner <ul><li>Mätning </li></ul><ul><ul><li>Övergripande nyckeltal 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Deltagande i fördjupade genomgångar i framtagande av specifika nyckeltal </li></ul></ul>Trafikverkets ordinarie organisation Samhälle Trafik Investering Stora projekt <ul><li>Serieprodukter </li></ul><ul><ul><li>Produktgenomgångar </li></ul></ul><ul><li>Styckeprodukter </li></ul><ul><ul><li>Produktgenomgångar </li></ul></ul><ul><ul><li>Produktgemensamma initiativ </li></ul></ul><ul><li>Underhåll & Drift </li></ul><ul><ul><li>Produktgenomgångar </li></ul></ul><ul><ul><li>Produktgemensamma initiativ </li></ul></ul><ul><li>Övergripande teman </li></ul><ul><ul><li>Koordinering av utrullning av övergripande teman </li></ul></ul>Representanter utsedda till varje genomgång Huvudansvarig teamledare, som driver arbetet vidare efter den fokuserade genomgången Produkt 1 Produkt 2 Produkt 1 Produkt 2 Produkt 1 Centrala funktioner 1 1 För produkten/området relevanta centrala funktioner - exempelvis Strategiskt inköp för stöd inom upphandlingsutveckling, till produkt-genomgångarna i inköpsarbete eller för kostnadskartläggning, eller för att driva genomgångarna i de fall det är ett tydligt inköpsfokus 2 Ansvar för mätning av dessa ligger inom den centrala funktionen (förslagsvis Ekonomi och styrning) Tema 2 Tema 1 <ul><ul><li>Projektledare </li></ul></ul><ul><ul><li>Övriga resurser & stöd </li></ul></ul>Produktivitetsledare A B C D E

×