E Faktura 27 Nov 2008 Grand Hotel Finalagenda

776 views

Published on

For the fourth time we saw and listened to companies moving towards real-time economy and a better control over the financial supply chain. Thank you to all participants!

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
776
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E Faktura 27 Nov 2008 Grand Hotel Finalagenda

  1. 1. MISSA INTE Early Bird-rabatten! www.finansforum.se presenterar Boka senast 30 september och få 30% rabatt Nordens största konferens om elektronisk handel och faktureringssystem e-faktura 2008 Strategier och framtid 27 november 2008, Grand Hôtel, Stockholm Även i Oslo och Köpenhamn PÅ AGENDAN Elektronisk dokumentöverföring FOKUS: Affärsnyttan med e-faktura E-faktura i praktiken Relevanta nyckeltal och kalkylmodeller Kravspecifikation för framtiden Silverpartners Partners e-faktura PARTNERS 27 november 2008 För att registrera dig ring: 08 - 676 00 40 e-post: linda.jansson@finansforum.se Användarforum: Arrangeras av: finans forum www.finansforum.se
  2. 2. e-faktura 2008, 27 november, Grand Hôtel, Stockholm Effektiv fakturahantering e-faktura 2008 är årets bästa tillfälle att lyssna till det senaste inom effektiv fakturahantering. Pro- grammets syfte är att förmedla praktisk kunskap om hur andra företag framgångsrikt arbetar med e-faktura, elektroniska fakturahanteringssystem och inköpssystem. Kollegor berättar om framgångs- faktorer och fallgropar samt hur de hanterade utmaningarna i sina projekt. Lär hur mycket du kan tjäna på att övergå till elektroniska fakturor, vad som händer med ditt work- flow i fakturahanteringsprocessen, vad standarder innebär och vilka möjligheter som föreligger för just din verksamhet. Konferensen vänder sig främst till dig som är finanschef, ekonomichef, redovisningschef, budget- chef, controller, CIO & IT-chef eller liknande. Vill du se hur andra arbetar med elektroniska faktureringssystem? Då uppmanar jag dig att boka plats så snart som möjligt! Ring mig om du har frågor eller förslag inför kommande konferenser! Vi ses på konferensen! Anna Näsmark, Programansvarig Tel: 08-676 01 80, E-mail: anna.nasmark@midfieldmedia.com Agenda - e-faktura - 27 november 2008 - Grand Hôtel 10.00 What strategy does your company choose 08.30 REGISTRERING OCH FRUKOST to increase efficiency of your business process of 09.00 KONFERENSEN STARTAR invoices? Digitization of internal and external information flows has high 09.05 Hur ser marknaden ut för priority on the agenda for many organizations today. Immense elektronisk fakturahantering, efficiency improvements can become reality for the handling of invoices received from your suppliers. Whether it is EDI or automation of e-faktura och inköp? paper: all necessary clearance and approval workflow steps can be stream- Allt fler svenska organisationer väljer att införa lined and monitored, supporting the business process and assuring the e-faktura och elektronisk fakturahanteringssys- required interaction with different users. This session covers the essential key tem. Fördelarna är uppenbara: Systemet ger factors to consider in your decision process & examples of experience gained stöd för hela affärsprocessen, från inköp till betalning, och ger översikt av by companies across Europe. flöden och rutiner som kan effektiviseras med nytt arbetssätt. ; What are the major challenges for the digitization of the company’s Likt andra lösningar för IT-baserat affärsstöd finns dock stora utmaningar för information flows? att lyckas med implementeringen. Denna presentation reder ut begreppen ; Out of the number of all available strategies – which options best suit kring e-faktura och elektronisk fakturahantering och ger en översiktlig bild av your organization? vad marknaden erbjuder. ; From professionals for professionals: Which decision criteria is ; Hur har marknaden utvecklats de senaste åren? essential for the solution choice? ; Vilka trender kan vi se framgent? ; What results can you expect of the investment? ; Vad är det som driver respektive bromsar Jürgen Kronz, Seeburger utvecklingen för e-faktura? Lars Frick och Ola Jonsson, Inspectum 10.20 - 10.50 Förmiddagsskaffe 09.25 Pappersfakturor har INGEN framtid I den här presentationen får du höra en internationell utblick 10.50 E-faktura och utmaningar på den nord- över e-faktura och den utveckling e-faktura har och har haft iska marknaden inom EU. E-faktura har högsta prioritet på EU:s Lissabon- agenda och vi har kommit långt i Norden. Men inte tillräckligt I den här presentationen får du veta mer om bankernas långt, ämnet har hög prioritet hos Sveriges regering och det status inom e-faktura i Norden. Allt fler företag använder sig finns högt satta mål för framtiden. Det finns lärdomar att dra av e-faktura och många har behov av att göra affärer över av våra grannländer och steg att ta för att eliminera pappersfakturan från landsgränser. Detta ställer krav på lösningarna och kräver våra företag. analys och ställningstaganden av ditt företag. I presentationen får du veta mer vad som händer i Norden och med exempel på hur betalningstjänster ; Vilken roll har de små företagen i utvecklingen mot en papperslös kan kombineras med e-faktura. fakturahantering? ; Vad krävs av aktörerna på e-fakturamarknaden för att ; Status i de Nordiska länderna inom e-faktura. komma längre? ; Utmaningar på marknaden. ; Hur ser bankernas del av ansvaret i nätverket ut? ; Företagets strategi - agera eller vänta? ; Vilken roll har standarder för att nå målet med e-faktura ; E-faktura i praktiken – hur kan en för alla företag? lösning se ut? Bo Harald, European Expert Group Electronic Invoicing Camilla Bergkvist, Danske bank www.finansforum.se
  3. 3. e-faktura 2008, 27 november, Grand Hôtel, Stockholm 11.10 Praktikfall: ABB använder 13.50 Praktikfall: Så migrerar e-fakturering för att sänka kostnader Sollentuna kommun från skanning och öka organisationens effektivitet till elektroniska fakturor ABB Sverige har som mål att hälften av alla fakturor skall vara Sedan länge kan kommuninvånare betala sina e-fakturor i slutet av 2008. I våras fick vi höra hur lösningen fakturor elektroniskt. Nu utvidgar kommunen utvecklas – vad har hänt sedan dess? För att en övergång ska sin service till att också hantera e-fakturor från kommunens leverantörer. vara möjlig krävs en kostnadseffektiv lösning som attraherar även mindre och I den här presentationen får du höra hur processen såg ut vid införandet medelstora företag. Lösningen spänner över flera länder och ställer höga krav av inkommande e-fakturor från leverantörer. på flexibilitet och kostnadseffektivitet. Lyssna till praktiska erfarenheter från ; Hur långt har kommunen kommit, mål och delmål. ett av företagen som kommit längst i utvecklingen av e-faktureringslösningar. ; Hur såg tidsramen ut? ; Hur ser den tekniska lösningen ut? ; Hur hanterades den interna respektive externa motivationen, hur får man lever- ; Vad har varit viktigast i utvecklingsprocessen? antörerna med sig - piska eller morot? ; Vilka råd kan vi ge andra baserat Arne Candelius - EDB Business Partner på våra erfarenheter? Ewa Klevebro – Expertsystems Bengt Geverts, ABB 14.10 Praktikfall: e-faktura projekt i en internationell verksamhet – hur gick det till? 11.30 Praktikfall: Få kontroll över processen Att effektivisera administrationen av fakturor ger en väsentligt lägre kostnad per skickad alternativt mottagen faktura. Dessu- från inköp till betalning tom är e-tjänster betydligt mycket säkrare än traditionell Företagens arena växer och internationaliseras. Att ta kontroll fakturahantering. I den här presentationen får du höra inter- över processen från inköp till betalning kan idag innebära stora nationell erfarenhet av att skicka fakturor inom Europa till svenska statliga effektiviseringar både administrativt och ekonomiskt. Det myndigheter. I den här presentationen får du veta mer om hur lösningen ser innebär kontroll på ekonomiska flöden inom företaget och en ut och vilka krav som ställs när det rör sig om en internationell verksamhet. besparing i kronor och ören. E-faktura är en del av detta – men du kan få mer ; En internationell verksamhet – vilka krav ställer det på fakturahanteringen? än så. I den här presentationen får du höra hur ett företag tagit kontroll och ; Vilka är fördelarna med projektet och hur fungerar det? kan dela med sig av erfarenheterna. ; Vilka effekter förväntar vi oss av projektet? ; Vad innebär den investering som krävs i tid, pengar och mänskliga ; Vilka erfarenheter lärde man sig av projektet? resurser? Jonas Edlund, Pagero ; Hur väl är lösningen lämpad för olika stora företag? ; Vilka är de största utmaningarna när ett gammalt system ska bytas ut? 14.30-15.00 Eftermiddagsskaffe Anne Ferm, Palette 15.00 När blir e-faktura lönsamt för din organisation? Förutsättningarna för betalningslösningar skiljer sig från före- 11.50 Praktikfall: Varför elektronisk handel tag till företag. Det finns inte någon patentlösning som passar och inte bara elektroniska fakturor? alla och det är svårt att avgöra vilken del av marknadens erbjudande som passar just din organisation. I presentationen Att hantera ett företags inköpsflöde är en kritisk framgångsfaktor får du tips om vad du bör tänka på vid val av lösning. för samtliga företag. Idag finns flera möjligheter att ta kontroll över hela processen från inköpsbehov till betald faktura. I den ; Vad kostar e-fakturor egentligen och hur räknar man här presentationen får du ta del av erfarenheterna kring effektivi- hem investeringen? sering av den tidigare papperstyngda inköps- och faktureringsprocessen. ; För vilka kunder/leverantörer skall du införa e-faktura? ; Hur kan en systemlösning effektivisera och hålla samman de finansiella ; PDF-faktura via e-post enkelt och gratis, processerna? är det möjligt? ; Vad innebär den valda lösningen för företagets utveckling och för de Patrik Fältman, Readsoft anställdas arbetssätt? ; På vilket sätt och hur snabbt räknas investeringen hem ekonomiskt? 15.20 UPDATE: e-faktura inom statlig Thommy Johansson, fd. projektledare E-handel i Kungsbacka kommun förvaltning – vad hände? Sedan den 1 juli 2008 kan alla myndigheter hantera elektroni- ska fakturor. Nu går arbetet vidare med att trimma in teknik hitta smartare arbetssätt och ansluta fler leverantörer. Det här är vad som krävs för att målen om effektiviseringar i staten 12.20 - 13.20 LUNCH ska nås. Förutom detta lämnades en rapport till regeringen in den 1 oktober med förslag på ett införande av e-beställningar i staten. ; Vad innebär rutinerna för företagen – hur ser reaktionerna ut nästan ett halvår efter starten? 13.20 Praktikfall Utdatahantering – en process ; Vilka lärdomar har dragits så långt? med stora möjligheter till effektiviseringar! ; Hur underlättas övergången till e-faktura för företagen? ; Vad händer om företagen inte klarar av att leverera Olika delar av din organisation önskar olika saker från den enligt de införda rutinerna? utgående fakturahanteringen. Ekonomiavdelningen har fokus på cash-flow medan marknadsavdelningen ser fakturan som Susanne Neretnieks, ESV en möjlig kanal för marknadsföring och försäljning. Det gäller att se till helheten för att på bästa sätt kunna integrera elektronisk fakturering med den fysiska. 15.45 PANELDEBATT: Vilka är framgångsfaktorerna för I den här presentationen får du konkreta exempel på hur du automatiserar en lyckad investering i e-faktureringssystem? dina fakturahanteringsprocesser med fokus på de utgående fakturorna. Ställ frågor och diskutera det som sagts under konferensdagen. Jämför lever- antörerna med avseende på specifik funktionalitet. Ordförande leder debatten ; Hur kan du arbeta med effektiviseringar? och tar frågor från auditoriet. Ta chansen och ställ frågorna som du behöver ; Hur kan du utnyttja fakturan som en säljkanal? svar på för att lyckas med projektet! ; Vad krävs för att komma igång? Robert Fuchs, Datametrix Ca 16.15 Ordföranden summerar och avslutar konferensen. Alla bjuds till drinkmingel och eftersnack till levande musik! www.finansforum.se
  4. 4. Avsändare: finansforum.se C/O Midfield Media Gamla Brog. 23b 111 20 Stockholm e-faktura - En förutsättning för din organisations framgång? Automatiserade affärsprocesser spelar en allt större roll för svenska organi- sationers möjligheter att bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt och e-faktura 2009 konkurrenskraftigt sätt. Som ett led i denna utveckling pekar mycket riktigt trenden mot ett ökat införande av e-faktureringslösningar. Många företag Stockholm - 23 april och organisationer har effektiviserat sin fakturaprocess genom att införa olika Oslo - 29 april IT-baserade lösningar där skanning och elektronisk hantering av skannade lev- erantörsfakturor är de vanligast förekommande exemplen. Undersökningar på Köpenhamn - maj området visar att intresset är stort för att gå vidare och skapa en rakt igenom (datum inom kort) elektronisk process. Fokus på praktikfall! Konferensen e-faktura har blivit en stor succé. Därför bjuder vi nu på allmän begäran in till årets bästa tillfälle att lyssna till det allra senaste inom e-faktureringssystem. Programmets syfte är att förmedla praktisk kunskap om hur andra framgångsrikt har implementerat och använt e-faktureringssystem. Kollegor berättar om framgångsfaktorer och fallgropar samt hur de hanterade utmaningarna i sina projekt. Konferensen vänder sig främst till dig som är Controller, CFO, Ekonomichef, Redovisningschef, CIO, IT-chef eller projektledare. Vill du se hur andra arbetar med elektroniska faktureringssystem? Då uppmanar jag dig att boka plats så snart som möjligt! Vi ses på konferensen! Ring mig idag vid minsta fråga! Anna Näsmark, Programansvarig Tel: 08-676 01 80, E-mail: anna.nasmark@midfieldmedia.com Partnerskap 2009! e-faktura 2009 är en oberoende mötesplats med information om elektroniska faktureringssystem för svenska organisationer. Nu har du möjlighet att medverka som partner på 2009 års konferenser! Det här är årets bästa tillfälle att synas och möta nya kunder! Ring mig IDAG för att höra hur NI kan medverka på bästa sätt. Med vänlig hälsning Charlotte Borg Johansson– Projektledare & Partneransvarig Tel: 08-676 01 30, e-mail: charlotte.borg@finansforum.se Ring: 08-676 00 40 för paketpriser Ja! Jag är användare och betalar 4.980:- exkl. moms 5 enkla sätt att anmäla sig Ja! Jag är leverantör och betalar 5.980:- exkl. moms. Ja! Jag bokar innan 30 september 2008 och får 30% “early bird” rabatt! www.finansforum.se Ja! Jag vill ha gratis nyhetsbrev från FinansForum.se Ja! Jag vill gå på avgiftsfri Demotelater! linda.jansson@finansforum.se Ja! Jag vill veta mer om Utställningsplatser och Partnerpaket! Fax: 08-441 07 93 Namn Delegat 1 Titel Organisation Tel: 08 -676 00 40 Adress Fyll i och posta till: Finansforum.se, Postort Postnummer C/O Midfield Media Telefon e-Post Gamla Brogatan 23b, 111 20 Stockholm Namn Delegat 2 Titel Organisation finansforum.se är nätverket för dig som arbetar med ekonomi- och IT-system el- ler är brukare av dessa. Vårt uppdrag är att stödja aktiv kunskapsdelning inom Adress nätverket om nya tjänster, produkter och erfarenheter från genomförda imple- Postort Postnummer menteringar. Huvudområden är integration, tjänster & applikationer. Vi visar skarpa praktikfall från organisationer som framgångsrikt implementerat system. Telefon e-Post Hårda erfarenheter för hårda beslut! www.finansforum.se

×