Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Så enkelt som möjligtför så många som möjligt- hur når vi dit?Välkommen till ett seminarium om framtidens e-förvaltning!
Moderator: Annika Dopping
E-post: info@edelegationen.seTwitter: #edlgn
Fråga• Var det lätt att hitta till Parken? Ja eller Nej?
Varför en E-delegation?•  Förbättra styrning och samordning•  Minska dubbelarbete•  Öka effektiviteten•  Bättre nytta ...
Vad gör E-delegationen?•  Ta fram och vidareutveckla en strategi•  Koordinerar utvecklingsprojekt•  Följer upp effekter...
Vilka är med i E-delegationen          16 mest IT-intensiva         myndigheterna och SKL
Vilka mål finns för e-förvaltningoch hur hör de ihop?
Henrik Hansson, NäringsdepartementetLennart Jonasson, SKLClaes Thagemark, E-delegationen
Så enkelt som möjligt för så många som möjligtEnklare vardag för   Smartare och öppnare    Högre kvalitet ochprivatp...
Strategin pekar ut tre övergripande mål för kommunal sektorsutveckling av e-förvaltning som bidrag till e-samhället: Enkl...
Med utgångspunkt i dessa mål identifieras fyra strategiskautmaningar som strategin fokuserar: att prioritera och samordna...
Så enkelt som möjligtför så många som möjligt.   Att sätta IT i människans tjänst.
Fråga• Tycker ni att målbilderna håller ihop? – Svar Ja eller Nej och motivera.
Fråga• Finns det något i målbilderna som ni saknar? – Om Ja, skriv vad ni saknar och motivera era svar
Sverige ska vara världsbäst, men hurduktiga är vi - egentligen?
Fredrik Sand, Stockholms HandelskammarenÅsa Zetterberg, SKLMårten Janerud, E-delegationen
Sverige ledande inom elektronisk förvaltning?Resultatet från EU:s eGov Benchmark:                  Tillgä...
Stor utmaning särskilt för de mindrekommunerna Stockholm 829417 invånare 42480 anställda (2008)         ”medelk...
eHälsa
En skola i tidenHur ser det ut idag?- Tillgång till teknik i skolan?- Kompetens inom IT-området?- IT-pedagogiska resurser ...
Effektivare samhällsplanering
Enklare för företagare      8 av 10 företagare har kontakt          med kommunen
Utvecklad medborgardialog Chat Diskussionsforum SMS-enkät Budgetsimulator Geopanel E-petitioner E-Mentometer Processkartlä...
Vilken prioritet har arbetet med e-förvaltning?    45,00 %    40,00 %    35,00 %    30,00 %    25,00 %...
Hur uppskattar ni effekterna av ert arbete med e-förvaltning? 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00%             ...
Stockholms Handelskammares E-förvaltningsindex        2010 - Sammanfattning•  Bara en av tre har en plan för e-fö...
Lärdomar•  Var försiktig med centralstyrning:   –  För gemensamma eller förvaltningsövergripande projekt.   –  Snab...
Hinder för utvecklingen• Inte tillräckliga resurser (24%)• Ingen efterfrågan på e-tjänster från företag och medborgare in...
Drivkrafter• Ökad användarnytta för företag och medborgare. (52%)• Behov att verksamhetsutveckla. (35%)• Efterfrågan från ...
Stockholms HandelskammareMer om e-förvaltningWebbplats:http://chamber.se/e-index-2010Förädling av offentliga data:chamber....
Fråga•  Vilken är den viktigaste faktorn för att Sverige ska vara ledande  inom e-förvaltning? Rangordna genom att sätt...
Vad behöver vi göra föratt nå målen?- Presentera era idéer•  Enklare vardag för privatpersoner och företag.•  Smartare o...
Enklare vardagFråga                    Smartare och öppnare förvaltning                ...
Lunch kl. 12.00Återsamling kl. 12.40
Vilka ambitioner har politikerna?
Eliza Roszkowska Öberg, MDésirée Liljevall, S
Hur kan vi samverka?
Hans Ahlqvist, FörsäkringskassanSofie Zetterström, Mina vårdkontakterAnna Johansson, verksamt.se
Mina Sidor    Gemensam    Mina     Mina    inloggning  Meddelanden  Kontakt-              ...
Mina vårdkontakter
Hur långt kan man dragummisnodden?
Fråga• Vilka viktiga samverkanslösningar vad gäller e-tjänster borde vi tillsammans realisera?
Fråga1. Gör en prioritering av listan genom att välja de tre  viktigaste samverkanslösningarna!2. Vilka är utmaningarna f...
Om nyttor, behov ochinformationsutbyte
Karin Öhlander, Stockholms stadAnders Stridh, SkatteverketCarina Arnesson, Jordbruksverket
Enkelt på utsidanoch smart påinsidan
Våra utmaningarMånga olika förväntningar         Allt är möjligt:         Allt är möjligt:        ...
Utveckling av vår e-service till stockholmarna• Samordnad utveckling med gemensamma metoder och arbetssätt• Utvecklingen ...
Frågor?karin.ohlander@stockholm.se    Allt vi gör är byggstenar    – på väg mot ett Stockholm i världsklass    ...
BehovBehovsdriven utveckling av e-tjänster
Vägledning för automatiserad samverkan  Enkelt, enhetligt, effektivt  •  Bättre samverkan genom standardisering  • ...
Liten, men stor inom e
Lars-Erik Andersson,IT-chef, Tierp och Älvkarleby kommuner
Tierp – liten men stor inom e     2011-05-19                Tierp, liten men stor inom e       ...
Tierp – liten men stor inom e  2011-05-19                       Lars-Erik Andersson        ...
Tierp – liten men stor inom e   2011-05-19                Varför i Tierp?                ...
Tierp – liten men stor inom e  2011-05-19                       Lars-Erik Andersson        ...
Tierp – liten men stor inom e  2011-05-19      Vilken strategi ska man välja?                   ...
Tierp – liten men stor inom e    2011-05-19                 Digitala Per                ...
Fråga• Ge exempel på hur man kan nå framgång med e-förvaltningsutveckling inom era verksamheter? - Vilka ska man påverka...
Summering
Prata med oss•  www.edelegationen.se•  www.facebook.com/edelegationen•  www.twitter.com/edelegationen•  www.edelegatio...
Framtidens eförvaltning 110519
Framtidens eförvaltning 110519
Framtidens eförvaltning 110519
Framtidens eförvaltning 110519
Framtidens eförvaltning 110519
Framtidens eförvaltning 110519
Framtidens eförvaltning 110519
Framtidens eförvaltning 110519
Framtidens eförvaltning 110519
Framtidens eförvaltning 110519
Framtidens eförvaltning 110519
Framtidens eförvaltning 110519
Framtidens eförvaltning 110519
Framtidens eförvaltning 110519
Framtidens eförvaltning 110519
Framtidens eförvaltning 110519
Framtidens eförvaltning 110519
Framtidens eförvaltning 110519
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Framtidens eförvaltning 110519

973 views

Published on

Bilder till seminarium om framtidens e-förvaltning 110519

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Framtidens eförvaltning 110519

 1. 1. Så enkelt som möjligtför så många som möjligt- hur når vi dit?Välkommen till ett seminarium om framtidens e-förvaltning!
 2. 2. Moderator: Annika Dopping
 3. 3. E-post: info@edelegationen.seTwitter: #edlgn
 4. 4. Fråga• Var det lätt att hitta till Parken? Ja eller Nej?
 5. 5. Varför en E-delegation?• Förbättra styrning och samordning• Minska dubbelarbete• Öka effektiviteten• Bättre nytta för användarna
 6. 6. Vad gör E-delegationen?• Ta fram och vidareutveckla en strategi• Koordinerar utvecklingsprojekt• Följer upp effekter• Koordinerar IT-standardiseringsfrågor• Bistår regeringen i internationellt arbete• Offentlig öppen data (PSI) och sociala medier – Delrapporter 2 ggr/år – Slutrapport senast den 31 december 2014
 7. 7. Vilka är med i E-delegationen 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL
 8. 8. Vilka mål finns för e-förvaltningoch hur hör de ihop?
 9. 9. Henrik Hansson, NäringsdepartementetLennart Jonasson, SKLClaes Thagemark, E-delegationen
 10. 10. Så enkelt som möjligt för så många som möjligtEnklare vardag för Smartare och öppnare Högre kvalitet ochprivatpersoner och förvaltning stödjer effektivitet i offentlig företag innovation och delaktighet verksamhet
 11. 11. Strategin pekar ut tre övergripande mål för kommunal sektorsutveckling av e-förvaltning som bidrag till e-samhället: Enklare vardag för privatpersoner och företag Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
 12. 12. Med utgångspunkt i dessa mål identifieras fyra strategiskautmaningar som strategin fokuserar: att prioritera och samordna utveckling av e-förvaltning, att skapa juridiska möjligheter för utvecklingen, att definiera, strukturera och använda gemensamma begrepp och termer, att skapa tekniska förutsättningar för säker och effektiv hantering och utbyte av information.
 13. 13. Så enkelt som möjligtför så många som möjligt. Att sätta IT i människans tjänst.
 14. 14. Fråga• Tycker ni att målbilderna håller ihop? – Svar Ja eller Nej och motivera.
 15. 15. Fråga• Finns det något i målbilderna som ni saknar? – Om Ja, skriv vad ni saknar och motivera era svar
 16. 16. Sverige ska vara världsbäst, men hurduktiga är vi - egentligen?
 17. 17. Fredrik Sand, Stockholms HandelskammarenÅsa Zetterberg, SKLMårten Janerud, E-delegationen
 18. 18. Sverige ledande inom elektronisk förvaltning?Resultatet från EU:s eGov Benchmark: Tillgänglighet till 20 e-tjänster på nätet 120 100 80 60 40 20 0 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2009 2010 Sverige Medel • ”starta företag” på andra plats (verksamt.se) • ”förlora och hitta jobb” medel • e-handel (synlighet (4) +, preaward (8))
 19. 19. Stor utmaning särskilt för de mindrekommunerna Stockholm 829417 invånare 42480 anställda (2008) ”medelkommun” 32 209 invånare Katrineholm, Strängnäs Leksand, Hör, Hallsberg Bjurholm 2500 invånare 250 anställda (2008) 215 Mediankommun 15 282 invånare
 20. 20. eHälsa
 21. 21. En skola i tidenHur ser det ut idag?- Tillgång till teknik i skolan?- Kompetens inom IT-området?- IT-pedagogiska resurser på skolor?- IT för effektivare administration?- Mål för IT-användningen och för IT- kompetensen hos lärarna?- Ledningens prioritering av IT-frågor?
 22. 22. Effektivare samhällsplanering
 23. 23. Enklare för företagare 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen
 24. 24. Utvecklad medborgardialog Chat Diskussionsforum SMS-enkät Budgetsimulator Geopanel E-petitioner E-Mentometer Processkartläggning
 25. 25. Vilken prioritet har arbetet med e-förvaltning? 45,00 % 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % Kommuner Myndigheter 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Mycket hög prioritet Ganska hög prioritet Ganska låg prioritet Mycket låg prioritet Vet ej
 26. 26. Hur uppskattar ni effekterna av ert arbete med e-förvaltning? 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% SERVICE M INSKA UP P GIFTSLÄ M NA NDE 25,00% SA M VERKA N FRIGJORDA RESURSER 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Mycket stor Ganska stor Ingen förändring Ganska stor Mycket stor förbättring förbättring försämring försämring
 27. 27. Stockholms Handelskammares E-förvaltningsindex 2010 - Sammanfattning• Bara en av tre har en plan för e-förvaltning (46 av 130).• 45 procent har inte utsett någon ansvarig för e-förvaltningsarbetet.• 28 myndigheter av 44 verkar inte följa den gällande säkerhetsföreskriften från MSB.• Kommuner är dåliga på att utvärdera e-förvaltningen• Centralstyrning från regeringen eller myndigheter ger genomslag i myndigheter.• E-delegationens roll är positiv. Risk att myndigheter och kommuner avvaktar med egna initiativ.• Sverige tappar initiativet i elektronisk öppenhet. Svårt att hitta information om vilka datakällor, avgifter och villkor.
 28. 28. Lärdomar• Var försiktig med centralstyrning: – För gemensamma eller förvaltningsövergripande projekt. – Snabba resultat? Se upp för ytliga genomföranden. – De som är nära användarna ska göra prioriteringarna.• Finansiering: Var ska vi mäta kostnader och nyttan? – Dyrt för en myndighet, stor nytta för användare eller i övriga förvaltningen?• Lagstiftning: tar tid, bör vara fokus för departementen.• Engagera näringslivet som användare.• Förädling av offentliga data: låt näringslivet bygga e-tjänster och förädla offentliga data.
 29. 29. Hinder för utvecklingen• Inte tillräckliga resurser (24%)• Ingen efterfrågan på e-tjänster från företag och medborgare inom vårt område. (15 %)• Lagar och regler hindrar. (12 %)• Inget av exemplen är ett hinder. (27%)
 30. 30. Drivkrafter• Ökad användarnytta för företag och medborgare. (52%)• Behov att verksamhetsutveckla. (35%)• Efterfrågan från medborgare. (8%)
 31. 31. Stockholms HandelskammareMer om e-förvaltningWebbplats:http://chamber.se/e-index-2010Förädling av offentliga data:chamber.se/psiFacebook:facebook.com/stockholmshandelskammareTwitter 1:twitter.com/sthlmchamberTwitter 2:twitter.com/fredriksandKontakt: e-index-2010@chamber.se
 32. 32. Fråga• Vilken är den viktigaste faktorn för att Sverige ska vara ledande inom e-förvaltning? Rangordna genom att sätta en fyra(4) för den högst prioriterade faktorn, o.s.v. Motivera också varför ni valt just denna. 1. Aktivt ledarskap 2. Anpassade lagar och regler 3. Gemensamma informationsstrukturer och begrepp 4. Utvecklad infrastruktur och informationssäkerhet
 33. 33. Vad behöver vi göra föratt nå målen?- Presentera era idéer• Enklare vardag för privatpersoner och företag.• Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet.• Högre kvalitet och effektivitet i offentlig verksamhet.
 34. 34. Enklare vardagFråga Smartare och öppnare förvaltning Högre kvalitet och effektivitet• Vad behöver vi göra för att nå framtidens e-förvaltning?Arbetsmodell1. Gör en lista över det ni är missnöjda med.2. Skriv om varje klagomål till ett önskemål.3. Lista aktiviteter, vad är det vi behöver göra?
 35. 35. Lunch kl. 12.00Återsamling kl. 12.40
 36. 36. Vilka ambitioner har politikerna?
 37. 37. Eliza Roszkowska Öberg, MDésirée Liljevall, S
 38. 38. Hur kan vi samverka?
 39. 39. Hans Ahlqvist, FörsäkringskassanSofie Zetterström, Mina vårdkontakterAnna Johansson, verksamt.se
 40. 40. Mina Sidor Gemensam Mina Mina inloggning Meddelanden Kontakt- preferenser Min Mina Mina Kalender Ärenden Ombud
 41. 41. Mina vårdkontakter
 42. 42. Hur långt kan man dragummisnodden?
 43. 43. Fråga• Vilka viktiga samverkanslösningar vad gäller e-tjänster borde vi tillsammans realisera?
 44. 44. Fråga1. Gör en prioritering av listan genom att välja de tre viktigaste samverkanslösningarna!2. Vilka är utmaningarna för att kunna samverka vad är ert förslag på hur vi hanterar dessa?
 45. 45. Om nyttor, behov ochinformationsutbyte
 46. 46. Karin Öhlander, Stockholms stadAnders Stridh, SkatteverketCarina Arnesson, Jordbruksverket
 47. 47. Enkelt på utsidanoch smart påinsidan
 48. 48. Våra utmaningarMånga olika förväntningar Allt är möjligt: Allt är möjligt: Jag kan själv! kanske blir jag kanske blir jag astronaut, astronaut, designer eller designer eller fotbollsproffs. fotbollsproffs.Jag vill kunna Allt ska välja själv! fungera – nu!
 49. 49. Utveckling av vår e-service till stockholmarna• Samordnad utveckling med gemensamma metoder och arbetssätt• Utvecklingen ägs av verksamheterna• Dubbel nytta• Uppföljning – nyttokalkyler• Ständig förbättring
 50. 50. Frågor?karin.ohlander@stockholm.se Allt vi gör är byggstenar – på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se
 51. 51. BehovBehovsdriven utveckling av e-tjänster
 52. 52. Vägledning för automatiserad samverkan Enkelt, enhetligt, effektivt • Bättre samverkan genom standardisering • En uppgift en gång • Rätt information i rätt tid • Löst kopplade system • Försörjningsstrategi för interoperabilitet
 53. 53. Liten, men stor inom e
 54. 54. Lars-Erik Andersson,IT-chef, Tierp och Älvkarleby kommuner
 55. 55. Tierp – liten men stor inom e 2011-05-19 Tierp, liten men stor inom e På g: Tierp Arena, motorpark, 20000 sittplatser(~1,5 globen), Invigs 9-12 juniBruksorter, gammal VallonbyggdS,V,MP styrdInv: 20125 Lars-Erik Andersson IT-chef
 56. 56. Tierp – liten men stor inom e 2011-05-19 Lars-Erik Andersson IT-chef
 57. 57. Tierp – liten men stor inom e 2011-05-19 Varför i Tierp? Lars-Erik Andersson IT-chef
 58. 58. Tierp – liten men stor inom e 2011-05-19 Lars-Erik Andersson IT-chef
 59. 59. Tierp – liten men stor inom e 2011-05-19 Vilken strategi ska man välja? Lars-Erik Andersson IT-chef
 60. 60. Tierp – liten men stor inom e 2011-05-19 Digitala Per (och Leif och Mojgan och Merike och …) Lars-Erik Andersson IT-chef
 61. 61. Fråga• Ge exempel på hur man kan nå framgång med e-förvaltningsutveckling inom era verksamheter? - Vilka ska man påverka/övertyga? - Vart hittas de goda idéerna? - Finns det något framgångsrecept? - Vilka goda exempel har ni inom gruppen? - Något mer? Skriv in era förslag under varje rubrik
 62. 62. Summering
 63. 63. Prata med oss• www.edelegationen.se• www.facebook.com/edelegationen• www.twitter.com/edelegationen• www.edelegationen.ning.com• eSeminarieserie till hösten tillsamman med SKL

×