Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

864 views

Published on

© ÖZCAN AVCİ
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GRUP MÜDÜRÜ

Published in: Business, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

 1. 1. ÖZCAN AVCİİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GRUP MÜDÜRÜ ©
 2. 2. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANUN “5” KISIMDAN OLUŞMAKTADIR1. KISIM KANUNUN KAPSAMINA YÖNELİK GENEL HÜKÜMLER MALİYE BAKANLIĞINA, GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA, İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN AMME ALACAKLARI İLE BELEDİYELERİN VE2. KISIM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ SU VE KANALİZASYON İDARELERİNİN BAZI ALACAKLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN ALACAKLARA İLİŞKİN3. KISIM HÜKÜMLER4. KISIM ÇEŞİTLİ VE ORTAK HÜKÜMLER MUHTELİF KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE5. KISIM KANUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ SON HÜKÜMLER.
 3. 3. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANUNUN GETİRDİKLERİKesinleşmiş alacaklar yeniden yapılandırılmaktadır.İhtilaflı alacakların ihtilafına son verilmekte, tahsilat hızlandırılmaktadır.Kanunun yürürlüğünden önce başlanılan ve bu tarihe kadar tamamlanamayan inceleme, takdir, tarh ve tahakkukişlemlerinin tamamlanmasından sonra tarh edilecek vergiler için de Kanundan yararlanma imkânı tanınmaktadır.Mükelleflere matrah ve vergi artırımı imkânı verilmektedir.Stok beyanı ve kayıtların düzeltilmesi sağlanmaktadır.Yapılandırılan alacakların kolay ödenebilmesi için taksitle ödeme imkânı sunulmaktadır.Kapsamdaki vergi ve prim borçlarının kredi kartıyla ödenmesine imkân sağlanmaktadır.Süresinde ödenemeyen taksitlerin belli şartlarla ödenmesine izin verilmektedir.Varlık Barışı Kanunu kapsamında bildirim ve beyanda bulunan ancak çeşitli nedenlerle Kanunun sağladığıimkanlardan yararlanamayanlara yeni bir hak tanınmaktadır.
 4. 4. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAPILANDIRMAYA KONU ALACAKLARVERGİLER VE VERGİ CEZALARI TEDAŞ‟IN VE HİSSEDARI OLDUĞU ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ELEKTRİK ALACAKLARI6183 SAYILI KANUNA GÖRE MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLITAHSİL DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN BAZI AMME ALACAKLARI TRT‟NİN ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ BEDELİ PAYI VE BANDROL ÜCRETLERİNDEN KAYNAKLI ALACAKLARIGÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARI TOBB‟UN VE BU BİRLİĞE BAĞLI ODALARIN AİDATLARINDANSOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ KAYNAKLANAN ALACAKLARIİL ÖZEL İDARELERİNİN 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİBAZI ALACAKLARI OSB‟LERİN ELEKTRİK, DOĞALGAZ, SU VE YÖNETİM AİDATLARINDAN KAYNAKLANAN ALACAKLARI, MÜLGABELEDİYELERİN; VERGİ, TARİFEDEN DOĞAN ÜCRET VE SU 27/11/1984 TARİHLİ 84/8800 SAYILI BKK İLE KURULANBEDELİ ALACAKLARI İLE 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU KAYNAKLI ALACAKLARIBAZI AMME ALACAKLARIBÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ SU VE KANALİZASYON ORMAN KÖYLÜLERİ İLE BU KÖYLÜLERCE OLUŞTURULANİDARELERİNİN SU VE ATIK SU BEDELİ ALACAKLARI KOOPERATİFLERE ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLERDEN GERİ ALINMASI GEREKENYURT-KUR‟UN ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ ALACAKLARI ALACAKLARKOSGEB‟İN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARI SAYILAN BU ALACAKLARA İLİŞKİN HER TÜRLÜ FAİZ, ZAM, GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ, CEZAİ FAİZ, GECİKMEDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BAZI ALACAKLARI CEZASI GİBİ FER‟İ ALACAKLAR
 5. 5. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALACAK TÜRÜ İTİBARIYLA KANUNUN KAPSAMI VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINA GİREN;31/07/2010 TARİHİNDEN (BU VERGİ VERGİ VE BUNLARA BAĞLI VERGİ CEZALARI, TARİH DAHİL) ÖNCEKİ GECİKME FAİZLERİ, GECİKME ZAMLARI. RESİM DÖNEMLERE İLİŞKİN HARÇBEYANA DAYANAN VERGİLERDE 31/07/2010 TARİHE KADAR VERGİ VE BUNLARA BAĞLI VERGİ CEZALARI, FON PAYI VERİLMESİ GEREKEN GECİKME FAİZLERİ, GECİKME ZAMLARI. BEYANNAMELERE İLİŞKİN EĞİTİME KATKI PAYI2010 YILINA İLİŞKİN OLARAK İLE BUNLARA İLİŞKİN; 31/07/2010 TARİHİNDEN VERGİ VE BUNLARA BAĞLI VERGİ CEZALARI, (BU TARİH DAHİL) GECİKME FAİZLERİ, GECİKME ZAMLARI. VERGİ CEZALARI ÖNCE TAHAKKUK EDEN GECİKME FAİZİ31/07/2010 TARİHİNDEN (BU GECİKME ZAMLARI VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN VERGİTARİH DAHİL) ÖNCE YAPILAN CEZALARI.TESPİTLERE İLİŞKİN OLARAK KANUN KAPSAMINDADIR
 6. 6. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31/07/2010 TARİHİNDEN (BU TARİH DAHİL) ÖNCE AŞAĞIDA YAZILI KANUNLAR GEREĞİNCE VERİLEN İDARİ KANUN KAPSAMINDA OLMAYAN ALACAKLAR PARA CEZALARI KANUN KAPSAMINDADIR1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU 6326 SAYILI PETROL KANUNUNA İSTİNADEN ALINAN DEVLET HİSSESİ VE DEVLET HAKKIMÜLGA 5539 SAYILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜKURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN MÜLGA 6747 SAYILI ŞEKER KANUNUNA İSTİNADEN ALINAN ŞEKER FİYAT FARKI2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 3213 SAYILI MADEN KANUNUNA İSTİNADEN ALINAN DEVLET4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU HAKKI VE ÖZEL İDARE PAYI İLE MADENCİLİK FONU5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU MÜLGA 79 SAYILI MİLLİ KORUNMA SUÇLARININ AFFINA,2839 SAYILI MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU MİLLİ KORUNMA TEŞKİLAT, SERMAYE VE FON HESAPLARININ TASFİYESİNE VE BAZI HÜKÜMLER İHDASINA DAİR KANUNA2972 SAYILI MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE İSTİNADEN ALINAN AKARYAKIT FİYAT İSTİKRAR PAYI VEMUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA AKARYAKIT FİYAT FARKIKANUN 491 SAYILI DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE3376 SAYILI ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN HALKOYUNA GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYESUNULMASI HAKKINDA KANUN İSTİNADEN ALINAN KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK6001 SAYILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET PAYITEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ADLİ VE İDARİ PARA CEZALARI
 7. 7. İSTANBUL VERGİDAİRESİ BAŞKANLIĞI
 8. 8. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR MALİYE BAKANLIĞINA, GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA, İL ÖZEL İDARELERİNE, BELEDİYELERE BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN AŞAĞIDA YAZILI ALACAKLARDAN ÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN TUTAR VERGİ ASLINA BAĞLI OLARAK KESİLEN CEZALARIN /VERGİ / GÜMRÜK VERGİSİ ASILLARININ TAMAMI İDARİ PARA CEZALARININ TAMAMIALACAK ASLINA BAĞLI OLMAYAN CEZALARIN % ALACAK ASLINA BAĞLI OLMAYAN CEZALARIN50‟Sİ % 50‟SİİŞTİRAK, YARDIM VE TEŞVİK FİİLLERİ NEDENİYLE İŞTİRAK, YARDIM VE TEŞVİK FİİLLERİ NEDENİYLEKESİLEN VERGİ CEZALARININ % 50‟Sİ KESİLEN VERGİ CEZALARININ % 50‟SİİDARİ PARA CEZALRININ % 50‟Sİ (Mad. 1/1-b‟deki) İDARİ PARA CEZALRININ % 50‟Sİ (Mad. 1/1-b‟deki) GECİKME CEZASI, GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ TEFE/ÜFE ESAS ALINARAK BELİRLENECEK TUTAR GİBİ FER‟İ ALACAKLARIN TAMAMI
 9. 9. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN BEYANNAMELERÜZERİNE TAHAKKUK ETMİŞ OLAN VERGİLERİN TAMAMI VE KANUNUN KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARAGECİKME FAİZİ VE GECİKME ZAMMI YERİNE GÜNCELLEME İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDENORANI (TEFE/ÜFE) ESAS ALINARAK HESAPLANACAK TUTAR YARARLANILABİLMESİ İÇİNÖDENİR. KANUNUN KAPSADIĞI DÖNEMLERE İLİŞKİN DAVA AÇILMAMASIOLARAK 2010 YILINDA TAHAKKUK ETTİĞİ HALDEKANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHE KADAR ÖDENMEMİŞOLAN GEÇİCİ VERGİLERE BAĞLI GECİKME FAİZİ VE AÇILMIŞ DAVALARDAN VAZGEÇİLMESİGECİKME ZAMMI YERİNE GÜNCELLEME ORANI (TEFE/ÜFE)ESAS ALINARAK HESAPLANACAK TUTAR ÖDENİR. BU TAKDİRDE, 2010 YILINA İLİŞKİN YILLIK KANUN YOLLARINA BAŞVURULMAMASIGELİR/KURUMLAR VERGİSİNİN TAHAKKUKUNU MÜTEAKİPÖDENECEK TAKSİTLERDE, VERGİ ASLININ ÖDENMESİ ŞARTIARANMAZ. Ş A R T T I R5736 SAYILI KANUNUN 1 VE 2 NCİ MADDELERİ GEREĞİNCE ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HALDE ÖDENMEYEN TUTARLAR, BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA ÖDENİRSE, 5736 SAYILI KANUN GEREĞİNCE HESAPLANAN BİNDE İKİ ORANINDAKİ FAİZ ALACAĞINDAN VAZGEÇİLİR.
 10. 10. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARA İLİŞKİN BAŞVURU VE ÖDEME ZAMANLARI İLE İLAVE FAİZ UYGULAMASI BAŞVURU / ÖDEME ZAMANI İLE FAİZ UYGULAMASI ÖDEME SÜRESİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR KANUNUN YAYIMINI İZLEYEN İKİNCİ AYIN SONUNA KADARBAŞVURU ZAMANI YAZILI BAŞVURU KANUNUN YAYIMI TARİHİNİ İZLEYEN İKİNCİ AYIN SONUNA KADAR PEŞİN VEYA İLK TAKSİT KANUNUN YAYIMI TARİHİNİÖDEME ZAMANI İZLEYEN ÜÇÜNCÜ AYDA BAŞLAMAK ÜZERE 18 TAKSİTTE (36 AY) ÖDEME İMKÂNI VERGİNİN BİR KEREDE ÖDENMESİ HALİNDE, KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN ÖDEME TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜRE İÇİN FAİZ HESAPLANMAZ VEYA BİR ARTIRIM YAPILMAZ. TAKSİTLE ÖDEMELERDE, TAKSİTLER ÖDEME SÜRESİNE BAĞLI OLARAK AŞAĞIDAKİ KATSAYILARLA ARTIRILIR:ÖDEME SÜRESİNE BAĞLI FAİZ UYGULAMASI 6 TAKSİTTE 12 AYDA YAPILACAK ÖDEMELERDE 1,05 9 TAKSİTTE 18 AYDA YAPILACAK ÖDEMELERDE 1,07 12 TAKSİTTE 24 AYDA YAPILACAK ÖDEMELERDE 1,10 18 TAKSİTTE 36 AYDA YAPILACAK ÖDEMELERDE 1,15
 11. 11. İSTANBUL VERGİDAİRESİ BAŞKANLIĞI
 12. 12. İSTANBUL VERGİDAİRESİ BAŞKANLIĞI KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR İLK DERECE YARGI MERCİLERİ NEZDİNDE DAVA AÇILMIŞ DAVA AÇMA SÜRESİ HENÜZ GEÇMEMİŞ OLAN İKMALEN, RE‟SEN VEYA İDARECE YAPILMIŞ VERGİ TARHİYATLARI İLE GÜMRÜK VERGİLERİNE İLİŞKİN TAHAKKUKLARDA; VERGİLERİN GÜMRÜK VERGİLERİNİN % 50‟SİİLE GECİKME FAİZİ VE GECİKME ZAMMI YERİNE GÜNCELLEME ORANI (TEFE/ÜFE) ESAS ALINARAK HESAPLANACAK TUTAR ÖDENİR.
 13. 13. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR BU KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE VERİLMİŞ EN SON KARAR:TERKİN KARARIYSA; verginin % 20‟si ile gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esasalınarak hesaplanacak tutar ödenir.TASDİK/TADİLEN TASDİK KARARIYSA; verginin tamamı ile gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı(TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar ödenir.BOZMA KARARIYSA; verginin % 50„si ile gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esasalınarak hesaplanacak tutar ödenir.KISMEN ONAMA KISMEN BOZMA KARARIYSA;ONANAN KISIM İÇİN verginin tamamı ile gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE)esas alınarak hesaplanacak tutar ödenir.BOZULAN KISIM İÇİN verginin % 50‟si ile gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE)esas alınarak hesaplanacak tutar ödenir.
 14. 14. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR BU KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARIYLA KANUNUN 1 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ(B) BENDİ KAPSAMINA GİREN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN İDARİ YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMEMİŞ VEYA DAVA AÇILMIŞ OLMASI HALİNDE; KESİLEN İDARİ PARA İLK DERECE YARGI MERCİİNİN CEZAYI İLK DERECE YARGI MERCİİNİN CEZALARINDAN İLK DERECE KALDIRDIĞI ANCAK İTİRAZ VEYA TEMYİZ KISMEN VEYA TAMAMEN YARGI MERCİİNDE İHTİLAFLI MERCİİNDE YARGILAMANIN DEVAM ONAYLADIĞI CEZALARDA OLANLARDA CEZANIN % 50‟Sİ ETTİĞİ SAFHADA OLANLARDA CEZANIN ONAYLANAN KISMIN % 50‟Sİ ve ve % 20‟Sİ ve GÜNCELLEME ORANI (TEFE/ÜFE) ESAS ALINARAK HESAPLANACAK TUTAR ÖDENİRSEKALAN CEZALAR İLE BU CEZALARA BAĞLI FER‟İ ALACAKLARIN TAMAMININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLİR.
 15. 15. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR Yıllık Gelir Vergisi Kurumlar VergisiKANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARIYLA; Gelir (Stopaj) Vergisi Kurum (Stopaj) VergisiUZLAŞMA HÜKÜMLERİNDEN YARARLANILMAKÜZERE BAŞVURUDA BULUNULMUŞ, Katma Değer Vergisi Özel Tüketim Vergisi YÖNÜNDEN KANUNUN 2 VE 3 ÜNCÜ MADDEUZLAŞMA GÜNÜ VERİLMEMİŞ HÜKMÜNDEN YARARLANAN MÜKELLEFLERİNUZLAŞMA GÜNÜ GELMEMİŞ TAKSİT ÖDEME SÜRESİNCE BU VERGİ TÜRLERİ İLE İLGİLİ VERİLEN BEYANNAMELER ÜZERİNE TAHAKKUK EDEN VERGİLERİ ÇOK ZOR DURUM OLMAKSIZIN HER BİR VERGİUZLAŞMA SAĞLANAMAMIŞ ANCAK, DAVA AÇMA TÜRÜ İTİBARIYLA BİR TAKVİM YILINDA İKİDEN FAZLASÜRESİ GEÇMEMİŞ VADESİNDE ÖDEMEMELERİ HALİNDE BELİRTİLEN MADDE HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILANDIRILAN BORÇLARINA ALACAKLAR İÇİN KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDE İLİŞKİN KALAN TAKSİTLERİNİ ÖDEME HAKLARINI HÜKMÜNDEN YARARLANIR. KAYBEDERLER.
 16. 16. İSTANBUL VERGİDAİRESİ BAŞKANLIĞI
 17. 17. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN VERGİLER VERGİ İNCELEMELERİ İLE TAKDİR, TARH VE TAHAKKUK İŞLEMLERİNE KANUNUN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ SAKLI KALMAK KAYDIYLA DEVAM EDİLECEKTİR. ÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN TUTARTARH EDİLEN VERGİNİN % 50‟Sİ TARH EDİLEN VERGİNİN KALAN % 50‟SİKANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHE KADAR TEFE/ÜFE KANUNUN YAYIM TARİHİNE KADAR HESAPLANANESAS ALINARAK HESAPLANACAK TUTAR GECİKME FAİZİNİN TAMAMIKANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN SONRAİHBARNAMENİN TEBLİĞİ ÜZERİNE BELİRLENEN DAVA VERGİ ASLINA BAĞLI CEZALARIN TAMAMIAÇMA SÜRESİNİN BİTİM TARİHİNE KADARHESAPLANACAK GECİKME FAİZİNİN TAMAMI VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN CEZALARIN KALAN %VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN CEZALARIN % 25‟İ 75‟İİŞTİRAK NEDENİYLE KESİLEN CEZALARDA CEZANIN % İŞTİRAK NEDENİYLE KESİLEN CEZALARDA CEZANIN %
 18. 18. İSTANBUL VERGİDAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLERE İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ İLE ÖDEME ZAMANI İHBARNAMENİN TEBLİĞİ TARİHİNDEN BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE YAZILI BAŞVURU İLK TAKSİT İHBARNAMENİN TEBLİĞİNİ İZLEYEN AYDAN BAŞLAMAK ÜZERE İKİŞER ÖDEME ZAMANI AYLIK DÖNEMLER HALİNDE ALTI EŞİT TAKSİT.
 19. 19. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN VERGİLER İNCELEMEYE BAŞLAMA KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE MÜKELLEFLER NEZDİNDE; VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANILDIĞI  VERGİ İNCELEMESİ YAPILMAK ÜZEREHUSUSUNUN BİR TUTANAĞA BAĞLANMASI MÜKELLEFİN YAZI İLE DAVET EDİLMESİ KANUNİ DEFTER VE BELGELERİ İSTEME  MATRAH TESİSİNE YÖNELİK TUTANAKYAZISININ TEBLİĞ EDİLMİŞ OLMASI DÜZENLENMESİ KANUNİ DEFTER VE BELGELERİN İNCELENMEK ÜZERE VERGİ İNCELEMESİNE YETKİLİOLANLARA İBRAZ EDİLMİŞ OLMASI HALLERİNİ KAPSAR
 20. 20. İSTANBUL VERGİDAİRESİ BAŞKANLIĞI
 21. 21. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PİŞMANLIKLA YA DA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR ÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN TUTARVERGİNİN / GÜMRÜK VERGİSİNİN TAMAMI VERGİ CEZALARININ TAMAMI FAİZ, GECİKME FAİZİ VE PİŞMANLIK FAİZİNİN TAMAMIGÜNCELLEME ORANI (TEFE/ÜFE) ESAS ALINARAKHESAPLANACAK TUTAR İDARİ PARA CEZALARININ TAMAMI DİĞER ÜCRET MÜKELLEFLERİNİN, 2011 YILI ŞUBAT AYI SONUNA KADAR VERGİ DAİRELERİNE BAŞVURUP, 2011 TAKVİM YILINA İLİŞKİN GELİR VERGİLERİNİ TARH ETTİRMELERİ VE KARNELERİNE İŞLETMELERİ KAYDIYLA ÖNCEKİ DÖNEMLERE İLİŞKİN OLARAK HERHANGİ BİR VERGİ VE CEZA ARANMAZ. BU MÜKELLEFLERDEN DAHA ÖNCE MÜKELLEFİYET KAYDINI YAPTIRMAMIŞ OLANLARIN İŞE BAŞLAMA TARİHİ OLARAK KANUN KAPSAMINDAKİ MÜRACAAT TARİHİ ESAS ALINIR.
 22. 22. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLARA İLİŞKİN BAŞVURU VE ÖDEME ZAMANLARI İLE İLAVE FAİZ UYGULAMASI BAŞVURU / ÖDEME ZAMANI İLE FAİZ UYGULAMASI ÖDEME SÜRESİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR KANUNUN YAYIMINI İZLEYEN İKİNCİ AYIN SONUNA KADARBAŞVURU ZAMANI YAZILI BAŞVURU KANUNUN YAYIMI TARİHİNİ İZLEYEN İKİNCİ AYIN SONUNA KADAR PEŞİN VEYA İLK TAKSİT KANUNUN YAYIMI TARİHİNİÖDEME ZAMANI İZLEYEN ÜÇÜNCÜ AYDA BAŞLAMAK ÜZERE 18 TAKSİTTE (36 AY) ÖDEME İMKÂNI VERGİNİN BİR KEREDE ÖDENMESİ HALİNDE, KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN ÖDEME TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜRE İÇİN FAİZ HESAPLANMAZ VEYA BİR ARTIRIM YAPILMAZ. TAKSİTLE ÖDEMELERDE, TAKSİTLER ÖDEME SÜRESİNE BAĞLI OLARAK AŞAĞIDAKİ KATSAYILARLA ARTIRILIR:ÖDEME SÜRESİNE BAĞLI FAİZ UYGULAMASI 6 TAKSİTTE 12 AYDA YAPILACAK ÖDEMELERDE 1,05 9 TAKSİTTE 18 AYDA YAPILACAK ÖDEMELERDE 1,07 12 TAKSİTTE 24 AYDA YAPILACAK ÖDEMELERDE 1,10 18 TAKSİTTE 36 AYDA YAPILACAK ÖDEMELERDE 1,15
 23. 23. İSTANBUL VERGİDAİRESİ BAŞKANLIĞI
 24. 24. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI ARTIRILAN MATRAH VERGİSİNİ TAM VE MATRAH ARTIŞ ASGARİ MATRAH ARTIŞYIL ÜZERİNDEN ÖDENECEK SÜRESİNDE ÖDEYENLER İÇİN ORANI (%) TUTARI (TL) VERGİ ORANI (%) VERGİ ORANI (%)2006 30 10.000 20 152007 25 12.000 20 152008 20 15.000 20 152009 15 20.000 20 15 GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLER YIL MÜKELLEFLERİ İÇİN ASGARİ ARTIRIM İÇİN ASGARİ ARTIRIM TUTARI (TL) TUTARI (TL)2006 1.000 2.0002007 1.200 2.4002008 1.500 3.0002009 2.000 4.000
 25. 25. İSTANBUL VERGİDAİRESİ BAŞKANLIĞI GELİR VERGİSİ MATRAH / VERGİ ARTIRIMI GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN;YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINDAN YARARLANMALARI NEDENİYLE TEVKİF SURETİYLE ÖDEDİKLERİ VERGİLERİ BULUNMAKTA İSE, MATRAH ARTIRIMINDAN YARARLANABİLMELERİ İÇİN DAHA ÖNCE TEVKİF SURETİYLE ÖDEDİKLERİ VERGİLERİ İLGİLİ YILLAR İÇİN BELİRLENEN MATRAH ARTIRIM ORANLARINDA ARTIRARAK ÖDEMELERİ GEREKMEKTEDİR. YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI UYGULAMASINDAN YARARLANANLARDAN VERGİ TEVKİFATINA TÂBİ GELİRLERİNİ BEYAN ETMEMİŞ OLANLARIN 2006 YILI İÇİN 2007 YILI İÇİN 2008 YILI İÇİN 2009 YILI İÇİN 5.000.-TL‟DEN 6.000.-TL‟DEN 7.500.-TL‟DEN 10.000.-TL‟DEN AZ OLMAMAK ÜZERE MATRAH BEYAN ETMELERİ VE % 15 ORANI ÜZERİNDEN VERGİ ÖDEMELERİ GEREKMEKTEDİR.
 26. 26. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI ARTIRILAN MATRAH VERGİSİNİ TAM VE ASGARİ MATRAH ARTIŞ MATRAH ARTIŞ ÜZERİNDEN ÖDENECEK SÜRESİNDE ÖDEYENLER İÇİNYIL TUTARI ORANI (%) VERGİ ORANI VERGİ ORANI TL) (%) (%)2006 30 30.000 20 152007 25 36.000 20 152008 20 45.000 20 152009 15 60.000 20 15
 27. 27. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURUMLAR VERGİSİ MATRAH / VERGİ ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN; YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI VE KURUM KAZANCI İLE İLGİLİ OLUP TEVKİF SURETİYLE VERGİLENDİRİLEN KAZANÇLARININ BULUNMASI HALİNDE, MATRAH ARTIRIMINDAN YARARLANABİLMELERİ İÇİN DAHA ÖNCEÖDENEN VERGİLERİ, İLGİLİ YILLAR İÇİN BELİRLENEN MATRAH ARTIRIM ORANLARINDA ARTIRARAK ÖDEMELERİ GEREKMEKTEDİR. BU KAZANÇLARLA İLGİLİ VERGİ TEVKİFATINA TÂBİ GELİRLERİNİ BEYAN ETMEMİŞ OLANLARIN 2006 YILI İÇİN 2007 YILI İÇİN 2008 YILI İÇİN 2009 YILI İÇİN 15.000.-TL‟DEN 18.000.-TL‟DEN 22.500.-TL‟DEN 30.000.-TL‟DEN AZ OLMAMAK ÜZERE MATRAH BEYAN ETMELERİ VE % 15 ORANI ÜZERİNDEN VERGİ ÖDEMELERİ GEREKMEKTEDİR.
 28. 28. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM YILLAR İTİBARIYLA ARTIRIM ORANI YIL ORAN 2006 % 3,0 2007 % 2,5 2008 % 2,0 2009 % 1,5 KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN HER BİR VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN OLARAKVERDİKLERİ BEYANNAMELERİNDEKİ HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN YILLIK TOPLAMI ÜZERİNDEN YUKARIDA BELİRTİLEN ORANLARDA KATMA DEĞER VERGİSİNİ ARTIRMALARI HALİNDE İLGİLİ DÖNEMLERE İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ İNCELEMESİ VE TARHİYATI YAPILMAYACAKTIR. İLGİLİ YILLARDA KDV BEYANNAMESİ VERMEMİŞ MÜKELLEFLER, GELİR/KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN MATRAH ARTIRIMINDA BULUNARAK VE ARTIRILAN MATRAHLAR ÜZERİNDEN % 18 ORANINDA KDV ÖDEYEREK KANUNUN SAĞLADIĞI AVANTAJDAN FAYDALANABİLİR.
 29. 29. İSTANBUL VERGİDAİRESİ BAŞKANLIĞI GELİR (STOPAJ) VERGİSİNDE ARTIRIM YILLAR İTİBARIYLA ARTIRIM ORANI YIL ORAN 2006 %5 2007 %4 2008 %3 2009 %2HİZMET ERBABINA ÖDENEN VERGİ TEVKİFATI YAPMAYA MECBUR OLANLARIN BEYAN ETTİKLERİ ÜCRETÖDEMELERİNE İLİŞKİN TUTARLARIN YILLIK TOPLAMI ÜZERİNDEN YUKARIDA BELİRTİLEN ORANLARDA GELİR (STOPAJ) VERGİSİNİ ARTIRMALARI HALİNDE, İLGİLİ DÖNEMLERE İLİŞKİN GELİR (STOPAJ) VERGİSİ İNCELEMESİ VE TARHİYATI YAPILMAYACAKTIR.
 30. 30. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN BAŞVURU VE ÖDEME ZAMANLARI İLE İLAVE FAİZ UYGULAMASI BAŞVURU / ÖDEME ZAMANI İLE FAİZ UYGULAMASI ÖDEME SÜRESİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR KANUNUN YAYIMINI İZLEYEN İKİNCİ AYIN SONUNA KADARBAŞVURU ZAMANI YAZILI BAŞVURU KANUNUN YAYIMI TARİHİNİ İZLEYEN İKİNCİ AYIN SONUNA KADAR PEŞİN VEYA İLK TAKSİT KANUNUN YAYIMI TARİHİNİÖDEME ZAMANI İZLEYEN ÜÇÜNCÜ AYDA BAŞLAMAK ÜZERE 18 TAKSİTTE (36 AY) ÖDEME İMKÂNI VERGİNİN BİR KEREDE ÖDENMESİ HALİNDE, KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN ÖDEME TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜRE İÇİN FAİZ HESAPLANMAZ VEYA BİR ARTIRIM YAPILMAZ. TAKSİTLE ÖDEMELERDE, TAKSİTLER ÖDEME SÜRESİNE BAĞLI OLARAK AŞAĞIDAKİ KATSAYILARLA ARTIRILIR:ÖDEME SÜRESİNE BAĞLI FAİZ UYGULAMASI 6 TAKSİTTE 12 AYDA YAPILACAK ÖDEMELERDE 1,05 9 TAKSİTTE 18 AYDA YAPILACAK ÖDEMELERDE 1,07 12 TAKSİTTE 24 AYDA YAPILACAK ÖDEMELERDE 1,10 18 TAKSİTTE 36 AYDA YAPILACAK ÖDEMELERDE 1,15
 31. 31. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER ARTIRILAN MATRAHLAR NEDENİYLE GEÇİCİ VERGİ MATRAH VEYA VERGİ ARTIRIMI YAPILAN DÖNEMLERE HESAPLANMAZ VE TAHSİL OLUNMAZ. İLİŞKİN OLARAK KANUNİ SÜRESİNDE VERİLMEDİĞİ ANLAŞILAN BEYANNAMELER NEDENİYLE USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI UYGULANMAZ VERGİ İNCELEMESİ YAPILMIŞ YILLAR İÇİN DE ARTIRIMDA BULUNULABİLİR. DEFTER, KAYIT VE BELGELERİ YOK EDENLER VEYAMATRAH VE VERGİ ARTIRIMI DOLAYISIYLA VERİLECEK DEFTER SAHİFELERİNİ YOK EDEREK YERİNE BAŞKA BEYANNAMELER İÇİN DAMGA VERGİSİ ALINMAZ. YAPRAKLAR KOYANLAR VEYA HİÇ YAPRAK KOYMAYANLAR VEYA BELGELERİN ASIL VEYA SURETLERİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN SAHTE OLARAK İDARENİN, ARTIRIMDA BULUNULMAYAN YILLAR VE DÜZENLEYENLER, MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA DÖNEMLER İÇİN VERGİ İNCELEMESİ YAPMA HAKKI İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN YARARLANAMAZLAR. SAKLIDIR. KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE YAPILIP KESİNLEŞEN TARHİYATLAR İLGİLİ DÖNEM BEYANI İLE BİRLİKTE DİKKATE ALINIR.
 32. 32. İSTANBUL VERGİDAİRESİ BAŞKANLIĞI
 33. 33. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR İŞLETMELERİNDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR “RAYİÇ BEDELİ” İLE DEFTERLERE KAYDEDİLEBİLECEKTİR.RAYİÇ BEDEL MÜKELLEFLERCE VEYA BAĞLI ADİ, KOLLEKTİF VE ADİ KOMANDİT ŞİRKETLER DE DAHİL OLDUKLARI MESLEK KURULUŞUNCA DAHİL OLMAK ÜZERE, GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TESPİT EDİLEBİLECEKTİR. MÜKELLEFLERİ YARARLANABİLİR. GENEL ORANA TABİ MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE EMTİALARIN BEDELİ ÜZERİNDEN % 10 ORANI, İNDİRİMLİ ORANA TÂBİ OLANLARIN BEDELİ ÜZERİNDEN TÂBİ OLDUĞU ORANLARIN YARISI ESAS ALINARAK KDV HESAPLANIP ÖDENİR. KIYMETLİ MADEN VE KIYMETLİ TAŞLAR İLE BUNLARDAN MAMÛL ZİYNET EŞYASININ BİLDİRİLEN DEĞERİ ÜZERİNDEN % 2,5 ORANINDA VERGİ ÖDENİR.KANUN KAPSAMINDA BİLDİRİLEN KIYMETLERİN SATILMASI HALİNDE SATIŞ BEDELİ, BUNLARIN DEFTERE KAYDEDİLEN DEĞERİNDEN DÜŞÜK OLAMAZ.
 34. 34. İSTANBUL VERGİDAİRESİ BAŞKANLIĞI KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN MALLAR VE KASA MEVCUDU ADİ, KOLLEKTİF VE ADİ KOMANDİT ŞİRKETLER BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN DE DAHİL OLMAK ÜZERE, GELİR VE KURUMLAR KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ VERGİSİ MÜKELLEFLERİ KAYITLARINDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN MALLARINI 31/12/2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇOLARINDA GÖRÜLMEKLE BİRLİKTE İŞLETMELERİNDE BULUNMAYAN KASA MEVCUTLARINI KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHİ İZLEYEN 3 ÜNCÜ AYIN SONUNA KADAR KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHİ İZLEYEN 3 ÜNCÜ AYIN SONUNA KADAR VERGİ AYNI TÜRDEN MALLARA İLİŞKİN CARİ YIL DAİRELERİNE BEYAN ETMEK SURETİYLE KAYITLARINA GÖRE TESPİT EDİLEN GAYRİSAFİ KAYITLARINI DÜZELTEBİLİRLER. KÂR ORANINI DİKKATE ALARAKFATURA DÜZENLEMEK VE HER TÜRLÜ VERGİSEL BEYAN EDİLEN TUTAR ÜZERİNDEN %10 YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEK ORANINDA HESAPLANAN VERGİ BEYANNAME SURETİYLE KAYIT VE BEYANLARINA İNTİKAL VERME SÜRESİ İÇİNDE ÖDENİR. ETTİREBİLİRLER.
 35. 35. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5811 SAYILI KANUNA İLİŞKİN YASAL DÜZELMELERKANUNUN GEÇİCİ 3 ÜNCÜ MADDESİNDEKİ YASAL TAŞINMAZLAR DIŞINDAKİ VARLIKLARINI, SERMAYE DÜZENLEMEYLE; ARTIRIMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKEN TARİHE KADAR BANKA VEYA ARACI KURUMLARA YATIRMAK 5811 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN YURT DIŞI SURETİYLE İLGİLİ VARLIKLARIN TEVSİK ŞARTINI VARLIKLARIN TÜRKİYE‟YE GETİRİLMESİ İÇİN SONRADAN GERÇEKLEŞTİRENLER, 5811 SAYILI KANUNDA YER ALAN DİĞER ŞARTLARI DA 5811 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SERMAYE TAŞIMALARI KAYDIYLA KANUNUN SAĞLADIĞI ARTIRIMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN AVANTAJDAN FAYDALANABİLECEKTİR.5811 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAHAKKUK ETTİĞİ HALDE ÖDENMEYEN VERGİLERİN ÖDENMESİ İÇİN VERGİ İNCELEMESİNE YETKİLİ OLANLARIN TALEBİ ÜZERİNE MATRAH TAKDİRİ İÇİN TAKDİR KOMİSYONUNA SEVK EDİLEN MÜKELLEFLERİN,ANILAN KANUN MADDESİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARHİYAT YAPILMADAN ÖNCE 5811 SAYILI KANUNTARİHİ İZLEYEN 2 NCİ AYIN SONUNA KADAR SÜRE KAPSAMINDA BİLDİRİM VEYA BEYANDA BULUNMUŞ TANINMAKTADIR. VE KANUNDA SAYILAN ŞARTLARI YERİNE GETİRMİŞ OLMALARI KAYDIYLA, MAHSUP İMKÂNINDAN FAYDALANMALARI MÜMKÜN KILINMIŞTIR.
 36. 36. İSTANBUL VERGİDAİRESİ BAŞKANLIĞI
 37. 37. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN KÜÇÜK ALACAKLAR SİGARA İÇİLMESİNDEN KAYNAKLANAN İDARİ PARA ALACAKLI KURUMLAR İTİBARIYLA BAZI KÜÇÜK CEZALARI HARİÇ OLMAK ÜZERE, 31/07/2010ALACAKLARIN TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLMEKTEDİR. TARİHİNDEN ÖNCEKİ TESPİTLERE DAYANAN VE GENEL BÜTÇEYE GELİR KAYDI GEREKEN PARA CEZALARINDAN HER BİR KABAHAT İÇİN 120 TL‟NİN ALTINDA KALAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLMEKTEDİR.VERGİ DAİRELERİNCE TAKİP EDİLMEKTE OLAN VEVADESİ 31/12/2004 TARİHİNDEN ÖNCE OLDUĞUHALDE ÖDENMEMİŞ OLAN VE 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN ALACAKLARDAN 50 TL‟Yİ AŞMAYAN ASLİ ALACAKLARIN FER‟İLERİYLE OTOYOLLARDAN KAÇAK GEÇİŞ YAPANLARDAN BİRLİKTE TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLMEKTEDİR. ARANILAN 12 TL VE ALTINDA KALAN GEÇİŞ ALACAK SADECE FER‟İ İSE 50 TL FER‟İ TUTAR ÜCRETLERİNİN DE TAHSİLİNDEN İÇİN DİKKATE ALINACAKTIR. VAZGEÇİLMEKTEDİR.2008 YILINDA YURT-KUR‟UN ÖĞRENCİLERDEN OLAN ALACAKLARINA İLİŞKİN YAYIMLANMIŞ YAPILANDIRMA YASASI DA BELİRLİ ŞARTLAR DAHİLİNDE İHYA EDİLMEKTEDİR.
 38. 38. İSTANBUL VERGİDAİRESİ BAŞKANLIĞI
 39. 39. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK 1(X) Ltd. Şti. hakkında 2008 hesap dönemiyle ilgili olarak 10/12/2010 tarihinde başlanılan vergiincelemesi Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın 15. günü sonuçlandırılmış ve düzenlenen vergiinceleme raporu, tespit edilen 150.000.-TL matrah farkına ilişkin olarak gerekli tarhiyatın yapılmasıiçin ilgili vergi dairesine gönderilmiştir.Mükellef 2008 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesini kanuni süresinde elektronik ortamdavermiş olup, yatırım indirimi istisnası nedeniyle kurumlar vergisi matrahı çıkmamıştır.Vergi inceleme raporu vergi dairesi kaydına girmeden bir (1) gün önce, 2008 hesap dönemiyle ilgiliolarak kurumlar vergisi yönünden 45.000.-TL matrah artırımında bulunan mükellef, 193 sayılıKanunun geçici 61‟inci maddesi kapsamında tevkifata tâbi tutulmuş yatırım indirimi istisnasındanyararlanan kazancının bulunması nedeniyle tevkif edilen vergisini de % 20 oranında artırmıştır.Bu durumda; vergi incelemesinde tespit edilen 150.000.-TL matrah farkından mükellefin artırımdabulunduğu 45.000.-TL‟lik kısım tenzil edilir. Bakiye 105.000.-TL üzerinden tarhiyat yapılır. Tarhedilen verginin % 50‟si ile Kanun kapsamında hesaplanan tutar ve Kanunun yürürlüğündenihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacakgecikme faizi 12 ayda 6 eşit taksitte ödenir.
 40. 40. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK 2(Y) A. Ş. ile (A) Vergi Dairesi Müdürlüğü arasında 2007 yılı için tarh edilen 200.000.-TL kurumlarvergisi ve buna bağlı vergi ziyaı cezası nedeniyle yaşanan ihtilafa ilişkin olarak Danıştaytarafından Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen onama kısmen bozma kararı vermiştir.Danıştay tarafından kurumlar vergisi tarhiyatının 150.000.-TL‟lik kısmı onanmış, bakiye kısımiçin bozma kararı verilmiştir.Mükellefin Kanun hükmünden faydalanması halinde;150.000.-TL‟lik kurumlar vergisi ile Kanuna göre hesaplanan tutar ödenir.Bozma kararına konu kısım içinse, 25.000.-TL kurumlar vergisi ile Kanuna göre hesaplanan tutarödenir.
 41. 41. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK 3(A) Vergi Dairesi Müdürlüğünün gelir vergisi mükellefi Bay (Z) 2002 Ekim dönemi KDV beyannamesinivermediğinden takdir komisyonuna sevk edilmiştir. Takdir komisyonu kararının 2006 yılının Martayında vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi üzerine gerekli tarhiyat yapılmış ve mükellefe 2006Nisan ayında tebliğ edilmiştir.Mükellefin, 30/11/2010 tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki borç durumu aşağıdaki gibidir. G. ZAMMI G. ZAMMI TOPLAM DÖNEM V. TÜRÜ V. ASLI (TL) TUTARI NİSPETİ BORÇ VADESİ (TL) (%) (TL)2002/10 KDV 720 915 127 1.635 16/06/20062002/10 V. ZİYAI 720 915 127 1.635 16/06/20062002/10 G. FAİZİ 1.360 188 1.360 16/06/2006 TOPLAM 2.800 1.830 4.630
 42. 42. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK 3BAY (Z)‟NİN SÖZ KONUSU BORCUNU KANUNDAN FAYDALANARAK ÖDEMESİ HALİNDE; TEFE+ÜFE TUTARI TEFE+ÜFE ORANI TOPLAM V. TÜRÜ V. ASLI (TL) TL) (%) (TL)KDV 720 221 30,64 941G. FAİZİ (*) 315 43,78 315 TOPLAM 720 536 1.256KANUN KAPSAMINDA VAZGEÇİLEN ALACAK TUTARI; V. TÜRÜ V. ASLI (TL) GECİKME ZAMMI (TL) TOPLAM (TL)KDV 915 915V. ZİYAI 720 915 1.635G. FAİZİ 1.360 1.360 TOPLAM 2.080 1.830 3.910Minimize edilmiş bu örnek göstermektedir ki Kanundan faydalanıp defaten ödeme yapan Bay (Z) maliaçıdan kendisine % 73‟lük bir avantaj sağlamıştır.
 43. 43. İSTANBUL VERGİDAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞEKKÜRLER … ÖZCAN AVCİ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GRUP MÜDÜRÜ

×