Advertisement

SARE prezentacja wynikowa I półrocze 2018 r.

Oct. 3, 2018
Advertisement

More Related Content

Advertisement

SARE prezentacja wynikowa I półrocze 2018 r.

 1. GRUPA KAPITAŁOWA SARE SA Wyniki finansowe za 1 półrocze 2018 roku „SARE SA is a leading independent Polish technology company, which offers proprietary software solutions that increase the effectiveness of email and performance marketing campaigns.”
 2. NASZA DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA UNIKATOWA TECHNOLOGIA POMOC W SPRZEDAŻY KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KLIENTA
 3. Ponad miliard wiadomości miesięcznie wysyłanych za pomocą SARE Ponad 170 funkcjonalności Systemu Obecność w ponad 40 krajach na całym świecie Klientów Grupa SARE w liczbach >1mld >900 >170 >40
 4. Kluczowe fakty Branża: Marketing internetowy W roku 2017 wydatki na reklamę online w Polsce wyniosły prawie 4 mld zł, o 337 mln zł więcej niż rok wcześniej. Rynek notowań: Rynek równoległy Kapitalizacja*: 44 445 089 zł Średnie zatrudnienie*: 160 osób EBITDA w 1H2018 r.: 3 571 716 zł Przychody w 1H2018 r.: 22 679 011 zł Zysk netto 1H2018 r.: 1 559 418 zł Zarząd: Dariusz Piekarski – Prezes Zarządu; Przemysław Marcol – Członek Zarządu Tomasz Kuciel – Członek Zarządu Mateusz Walczak – Członek Zarządu * na dzień 30.06.2018 r.
 5. GRUPA KAPITAŁOWA SARE SA 20162014 201520132011 20122010 2005 Rozpoczęciedziałalności Debiut na NEWCONNECT Nowa spółka mail-media (obecnie mrTarget) Technology Fast50 Nagroda Deloitte Technology Fast50 Nagroda Gazela Biznesu TechnologyFast500 Nagroda Deloitte Technology Fast500 Technology Fast50 Nagroda Deloitte Technology Fast50 Technology Fast50 Nagroda Deloitte Technology Fast50 TechnologyFast500 Nagroda Deloitte Technology Fast500 Nowa spółkaInis Nagroda KrajowiLiderzy Innowacji iRozwoju Nagroda GoldenArrow Nagroda KrajowiLiderzy Innowacji iRozwoju Nagroda Bloomberg BuisnessweekPolska Nowa spółka Salelifter Nowa spółkaTeletarget Spółka Inis posiada99% udziałów Współpraca z Fundacją FORCE Spółka notowana na GPW Nagroda Deloitte Technology Fast 50 Wyróżnienie dla Inis Nagroda OrzełInnowacji Nowa spółka SARE GmbH SARE GmbH 2017 Nowa spółka MarketNews24 Nagroda Deloitte Technology Fast 50 Wyróżnienie dla Inis Nagroda Deloitte Technology Fast 50 Wyróżnienie dla Salelifter 29 2018 Nowa spółka Sales Intelligence
 6. GRUPA KAPITAŁOWA SARE SA 100% 100% 100% 100%100% 83,35% > System SARE to, > Emailingowa Sieć > Budowanie baz > Agencja nowego typu > SARE GmbH w > Tworzenie i dystrybucja > Projektowanie zaawansowane narzędzie Reklamowa danych > Integracja wielu Berlinie kontentu oraz treści i dostarczanie skutecznych do prowadzenia > Zapewnia > Generowaniena kanałów on-line video. Obsługamedialna narzędzi marketingowych zintegrowanej, kompleksową żywo targetowanych w czasie rzeczywistym eventów na rynku e-commerce komunikacji w kanałach obsługę kampanii leadów sprzedażowych > Nowoczesne kreacje e-mail i mobile reklamowych i marketingowych oparte o pełną analitykę rozliczając się za i testy efekt i generując wysokiej jakości leady kontaktowe 100% FUNDACJA ROZWOJU I OCHRONY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
 7. AKCJONARIAT 65,45% 25,99% 8,56% Polinvest 7 S.a.r.l. Tomasz Pruszczyński Pozostali
 8. SARE – WAŻNE ZDARZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STRATEGII GRUPY Spółka Sales Intelligence specjalizuje się w projektowaniu i dostarczaniu skutecznych narzędzi marketingowych na rynku e-commerce, a zakup jej udziałów jest wynikiem realizacji postanowień Strategii Korporacyjnej Grupy SARE SA Data: 27.04.2018 Raport: ESPI 35/2018 Nabycie 10.369.600 udziałów w spółce Sales Intelligence stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki, za łączną kwotę 1.800.000,00 zł, z możliwością powiększenia o earn-out.
 9. Otoczenie rynkowe H1 2018 r. W roku 2017 wydatki na reklamę online w Polsce wyniosły prawie 4 mld zł, o 337 mln zł więcej niż rok wcześniej.* Rynek reklamy internetowej odnotował w 2017 roku wzrost o 12,1%. W 2018 spodziewany jest wzrost o 10,9%. ** Stale rośnie zainteresowanie materiałami wizualnymi (video, reklama display). Według badań przeprowadzonych przez Cisco, do 2019 roku wideo będzie stanowiło 80 % całego ruchu internetowego*** Wartość polskiego rynku e-commerce prawdopodobnie w 2018 r. przekroczy 50 mld złotych, a w 2020 roku może osiągnąć 70 mld.**** *Badania IAB Polska https://iab.org.pl/badania-i-publikacje/iabpwc-adex-2017fy-wzrost-reklamy-cyfrowej-o-9/ ** Badania Agencji Mediowej Zenith https://socialpress.pl/2017/12/jak-zmienia-sie-wydatki-na-reklame-w-2018-roku/ *** Raport Cisco https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html#_Toc484813989 **** Raport e-commerce https://interaktywnie.com/download/180-raport-interaktywnie-com-e-commerce-2018 9
 10. CO NAS WYRÓŻNIA? Autorskie technologie in – house Obsługa klienta Kompleksowa oferta w zakresie marketingu internetowego
 11. WYBRANE WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2018 ROKU
 12. Wszystkie dane podane są w tys. zł Przychody ze sprzedaży EBIT Zysk netto EBITDA 22 441 22 679 1H2017 1H2018 1 792 1 559 1H2017 1H2018 2 627 2 509 1H2017 1H2018 3 275 3 572 1H2017 1H2018 +1% - 13% - 4,5% +9%
 13. Przychody Wszystkie dane podane są w tys. zł
 14. Struktura przychodów Kampanie mailingowe 58% Kampanie display 16% Sprzedaż e-mail 12% Pozostałe 14% Kampanie mailingowe 40% Kampanie display 19% Sprzedaż e-mail 12% Pozostałe 29% 1 półrocze 2017 1 półrocze 2018
 15. EBITDA Wszystkie dane podane są w tys. zł
 16. Wyniki segmentów Przed wyłączeniami konsolidacyjnymi 1 PÓŁROCZE 2018 r. SARE INIS,MR TARGET SALELIFTER MARKETNEWS24 SALES INTELLIGENCE PRZYCHODY 5 336 16 815 4 090 266 1 013 ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY - 424 2 171 561 93 18 EBIT - 307 2 211 573 93 24 EBITDA 23 2 401 1 059 94 87 Po wyłączeniach konsolidacyjnych 1 PÓŁROCZE 2018 r. SARE INIS,MR TARGET SALELIFTER MARKETNEWS24 SALES INTELLIGENCE PRZYCHODY 4 214 15 333 1 866 254 1 013 ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY - 1 049 3 660 - 411 123 19 EBIT - 934 3 697 - 402 123 25 EBITDA - 605 3 887 78 123 88 Dane podane są w tys. zł
 17. Wyniki finansowe – zadłużenie i poziom gotówki Wskaźnik dług netto/EBITDA podany w %, pozostałe dane w tys. zł • Ujemny dług netto świadczy o utrzymującym się braku zadłużenia Grupy SARE -0,37-0,37 1497 788 1479 1391 2180 -3922 -4976 -4754 -5026 -1317 2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018 EBITDA Dług netto
 18. 0,20 0,22 0,27 0,20 0,24 Wskaźnik ogólnego zadłużenia * 4025 5055 4804 5080 1486 Środki pieniężne na koniec okresu Wyniki finansowe – zadłużenie i poziom gotówki *Wskaźnik ogólnego zadłużenia obrazuje strukturę finansowania przedsiębiorstwa (udział kapitałów obcych i własnych). Obliczono go w następujący sposób: Zobowiązania ogółem + Rezerwy na Zobowiązania/Aktywa Ogółem. Wartość podana w % Środki pieniężne podane w tys. zł • Relatywnie niski wskaźnik ogólnego zadłużenia w Grupie SARE
 19. Grupa SARE jest innowacyjną, wiodącą na polskim rynku firmą marketingu internetowego wspierającą sprzedaż swoich klientów, wyróżniającą się autorską technologią i nowatorskim podejściem do usług oferowanych klientom w modelach abonamentowych.
 20. SARE S.A. Relacje inwestorskie: Agnieszka Grodoń IR Specialist + 48 519 190 216 relacjeinwestorskie@sare.pl Siedziba w Rybniku ul. Raciborska 35a 44-200 Rybnik + 48 32 42 10 180 Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 2 lok. 34 00-131 Warszawa + 48 22 121 00 60 Zapraszamy do kontaktu
 21. Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Prezentacja została sporządzona przez SARE S.A. („Spółka”, a wraz z jej spółkami zależnymi podlegającymi konsolidacji w niniejszej Prezentacji „Grupa SARE”). Odbiorcy Prezentacji ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne analizy i oceny rynku oraz sytuacji rynkowej Spółki lub Grupy SARE i potencjalnych wyników Spółki lub Grupy SARE w przyszłości, dokonane w oparciu o informacje zawarte w Prezentacji. Prezentacja w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania zapisów ani zachęty do oferowania kupna lub zapisów na jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki, jak również nie powinna być interpretowana jako taka. Prezentacja nie stanowi też, w całości ani w części, podstawy zawarcia jakiejkolwiek umowy lub podjęcia jakiegokolwiek zobowiązania i nie należy na niej polegać w związku z taką umową lub zobowiązaniem. Ponadto Prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Spółka sporządza roczne sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską. Informacje finansowe zawarte w niniejszej prezentacji są przygotowane w oparciu o te same zasady rachunkowości, które są stosowane w raporcie rocznym Spółki. Wszelkie dane przedstawione w niniejszej prezentacji są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2016 roku, przy czym ewentualne różnice mogą wynikać z dokonania zaokrągleń niektórych liczb. Wielkości przedstawione w niniejszym dokumencie są niezaudytowane. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i, w opinii Spółki, wiarygodnych źródeł. Spółka nie może jednak zagwarantować ich prawdziwości ani zupełności. Spółka ani żaden jej podmiot zależny nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje rynkowe zawarte w niniejszej Prezentacji zostały sporządzone częściowo w oparciu o dane pochodzące od osób trzecich, wskazanych w niniejszej Prezentacji. Ponadto, niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji mogą nie stanowić danych historycznych, w szczególności niektóre oświadczenia mogą mieć charakter przewidywań lub prognoz na przyszłość opracowanych w oparciu o aktualne poglądy i założenia Zarządu Spółki i uwzględniają znane i nieznane rodzaje ryzyka oraz pewien poziom niepewności. Rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i wydarzenia mogą się istotnie różnić od danych bezpośrednio zawartych lub dorozumianych w niniejszych oświadczeniach w związku ze zmianami warunków panujących na globalnych rynkach kapitałowych i kredytowych lub warunków gospodarczych, szczególnie na tych terytoriach, gdzie Spółka prowadzi działalność. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane złożenie oświadczenia czy zapewnienia jakiegokolwiek rodzaju przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani żaden jej podmiot zależny lub osoby działające w imieniu Spółki nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część Prezentacji. Spółka ani żaden jej podmiot zależny nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub innych okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Spółka zwraca uwagę osobom zapoznającym się z Prezentacją, że jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych Spółki, a także prognoz, zdarzeń oraz wskaźników jej dotyczących są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego. ZASTRZEŻENIA PRAWNE 21
Advertisement