Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AGFO talk: Regenerativt jordbruk - nästa jordbruksrevolution?

1,514 views

Published on

AGFO talk 25 april 2019.

Många har inte ens hört talas om regenerativt jordbruk, men vad är det då som gör att stora mataktörer som Danone och General Mills väljer att satsa på det? Kan det regenerativa jordbruket vara framtidens hållbara jordbruk?

Published in: Food
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

AGFO talk: Regenerativt jordbruk - nästa jordbruksrevolution?

 1. 1. Claes Johansson Hållbarhetschef Lantmännen Märta Jansdotter VD Gröna Gårdar Anke Herrmann Forskare SLU Lovisa Madås AGFO Julia Marcopoulos AGFO Regenerativt jordbruk – nästa jordbruksrevolution?
 2. 2. 2 🎥 Se alla talks på AGFO.se: ✓ Blockchain och mat ✓ Mat och e-handel ✓ Personaliserad mat ✓ Åkern, labbet, källaren - framtidens matproduktion ✓ Crispr & ny genteknik ✓ Beteendeförändring och mat ✓ Innovation och hållbarhet ✓ Hinder för svensk matinnovation ✓ Startup + storföretag ✓ Cirkulär matproduktion Idag: Regenerativt jordbruk
 3. 3. Tack till våra sponsorer: #agfotalk
 4. 4. #agfotalk
 5. 5. Tack till våra sponsorer: Torsåker gård – utvecklingscentrum för hållbara livsmedel På Torsåker har vi kontakt med forskare och lantbrukare som tillämpar regenerativt jordbruk och samlar svensk och internationell expertis för att driva frågan framåt. ” #agfotalk
 6. 6. Nu:Warmup #agfotalk
 7. 7. #agfotalk Vadärregenerativtjordbruk? Ochvarförskamanbrysig?
 8. 8. 8 #agfotalk Forskarnaslårlarm ” Jordens organiska massa minskar. Det ökar risken för ännu mer global uppvärmning och jordens fertilitet, struktur och förmåga att hålla vatten minskar. Professor Michael Norton Miljöchef EASAC
 9. 9. Brödtext nivå ett Brödtext nivå två Brödtext nivå tre Brödtext nivå fyra Brödtext nivå fem Titeltext #agfotalk Regenerativtjordbruk • Regenerera = återbilda eller förnya • Vanliga inslag i det regenerativa jordbruket är: • Kretsloppssystem • Perenna grödor • Betande djur
 10. 10. #agfotalk
 11. 11. 11 #agfotalk GabeBrownsfem principer • Minsta möjliga störning av jorden • Jorden ska alltid vara täckt • Biologisk mångfald • Rötter ska stanna i jorden så länge som möjligt • Integrera betesdjur i odlingen
 12. 12. 12 #agfotalk CarbonUndergrounds principer • Minimerad plöjning • Jordens bördighet ska stärkas med naturliga medel • Biologisk mångfald • Välskötta beten
 13. 13. Plöjning • Luckrar upp jorden inför skörd • För ner gödselmedel i jorden • Bekämpar ogräs • Minskar sjukdomstrycket Plöjningsfritt • Minskar jorderosion • Minskar påverkan på markorganismer • Minskar bränsleförbrukning • Minskar markpackning #agfotalk
 14. 14. 14 Perennagrödor • Minskar jorderosionen • Minskar näringsläckaget • Kan lagra mer kol Bild från The Land Institute
 15. 15. 15 Täcktjord • Minskar jorderosionen • Skyddar jorden från väder och vind #agfotalk
 16. 16. 16 Betandedjur • Minskar förskogningen • Bevarar biologisk mångfald • Omvandlar oätbar massa till ätbar • Ökar jordens fertilitet #agfotalk
 17. 17. 17 • Långsiktiga kontrakt med bönderna i omställningen till regenerativt. • Skrivit under The Carbon Undergrounds definition. • Satsar ca 50 miljoner på forskningsprojekt om jordhälsa. #agfotalk
 18. 18. 18 • Skrivit under The Carbon Undergrounds definition. • Är med i The Soil Carbon Initiative. #agfotalk
 19. 19. 19 • Ska ställa om 400 000 hektar till regenerativt jordbruk innan år 2030. • Har upprättat ett poängsystem. • Produkter som producerats regenerativt. #agfotalk
 20. 20. Exempelpåsvenskaaktörer Josef Appell lantbrukare Jens Fjelkner lantbrukare Märta Jansdotter lantbrukare Organisation #agfotalk
 21. 21. Allaärintelikapositiva #agfotalk ” Regenerativt ekologiskt jordbruk kan binda kol och vända tillbaka klimatförändringarna.
 22. 22. #agfotalk ” Jag kan inte säga att det här scenariot är omöjligt, men jag finner det högst osannolikt. Om det är sant innebär det att forskningen har missat en häpnadsväckande och extraordinär process. Andrew McGuire forskare och agronom vid Washington State University Forskarenifrågasätter
 23. 23. Märta Jansdotter VD Gröna Gårdar Claes Johansson Hållbarhetschef Lantmännen Anke Herrmann Forskare SLU #agfotalk
 24. 24. Is the future of agriculture perennial? WELCOME TO A HALF-DAY SYMPOSIUM ABOUT THE FUTURE OF AGRICULTURE BY THE PUFENDORF IAS AT LUND UNIVERSITY, 8TH OF MAY, 13.00-17.30 There is an urgent need for agriculture to drastically reduce its negative environmental impacts, while at the same time responding to increasing demand and adapting to a changing climate. For this to be possible, radical change in how we grow our major staple crops is essential. From the 6th through the 10th of May, over 80 specially invited researchers from around the world will meet in Lund to present and discuss progress, challenges and future av- enues regarding the development and upscaling of perennial agriculture. As part of this, the Pufendorf Theme ‘Domestication’ welcomes the public to a half-day symposium to take part in a discussion about the future of agriculture together with prominent scho- lars from the humanities, natural, and social & economic sciences. Can perennial grains help solve the many environmental and social problems faced in modern agriculture? 8th of May, 13.00-17.30 LUX Aula, Helgonavägen 3, Lund Limited seats, registration required. Register at pi.lu.se/en/domestication/Opensymposium 8 maj i Lund, kl 13-17.30 #agfotalk
 25. 25. Brödtext nivå ett Brödtext nivå två Brödtext nivå tre Brödtext nivå fyra Brödtext nivå fem Titeltext Tackföridag! 👉IoktoberkörviettstörreAGFO-event

×