Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hållbar tillväxt genom bioekonomi 
Ett skogsbioekonomiskt perspektiv 
www.bioekonomi.fi
Bioekonomi är den nya vågen inom ekonomin 
Bioekonomi är den nya vågen inom ekonomin, som producerar ekonomisk tillväxt oc...
Bioekonomin uppstod utifrån ett behov 
Man måste hitta alternativ till icke förnybara råvaror. 
•Klimatförändringen 
•Den ...
Bioekonomi är lösningen 
Bioekonomi: 
•Att använda biologiska naturresurser för att producera produkter, energi, näring oc...
Omsättning sammanlagt 60 miljarder € 
Andel av de sysselsatta 13% 
Andel av exporten 26% 
Bioekonomins betydelse för Finla...
Skogsbioekonomi 
• 
Finlands areal består till 80 procent av skog, som sköts på ett sådant sätt att där växer betydligt fl...
Bioekonomins framtid skapas genom samarbete 
• 
Samarbete och förenande av olika teknologier gör Finland till en verklig f...
Trä kan användas till mycket även i framtiden 
Exempel på produkter: 
"Fjärrstyrda" prislappar av papper 
Ljudanläggningar...
Kemi möjliggör bioekonomi 
I Finland finns det mycket kunnande inom kemi, biokemi och processer med anknytning till hanter...
Progressiva biobränslen 
Cellulosabaserade förtjockningsmedel i yoghurt, enzymer i tvättmedel och talloljeraffinader i lim...
Energi från biomassa 
• 
Förnybar energi används för att ersätta fossila bränslen och stävja klimatförändringen. 
• 
Finla...
Nya matsystem och decentraliserade lösningar ökar omsättningen och exporten 
• 
Inom kemi- och energiindustrin uppstår ny ...
En bebyggd miljö som innehåller trä ökar bevisligen människors välfärd 
Med träbyggande kan man uppnå ett koldioxidavtryck...
Hälsa från skogen 
Av cellulosaproduktionens sidoströmmar tillverkas: 
•Xylitol, som minskar hål i tänderna och öroninflam...
Lösningsfokuserade experter 
• 
Genom samarbete och förenande av olika teknologier åstadkoms hållbara produkter och tjänst...
Finlands bioekonomiska strategi 
1. EN KONKURRENSKRAFTIG VERKSAMHETSMILJÖ INOM BIOEKONOMI 
2. NYA AFFÄRSVERKSAMHETER INOM ...
Värdekedjorna inom bioekonomin 
Träförädling 
Kemi 
Energi 
Mat 
Byggande 
Ekosystemtjänster 
Biomassa 
Produkter Kunnande...
Fråga finländarna! 
www.bioekonomi.fi 
Källa: Arbets- och näringsministeriet 
Arbets- och näringsministeriet
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Hållbar tillväxt genom bioekonomi

Download to read offline

Hållbar tillväxt genom bioekonomi. Ett skogsbioekonomiskt perspektiv. Bioekonomins betydelse för Finland.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Hållbar tillväxt genom bioekonomi

 1. 1. Hållbar tillväxt genom bioekonomi Ett skogsbioekonomiskt perspektiv www.bioekonomi.fi
 2. 2. Bioekonomi är den nya vågen inom ekonomin Bioekonomi är den nya vågen inom ekonomin, som producerar ekonomisk tillväxt och välfärd. Finland är en stormakt inom bioekonomi. Vi har rikligt med naturresurser, kunnande och smidighet. BNP och Välfärd Självhushållning Fossil ekonomi 1900 2014 2030
 3. 3. Bioekonomin uppstod utifrån ett behov Man måste hitta alternativ till icke förnybara råvaror. •Klimatförändringen •Den begränsade tillgången på icke förnybara råvaror. Som en följd av befolkningsökningen behövs det i världen år 2030: 50 % mer mat 45 % mer energi 30 % mer vatten
 4. 4. Bioekonomi är lösningen Bioekonomi: •Att använda biologiska naturresurser för att producera produkter, energi, näring och tjänster på ett hållbart sätt Strävar efter: •att minska behovet av fossila råvaror •att förhindra en utarmning av ekosystemen •att främja ekonomisk utveckling och skapa nya arbetsplatser
 5. 5. Omsättning sammanlagt 60 miljarder € Andel av de sysselsatta 13% Andel av exporten 26% Bioekonomins betydelse för Finland Finland strävar efter att öka bioekonomins avkastning till 100 miljarder euro till år 2025 och genom denna tillväxt skapa 100 000 nya arbetsplatser inom bioekonomi. Bioekonomi är en kombination av träförädling, kemi, energi, byggande, teknologi samt närings- och välfärdslösningar. Cirka hälften av Finlands bioekonomi är skogsbioekonomi.
 6. 6. Skogsbioekonomi • Finlands areal består till 80 procent av skog, som sköts på ett sådant sätt att där växer betydligt fler träd än man för tillfället utnyttjar. • Skogsindustrin är en föregångare inom den finländska bioekonomin. Den utnyttjar förnybara naturresurser och beaktar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i sin verksamhet. Trädbeståndets tillväxt/år ca 100 miljoner m³ Träanvändning inom industrin/år ca 55 miljoner m³
 7. 7. Bioekonomins framtid skapas genom samarbete • Samarbete och förenande av olika teknologier gör Finland till en verklig föregångare inom bioekonomi. • Finland har ett starkt kunnande inom skogssektorn, teknologi, byggande, energi, kemi samt livsmedels- och hälsosektorn. • Vi har tillsammans utvecklat nytt kunnande samt nya teknologier och lösningar.
 8. 8. Trä kan användas till mycket även i framtiden Exempel på produkter: "Fjärrstyrda" prislappar av papper Ljudanläggningar och bildelar tillverkade av träkomposit Biologiskt nedbrytbara förpackningsmaterial Böjliga bildskärmar gjorda av nanocellulosa Intelligenta förpackningar som följer upp intag av läkemedel eller kontrollerar matens ätbarhet
 9. 9. Kemi möjliggör bioekonomi I Finland finns det mycket kunnande inom kemi, biokemi och processer med anknytning till hantering av biomassa. Cirka en tredjedel av företagen inom den kemiska industrin använder biobaserade råvaror och användningen av dessa och av bioteknologi ökar. Intelligent förädling, användning och återvinning av biomassa samt rening av vatten.
 10. 10. Progressiva biobränslen Cellulosabaserade förtjockningsmedel i yoghurt, enzymer i tvättmedel och talloljeraffinader i lim Bildäck som innehåller naturgummi och -oljor Kosmetik som innehåller beståndsdelar från bär Biobaserade material i förpackningar och inom medicin Målarfärg som innehåller växtoljebaserade bindemedel Bioekonomins kemi Exempel nära konsumenten:
 11. 11. Energi från biomassa • Förnybar energi används för att ersätta fossila bränslen och stävja klimatförändringen. • Finland är en global föregångare inom samproduktion av el och värme. Detta möjliggör omfattande och energieffektiv användning av träbaserade bränslen. • Ny teknologi för att förädla biomassa till pyrolysolja, biogas och biokol innebär en avsevärd ökning av möjligheterna att utnyttja bioenergi. • Största delen av Finlands förnybara energi produceras med träbaserade bränslen.
 12. 12. Nya matsystem och decentraliserade lösningar ökar omsättningen och exporten • Inom kemi- och energiindustrin uppstår ny affärsverksamhet genom att utnyttja matsystemens slutna kretslopp, sidoströmmar av bioraffinader och husdjursproduktion samt åkerbiomassa. • Med hjälp av decentraliserade och regionala verksamhetsmodeller ökas närproduktionen av mat samt regionernas energisjälvförsörjning och livskraft. • Finland besitter högklassigt kunnande inom utveckling av funktionella livsmedel. • Naturprodukter som följer de nyaste konsumenttrenderna erbjuder nya affärsverksamhetsmöjligheter inom bioekonomin
 13. 13. En bebyggd miljö som innehåller trä ökar bevisligen människors välfärd Med träbyggande kan man uppnå ett koldioxidavtryck som är 15–30 % mindre än med andra former av byggande Tack vare nya innovationer kan trä användas för allt mer mångsidiga lösningar i inredning och husbyggande Användning av trä i byggandet ökar välfärden
 14. 14. Hälsa från skogen Av cellulosaproduktionens sidoströmmar tillverkas: •Xylitol, som minskar hål i tänderna och öroninflammationer hos barn •Växtsterol, som minskar kolesterolet i blodet Av kåda •Görs salva för vård av hudsår Av björknäver •Undersöks bl.a. betulin, som minskar HI-virusets aktivitet Av bär och svampar •Får man hälsosam och ren näring
 15. 15. Lösningsfokuserade experter • Genom samarbete och förenande av olika teknologier åstadkoms hållbara produkter och tjänster som ökar välfärden och värnar om miljön • Teknologi, praxis och kunnande som har utvecklats i Finland kan överföras och tillämpas globalt • Med hjälp av bioekonomiska lösningar som har producerats i Finland kan man erbjuda en hållbar global välfärd
 16. 16. Finlands bioekonomiska strategi 1. EN KONKURRENSKRAFTIG VERKSAMHETSMILJÖ INOM BIOEKONOMI 2. NYA AFFÄRSVERKSAMHETER INOM BIOEKONOMI 3. EN STARK KUNSKAPSBAS INOM BIOEKONOMI 4. BIOMASSORNAS UTNYTTJANDEGRAD OCH HÅLLBARHET Strategiska mål Verkställande och uppföljning Hållbara lösningar inom bioekonomi är grunden för Finlands välfärd och konkurrenskraft
 17. 17. Värdekedjorna inom bioekonomin Träförädling Kemi Energi Mat Byggande Ekosystemtjänster Biomassa Produkter Kunnande Bioekonomin utnyttjar rena teknologier (cleantech) för att producera produkter och tjänster på ett hållbart sätt.
 18. 18. Fråga finländarna! www.bioekonomi.fi Källa: Arbets- och näringsministeriet Arbets- och näringsministeriet

Hållbar tillväxt genom bioekonomi. Ett skogsbioekonomiskt perspektiv. Bioekonomins betydelse för Finland.

Views

Total views

1,039

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

104

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×