Successfully reported this slideshow.

Vietnam Mobile App Advertising & Monetization Report (Q2-2017)

30

Share

Upcoming SlideShare
Vietnam Mobile Report 2017
Vietnam Mobile Report 2017
Loading in …3
×
1 of 27
1 of 27

Vietnam Mobile App Advertising & Monetization Report (Q2-2017)

30

Share

•Please leave your email in Comment Box to receive The Official Version from ADSOTA
•Vui lòng để lại email tại phần Comment bên dưới để nhận được bản chính thức từ ADSOTA
__________

Vietnam Mobile App Advertising & Monetization Report (Q2-2017)

• The report provides an in-depth look at Vietnam mobile apps advertising market and term of trends during summer of 2017.
• ADSOTA's very pleased to share it with you and hopes that you can get access to this industry situation and knowledge; as well as make use of these information for yourselves and your organization's particular purpose.

ABOUT ADSOTA:
• Adsota is a mobile app marketing platform that provides advertisers with the best solutions to achieve high ROI, as well as publishers with monetization ways of earning the highest revenue.
• Since 2017, Adsota has become the exclusive partner with exploitation rights on AppotaX - The first Ap- pota's Mobile Ad Optimization Solution for Publishers on Google Ad Exchange Platform in Vietnam.

• What we do:
- Full-Service Marketing Campaign
- Massive CPI/CPA Service
- Distribution Service
- Affiliate Network
- Traffic Monetization Service

• Honor & Awards:
-The Official Facebook Agency in Vietnam
-The First Google Certified Mobile Publishing Partner In Vietnam
-Top 1 Facebook Ads Team For Game/App In APAC.
-Top 10 SMB Partner Of Google Network
-Top Non-gaming Media Source 2016 ( By Appsflyer)

BÁO CÁO VỀ THỊ TRƯỜNG QUẢNG CÁO DI ĐỘNG VIỆT NAM – Quý 2/2017

• ADSOTA xin gửi đến bạn thông tin, xu hướng cập nhật nhất về thị trường quảng cáo di động Việt Nam; các số liệu chuyên ngành (về tình hình thị trường quảng cáo di động, giá CPI, doanh thu quảng cáo,…) được tổng hợp và thống kê trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3/2016 đến đầu tháng 7/2017.
• Tin rằng, những thông tin trong báo cáo Quý II/2017 của ADSOTA sẽ ít nhiều giúp ích cho các Tech Startup, các nhà phát triển, phát hành nội dung số và những người làm mobile marketing.

GIỚI THIỆU ADSOTA:
• Adsota cung cấp nền tảng quảng cáo trên di động, giúp các nhà quảng cáo đạt mục tiêu với ROI tốt nhất, cũng như tối đa hiệu quả kiếm tiền từ nguồn traffic cho các nhà phát triển.
• Năm 2017, Adsota trở thành đơn vị độc quyền khai thác kinh doanh sản phẩm AppotaX - Giải pháp tối ưu quảng cáo di động dành cho nhà xuất bản trên nền tảng Ad Exchange của Google.

• Dịch vụ và sản phẩm:
- Marketing trọn gói
- Đẩy CPI số lượng lớn
- Phân phối Game/App
- Mạng lưới tiếp thị liên kết
- Tối ưu doanh thu traffic

• Thành tích:
-Đối tác chính thức của Facebook tại Việt Nam
-Đơn vị chạy quảng cáo Game/App hàng đầu APAC do Facebook xếp hạng
-Google Certified Mobile Publishing Partner đầu tiên tại Việt Nam
-Top 10 đối tác SMB của Google Network
-Kênh quảng cáo hàng đầu cho app ngoài Game do Appsflyer bình chọn
_____
Website: http://adsota.com
Business inquiries: sale@adsota.com
Tel: (+84) 2435 191 618
Hotline: +84168 9991490

•Please leave your email in Comment Box to receive The Official Version from ADSOTA
•Vui lòng để lại email tại phần Comment bên dưới để nhận được bản chính thức từ ADSOTA
__________

Vietnam Mobile App Advertising & Monetization Report (Q2-2017)

• The report provides an in-depth look at Vietnam mobile apps advertising market and term of trends during summer of 2017.
• ADSOTA's very pleased to share it with you and hopes that you can get access to this industry situation and knowledge; as well as make use of these information for yourselves and your organization's particular purpose.

ABOUT ADSOTA:
• Adsota is a mobile app marketing platform that provides advertisers with the best solutions to achieve high ROI, as well as publishers with monetization ways of earning the highest revenue.
• Since 2017, Adsota has become the exclusive partner with exploitation rights on AppotaX - The first Ap- pota's Mobile Ad Optimization Solution for Publishers on Google Ad Exchange Platform in Vietnam.

• What we do:
- Full-Service Marketing Campaign
- Massive CPI/CPA Service
- Distribution Service
- Affiliate Network
- Traffic Monetization Service

• Honor & Awards:
-The Official Facebook Agency in Vietnam
-The First Google Certified Mobile Publishing Partner In Vietnam
-Top 1 Facebook Ads Team For Game/App In APAC.
-Top 10 SMB Partner Of Google Network
-Top Non-gaming Media Source 2016 ( By Appsflyer)

BÁO CÁO VỀ THỊ TRƯỜNG QUẢNG CÁO DI ĐỘNG VIỆT NAM – Quý 2/2017

• ADSOTA xin gửi đến bạn thông tin, xu hướng cập nhật nhất về thị trường quảng cáo di động Việt Nam; các số liệu chuyên ngành (về tình hình thị trường quảng cáo di động, giá CPI, doanh thu quảng cáo,…) được tổng hợp và thống kê trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3/2016 đến đầu tháng 7/2017.
• Tin rằng, những thông tin trong báo cáo Quý II/2017 của ADSOTA sẽ ít nhiều giúp ích cho các Tech Startup, các nhà phát triển, phát hành nội dung số và những người làm mobile marketing.

GIỚI THIỆU ADSOTA:
• Adsota cung cấp nền tảng quảng cáo trên di động, giúp các nhà quảng cáo đạt mục tiêu với ROI tốt nhất, cũng như tối đa hiệu quả kiếm tiền từ nguồn traffic cho các nhà phát triển.
• Năm 2017, Adsota trở thành đơn vị độc quyền khai thác kinh doanh sản phẩm AppotaX - Giải pháp tối ưu quảng cáo di động dành cho nhà xuất bản trên nền tảng Ad Exchange của Google.

• Dịch vụ và sản phẩm:
- Marketing trọn gói
- Đẩy CPI số lượng lớn
- Phân phối Game/App
- Mạng lưới tiếp thị liên kết
- Tối ưu doanh thu traffic

• Thành tích:
-Đối tác chính thức của Facebook tại Việt Nam
-Đơn vị chạy quảng cáo Game/App hàng đầu APAC do Facebook xếp hạng
-Google Certified Mobile Publishing Partner đầu tiên tại Việt Nam
-Top 10 đối tác SMB của Google Network
-Kênh quảng cáo hàng đầu cho app ngoài Game do Appsflyer bình chọn
_____
Website: http://adsota.com
Business inquiries: sale@adsota.com
Tel: (+84) 2435 191 618
Hotline: +84168 9991490

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Vietnam Mobile App Advertising & Monetization Report (Q2-2017)

 1. 1. VIETNAM MOBILE APP ADVERTISING & MONETIZATION REPORT AN ADVERTISING COMPANY UNDER APPOTA GROUP
 2. 2. 1. Vietnam & Global Mobile Market Outlook Table Of Contents ADSOTA's Vietnam Mobile App Advertising & Monetization Report is published quarterly, offering key insights of mobile advertising landscape of Vietnam. Take a look at some interesting items presented in Q2/2017 Report 2. Vietnam Mobile App Advertising Insights 3. Highlights Q2 2017
 3. 3. VIETNAM & GLOBAL Mobile Market Outlook 1.
 4. 4. Source: Appota, StatCounter Global Operation System Breakdown (Mobile & Tablet) Vietnam Operation System Breakdown 4 0.2% 4.0% 73.1% 29.4% 26.7% 67% Mobile Tablet - Android captures almost 73% of Global Mobile OS market. - Global Tablet OS market is dominated by iOS, with 65% share. - Vietnam experiences the same pattern with Mobile and Tablet OS market dominated by Android and iOS respectively. 70.2% 22.6% 7.2% (Others) 11.5% 30.1% 31.8% 17.1% 8.1% Marshmallow KitKat (4.4) Others 86% 11% iOS 10 iOS 9 Earlier Nougat (7.0-7.1.1) Lollipop (5.0-5.1)
 5. 5. Source: StatCounter, JFK | May 2017 Best Mobile Purchase First Half of 2017, by Brands 5 47.6% 23.2% 8.9% 3.0% 2.8% 2.7% 2.1% 1.7% Vietnam Top Search Engine (Mobile & Tablet) Vietnam Mobile & Tablet Browsers VietnamTop Search Engine (Desktop) VietnamDesktop Browsers 97.1% 1.27% 0.5% 0.5% 0.4% 89.1% 6.4% 1.8%2.3% 0.1% 30.8% 3.1%6.6%54.6% 2.0% 42.4% 35.5% 5.8% 3.7% 2.8%
 6. 6. Source: Statista, We are Social 2017 Vietnam Social Network Market Share Vietnam Messenger/Chat App/VOIP Market Share 6 - Facebook is the most popular social media platform in Vietnam, with around 35 million users (70% of the country’s online community) - Vietnam was ranked 7th among countries with biggest number of Facebook users. 51% 51% 32% 22% 22% 14% Facebook Youtube Google+ Instagram Twitter Linkedin 37% 30% 21% 18% 12% 12% Fb Messenger Zalo Skype Viber Wechat Line
 7. 7. Source: AppBrain, Apptrace, Lifewire, PocketGamer Number Of Applications Available On App Stores 92.9% 7.1% Free Paid 3.1M+ 74.9% 25.1% Free Paid 2.2M+ 37% 4.9% 9.8% 6% 8.3% 9% 25% 48% 5.2% 6.7% 7% 7.1% 8% 18% Others Tools/Utilities Business Entertainment Lifestyle Education Games 7
 8. 8. Source: Applyzer (CH Play & Apple App Store) | Jul 2017 Top Overall Apps in Vietnam FREE GROSSING PAID 8 - Foreign Publisher are dominating Vietnam App Market, mostly with Casual Game and Utilities. - Top 3 domestic game publisher (VNG, VTC, Gamota) all make remarkable contribution to Vietnam mobile market. - Money Lover is the only app by Vietnamese developers to be in paid list of top overall apps.
 9. 9. Source: Applyzer Top Grossing Apps in Vietnam, by Categories 9 85.7% 3.6% 1.8% 1.8% 1.1% 49.8% 8.1% 7.3% 5.0% 4.8%  Games  Social/Networking/Communication  Photography  Tools/Utilities  Education  Productivity - Game is the most profitable category of app on both CH Play & Apple App Store. - Non-game apps capture very small shares in total number of top grossing apps. - Among non-game apps, developers & publishers can get considerable profit from Social/Networking/Communication, Education and Productivity apps on both App Stores. - Photography apps have more opportunity to shine on Apple App Stores than CH Play
 10. 10. Vietnam Mobile Ecosystem Publisher Social Platform Carriers Media Events Infrastructure Forign Publishers Mobile Payment Live Streaming Platform 10 Advertising & Marketing
 11. 11. VIETNAM Mobile App Advertising Insights 2.
 12. 12. Solomon Islands $4.00 Japan $3.11 Australia $3.09 Canada $2.51 USA $2.46 Australia $3.68 Japan $3.44 New Zealand $3.13 USA $3.59 Canada $3.49 Source: Adsota, Chartboost | Jul 2017 Average Mobile Game CPI 12 Global Top Game CPI Countries
 13. 13. 13 Source: Adsota, Chartboost | Jul 2017 Average Mobile Game CPI Southeast Asia Game CPI Cambodia $0.58 $0.70 Brunei Darussalam $0.32 $0.49 Indonesia $0.38 $0.78 Malaysia $0.48 $0.95 Myanmar $0.60 $0.60 Philippines $0.58 $0.76 Singapore $1.38 $2.00 Thailand $0.56 $0.72 Vietnam $0.61 $0.71 Laos $0.41 $0.54
 14. 14. Global Top Mobile Revenue Sources 31% 20% 5% 39% 2% 1% 1% 1% Videoads Displayads Native ads In- apppurchases Paidinstalls Subscriptions mCommerce Affiliate Source: Summer 2017 AdColony Mobile Publishing Survey 14 - More than half of publishers' revenue comes from advertising, among which Video ads is the most profitable source. - Along with advertising, in-app purchases highly contributes to publishers' revenue. - Other soures' contribution are not very considerable.
 15. 15. Source: Summer 2017 AdColony Mobile Publishing Survey *Percentage of surveyed mobile publishers Global Most Effective Monetization Methods Best User Experience Delivery 75% 63% 44% 32% 31% 26% 24% 22% 14% 14% 13% 6% Rewarded video ads In-app purchases Interstitial video ads Playable ads Interstitial payable ads Native ads Banner display ads Preroll video ads Paid app downloads Paid subscriptions In-feed video ads Affiliate 87% 32% 32% 24% 24% 21% 17% 11% Rewarded video ads Native ads Interstitial display ads Playable ads Banner display ads Interstitial video ads In-feed video ads Preroll video ads 15
 16. 16. Global Mobile Revenue: Games vs Other Apps Other AppsGaming Apps 31% 19% 2% 43% 4% 1% Video ads Display ads Native ads IAP & mCommerce Installs& Subscription Affiliate 36% 30% 10% 21% 3% Source: Summer 2017 AdColony Mobile Publishing Survey 16
 17. 17. eCPM Statistics in Vietnam Ads Format: Banners Source: AppotaX, Appodeal | 2017 17 $- $0.10 $0.20 $0.30 $0.40 Jan Feb Mar Apr May Jun Android AdMob Smaato Facebook Google DFP $- $0.10 $0.20 $0.30 $0.40 Jan Feb Mar Apr May Jun iOS
 18. 18. eCPM Statistics in Vietnam Ads Format: Intestitials Source: AppotaX, Appodeal | 2017 18 $- $0.50 $1.00 $1.50 $2.00 $2.50 $3.00 Jan Feb Mar Apr May Jun Android AdMob Facebook inMobi Chartboost Google DFP $- $0.50 $1.00 $1.50 $2.00 $2.50 $3.00 Jan Feb Mar Apr May Jun iOS
 19. 19. eCPM Statistics in Vietnam Ads Format: Rewarded video Source: Appodeal|2017 $- $0.25 $0.50 $0.75 $1.00 $1.25 $1.50 $1.75 $2.00 $2.25 $2.50 $2.75 $3.00 Jan Feb Mar Apr May Jun Android Vungle (CPI) Unity Ads (CPI) AdColony (CPI) Chartboost (CPI) Tapjoy (CPI) $- $0.25 $0.50 $0.75 $1.00 $1.25 $1.50 $1.75 $2.00 $2.25 $2.50 $2.75 $3.00 Jan Feb Mar Apr May Jun iOS 19
 20. 20. eCPM Statistics in Vietnam Ads Format: Video Source: Appodeal|2017 $- $0.25 $0.50 $0.75 $1.00 $1.25 $1.50 $1.75 $2.00 $2.25 $2.50 $2.75 $3.00 Jan Feb Mar Apr May Jun Android Vungle (CPI) Unity Ads (CPI) AdColony (CPI) $- $0.25 $0.50 $0.75 $1.00 $1.25 $1.50 $1.75 $2.00 $2.25 $2.50 $2.75 $3.00 Jan Feb Mar Apr May Jun iOS 20
 21. 21. Vietnam Programmatic Mobile Ads Ecosystem Video-Oriented Ad Network Ad Network Ad Mediation Demand-Side Platform (DSPs) Supply-Side Platform (SSPs) Ad Exchange Measure & Analytics 21
 22. 22. VIETNAM Highlights Q2 2017 3.
 23. 23. Top Stories SOS Alert for Search and Map to keep people safe launch Google Earth Voyager for educational use launch VR Ads experiment and announcement Google for Job feature launch Photo Books launch Google Assistant announcement AutoDraw AI announcement Youtube video available in VR Verizon customer data exposed in security lapse China’s VPNs cracked down to make Great Firewall stronger, blocking Twitter & Facebook access WannaCry & NotPetya ransomware attacks Bitcoin taking off as a new currency Wikipedia’s "Wikitribune" launch for fake news fighting purpose Money Lover: CH Play Best App Nominated (Google I/O 2017) "Find Wi-Fi" feature launch Facebook's Explore Feed updated to reduce spam Added filter in Messenger Group Chat & new fun video features Hundreds of users' accounts deleted due to Instagram bug GIFs available in comments New Canvas Ads Template Full-width ads for Audience Network Games available in Messenger app Facebook Spaces with VR sharing with friends New Mission updated "Give people the power to build community and bring the world closer together" 23
 24. 24. DFP Premium and Ad Exchange releases archive Q2, 2017 June 26 June 12 May 30 May 15 April 17 April 3 May 1 Improved notifications for programmatic proposals, Training updates Better Ads Standards, Personalized ads, DFP notifications, and new Ad Exchange sensitive category Simulate video ad requests, Styling updates for programmatic native, New targeting options for native Programmatic guaranteed, DFP reporting dimensions (Size, Demand Channel), new Ad Exchange Historical report type, filter by specific creative template, identify and override invalid advertisers with Deal Check Add tracking URLs to Third Party, Custom, and DoubleClick tag creatives (open beta) Opportunities and experiments, MRC accreditation labeling, Change history for custom fields and key-values, DFP and Ad Exchange reporting updates, End date for Preferred Deals required DFP Delivery Inspector, preview ads in-app, filter users by permission, changes to "Ad server unfiltered impressions" metric and Data Transfer, Flash deprecation update; Ad Exchange impression counting methodology changes, deprecation of Ad Network Optimization 24
 25. 25. Spotlight: Lifetime Value (LTV) Success Source: Summer 2017 AdColony Mobile Publishing Survey *Percentage of surveyed mobile publishers 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tutorial completion Social login Session frequency Positive review Average session duration Early IAP Retention Maximize User Quality for User LTV Maximization User Acquisition Strategy Optimization Onboarding Process Optimization UI Improvement Continuous Interaction with Users Smart Push Notifications DeepLinking App1 App2 User Quality Indicators 25 User retention, IAP behavior, and session duration are the strongest indicators of user quality
 26. 26. Adsota is a mobile app marketing platform that provides advertisers with the best solutions to achieve high ROI, as well as publishers with monetization ways of earning the highest revenue. Adsota, as an Official Facebook Agency in Vietnam, takes advertising further with smarter, more creative and effective campaigns. Since 2017, Adsota has become the exclusive partner with exploitation rights on AppotaX - The first Appota's Mobile Ad Optimization Solution for Publishers on Google Ad Exchange Platform in Vietnam. Massive CPI/CPA Service Traffic Monetization Service Full-Service Marketing Campaign Distribution Service Affiliate network ABOUT ADSOTA 26
 27. 27. 27 CONTACT US Website: http://adsota.com Business inquiries: sale@adsota.com HEAD OFFICE: Building 11 (LE Building), Alley 71, Lang Ha St., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam Tel: (+84) 2435 191 618 Hotline: +84168 9991490 BUY 120$

×