Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Keekok Leen episteeminen implikaatio …ja mitä se oikein tarkoittaa. Tulevaisuusväittämien arvottaminen Anita Rubin
Teorioiden falsifioitavuus <ul><li>Karl Popperin tieteenfilosofia: </li></ul><ul><li>Teoria pitää voida osoittaa vääräksi...
Episteeminen implikaatio 1 <ul><li>Tutkitaan ennusteiden pohjalla olevien arvolauseiden perusteita. </li></ul><ul><li>(arv...
Episteemien implikaatio 2 <ul><li>Keekok Lee: Popperin väittämän falsifikaation (=vääräksi osoittaminen) lisäksi verifikaa...
Arvolauseiden arvioinnin kriteerit <ul><li>Ollakseen tieteellisesti pätevä arvolauseen </li></ul><ul><li>olisi oltava obje...
Objektiivinen varteenotettavuus <ul><li>Arvolause on tosi, jos sitä tukee riittävän vakava (raskauttava) empiirinen todist...
Viittauksellinen merkittävyys <ul><li>Tarkoittaa sitä, että todistus käsittelee samaa asiaa ja aihetta kuin arvolause. </l...
Kausaalinen relevanssi <ul><li>Todistavan väitteen täytyy käsitellä syytä arvoväitteen ilmaisemalle asiantilalle. </li></u...
Kausaalinen riippumattomuus <ul><li>Todisteiden tulee olla ajallisesti alkuperäisen väitteen jälkeen (= selkeä ja looginen...
Tieteellinen testaus <ul><li>Väittämä tulee voida testata tieteellisesti (=objektiivisesti varteenotettava yritys kumota v...
Lisätietoa <ul><li>Bell, Wendell 1997. Foundations of Futures Studies. Human Science for a New Era. Volume I: History, Pur...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tutu väitteiden tieteellisestä perustasta

903 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tutu väitteiden tieteellisestä perustasta

 1. 1. Keekok Leen episteeminen implikaatio …ja mitä se oikein tarkoittaa. Tulevaisuusväittämien arvottaminen Anita Rubin
 2. 2. Teorioiden falsifioitavuus <ul><li>Karl Popperin tieteenfilosofia: </li></ul><ul><li>Teoria pitää voida osoittaa vääräksi tai kumota, jos tietoa tulee lisää tai tehdään uusia havaintoja. </li></ul><ul><li>Jos teoriaa ei voida kumota, se ei ole tiedettä vaan uskoa. </li></ul><ul><li>Jokainen todella pätevä tieteellinen teoria on luonteeltaan kielto, joka kieltää joidenkin asioiden tapahtumisen. </li></ul><ul><li>Ainoa pätevä syy tehdä koe tai testi on aito yritys kumota jo olemassa oleva teoria. </li></ul><ul><li>Riski ennusteen tuloksesta oikeuttaa kokeen / testin tms. </li></ul><ul><li>Tieto on uskottava, jos sitä ei voida todistaa vääräksi vakavan yrityksen jälkeenkään. </li></ul><ul><li>Kaikki tietoteoreettiset väitteet ovat arvauksia, joita ei ole vielä voitu kumota. </li></ul>
 3. 3. Episteeminen implikaatio 1 <ul><li>Tutkitaan ennusteiden pohjalla olevien arvolauseiden perusteita. </li></ul><ul><li>(arvolause = esim. ns. ”pitäisi”-lause) </li></ul><ul><li>Taustalla kriittinen realismi ja Popperin tieteenfilosofia: </li></ul><ul><li>Vaikka täydellistä varmuutta arvolauseen paikkansapitävyydestä kaikissa olosuhteissa ei voida saavuttaa, sitä voidaan pitää uskottavana, jos sitä on vakavasti pyritty falsifioimaan siinä onnistumatta. </li></ul>
 4. 4. Episteemien implikaatio 2 <ul><li>Keekok Lee: Popperin väittämän falsifikaation (=vääräksi osoittaminen) lisäksi verifikaatio (=oikeaksi todistaminen): </li></ul><ul><li>Arvolauseen ja sen perusteluina käytettyjen väitteiden välisen suhteen tarkastelu sekä arvolauseen perusteiden oikeellisuuden testaus </li></ul><ul><li>Taustalla naturalistinen filosofiakäsitys: Kaikki olevainen perustuu viime kädessä erehtymättömään luontoon. </li></ul><ul><li>Bell: Arvot ovat kuitenkin kulttuurisidonnaisia ja muuttuvat ajan myötä  todistamisella ei ehdotonta totuudellisuuden kriteeriä. </li></ul>
 5. 5. Arvolauseiden arvioinnin kriteerit <ul><li>Ollakseen tieteellisesti pätevä arvolauseen </li></ul><ul><li>olisi oltava objektiivisesti varteenotettava; </li></ul><ul><li>perustelujen tulee olla viittauksellisesti merkityksellisiä; </li></ul><ul><li>tulee olla kausaalisesti relevantti; </li></ul><ul><li>tulee olla kausaalisesti itsenäinen eli riippumaton todistuksesta, ja </li></ul><ul><li>väittämä tulee voida testata tieteellisesti. </li></ul><ul><li>(Keekok Lee) </li></ul>
 6. 6. Objektiivinen varteenotettavuus <ul><li>Arvolause on tosi, jos sitä tukee riittävän vakava (raskauttava) empiirinen todistus </li></ul><ul><li>(siis ei pelkkä subjektiivinen mielipide, vaan sille on ulkoista, riippumatonta näyttöä eli vakavasti otettavia tieteellisiä todisteita) </li></ul><ul><li>Esimerkki: Tupakointia pitää vähentää, koska se vahingoittaa terveyttä . </li></ul><ul><li>Ennen Galileita olisi ollut Leen 1. kriteerin perusteella väärä väite, että maa kiertää aurinkoa , koska sen hetkisen tiedon perusteella tätä ei vielä tiedetty. </li></ul><ul><li>Arvoväittämät perustuvat usein kulttuurisiin käsityksiin: Esim. ”Sisaren ja veljen välinen avioliitto on väärin, koska se on sukurutsaista.” on väärä väite, koska se perustuu kulttuurisiin oletuksiin. Oikea tapa olisi väittää ”…koska mahdollisuus, että lapsilla on epämuodostumia tai geenivirhe, kasvaa.” koska tämä on tieteellisesti todistettu. </li></ul>
 7. 7. Viittauksellinen merkittävyys <ul><li>Tarkoittaa sitä, että todistus käsittelee samaa asiaa ja aihetta kuin arvolause. </li></ul><ul><li>Esimerkki: ” Autoilua keskikaupungilla tulisi vähentää, koska bensiinin hintakehitys on riippuvaista kansainvälisistä suhdanteista ” on viittauksellisen merkittävyyden pohjalta väärä, vaikka väittämän molemmat osat ovat sinänsä tosia. </li></ul><ul><li>Viittauksellisesti merkittävää olisi sanoa, ”…koska pakokaasupäästöt todistettavasti lisäävät asukkaiden hengitystieoireilua .” </li></ul>
 8. 8. Kausaalinen relevanssi <ul><li>Todistavan väitteen täytyy käsitellä syytä arvoväitteen ilmaisemalle asiantilalle. </li></ul><ul><li>Esimerkki: Väitettä ” Ihmiset tarvitsevat happea ” ei voida todistaa väitteellä ”…koska happi on väritöntä .”, vaikka väitteet täyttävät kaksi edeltävää kriteeriä (=ne ovat empiirisesti totta ja viittauksellisesti puhuvat samasta asiasta). Kuitenkaan hapen värittömyydellä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että ihmiset tarvitsevat sitä. </li></ul><ul><li>Kausaalisesti relevantti perustelu olisi ”…koska happisolut ovat välttämättömiä ihmisen aivojen ja elinten toiminnalle .” </li></ul>
 9. 9. Kausaalinen riippumattomuus <ul><li>Todisteiden tulee olla ajallisesti alkuperäisen väitteen jälkeen (= selkeä ja looginen, yksisuuntainen syys-seuraussuhde). </li></ul><ul><li>Jos tämä ei toteudu, päädytään kehäpäätelmiin. </li></ul><ul><li>Esimerkki: Voimme sanoa, että ” Tupakanpoltto lisää keuhkosyöpäriskiä .” Emme kuitenkaan voi sanoa, että ” Lisääntynyt keuhkosyöpäriski aiheuttaa tupakanpolttoa .” </li></ul><ul><li>Mitä mieltä olette päätelmästä ” Kehitysmaiden naisia ei kannata kouluttaa, koska he kuitenkin päätyvät hoitamaan kotia ja lapsia köyhissä oloissa.” </li></ul>
 10. 10. Tieteellinen testaus <ul><li>Väittämä tulee voida testata tieteellisesti (=objektiivisesti varteenotettava yritys kumota väittämä tieteellisten testien avulla). </li></ul><ul><li>Jos tutkimushetkellä käytettävissä olevan tiedon pohjalta on tehty kaikki mahdollinen yritettäessä kumota väittämää eikä ole onnistuttu siinä, voidaan katsoa, että väite ja sen taustalla vaikuttava arvo ovat objektiivisesti parempia kuin ne, jotka eivät läpäise testiä. </li></ul><ul><li>Tämä kriteeri on ongelmallinen, kun kysymyksessä on hyvin laaja/kompleksinen ongelma. </li></ul><ul><li> Malli soveltuu hyvin tapauksiin, joissa seuraukset ovat kohtuullisessa määrin ennakoitavissa (ei esim. globaalit ongelmat tai maailmanmallit tms.) </li></ul>
 11. 11. Lisätietoa <ul><li>Bell, Wendell 1997. Foundations of Futures Studies. Human Science for a New Era. Volume I: History, Purposes, Knowledge. Volume II: Values, Objectivity and the Good Society. Transaction Publishers, New Brunswick and London. </li></ul><ul><li>Tapio, Petri  1999. Bellin tulevaisuusraamattu. Kirja-arvostelu teoksesta Bell, Wendell (1997) Foundations of Futures Studies. Volumes 1 and 2. FUTURA. Vol. 18 (1)99. s. 87-93 </li></ul>

×