1Challenge the futureStapelen met houtskeletbouwBerekenen en modelleren van de schrankstijfheid vanmeerlaagse houtskeletbo...
2Challenge the futureProgramma• Presentatie• Aanleiding• Werkwijze• Resultaten• Vragen25 minuten5 minuten
3Challenge the future
4Challenge the futureGiet it oan?
5Challenge the futureIngenieursbureau Boorsma B.V.Eco-woningen (Emmeloord) Havenkantoor (Lelystad)Koninginnehof (Zuidwolde)
6Challenge the futureIngenieursbureau Boorsma B.V.Houten berging – Houtarchitectuurprijs 2010
7Challenge the futureAanleiding tot het onderzoekHoutskeletbouw – concept zeslaagse HSB“Stapelen met HSB”
8Challenge the futureAanleiding tot het onderzoekHoutskeletbouw – concept zeslaagse HSB
9Challenge the futureResultaat van het afstudeerwerk• Sterkte• Stijfheid• StabiliteitAnalytische berekeningswijze en model...
10Challenge the futureAanleiding tot het onderzoekHoutskeletbouw – gerealiseerde projecten“Ecodus” (Delft, Nederland, 1992...
11Challenge the futureAanleiding tot het onderzoek• Knelpunten in het verleden• Groeiende belangstelling• Snel en schoon b...
12Challenge the futureAanleiding tot het onderzoekHoutskeletbouw – voorbeeld“The Reflection Building”(North Woolwhich, Lon...
13Challenge the futureAanleiding tot het onderzoekHoutskeletbouw – voorbeeld“Casa Montarina”(Lugano, Zwitseland, 2007)
14Challenge the futureAanleiding tot het onderzoekHoutskeletbouw – gerealiseerde projecten“Koninginnehof”(Zuidwolde, Neder...
15Challenge the futureAanleiding tot het onderzoek• Sterkte• Stijfheid• StabiliteitHoutskeletbouw – constructief ontwerp
16Challenge the futureAanleiding tot het onderzoek• Vervorming in BGT is, en krachtsverdeling in UGT kanafhankelijk zijn v...
17Challenge the futureAanleiding tot het onderzoek• Sterkte• Stijfheid• StabiliteitHoutskeletbouw – toetsen van het constr...
18Challenge the futureAanleiding tot het onderzoek• Sterkte• Stijfheid• StabiliteitHoutskeletbouw – toetsen van het constr...
19Challenge the futureAanleiding tot het onderzoek• Sterkte• Stijfheid• StabiliteitHoutskeletbouw – toetsen van het constr...
20Challenge the futureAanleiding tot het onderzoek• Sterkte• Stijfheid• StabiliteitHoutskeletbouw – toetsen van het constr...
21Challenge the futureOnderzoeksvragen1. Literatuuronderzoek2. Verbindingsmiddelenstijfheid3. Stijfheid trek-verankering4....
22Challenge the futureOnderzoeksvragen1. Literatuuronderzoek2. Verbindingsmiddelenstijfheid Kser & ks3. Stijfheid trek-ver...
23Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Capaciteit trek-verankering van groot belang• Verbindingsmiddelen groo...
24Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Bijdragen in de vervorming• Verbindingsmiddelen-slip• Rek in de trek-v...
25Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Verbindingsmiddelen-slipAnalytische berekeningswijze schrankstijfheidF...
26Challenge the futureResultaten van het onderzoekAnalytische berekeningswijze schrankstijfheidpanelrotationcombinedeffect...
27Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Verbindingsmiddelen-slipAnalytische berekeningswijze schrankstijfheid𝑢...
28Challenge the futureResultaten van het onderzoekVerbindingsmiddelen stijfheid Kser & ksVerbindingsmiddelen:• nagels• sch...
29Challenge the futureResultaten van het onderzoek• In Eurocode 5 rekenregels slip-modulus Kser voor gebruikin BGT: bijvoo...
30Challenge the futureResultaten van het onderzoek• In geval van hout-achtige platen kunnen vergelijkingenvoor Kser uit Eu...
31Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Voor gips-karton- en gips-vezel-plaat zijn op basis vande gevonden tes...
32Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Rek in de trek-verankeringAnalytische berekeningswijze schrankstijfhei...
33Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Rek in de trek-verankeringAnalytische berekeningswijze schrankstijfhei...
34Challenge the futureResultaten van het onderzoekStijfheid van de trek-verankering te bepalen metinachtneming van:• Staal...
35Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Rek in de trek-verankeringAnalytische berekeningswijze schrankstijfhei...
36Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Druk loodrecht op de vezel••Analytische berekeningswijze schrankstijfh...
37Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Afschuiving in de plaatAnalytische berekeningswijze schrankstijfheidF0...
38Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Rek in de stijlenAnalytische berekeningswijze schrankstijfheidb1FtFcF0...
39Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Verschuiven van de onderregelAnalytische berekeningswijze schrankstijf...
40Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Bijdragen in de vervorming• Verbindingsmiddelen-slip• Rek in de trek-v...
41Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Verbindingsmiddelen-slipAnalytische berekeningswijze schrankstijfheid𝑢...
42Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Verbindingsmiddelen-slipAnalytische berekeningswijze schrankstijfheidF...
43Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Optellen van stijfheden voor standaard wand elementAnalytische bereken...
44Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Vergelijk met testen:?Analytische berekeningswijze schrankstijfheid – ...
45Challenge the futureResultaten van het onderzoektest righydraulic actuatorshear connectorshold-down anchorFdoubled leadi...
46Challenge the futureResultaten van het onderzoek40% Fmax20% FmaxFmaxRFvVolgens NEN-EN 594𝑅 =𝐹4 − 𝐹2𝑣4 − 𝑣2Analytische be...
47Challenge the future• Berekeningswijze geeft goede resultaten• Rtest / Ranalytisch = 1,11 (gemiddeld)• v04 / vanalytisch...
48Challenge the futureResultaten van het onderzoekAnalytische berekeningswijze schrankstijfheid – vergelijk met tests02004...
49Challenge the futureResultaten van het onderzoekAnalytische berekeningswijze schrankstijfheid – vergelijk met tests02004...
50Challenge the future• Berekeningswijze geeft goede resultaten• Rtest / Ranalytisch = 1,11 (gemiddeld)• v04 / vanalytisch...
51Challenge the futureResultaten van het onderzoek𝑅 =𝐹4 − 𝐹2𝑣4 − 𝑣240% Fmax20% FmaxFmaxRFvF(BGT)F(UGT)Analytische berekeni...
52Challenge the future• Berekeningswijze geeft goede resultaten• Rtest / Ranalytisch = 1,11 (gemiddeld)• v04 / vanalytisch...
53Challenge the future• Gemiddelde bijdrage in vervorming:• Verbindingsmiddelen langs de omtrek 48%• Afschuiving beplating...
54Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Optellen van stijfheden voor standaard wand elementAnalytische bereken...
55Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Eenvoudig vakwerkmodel• Wandeigenschappen opgenomen in stijfheid schoo...
56Challenge the futureResultaten van het onderzoekGeperforeerde wandenh1 = 24001200 x1200b1 = 1200 b1 b1300900
57Challenge the futureResultaten van het onderzoekGeperforeerde wanden – berekeningswijzenpanel-area-ratio methodequivalen...
58Challenge the futureResultaten van het onderzoekGeperforeerde wanden – panel-area-ratio methodR′=r3 − 2r∙ Rr =11 +αβ=h ∙...
59Challenge the futureResultaten van het onderzoekGeperforeerde wanden – truss-type model𝐸𝐴 = ∞𝑛𝑜𝑑𝑒𝑕𝑖𝑛𝑔𝑒bI = 1200𝑘 𝑅;𝐼,𝐼𝑘 ...
60Challenge the futureResultaten van het onderzoekGeperforeerde wanden – multi-panel modelAnalysis starts with breakingthe...
61Challenge the futureResultaten van het onderzoekGeperforeerde wanden – equivalent-brace modelConsider the elementto be n...
62Challenge the futureResultaten van het onderzoekGeperforeerde wanden – tests
63Challenge the futureResultaten van het onderzoekGeperforeerde wanden – vergelijken met testsTest: (14.3) (14.8) (14.15) ...
64Challenge the futureResultaten van het onderzoekVoorbeeld toepassing
65Challenge the futureResultaten van het onderzoekVoorbeeld toepassingWx23 Wx24 Wx25Wx15Wx16Wx11 Wx12 Wx13 Wx14Wx5 Wx6 Wx7...
66Challenge the futureResultaten van het onderzoekVoorbeeld toepassingWand Wx22 opbouw:• b x h = (3 x 1200) x 3100• Dubbel...
67Challenge the futureResultaten van het onderzoekVoorbeeld toepassingWand Wx22 opbouw:• E0,mean = 11000 N/mm2• Gmean = 16...
68Challenge the futureResultaten van het onderzoekVoorbeeld toepassingWand Wx22 opbouw:• Wandstijfheid RRd = 6,12 kN/mm• D...
69Challenge the futureWand Wx4:• Equivalente schorenmethode• Eénheidslast F / berekende verplaatsing u geeft wandstijfheid...
70Challenge the futureResultaten van het onderzoekVoorbeeld toepassing
71Challenge the futureResultaten van het onderzoekVoorbeeld toepassingMaximaal toelaatbare vervorming aan de top van het 1...
72Challenge the futureConclusie• Voorgestelde berekeningswijze geeft de schrankstijfheidvan het houtskeletbouw wand-elemen...
73Challenge the futureConclusie• De berekende schrankstijfheid kan worden gebruikt ineen vakwerkmodel geschikt voor bereke...
74Challenge the futureDiscussie & vragen
75Challenge the futureContactgegevensIr. T. HoekstraIngenieursbureau Boorsma B.V.Postbus 6479200 AP Drachten+31(0)512 58 0...
76Challenge the futureBedankt voor uw aandacht !
77Challenge the futureAanvullende sheets
78Challenge the futureAanleiding tot het onderzoek• Renovatie & binnenstedelijkevernieuwing:• Mate en duur van overlast vo...
79Challenge the futureAanleiding tot het onderzoekHoutskeletbouw – marktperspectief voorbeeld“Geert Grootestraat”(Zwolle, ...
80Challenge the futureAanleiding tot het onderzoek• Sterkte• Stijfheid• StabiliteitHoutskeletbouw – toetsen van het constr...
81Challenge the futureAanleiding tot het onderzoek• Sterkte• Stijfheid• StabiliteitHoutskeletbouw – toetsen van het constr...
82Challenge the futureResultaten van het onderzoekVerbindingsmiddelen stijfheid Kser & ksks =0,4 ∙ Festvi,modvi,mod =43(v0...
83Challenge the futureResultaten van het onderzoekVerbindingsmiddelen stijfheid ks volgens EN26891FFu
84Challenge the futureResultaten van het onderzoekLiteratuuronderzoek – load displacement data verbindingsmiddelen
85Challenge the futureResultaten van het onderzoekVerbindingsmiddelen stijfheid Kser & ks
86Challenge the futureResultaten van het onderzoekVerbindingsmiddelen stijfheid Kser & ks40% Fmax10% FmaxFmaxFv
87Challenge the futureResultaten van het onderzoekVerbindingsmiddelen stijfheid Kser & ks40% Fmax10% FmaxFmaxksFvks =0,4 ∙...
88Challenge the futureResultaten van het onderzoekVerbindingsmiddelen stijfheid Kser & ks40% Fmax10% FmaxFmaxksFvKser ks =...
89Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Eurocode 5 rekenregels voor slip-modulus Kser met OSBof triplex vergel...
90Challenge the futureResultaten van het onderzoekVerbindingsmiddelen stijfheid Kser & ks40% Fmax10% FmaxFmaxksFvKser ks =...
91Challenge the futureResultaten van het onderzoekVerbindingsmiddelen stijfheid Kser & ksFf,Rd = F(ULS)10% FmaxFmaxksFvks ...
92Challenge the futureResultaten van het onderzoekVerbindingsmiddelen stijfheid Kser & ksF(BGT) = Ff,Rd / γQ10% FmaxFmaxks...
93Challenge the futureAanleiding tot het onderzoek• Belastingniveau is de mate waarin de wand belast wordt• Belastingnivea...
94Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Testen geanalyseerd met behulp van EN26891, waarnemingen:• Verbindings...
95Challenge the futureResultaten van het onderzoek• ks voor gips-karton-plaat en gips-vezel-plaat bepaalt opbasis van de g...
96Challenge the future(a) (b) (c) (d)upliftunrestrained / no vertical loadleading studResultaten van het onderzoekStijfhei...
97Challenge the futureResultaten van het onderzoekLiteratuuronderzoek– load displacementdata trek-verankeringStijfheid tre...
98Challenge the futureResultaten van het onderzoekStijfheid van de trek-verankering te bepalen metinachtneming van:• Staal...
99Challenge the futureResultaten van het onderzoekStijfheid van de trek-verankering te bepalen metinachtneming van:• Staal...
100Challenge the futureResultaten van het onderzoekStijfheid van de trek-verankering te bepalen metinachtneming van:• Staa...
101Challenge the futureResultaten van het onderzoekStijfheid van de trek-verankering is analytisch tebepalen en komt goed ...
102Challenge the futureResultaten van het onderzoekAnalytische berekeningswijze schrankstijfheid – Beddingsconstante010203...
103Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Afschuiving in de plaatAnalytische berekeningswijze schrankstijfheidh...
104Challenge the futureResultaten van het onderzoekAfschuiving in plaatmateriaalSheathing material: OSB Plywood Particlebo...
105Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Verschuiven van de onderregel µ-waarde:Analytische berekeningswijze s...
106Challenge the future
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie vereniging van houtconstructeurs (VHC) 20130118

537 views
427 views

Published on

Presentatie gegeven op de jaarvergadering van de vereniging van houtconstructeurs (VHC) op 18 januari 2013 (faculteit Civiele Techniek TUDelft). De presentatie gaat over het afstudeerwerk "Stapelen met Houtskeletbouw" waarin een rekenmethode en modelleringsaanpak worden voorgesteld voor het berekenen van de schrankstijfheid van houtskeletbouw wanden. Zie ook de site http://www.stapelenmethoutskeletbouw.nl of http://www.bouwmethout.nl

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
537
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie vereniging van houtconstructeurs (VHC) 20130118

 1. 1. 1Challenge the futureStapelen met houtskeletbouwBerekenen en modelleren van de schrankstijfheid vanmeerlaagse houtskeletbouw.Presentatie Ir. Tunis Hoekstra – 18 januari 2013 – Nieuwjaarsreceptie Vereniging van Houtconstructeurs (VHC)© Han van Zwieten Architecten
 2. 2. 2Challenge the futureProgramma• Presentatie• Aanleiding• Werkwijze• Resultaten• Vragen25 minuten5 minuten
 3. 3. 3Challenge the future
 4. 4. 4Challenge the futureGiet it oan?
 5. 5. 5Challenge the futureIngenieursbureau Boorsma B.V.Eco-woningen (Emmeloord) Havenkantoor (Lelystad)Koninginnehof (Zuidwolde)
 6. 6. 6Challenge the futureIngenieursbureau Boorsma B.V.Houten berging – Houtarchitectuurprijs 2010
 7. 7. 7Challenge the futureAanleiding tot het onderzoekHoutskeletbouw – concept zeslaagse HSB“Stapelen met HSB”
 8. 8. 8Challenge the futureAanleiding tot het onderzoekHoutskeletbouw – concept zeslaagse HSB
 9. 9. 9Challenge the futureResultaat van het afstudeerwerk• Sterkte• Stijfheid• StabiliteitAnalytische berekeningswijze en modelleringsaanpakmineral bondedboardvapour controllayer (foil)insulationstudheadbindertop railbottom railwood-basedpanelbreather membrane(watertight)Het HSB wandelement:Berekeningswijze & aanpak modellering:Eurocode 5(NEN-EN 1995)
 10. 10. 10Challenge the futureAanleiding tot het onderzoekHoutskeletbouw – gerealiseerde projecten“Ecodus” (Delft, Nederland, 1992)“Lage Korn”(Buren, Nederland, 2009)(Aalsmeer, Nederland, 2000)
 11. 11. 11Challenge the futureAanleiding tot het onderzoek• Knelpunten in het verleden• Groeiende belangstelling• Snel en schoon bouwen• Energetische prestaties en duurzaamheid• Kwaliteitscontrole en prefabricage• MarktperspectiefHoutskeletbouw – voordelen
 12. 12. 12Challenge the futureAanleiding tot het onderzoekHoutskeletbouw – voorbeeld“The Reflection Building”(North Woolwhich, Londen, UK, 2002)
 13. 13. 13Challenge the futureAanleiding tot het onderzoekHoutskeletbouw – voorbeeld“Casa Montarina”(Lugano, Zwitseland, 2007)
 14. 14. 14Challenge the futureAanleiding tot het onderzoekHoutskeletbouw – gerealiseerde projecten“Koninginnehof”(Zuidwolde, Nederland, 2011)
 15. 15. 15Challenge the futureAanleiding tot het onderzoek• Sterkte• Stijfheid• StabiliteitHoutskeletbouw – constructief ontwerp
 16. 16. 16Challenge the futureAanleiding tot het onderzoek• Vervorming in BGT is, en krachtsverdeling in UGT kanafhankelijk zijn van de wandstijfheid:Houtskeletbouw – toetsen van het constructief ontwerp
 17. 17. 17Challenge the futureAanleiding tot het onderzoek• Sterkte• Stijfheid• StabiliteitHoutskeletbouw – toetsen van het constructief ontwerpEurocode 5(NEN-EN 1995)
 18. 18. 18Challenge the futureAanleiding tot het onderzoek• Sterkte• Stijfheid• StabiliteitHoutskeletbouw – toetsen van het constructief ontwerpEurocode 5(NEN-EN 1995)?
 19. 19. 19Challenge the futureAanleiding tot het onderzoek• Sterkte• Stijfheid• StabiliteitHoutskeletbouw – toetsen van het constructief ontwerpFuh1b1𝑅 =𝐹𝑢[𝑁/𝑚𝑚][N][mm][N/mm]
 20. 20. 20Challenge the futureAanleiding tot het onderzoek• Sterkte• Stijfheid• StabiliteitHoutskeletbouw – toetsen van het constructief ontwerpEurocode 5(NEN-EN 1995)Kern van dit afstudeerwerk:berekeningswijze & aanpak modellering
 21. 21. 21Challenge the futureOnderzoeksvragen1. Literatuuronderzoek2. Verbindingsmiddelenstijfheid3. Stijfheid trek-verankering4. Analytische berekeningswijze5. Aanpak modellering6. Geperforeerde wandenSchrankstijfheid van het houtskeletbouw wand-element
 22. 22. 22Challenge the futureOnderzoeksvragen1. Literatuuronderzoek2. Verbindingsmiddelenstijfheid Kser & ks3. Stijfheid trek-verankering4. Analytische berekeningswijze5. Aanpak modellering6. Geperforeerde wandenSchrankstijfheid van het houtskeletbouw wand-elementStartfaseUitvoeringsfase
 23. 23. 23Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Capaciteit trek-verankering van groot belang• Verbindingsmiddelen grootste invloed op wand-stijfheid• Test-resultaten uit literatuur• Verbindingsmiddelen• Trek-verankering• Wand testsLiteratuuronderzoek
 24. 24. 24Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Bijdragen in de vervorming• Verbindingsmiddelen-slip• Rek in de trek-verankering• Druk loodrecht op de vezel• Afschuiving in de plaat• Rek in de stijlen• Verschuiven van de onderregel• Vergelijk met testenAnalytische berekeningswijze schrankstijfheid
 25. 25. 25Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Verbindingsmiddelen-slipAnalytische berekeningswijze schrankstijfheidF04ufnpanels = 3h1b1
 26. 26. 26Challenge the futureResultaten van het onderzoekAnalytische berekeningswijze schrankstijfheidpanelrotationcombinedeffectpaneltranslation+=
 27. 27. 27Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Verbindingsmiddelen-slipAnalytische berekeningswijze schrankstijfheid𝑢𝑓 =2 ∙ 𝐹04 ∙ 𝑠 ∙ (1 +𝑕1𝑏1)𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑏1 ∙ 𝐾𝑠𝑒𝑟 ∙ 𝑛𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠F04ufnpanels = 3h1b1b1ufF04sexaggerated fastener deformation
 28. 28. 28Challenge the futureResultaten van het onderzoekVerbindingsmiddelen stijfheid Kser & ksVerbindingsmiddelen:• nagels• schroeven• nietenOSB (Oriented Strand Board ) Triplex (Plywood) Spaanplaat (Particleboard)Gipskartonplaat Gipsvezelplaat
 29. 29. 29Challenge the futureResultaten van het onderzoek• In Eurocode 5 rekenregels slip-modulus Kser voor gebruikin BGT: bijvoorbeeld nagels in een houtachtige plaat-op-hout verbinding:• Voor UGT moet volgens Eurocode 5 gebruik gemaaktworden van Ku = 2/3 Kser.Verbindingsmiddelen stijfheid Kser volgens Eurocode 5𝐾𝑠𝑒𝑟 =𝜌 𝑚1,5∙ 𝑑0,830
 30. 30. 30Challenge the futureResultaten van het onderzoek• In geval van hout-achtige platen kunnen vergelijkingenvoor Kser uit Eurocode 5 worden gebruikt voorberekenen van de vervormingen in BGT. Voor bepalenkrachtsverdeling in UGT, kan slip-modulus tussen Kser enKu variëren.Verbindingsmiddelen stijfheid Kser & ks – conclusies
 31. 31. 31Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Voor gips-karton- en gips-vezel-plaat zijn op basis vande gevonden test-gegevens waarden bepaald voor deverbindingsmiddelen slip-modulus ksVerbindingsmiddelen stijfheid Kser & ks – conclusies
 32. 32. 32Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Rek in de trek-verankeringAnalytische berekeningswijze schrankstijfheidF04uhdnpanels = 3h1b1npanels · b1
 33. 33. 33Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Rek in de trek-verankeringAnalytische berekeningswijze schrankstijfheidF04uhdnpanels = 3h1b1npanels · b1𝑢 𝑕𝑑 =𝐹04 ∙ 𝑕12𝐾𝑕𝑑 ∙ (𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑏1)2
 34. 34. 34Challenge the futureResultaten van het onderzoekStijfheid van de trek-verankering te bepalen metinachtneming van:• Staal-doorsnede• Hout-doorsnede (getrokken stijl)• Verbindingsmiddelen-groep• GatspelingStijfheid trek-verankering
 35. 35. 35Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Rek in de trek-verankeringAnalytische berekeningswijze schrankstijfheidF04uhdnpanels = 3h1b1npanels · b1𝑢 𝑕𝑑 =𝐹04 ∙ 𝑕12𝐾𝑕𝑑 ∙ (𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑏1)2
 36. 36. 36Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Druk loodrecht op de vezel••Analytische berekeningswijze schrankstijfheid30 nstuds · bbeff4590(nstuds · 45) + 30𝑢 𝑐 =𝐹04 ∙ 𝑕12𝐾𝑐,90 ∙ (𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑏1)2𝐾𝑐,90 N/mm = 1,3 ∙ ((nstuds ∙ b2) + 30) ∙ h2
 37. 37. 37Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Afschuiving in de plaatAnalytische berekeningswijze schrankstijfheidF04uGnpanels = 3h1b1𝑢 𝐺 =𝐹04 ∙ 𝑕1𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑛𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠 ∙ 𝐺 𝑚𝑒𝑎𝑛 ∙ 𝑏1 ∙ 𝑡
 38. 38. 38Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Rek in de stijlenAnalytische berekeningswijze schrankstijfheidb1FtFcF04FtFch1ustrnpanels = 3F04elongationshortening𝑢 𝑠𝑡𝑟 =𝐹04 ∙ h13𝐸2 ∙ 𝑏2 ∙ 𝑕2 ∙ 𝑛 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑠 ∙ 𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑏12
 39. 39. 39Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Verschuiven van de onderregelAnalytische berekeningswijze schrankstijfheid𝜇 ∙ ΣFi + q ∙ npanels ∙ b1𝑢 𝑣 =𝐹04𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑛 ∙ 𝐾𝑣b1F04uvnpanels = 3h1npanels · b1qFin-conn = 6
 40. 40. 40Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Bijdragen in de vervorming• Verbindingsmiddelen-slip• Rek in de trek-verankering• Druk loodrecht op de vezel• Afschuiving in de plaat• Rek in de stijlen• Verschuiven van de onderregelAnalytische berekeningswijze schrankstijfheidcomponenten in de wand-stijfheid
 41. 41. 41Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Verbindingsmiddelen-slipAnalytische berekeningswijze schrankstijfheid𝑢𝑓 =2 ∙ 𝐹04 ∙ 𝑠 ∙ (1 +𝑕1𝑏1)𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑏1 ∙ 𝐾𝑠𝑒𝑟 ∙ 𝑛𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠F04ufnpanels = 3h1b1𝑅𝑓,𝑅𝑑 =𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑛𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠 ∙ 𝑏12(1 +𝑕1𝑏1)∙𝐾𝑠𝑒𝑟𝑠[N][mm][mm][N/mm]𝑅 =𝐹𝑢[𝑁/𝑚𝑚]
 42. 42. 42Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Verbindingsmiddelen-slipAnalytische berekeningswijze schrankstijfheidF04ufnpanels = 3h1b1𝑅𝑓,𝑅𝑑 =𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑛𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠 ∙ 𝑏12(1 +𝑕1𝑏1)∙𝐾𝑠𝑒𝑟𝑠𝑅 =𝐹𝑢[𝑁/𝑚𝑚]𝑢𝑓 =2 ∙ 𝐹04 ∙ 𝑠 ∙ (1 +𝑕1𝑏1)𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑏1 ∙ 𝐾𝑠𝑒𝑟 ∙ 𝑛𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠[N][mm][mm][N/mm]
 43. 43. 43Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Optellen van stijfheden voor standaard wand elementAnalytische berekeningswijze schrankstijfheid𝑅 𝑅𝑑 =11𝑅𝑓,𝑅𝑑+1𝑅 𝑕𝑑,𝑅𝑑+1𝑅 𝑐,𝑅𝑑+1𝑅 𝐺,𝑅𝑑+1𝑅 𝑠𝑡𝑟 ,𝑅𝑑+1Rv,Rd
 44. 44. 44Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Vergelijk met testen:?Analytische berekeningswijze schrankstijfheid – vergelijk met tests
 45. 45. 45Challenge the futureResultaten van het onderzoektest righydraulic actuatorshear connectorshold-down anchorFdoubled leading stud (under compression)test (5.2)beproevingen volgens NEN-EN 594 𝑅 =𝐹4 − 𝐹2𝑣4 − 𝑣2Analytische berekeningswijze schrankstijfheid – vergelijk met tests
 46. 46. 46Challenge the futureResultaten van het onderzoek40% Fmax20% FmaxFmaxRFvVolgens NEN-EN 594𝑅 =𝐹4 − 𝐹2𝑣4 − 𝑣2Analytische berekeningswijze schrankstijfheid – vergelijk met tests
 47. 47. 47Challenge the future• Berekeningswijze geeft goede resultaten• Rtest / Ranalytisch = 1,11 (gemiddeld)• v04 / vanalytisch = 0,92 (gemiddeld)• Verschillen niet eenduidig te verklarenResultaten van het onderzoekAnalytische berekeningswijze schrankstijfheid – vergelijk met tests
 48. 48. 48Challenge the futureResultaten van het onderzoekAnalytische berekeningswijze schrankstijfheid – vergelijk met tests0200400600800100012001400160018002000220024002600Rackingstiffness[N/mm]RtestRcalcanalytischtest4800 x 24003600 x 24001800 x 2400 2400 x 24001200 x 2400600 x 24000200400600800100012001400160018002000220024002600Rackingstiffness[N/mm]RtestRcalc0200400600800100012001400160018002000220024002600Rackingstiffness[N/mm]3,5·102
 49. 49. 49Challenge the futureResultaten van het onderzoekAnalytische berekeningswijze schrankstijfheid – vergelijk met tests0200400600800100012001400160018002000220024002600Rackingstiffness[N/mm]RtestRcalcanalytischtest4800 x 24003600 x 24001800 x 2400 2400 x 24001200 x 2400600 x 24000200400600800100012001400160018002000220024002600Rackingstiffness[N/mm]RtestRcalc0200400600800100012001400160018002000220024002600Rackingstiffness[N/mm]3,5·102
 50. 50. 50Challenge the future• Berekeningswijze geeft goede resultaten• Rtest / Ranalytisch = 1,11 (gemiddeld)• v04 / vanalytisch = 0,92 (gemiddeld)• Verschillen niet eenduidig te verklarenResultaten van het onderzoekAnalytische berekeningswijze schrankstijfheid – vergelijk met tests
 51. 51. 51Challenge the futureResultaten van het onderzoek𝑅 =𝐹4 − 𝐹2𝑣4 − 𝑣240% Fmax20% FmaxFmaxRFvF(BGT)F(UGT)Analytische berekeningswijze schrankstijfheid – belastingniveausNEN-EN 594
 52. 52. 52Challenge the future• Berekeningswijze geeft goede resultaten• Rtest / Ranalytisch = 1,11 (gemiddeld)• v04 / vanalytisch = 0,92 (gemiddeld)• Verschillen niet eenduidig te verklaren• Schrankstijfheid in SLS en ULS kan worden berekendmet analytische berekeningswijzeResultaten van het onderzoekAnalytische berekeningswijze schrankstijfheid – conclusies
 53. 53. 53Challenge the future• Gemiddelde bijdrage in vervorming:• Verbindingsmiddelen langs de omtrek 48%• Afschuiving beplating 12%• Rek in trekverankering 13%• Druk vezel 15%• Rek en verkorting randstijlen 8%Resultaten van het onderzoekAnalytische berekeningswijze schrankstijfheid – conclusies
 54. 54. 54Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Optellen van stijfheden voor standaard wand elementAnalytische berekeningswijze schrankstijfheid𝑅 𝑅𝑑 =11𝑅𝑓,𝑅𝑑+1𝑅 𝑕𝑑,𝑅𝑑+1𝑅 𝑐,𝑅𝑑+1𝑅 𝐺,𝑅𝑑+1𝑅 𝑠𝑡𝑟 ,𝑅𝑑+1Rv,Rd
 55. 55. 55Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Eenvoudig vakwerkmodel• Wandeigenschappen opgenomen in stijfheid schoorAanpak modellering
 56. 56. 56Challenge the futureResultaten van het onderzoekGeperforeerde wandenh1 = 24001200 x1200b1 = 1200 b1 b1300900
 57. 57. 57Challenge the futureResultaten van het onderzoekGeperforeerde wanden – berekeningswijzenpanel-area-ratio methodequivalent-brace modelmulti-panel model
 58. 58. 58Challenge the futureResultaten van het onderzoekGeperforeerde wanden – panel-area-ratio methodR′=r3 − 2r∙ Rr =11 +αβ=h ∙ ∑bih ∙ ∑bi + ∑Aib3b2b1A1 A2 hb𝑅′𝑅Developed by Hideo Sugiyamar =11 +αβ=h ∙ ∑bih ∙ ∑bi + ∑Ai
 59. 59. 59Challenge the futureResultaten van het onderzoekGeperforeerde wanden – truss-type model𝐸𝐴 = ∞𝑛𝑜𝑑𝑒𝑕𝑖𝑛𝑔𝑒bI = 1200𝑘 𝑅;𝐼,𝐼𝑘 𝑅;𝐼,𝐼𝐼𝐼𝑘 𝑅;𝐼,𝐼𝐼𝑘 𝑅;𝐼𝐼𝐼𝐼,𝐼𝐼𝐼𝑘 𝑅;𝐼𝐼,𝐼𝐼𝐼𝑘 𝑅;𝐼𝐼𝐼,𝐼𝑘 𝑅;𝐼𝐼𝐼,𝐼𝐼𝑘 𝑅;𝐼𝐼,𝐼bII bIII1200 x1200hIII = 300hI = 900hII = 1200h1 = 2400jih1 = 24001200 x1200b1 = 1200 b1 b1300900
 60. 60. 60Challenge the futureResultaten van het onderzoekGeperforeerde wanden – multi-panel modelAnalysis starts with breakingthe element in parts, as if itwere separate panels.The brace stiffness can bedetermined with use of theanalytical calculation methodas explained in chapter Fout!Verwijzingsbron nietgevonden..𝐸𝐴 = ∞𝑛𝑜𝑑𝑒𝑕𝑖𝑛𝑔𝑒bI𝑘 𝑅;𝐼,𝐼𝑘 𝑅;𝐼,𝐼𝐼𝐼𝑘 𝑅;𝐼,𝐼𝐼𝑘 𝑅;𝐼𝐼𝐼𝐼,𝐼𝐼𝐼𝑘 𝑅;𝐼𝐼,𝐼𝐼𝐼𝑘 𝑅;𝐼𝐼𝐼,𝐼𝑘 𝑅;𝐼𝐼,𝐼bII bIIIhIIIhIhIIh1ji𝑘 𝑅;𝐼𝐼𝐼,𝐼𝐼
 61. 61. 61Challenge the futureResultaten van het onderzoekGeperforeerde wanden – equivalent-brace modelConsider the elementto be non-perforated.𝐸𝐴 = ∞𝑛𝑜𝑑𝑒𝑕𝑖𝑛𝑔𝑒bI𝑘 𝑅;𝐼,𝐼𝑘 𝑅;𝐼,𝐼𝐼𝐼𝑘 𝑅;𝐼,𝐼𝐼𝑘 𝑅;𝐼𝐼𝐼𝐼,𝐼𝐼𝐼𝑘 𝑅;𝐼𝐼,𝐼𝐼𝐼𝑘 𝑅;𝐼𝐼𝐼,𝐼𝑘 𝑅;𝐼𝐼𝐼,𝐼𝐼𝑘 𝑅;𝐼𝐼,𝐼bII bIIIhIIIhIhIIh1ji𝑘 𝑅;𝐼𝐼,𝐼𝐼ThebracestiffnesscanbedetermibI𝑘 𝑅;𝐼,𝐼𝑘 𝑅;𝐼,𝐼𝐼𝐼𝑘 𝑅;𝐼,𝐼𝐼𝑘 𝑅;𝐼𝐼𝐼𝐼,𝐼𝐼𝐼𝑘 𝑅;𝐼𝐼,𝐼𝐼𝐼𝑘 𝑅;𝐼𝐼𝐼,𝐼𝑘 𝑅;𝐼𝐼𝐼,𝐼𝐼𝑘 𝑅;𝐼𝐼,𝐼bII bIIIhIIIhIhIIh1jiDetermine the racking stiffness withuse of the analytical calculationmethod explained in chapter Fout!Verwijzingsbron niet gevonden..Remove bracerepresenting theperforation.Translate racking stiffnessinto brace stiffness usingequation Fout!Verwijzingsbron nietgevonden..𝑘 𝑅;𝑖,𝑗 =𝑕1𝑕𝑗∙𝑏𝑖𝑏1∙ 𝑅 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 ∙ 1 +𝑕𝑗2𝑏𝑖2
 62. 62. 62Challenge the futureResultaten van het onderzoekGeperforeerde wanden – tests
 63. 63. 63Challenge the futureResultaten van het onderzoekGeperforeerde wanden – vergelijken met testsTest: (14.3) (14.8) (14.15) (14.16)Rtest 100% 100% 100% 100%Ranalytical 106% 125%Rpanel-area-ratio 100% 113%Rmulti-panel 123% 114% 163% 165%Requivalent-brace 106% 116% 124% 145%perforated perforated
 64. 64. 64Challenge the futureResultaten van het onderzoekVoorbeeld toepassing
 65. 65. 65Challenge the futureResultaten van het onderzoekVoorbeeld toepassingWx23 Wx24 Wx25Wx15Wx16Wx11 Wx12 Wx13 Wx14Wx5 Wx6 Wx7Wx4Wx10Wx19Wx22Wx1 Wx2 Wx3Wx21Wx20W17 Wx18Wx9Wx822,5522,827,0230,6516,205,13 15,8018,9023,90Voorgevel AchtergevelMiddenwand
 66. 66. 66Challenge the futureResultaten van het onderzoekVoorbeeld toepassingWand Wx22 opbouw:• b x h = (3 x 1200) x 3100• Dubbelzijdig beplaat (nzijden = 2)• Fermacell Gipsvezelplaat t = 15 mm• Stijlen 38 x 140 h.o.h. 600 mm• Nagels Ø2,2 x 45 h.o.h. afstand s = 60 mm• 3-voudige randstijlen
 67. 67. 67Challenge the futureResultaten van het onderzoekVoorbeeld toepassingWand Wx22 opbouw:• E0,mean = 11000 N/mm2• Gmean = 1600 N/mm2• Khd = 15000 N/mm• Kc,90 = 20000 N/mm• Kser = 1300 N/mm
 68. 68. 68Challenge the futureResultaten van het onderzoekVoorbeeld toepassingWand Wx22 opbouw:• Wandstijfheid RRd = 6,12 kN/mm• Diagonaalstijfheid kR,Rd = 10,66 kN/mm
 69. 69. 69Challenge the futureWand Wx4:• Equivalente schorenmethode• Eénheidslast F / berekende verplaatsing u geeft wandstijfheid R en kRResultaten van het onderzoekVoorbeeld toepassing
 70. 70. 70Challenge the futureResultaten van het onderzoekVoorbeeld toepassing
 71. 71. 71Challenge the futureResultaten van het onderzoekVoorbeeld toepassingMaximaal toelaatbare vervorming aan de top van het 12 m hoge gebouw:1/500 h = 24 mm
 72. 72. 72Challenge the futureConclusie• Voorgestelde berekeningswijze geeft de schrankstijfheidvan het houtskeletbouw wand-element.• Hiermee kan de krachtsverdeling in UGT en devervorming in BGT worden bepaalt.• Ook de aan te houden stijfheid van verbindingsmiddelenen trek-verankering kan worden berekend / bepaalt.
 73. 73. 73Challenge the futureConclusie• De berekende schrankstijfheid kan worden gebruikt ineen vakwerkmodel geschikt voor berekeningen in eenraamwerkprogramma• De schrankstijfheid van geperforeerde wanden kanworden bepaald met de multi-panel en equivalent-bracemodelleringsaanpak, en de panel-area-ratio method
 74. 74. 74Challenge the futureDiscussie & vragen
 75. 75. 75Challenge the futureContactgegevensIr. T. HoekstraIngenieursbureau Boorsma B.V.Postbus 6479200 AP Drachten+31(0)512 58 03 00t.hoekstra@boorsma-consultants.nlhttp://www.boorsma-consultants.nlhttp://www.bouwmethout.nl
 76. 76. 76Challenge the futureBedankt voor uw aandacht !
 77. 77. 77Challenge the futureAanvullende sheets
 78. 78. 78Challenge the futureAanleiding tot het onderzoek• Renovatie & binnenstedelijkevernieuwing:• Mate en duur van overlast vooromgeving• Financiële aspectenHoutskeletbouw – marktperspectief
 79. 79. 79Challenge the futureAanleiding tot het onderzoekHoutskeletbouw – marktperspectief voorbeeld“Geert Grootestraat”(Zwolle, Nederland, 2011)
 80. 80. 80Challenge the futureAanleiding tot het onderzoek• Sterkte• Stijfheid• StabiliteitHoutskeletbouw – toetsen van het constructief ontwerpEurocode 5(NEN-EN 1995)2 berekeningsmethodenMethode A & Methode Bbeproevingen volgensNEN-EN 594Berekeningswijze
 81. 81. 81Challenge the futureAanleiding tot het onderzoek• Sterkte• Stijfheid• StabiliteitHoutskeletbouw – toetsen van het constructief ontwerpEurocode 5(NEN-EN 1995)2 berekeningsmethodenMethode A & Methode Bbeproevingen volgensNEN-EN 594 (Rtest)Kser verbindingsmiddelenks (EN 26891)Berekeningswijze
 82. 82. 82Challenge the futureResultaten van het onderzoekVerbindingsmiddelen stijfheid Kser & ksks =0,4 ∙ Festvi,modvi,mod =43(v04 − v01)Fest = Fmax• Slip-modulus ks kan worden bepaald op basis van test-resultaten uit literatuur volgens EN 26891:•
 83. 83. 83Challenge the futureResultaten van het onderzoekVerbindingsmiddelen stijfheid ks volgens EN26891FFu
 84. 84. 84Challenge the futureResultaten van het onderzoekLiteratuuronderzoek – load displacement data verbindingsmiddelen
 85. 85. 85Challenge the futureResultaten van het onderzoekVerbindingsmiddelen stijfheid Kser & ks
 86. 86. 86Challenge the futureResultaten van het onderzoekVerbindingsmiddelen stijfheid Kser & ks40% Fmax10% FmaxFmaxFv
 87. 87. 87Challenge the futureResultaten van het onderzoekVerbindingsmiddelen stijfheid Kser & ks40% Fmax10% FmaxFmaxksFvks =0,4 ∙ Festvi,modvi,mod =43(v04 − v01)Fest = Fmax
 88. 88. 88Challenge the futureResultaten van het onderzoekVerbindingsmiddelen stijfheid Kser & ks40% Fmax10% FmaxFmaxksFvKser ks =0,4 ∙ Festvi,modvi,mod =43(v04 − v01)Fest = Fmax
 89. 89. 89Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Eurocode 5 rekenregels voor slip-modulus Kser met OSBof triplex vergelijkbaar met test-gebaseerde slip-modulus ks (EN 26891).OSB: Kser / ks = 1,16Plywood: Kser / ks = 1,08Particleboard: only 2 tests availableVerbindingsmiddelen stijfheid Kser & ks
 90. 90. 90Challenge the futureResultaten van het onderzoekVerbindingsmiddelen stijfheid Kser & ks40% Fmax10% FmaxFmaxksFvKser ks =0,4 ∙ Festvi,modvi,mod =43(v04 − v01)Fest = Fmax
 91. 91. 91Challenge the futureResultaten van het onderzoekVerbindingsmiddelen stijfheid Kser & ksFf,Rd = F(ULS)10% FmaxFmaxksFvks =0,4 ∙ Festvi,modvi,mod =43(v04 − v01)Fest = Fmax
 92. 92. 92Challenge the futureResultaten van het onderzoekVerbindingsmiddelen stijfheid Kser & ksF(BGT) = Ff,Rd / γQ10% FmaxFmaxksFvks =0,4 ∙ Festvi,modvi,mod =43(v04 − v01)Fest = Fmax
 93. 93. 93Challenge the futureAanleiding tot het onderzoek• Belastingniveau is de mate waarin de wand belast wordt• Belastingniveau in UGT ≤ rekenwaarde wandsterkte• Belasting in BGT in geval van wind is maximaal gelijk aan desterkte in UGT gedeeld door de belastingfactor γQ.(γQ = 1,35 of 1,5 afhankelijk van de gebouwfunctie)Analytische berekeningswijze schrankstijfheid – belastingniveaus
 94. 94. 94Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Testen geanalyseerd met behulp van EN26891, waarnemingen:• Verbindingsmiddelenstijfheid op belastingniveau UGT(Ff,Rd) varieert tussen Ku en Kser.• Verbindingsmiddelenstijfheid op belastingniveau BGT(Ff,Rd / γQ ≈ 40% Fmax) en ≈ Kser.Verbindingsmiddelen stijfheid Kser & ks
 95. 95. 95Challenge the futureResultaten van het onderzoek• ks voor gips-karton-plaat en gips-vezel-plaat bepaalt opbasis van de gevonden test-resultaten:Verbindingsmiddelen stijfheid Kser & ksFastener Material(thickness t [mm])Slip-modulus[N/mm]TestGypsumpaper-board(GPB)Gypsumfibre-board(GFB)Nail(N)Screw(Scr)Staple(St)N Ø2,34x40 (GN40) GPB (12,0) 32 · 101(1.1)N Ø2,2x45 GPB (12,5) Gyproc 57 · 101(7.2)Scr Ø3,9 x 41 GPB (13,0) Danogips Normal 36 · 101(8.1)N Ø2,45 x 34,5 GPB (12,5) Gyproc Normal (lined edge) 64 · 101(15.3)N Ø2,45 x 34,5 GPB (12,5) Gyproc Normal (sawn edge) 55 · 101(15.2)Scr Ø3,0 x 38 GPB (12,5) Gyproc Normal (sawn edge) 67 · 101(15.5)St Ø1,4 x 1,6 x 60 GFB (12,5) (1-layer homogeneous) Fermacell 40 · 101(14)St Ø1,53 x 50GFB (15,0) (3-layer homogeneous) Rigidur RH46 · 101(12.1)N Ø2,5 x 65 (Rillenagel) 27 · 101(12.2)St Ø1,8 x 65 65 · 101(13.1)N Ø2,5 x 55 141 · 101(13.2)table 1: Experimentally determined (mean) values for fastener slip-modulus ks (Kser)
 96. 96. 96Challenge the future(a) (b) (c) (d)upliftunrestrained / no vertical loadleading studResultaten van het onderzoekStijfheid trek-verankering
 97. 97. 97Challenge the futureResultaten van het onderzoekLiteratuuronderzoek– load displacementdata trek-verankeringStijfheid trek-verankering
 98. 98. 98Challenge the futureResultaten van het onderzoekStijfheid van de trek-verankering te bepalen metinachtneming van:• Staal-doorsnede• Hout-doorsnede (getrokken stijl)• Verbindingsmiddelen-groep• GatspelingStijfheid trek-verankering
 99. 99. 99Challenge the futureResultaten van het onderzoekStijfheid van de trek-verankering te bepalen metinachtneming van:• Staal-doorsnede• Hout-doorsnede (getrokken stijl)• Verbindingsmiddelen-groep• GatspelingStijfheid trek-verankering
 100. 100. 100Challenge the futureResultaten van het onderzoekStijfheid van de trek-verankering te bepalen metinachtneming van:• Staal-doorsnede• Hout-doorsnede (getrokken stijl)• Verbindingsmiddelen-groep• GatspelingStijfheid trek-verankering
 101. 101. 101Challenge the futureResultaten van het onderzoekStijfheid van de trek-verankering is analytisch tebepalen en komt goed overeen de resultaten vande testen:Khd,berekend / Khd,test = 1,12Stijfheid trek-verankering
 102. 102. 102Challenge the futureResultaten van het onderzoekAnalytische berekeningswijze schrankstijfheid – Beddingsconstante01020304050600 2 4 6 8Load[kN]Displacement[mm]Load-displacementtestresultsfromseveralcompression ┴ tograintests45 x 90 mm(ungraded framingmembers) (1.1)45 x 90 mm(ungraded framingmembers) (1.2)45 x 120 mm (2.1)45 x 90 mm (secant)(1.3)δF ½F ½F
 103. 103. 103Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Afschuiving in de plaatAnalytische berekeningswijze schrankstijfheidh1uGGAfv,Rdγnpanels · b1𝑢 𝐺 =𝐹04 ∙ 𝑕1𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑛𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠 ∙ 𝐺 𝑚𝑒𝑎𝑛 ∙ 𝑏1 ∙ 𝑡𝑓𝑣,𝑅𝑑 =𝐹04𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑠 ∙ 𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠 ∙ 𝑏1
 104. 104. 104Challenge the futureResultaten van het onderzoekAfschuiving in plaatmateriaalSheathing material: OSB Plywood Particleboard(t = 12 mm)Gypsumpaper boardGypsumfibre boardShear-modulus G:[N/mm2]1080,00 350,00 960,00 700,00 1600,00table 1: Shear-modulus G for the sheathing materials used in the tests.
 105. 105. 105Challenge the futureResultaten van het onderzoek• Verschuiven van de onderregel µ-waarde:Analytische berekeningswijze schrankstijfheidWetFrictioncoefficient0.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0Static Sliding speedmm/sec 10210110010-112% Moisture content
 106. 106. 106Challenge the future

×