Spm minggu0405 spt3102

1,260 views
1,084 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,260
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spm minggu0405 spt3102

 1. 1. Pengenalan Kepada C++
 2. 2. Objektif <ul><li>Di akhir pengajaran ini anda akan mempelajari: </li></ul><ul><li>Persekitaran Bahasa C++ </li></ul><ul><li>Jenis data C++ </li></ul><ul><li>Struktur Atur Cara C++ </li></ul><ul><li>Asas Bahasa C++ </li></ul><ul><li>Elemen-elemen C++ </li></ul><ul><li>Pengendali / Operator C++ </li></ul>
 3. 3. Pengenalan Kepada C++ <ul><li>C++ dicipta pada tahun 1979 oleh Bjarne Stroustrup di makmal Bell New Jersey – 10 tahun selepas kelahiran bahasa C </li></ul><ul><li>C++ mengandungi semua ciri-ciri C dengan tambahan ciri-ciri baru – bertujuan untuk menghapuskan kekurangan yang ada pada bahasa C </li></ul><ul><li>C menekankan kaedah pengaturcaraan berstruktur manakala C++ lebih menekankan kaedah pengaturcaraan berorientasikan objek . </li></ul><ul><li>Aplikasi yang lebih besar dan komplek dapat dilaksanakan dengan kaedah berorientasikan objek ini. </li></ul><ul><li>Versi piawai C dikeluarkan pada tahun 1989 - ANSI ( American National Standard Institute ) </li></ul><ul><li>Data dan operasi bersifat terpisah dalam C manakala bergabung dalam C++ </li></ul>
 4. 4. Pengenalan Kepada C++ <ul><li>Aturcara C dan C++ dihasilkan dalam bentuk fail jenis teks (.txt) mengunakan aplikasi penyunting teks – Cth: Notepad, vi, emacs, pico dll </li></ul><ul><li>Aturcara yang dihasilkan dalam bentuk fail jenis teks ini dikenali sebagai source code </li></ul><ul><li>Source code yang telah dikompilkan akan menghasilkan object code dan seterusnya akan ditukarkan ke bentuk .exe oleh linker </li></ul><ul><li>Object code adalah machine code yang belum lengkap </li></ul>
 5. 5. Pengenalan Kepada C++ Edit Source Code C++ .cpp .c .cc .C .cxx compiler linker Object code .obj .o executable Proses berlaku secara transparent Standard library I/O Comm library
 6. 6. <ul><li>Aturcara C++ dibina daripada pecahan yang dinamakan classes (kelas) dan functions (fungsi) </li></ul><ul><ul><li>Pengaturcara boleh menulis sendiri setiap pecahan aturcara yg diperlukan ini, atau menggunakan pecahan aturcara yg telah sediada </li></ul></ul><ul><ul><li>Pecahan aturcara yg telah sediada ini adalah dlm bentuk classes dan functions yg terdapat dalam C++ Standard Library </li></ul></ul><ul><ul><li>Oleh itu, teknik mempelajari C++ melibatkan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mempelajari bahasa pengaturcaraan C++ itu sendiri, dan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mempelajari bagaimana untuk menggunakan classes dan functions di dalam C++ standard Library </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Persekitaran Bahasa C++ <ul><li>Terdapat beberapa istilah penting yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam persekitaran bahasa C++: </li></ul><ul><ul><li>Penyunting teks </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengkompil </li></ul></ul><ul><ul><li>Debugger </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemaut </li></ul></ul><ul><ul><li>Make </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrated Development Environment (IDE) </li></ul></ul>
 8. 8. Pengenalan Kepada C++ <ul><li>Penyunting teks/teks editor </li></ul><ul><ul><li>Membenarkan aktiviti penulisan dan penyuntingan kod aturcara C++ </li></ul></ul><ul><ul><li>Notepad (simple editor), emacs (UNIX), pico </li></ul></ul><ul><li>Pengkompil </li></ul><ul><ul><li>Menukarkan source code kepada object code yang dapat difahami oleh CPU </li></ul></ul><ul><ul><li>DOS/Windows </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Borland C/C++ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Microsoft Visual C/C++ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>UNIX </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>GNU C/C++ compiler </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Pengenalan Kepada C++ <ul><li>Pemaut/linker </li></ul><ul><ul><li>Menukar object code ke bentuk fail jenis .exe. </li></ul></ul><ul><ul><li>menggabungkan kesemua bahagian yang diperlukan (seperti fail perpustakaan) oleh aturcara untuk menghasilkan kod perlaksanaan terakhir dalam bentuk Fail .exe yang dapat dilarikan </li></ul></ul><ul><li>Debugger </li></ul><ul><ul><li>Perisian yang digunakan untuk menganalisa aturcara yang dibangunkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengenalpasti ralat dan kesilapan dalam program </li></ul></ul>
 10. 10. Pengenalan Kepada C++ <ul><li>Make </li></ul><ul><ul><li>Satu program utiliti yang digunakan dalam pembangunan projek C/C++ </li></ul></ul><ul><li>Integrated Development Environment (IDE) </li></ul><ul><ul><li>Mengabungkan aktiviti penyuntingan, pengkompilan, debugging & pengujian dalam satu persekitaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Memudahkan pengendalian projek pengaturcaran seperti Turbo C++ </li></ul></ul>
 11. 11. Persekitaran Bahasa C++ Contoh IDE Microsoft Visual C++
 12. 12. Persekitaran Bahasa C++ Contoh IDE Turbo C++
 13. 13. Ciri-ciri bahasa C++ <ul><li>Tidak bersandar kepada sesuatu sistem pengoperasian </li></ul><ul><li>Kecil dan mudah dipelajari </li></ul><ul><li>Mirip kepada Pascal- jenis data dan aliran kawalan </li></ul><ul><li>Direka bentuk untuk pengaturcaraan atas-bawah · </li></ul><ul><li>Membenarkan reka bentuk modular </li></ul><ul><li>Bahasa yang berkesan · Mudah alih dan mudah lentur · </li></ul><ul><li>Kawalan komputer </li></ul>
 14. 14. Jenis Data C++ <ul><li>A data types is a set of data values and a set of operations on those values </li></ul><ul><li>Bagi membolehkan data diproses oleh sebab itu data perlu diwakilkan </li></ul><ul><li>Data terbahagi kepada dua kelas </li></ul><ul><ul><li>Data asas/primitif </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Data yang mempunyai hanya satu nilai (single value) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Data berstruktur array </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Data yang mempunyai nilai lebih daripada satu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Membenarkan sebilangan data yang berkaitan dikumpul ke dalam suatu struktur </li></ul></ul></ul><ul><li>Data Asas terdiri daripada dua jenis: </li></ul><ul><ul><li>Aksara </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diwakili jenis data char (character) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Numerik </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Terdiri daripada jenis data int (integer), float (floating point) dan double (double precision) </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Jenis Data C++ <ul><li>Data char </li></ul><ul><ul><li>Digunakan bagi pengisythiraan pembolehubah berjenis aksara </li></ul></ul><ul><ul><li>Contoh: char jantina </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengisytiharaan pembolehubah jantina menyebabkan satu ruang ingatan bagi data jenis char diperuntukkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembolehubah char menyimpan sebarang aksara bercetak dan tidak bercetak (huruf besar dan kecil (a-z), digit desimal (0-9), aksara khas dan aksara lepasan) </li></ul></ul><ul><li>Data int </li></ul><ul><ul><li>Digunakan bagi pengisythiraan pembolehubah berjenis integer negatif atau positif </li></ul></ul><ul><ul><li>Contoh: int jumlah </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengisytiharaan pembolehubah jantina menyebabkan satu ruang ingatan bagi data jenis int diperuntukkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Jenis data integer boleh dikalfikasikan sebagai bertanda dan tidak bertanda </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bertanda (signed) - nilai positif dan negatif </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tidak bertanda (unsigned) - nilai positif sahaja </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Jenis Data C++ <ul><li>Data float </li></ul><ul><ul><li>Digunakan bagi pengisythiraan pembolehubah berjenis titk apungan atau mempunyai titik perpuluhan dalam ingatan komputer </li></ul></ul><ul><ul><li>Contoh: float pecahan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengisytiharaan pembolehubah pecahan menyebabkan satu ruang ingatan bagi data jenis float diperuntukkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Data float boleh menyimpan nombor titik apungan atau perpuluhan dengan ketepatan enam tempat perpuluhan </li></ul></ul><ul><li>Data double </li></ul><ul><ul><li>Digunakan bagi pengisythiraan pembolehubah jenis perpuluhan juga </li></ul></ul><ul><ul><li>Contoh: double pi </li></ul></ul><ul><ul><li>Data double boleh menyimpan nombor titik apungan atau perpuluhan dengan ketepatan 15 titik perpuluhan </li></ul></ul>
 17. 17. Jenis data C++ 2.33345 12.4333434343 6 angka bernilai 15 angka bernilai 32 64 Float double 20000000 -2147483648 hingga 2147483647 32 long int -12, 55 -128 hingga 127 8 short int 12, 99 0 hingga 65535 16 unsigned int 30566 , -2323 -32768 hingga 32767 16 int A, b, @ 0 hingga 255 8 char Contoh Julat Bit Jenis data
 18. 18. Struktur Aturcara C++ <ul><li>Suatu aturcara C++ mempunyai struktur asas seperti berikut: </li></ul><ul><ul><li>Komen aturcara </li></ul></ul><ul><ul><li>Arahan prapemproses preprocessor directives </li></ul></ul><ul><ul><li>Fungsi utama main function </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengisytiharaan pembolehubah </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyataan C++ </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyataan kembali return statement </li></ul></ul>
 19. 19. Struktur Aturcara C++ <ul><li>Contoh aturcara 1: </li></ul>//Aturcara untuk mengira min dari dua sampel data #include<iostream.h> Int main(){ int nombor1, nombor2; float min; cout<<“n Masukkan nombor pertama: “; cin>>nombor1; cout<<“n Masukkan nombor kedua: “; cin>>nombor2; min=(nombor1+nombor2)/2; cout<<“n Nilai min adalah: “<<min; return 0; } Komen Arahan prapemproses Fungsi main Pengisytiharaan pembolehubah Penyataan C++ Penyataan kembali
 20. 20. Struktur Aturcara C++ <ul><li>Komen aturcara </li></ul><ul><ul><li>Boleh ditulis di mana-mana bahagian aturcara </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak menyebabkan komputer mengambil sebarang tindakan (Tidak akan diproses oleh kompiler) </li></ul></ul><ul><ul><li>Digunakan untuk menjadikan aturcara mudah difahami atau dibaca. Digunakan bagi tujuan penerangan sesuatu bahagian aturcara dan dokumentasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Ditulis diantara /* dan */ atau selepas // sebagaimana contoh dibawah </li></ul></ul><ul><ul><li>Tanda /*…*/ </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>cth: /*Aturcara saya yang pertama*/ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tanda // </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>cth: //Aturcara saya yang pertama </li></ul></ul></ul></ul>
 21. 21. Struktur Aturcara C++ <ul><li>Arahan prapemproses </li></ul><ul><ul><li>Dimulakan dengan tanda # </li></ul></ul><ul><ul><li>Digunakan untuk memasukkan fail kepala ( header file ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bentuk arahan prapemproses adalah seperti berikut: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>#include<fail kepala> </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Arahan #include<iostream.h> adalah arahan untuk memasukkan fail kepala stream input-output yang mengandungi definisi bagi cout dan cin </li></ul></ul>
 22. 22. Struktur Aturcara C++ <ul><li>Fungsi Main () </li></ul><ul><ul><li>Sebuah blok kod yang melaksanakan sesuatu tugas </li></ul></ul><ul><ul><li>Setiap aturcara C++ mesti mempunyai satu fungsi main() </li></ul></ul><ul><ul><li>Terdiri daripada bahagian kepala dan badan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bahagian kepala mengandungi takrifan-takrifan dan arahan-arahan preprosesor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengandungi persiapan-persiapan awal bagi fungsi berkenaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bahagian badan mengandungi kod-kod aturcara bagi fungsi main() </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menentukan apakah sebenarnya yang dilakukan oleh fungsi berkenaan </li></ul></ul></ul>
 23. 23. Struktur Bahasa C++ <ul><li>Bentuk fungsi main() bagi sesuatu aturcara C++ seperti berikut: </li></ul><ul><ul><li>Jenis fungsi main() </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>{ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penyataan C++…; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Contoh: </li></ul></ul><ul><ul><li>int main() { </li></ul></ul><ul><ul><li>cout<<“Hello”; </li></ul></ul><ul><ul><li>return 0; </li></ul></ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul><ul><li>Fungsi bukan main() boleh dibina tetapi diluar blok fungsi main() </li></ul><ul><ul><li>void main() { </li></ul></ul><ul><ul><li>cout<<“Hello”; </li></ul></ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul>
 24. 24. Struktur Bahasa C++ <ul><li>Pernyataan Kembali return </li></ul><ul><ul><li>Ditulis pada akhir aturcara di mana ianya akan mengalihkan kawalan dari aturcara kepada sistem pengoperasian </li></ul></ul><ul><ul><li>Return 0, membawa maksud aturcara dapat dilarikan tanpa sebarang ralat </li></ul></ul><ul><ul><li>Bagi fungsi yang menggunakan void, tiada nilai akan dikembalikan ke sistem pengoperasian </li></ul></ul><ul><li>Kenyataan C++ statements </li></ul><ul><ul><li>Mengarahkan komputer melakukan tindakan </li></ul></ul><ul><ul><li>Terdapat dua jenis kenyataan C++ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kenyataan Ungkapan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mewakili data seperti nombor atau aksara atau satu entiti seperti gabungan pemalar dan pembolehubah </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cth: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Jum_gaji = jum_jam * kadar_gaji </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kenyataan Kawalan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Terdiri daripada kenyataan jujukan, pilihan dan pengulangan </li></ul></ul></ul></ul>
 25. 25. Struktur Bahasa C++ <ul><li>Penamat kenyataan C++ </li></ul><ul><ul><li>Setiap kenyataan C++ mesti diakhiri dengan semicolon ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Tanda semicolon berfungsi sebagai penamat </li></ul></ul><ul><ul><li>Jikalau tiada semicolon, kompiler akan memberitahu proses kompiling mengandungi ralat </li></ul></ul><ul><ul><li>Arahan prapemproses tidak memerlukan penamat (;) </li></ul></ul>
 26. 26. Struktur Aturcara C++ <ul><li>Pengisytiharaan Pembolehubah </li></ul><ul><ul><li>Pembolehubah adalah nama yang mewakili lokasi storan di ingatan komputer yang ditakrifkan oleh pengguna </li></ul></ul><ul><ul><li>Maklumat yang disimpan di dalam lokasi adalah merupakan nilai pembolehubah berkenaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Setiap pembolehubah yang digunakan perlu diisytiharkan terlebih dahulu </li></ul></ul><ul><li>Nama pencam mesti unik di dalam skop dan hanya dibenarkan bermula dengan huruf ( A-Z atau a-z) dan underscore (_) </li></ul><ul><li>Boleh gabungan huruf dan angka tetapi memenuhi syarat di atas </li></ul><ul><li>Tiada tempat kosong dalam penamaan pengecam </li></ul><ul><li>Panjang pengecam biasanya 8 tetapi boleh sehingga 21 aksara ( 8 yang pertama diterima sebagai sama) </li></ul><ul><li>Katasimpanan dan sintaks tidak boleh digunakan sebagai pembolehubah. </li></ul><ul><li>contoh  nilai, nombor, bil, _pendapatan, sumber, total, bil_lelaki, bil_perempuan … </li></ul>
 27. 27. Struktur Aturcara C++ <ul><li>Pengisytiharaan pembolehubah adalah seperti berikut: </li></ul><ul><ul><li>< jenis data > <nama pembolehubah> </li></ul></ul><ul><ul><li>Cth: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>int nombor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>int adalah jenis data integer manakala nombor adalah nama bagi pembolehubah tersebut </li></ul></ul></ul><ul><li>Pembolehubah perlu diisytiharkan sebelum ianya digunakan </li></ul><ul><ul><li>Cth: </li></ul></ul>Void main(){ int num; cout<<“Masukkan nombor pertama: “; cout<<endl; cin>>num; } Void main(){ cout<<“Masukkan nombor pertama: “; cout<<endl; cin>>num; int num; } Aturcara yang tidak mempunyai ralat sintak Aturcara yang mempunyai ralat sintak
 28. 28. Elemen-elemen C++ <ul><li>Elemen-elemen asas dalam C++ terdiri daripada: </li></ul><ul><ul><li>Set-set aksara </li></ul></ul><ul><ul><li>Kata kunci </li></ul></ul><ul><ul><li>Pencam/Pengecam </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemalar </li></ul></ul><ul><ul><li>Rentetan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penanda </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengendali </li></ul></ul>
 29. 29. Elemen-elemen C++ <ul><li>Set-set aksara </li></ul><ul><ul><li>Blok binaan asas dalam aturcara C++ </li></ul></ul><ul><ul><li>Set aksara terdiri daripada 92 aksara </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Huruf besar A hingga Z (UpperCase) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Huruf kecil a higga z (LowerCase) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nombor 0 hingga 9 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aksara-aksara lain </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Punctuation symbols , . : ; ? ! </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Parentheses ( ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Braces { } </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Brackets [ ] </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Quotation marks “ ‘ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Arithmetics symbols + - * / </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Comparison symbols = >< </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pound #, percent %, ampersand &, caret ^, tilda ~, vertical slash |, backslash , underscore _ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Set aksara dalam C++ terdiri daripada aksara-aksara yang terdapat di atas sesebuah papan kekunci yabg piawai kecuali aksara`, $ dan @ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aksara kosong atau ruang kosong </li></ul></ul></ul>
 30. 30. Elemen-elemen C++ <ul><ul><li>Aksara boleh digabungkan mengikut peraturan sintak untuk membentuk token </li></ul></ul><ul><ul><li>Token adalah suatu elemen bahasa yang boleh digunakan untuk membina bentuk bahasa peringkat tinggi </li></ul></ul><ul><ul><li>“ A token is a language element that can be used in forming higher level language constructs” </li></ul></ul><ul><ul><li>Gabungan aksara membentuk token, gabungan token membentuk kenyataan dan gabungan kenyataan membentuk aturcara </li></ul></ul>
 31. 31. Elemen-elemen C++ <ul><li>Terdapat enam jenis token dalam bahasa C++: </li></ul><ul><ul><li>Kata kunci reserved words/keywords </li></ul></ul><ul><ul><li>Pencam/pengecam identifiers/user-defined words </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemalar constants </li></ul></ul><ul><ul><li>Rentetan literal string </li></ul></ul><ul><ul><li>Penanda punctuators/separator </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengendali operator </li></ul></ul><ul><li>Kata kunci </li></ul><ul><ul><li>Kata kekunci merupakan perkataan-perkataan simpanan dan tidak boleh digunakan sebagai pencam yang ditakrifkan oleh pengguna </li></ul></ul><ul><ul><li>mempunyai makna tertentu kepada pengkompil </li></ul></ul><ul><ul><li>Terdapat 32 kata kunci: </li></ul></ul><ul><ul><li>auto, extern, sizeof, break, float, static, for, struct, char, goto, switch, const, if, typedef, continue, int, union, default, long, unsigned, do, register, void, double, return, volatile, else, short, while, enum, signed, case, main </li></ul></ul>
 32. 32. Elemen-elemen C++ <ul><li>Pencam/pengecam </li></ul><ul><ul><li>Nama yang diberikan untuk pelbagai unsur di dalam aturcara. Cth:nama pembolehubah </li></ul></ul><ul><ul><li>Perkataan ditakrifkan oleh pengguna </li></ul></ul><ul><ul><li>Nama pencam mesti unik </li></ul></ul><ul><ul><li>Peraturan untuk menamakan pencam </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aksara pertama mesti huruf atau garis bawah </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Boleh terdiri daripada A-Z, a-z, 0-9 dan garis bawah _ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tiada had panjang tetapi pengkompil akan mengenali 32 aksara pertama </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tiada tempat kosong </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kata kunci tidak boleh digunakan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Case sensitive, cth: Jumlah tidak sama dengan jumlah </li></ul></ul></ul>
 33. 33. Elemen-elemen C++ <ul><li>Contoh pencam yang sah: </li></ul><ul><ul><li>nama_pelajar data01 namaPelajar </li></ul></ul><ul><li>Contoh pencam tidak sah: </li></ul><ul><ul><li>Nama pelajar 01data int </li></ul></ul><ul><li>Pemalar </li></ul><ul><ul><li>Suatu entiti yang terkandung di dalam aturcara dengan nilai tetap </li></ul></ul><ul><ul><li>Terdapat beberapa jenis pemalar: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pemalar integer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pemalar titik apung </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pemalar aksara </li></ul></ul></ul>
 34. 34. Elemen-elemen C++ <ul><li>Pemalar integer </li></ul><ul><li>-Satu jujukan digit yang boleh ditulis dengan menggunakan sistem penomboran yang berbeza tanpa mengandungi nilai pecahan. </li></ul><ul><li>-Pemalar integer boleh menggunakan sistem penomboran desimal (base 10), oktal (base 8) dan hesadesimal (base 16) </li></ul><ul><li>Peraturan membina pemalar integer: </li></ul><ul><li>a. Mulakan dengan digit desimal bukan sifar </li></ul><ul><li>b. Jika tiada tanda – atau +, maka sistem komputer akan mengandaikan positif </li></ul><ul><li>c. Comma tidak dibenarkan dalam pembinaan pemalar integer </li></ul><ul><li>cth: 100, 00 (tidak betul), 100 00 (betul) </li></ul><ul><li>contoh pemalar integer: -15, +250 dan 7550 </li></ul>
 35. 35. Elemen-elemen C++ <ul><li>Pemalar titik terapung </li></ul><ul><li>- Terdiri dari nombor perpuluhan atau eksponen dengan nilai negatif/positif. </li></ul><ul><li>Contoh : 10.0, 0.1 x 10 2 , 0.1E+2, 0.1e+2 </li></ul><ul><li> -10.0 mengikut notasi konventional </li></ul><ul><li>- 0.1 x 10 2 mengikut notasi saintifik </li></ul><ul><li>- 0.1E+2 dan 0.1e+2 mengikut notasi yang ditulis dalam C++ (e/E merujuk kepada eksponen) </li></ul><ul><li>Pemalar aksara </li></ul><ul><li>- Terdiri dari satu aksara di dalam ' ' dan ianya mempunyai nilai. </li></ul><ul><li>Contoh : 'A' 'x' '2' '%' </li></ul>#define MAX 32767 atau: const int max = 32767;
 36. 36. Elemen-elemen C++ <ul><li>Escape Sequence </li></ul><ul><li>-Terdapat aksara-aksara khas yang bermula dengan . Aksara ini dikenali sebagai aksara lepasan ( escape sequence ) (tidak boleh nampak) </li></ul><ul><li>cth: n mewakili baris baru (new line) t mewakili tab </li></ul><ul><li> ” mewakili aksara pembuka kata berganda 0 mewakili aksara null </li></ul><ul><li> ’ mewakili aksara pembuka kata tunggal </li></ul>
 37. 37. Operator-operator ‘escape’ di dalam C++: Contoh-contoh lain bagaimana teks boleh dicetak di atas skrin ditunjuk di beberapa slide yg berikutnya.
 38. 38. Welcome to C++! 1 // Fig. 1.4: fig01_04.cpp 2 // Printing a line with multiple statements 3 #include <iostream> 4 5 int main() 6 { 7 cout << &quot;Welcome &quot;; 8 cout << &quot;to C++!n&quot;; 9 10 return 0; // indicate that program ended successfully 11 } Unless new line 'n' is specified, the text continues on the same line.
 39. 39. Welcome to   C++! 1 // Fig. 1.5: fig01_05.cpp 2 // Printing multiple lines with a single statement 3 #include <iostream> 4 5 int main() 6 { 7 cout << &quot;WelcomentonnC++!n&quot;; 8 9 return 0; // indicate that program ended successfully 10 } Multiple lines can be printed with one statement.
 40. 40. Elemen-elemen C++ <ul><li>Rentetan </li></ul><ul><ul><li>- Terdiri dari aksara di dalam &quot; &quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>-Berbeza dengan pemalar aksara, pemalar rentetan tidak mengandungi nilai </li></ul></ul><ul><ul><li>Contoh : &quot;hijau&quot; &quot;Beverly Hills&quot; &quot;$2.50&quot; </li></ul></ul><ul><li>Penanda </li></ul><ul><li>- Penanda atau pemisah digunakan dengan banyak dalam aturcara C++ </li></ul><ul><li>Contoh : [] () {} , ; : </li></ul>
 41. 41. Pengendali / Operator <ul><li>-Pengendali atau Operator adalah token yang digunakan untuk menghasilkan hasil pengiraan atau tindakan </li></ul><ul><li>-Terdapat 6 jenis pengendali: </li></ul><ul><li> Pengendali input/output </li></ul><ul><ul><ul><li>Pengendali aritmetik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pengendali Penokokan dan Penyusutan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pengendali Umpukan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pengendali Hubungan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pengendali Logik </li></ul></ul></ul>
 42. 42. Pengendali / Operator <ul><li>Operator Aritmetik dan penokokan serta penyusutan </li></ul>Penokokan dan penyusutan penambahan ++ Pengurangan -- Operasi modulus (memulangkan baki dalm bentuk integer) % Operasi bahagi / Operasi darab * Operasi tambah + Operasi tolak - Penerangan Operator
 43. 43. Pengendali / Operator <ul><li>Peraturan keutamaan operator </li></ul>Evaluated last. If there are several, they are evaluated left to right Addition or substraction + or - Evaluated second. If there are several, they re evaluated left to right Multiplication, Division , Modulus *, / , % Evaluated first. If the parentheses are nested, the expression in the innermost pair is evaluated first. If there are several pairs of parentheses “on the same level” (i.e., not nested), they are evaluated left to right. Parentheses () Order of evaluation (precedence) Operation(s) Operator(s)
 44. 44. Pengendali / Operator <ul><li>Operator Hubungan dan logik </li></ul>NOT ! OR || AND && Operator logik Tidak sama dengan != Sama dengan == Lebih kecil atau sama dengan <= Lebih kecil daripada < Lebih besar atau sama dengan >= Lebih besar daripada > Penerangan Operator Hubungan
 45. 45. Pengendali / Operator <ul><li>&& (logical AND) </li></ul><ul><ul><li>Memulangkan true sekiranya kedua-dua kondisi adalah true (benar) </li></ul></ul><ul><li>| | (logical OR) </li></ul><ul><ul><li>Memulangkan true sekiranya salah satu drp kondisi adalah true </li></ul></ul><ul><li>! (logical NOT, logical negation) </li></ul><ul><ul><li>Memulangkan true apabila kondisi adalah false /palsu, dan sebaliknya </li></ul></ul><ul><ul><li>Merupakan operator unari, iaitu ia hanya mengambil satu kondisi sahaja </li></ul></ul>
 46. 46. Operator hubungan (relational) & persamaan (equality) <ul><li>Berguna untuk membandingkan perhubungan antara dua penyataan. </li></ul><ul><li>Operator hubungan dan persamaan </li></ul><ul><ul><li>Mempunyai keutamaan yg lebih rendah drp operator aritmetik </li></ul></ul><ul><li>Hasilnya adalah BETUL (1) atau SALAH (0) </li></ul><ul><li>  </li></ul>tak sama != sama == lebih besar atau sama >= lebih besar > lebih kecil atau sama <= lebih kecil <
 47. 47. <ul><li>contoh: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>a = 1; b = 2; c = d = 3; </li></ul><ul><li>c <= a + b adalah setara dengan c <= ( a + b ) </li></ul>return (1) return ( d == a + b ) return (0) return ( a > b ) return (1) return ( c <= a + b )
 48. 48. Expression 1 Expression 2 expression1 && expression2 false false false false true false true false false true true true Fig. 2.28 Truth table for the && (logical AND) operator. Expression 1 Expression 2 Expression 1 || expression 2 false false false false true true true false true true true true Fig. 2.29 Truth table for the || (logical OR) operator.
 49. 49. Pengendali / Operator <ul><li>Pengendali kawalan /umpukan </li></ul><ul><li>Apabila sesuatu pembolehubah diberi nilai yang tertentu diawal aturcara ia dipanggil pengawalan atau initialization. </li></ul><ul><li> int nombor = 1; </li></ul><ul><li>float peratus = 0.5; </li></ul><ul><li>char gred = 'A'; </li></ul><ul><li> int a = x + y; </li></ul><ul><li>Umpukan (assignment) dilakukan sama seperti pememulaan tetapi tanpa kata kunci jenisnya. Jadi contoh-contoh berikut adalah untuk umpukan: </li></ul><ul><li>nombor = 2; gred = 'B'; </li></ul><ul><ul><ul><li>purata = jumlah / bilangan_subjek; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a = x + y; </li></ul></ul></ul>
 50. 50. <ul><li>Operator assignment/umpukan boleh diringkaskan </li></ul><ul><ul><li>c = c + 3; boleh diringkaskan kepada c += 3; </li></ul></ul><ul><li>Secara umumnya, pernyataan dlm btk </li></ul><ul><ul><li>Pembolehubah = pembolehubah operator expression; </li></ul></ul><ul><ul><li>boleh diringkaskan kepada </li></ul></ul><ul><ul><li>pembolehubah operator= expression; </li></ul></ul><ul><li>Contoh:- </li></ul><ul><ul><ul><li> d -= 4 (d = d - 4) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>e *= 5 (e = e * 5) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>f /= 3 (f = f / 3) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>g %= 9 (g = g % 9) </li></ul></ul></ul></ul>
 51. 51. Pengendali / Operator <ul><li>Pengendali Input/Output </li></ul><ul><li>Set jenis dan rutin yang terdapat dalam perpustakaan piawai (standard library). </li></ul><ul><li>Perpustakaan piawai C++ bagi I/O ialah iostream.h </li></ul><ul><li><< aliran output dianjak ke kiri </li></ul><ul><li>>> aliran input dianjak ke kanan </li></ul><ul><li>Pengisytiharan tiga aliran piawai : </li></ul><ul><li>cout //piawai keluaran </li></ul><ul><li>cin //piawai input </li></ul><ul><li>cerr //piawai ralat </li></ul>
 52. 52. Pengendali / Operator <ul><li>cout </li></ul><ul><ul><li>Merupakan operator penyelitan jujukan (stream insertion operator), dimana nilai pada sebelah kanan operator << akan diselitkan kedalam jujukan output </li></ul></ul><ul><li>cout bersama << digunakan utk mencetak jujukan aksara yang terkandung di antara “ dan “ ke atas skrin </li></ul><ul><li>Contoh: cout << “Welcome to C++!n”; </li></ul><ul><ul><li>akan mencetak Welcome to C++! di atas skrin diikuti dgn selang sebaris. </li></ul></ul>
 53. 53. <ul><li>cin </li></ul><ul><ul><li>Merupakan piawaian bagi input </li></ul></ul><ul><li>>> </li></ul><ul><ul><li>ia akan menunggu pengguna memasukkan satu nilai input dan kemudian menyimpan nilai tersebut ke dalam pembolehubah di sebelah kanan operator >> </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengguna perlu memasukkan nilai dan menekan kekunci ‘Enter’ sebelum data dapat dihantar ke komputer </li></ul></ul><ul><li>Contoh: - </li></ul><ul><ul><li>int myVariable; </li></ul></ul><ul><ul><li>cin >> myVariable; </li></ul></ul><ul><ul><li>//tunggu pengguna memasukan nilai, kemudian menyimpan nilai </li></ul></ul><ul><ul><li>//tersebut di dalam myVariable </li></ul></ul>Pengendali / Operator
 54. 54. Enter first integer 45 Enter second integer 72 Sum is 117 1 // Fig. 1.6: fig01_06.cpp 2 // Addition program 3 #include <iostream> 4 5 int main() 6 { 7 int integer1, integer2, sum; // declaration 8 9 cout << &quot;Enter first integern&quot;; // prompt 10 cin >> integer1; // read an integer 11 cout << &quot;Enter second integern&quot;; // prompt 12 cin >> integer2; // read an integer 13 sum = integer1 + integer2; // assignment of sum 14 cout << &quot;Sum is &quot; << sum << endl; // print sum 15 16 return 0; // indicate that program ended successfully 17 } Notice how cin is used to get user input. Variables can be output using cout << variableName . endl flushes the buffer and prints a newline.
 55. 55. Tamat Sekian terima kasih

×