Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pemahaman&penyelesaian manualv1

1,157 views

Published on

KURSUS KOMPUTER PEMAHAMAN & SELESAIAN TEKNIKAL KESELAMATAN ICT

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pemahaman&penyelesaian manualv1

 1. 1. Pemahaman & Selesaian Teknikal Keselamatan ICT Khairil Anwar Jusoh Infostruktur Keselamatan ICT, Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi, Universiti Sains Malaysia
 2. 2. Masalah? <ul><li>Masalah berkaitan dengan perkakasan </li></ul><ul><li>Penggunaan fail-fail pemacu yang tidak disokong oleh pemacu dan sistem pengoperasian </li></ul><ul><li>Penurunan prestasi komputer akibat penjagaan kurang sempurna </li></ul><ul><li>Penggunaan sumber-sumber perkomputeran yang tidak optimum </li></ul><ul><li>Serangan dari aplikasi-aplikasi ‘malicious’ </li></ul>
 3. 3. Konsep Asas
 4. 4. Faktor Permasalahan <ul><li>Storan </li></ul><ul><li>Memori </li></ul><ul><li>Sistem Pengoperasian </li></ul>
 5. 5. Masalah Storan <ul><li>Masalah fizikal cakera </li></ul><ul><li>Masalah penyambungan </li></ul><ul><li>RPM cakera tidak cukup laju </li></ul><ul><li>Terdedah kepada kerosakan sektor </li></ul><ul><li>Taburan pecahan fail ( fragmentation ) </li></ul><ul><li>Kekurangan ruang </li></ul><ul><li>Pembahagian yang kurang sesuai </li></ul><ul><li>Operasi RAID yang tidak menepati keperluan </li></ul><ul><li>Masalah fail pemacu </li></ul><ul><li>Pemadaman secara tidak sengaja </li></ul>
 6. 6. Pemeriksaan Storan <ul><li>Pemeriksaan Cakera </li></ul><ul><ul><li>Baiki masalah direktori </li></ul></ul><ul><ul><li>Baiki lost-cluster </li></ul></ul><ul><ul><li>Baiki cross-link </li></ul></ul><ul><ul><li>Baiki fail pada sektor rosak </li></ul></ul>
 7. 7. Defragmentation <ul><li>Fenomena ruang storan digunakan secara tidak efisyen </li></ul><ul><li>Berlaku apabila data dipecahkan kepada beberapa cebisan yang tidak terletak berdekatan </li></ul><ul><li>Menyebabkan kepala baca-tulis cakera bergerak berulang-ulang </li></ul><ul><li>Lambat untuk mendapatkan data yang dikehendaki </li></ul>
 8. 8. Fail-fail Kurang Penting <ul><li>Hapuskan fail-fail sementera </li></ul><ul><ul><li>Sistem pengoperasian </li></ul></ul><ul><ul><li>Fail yang dimuat-turun </li></ul></ul><ul><ul><li>Fail sementara yang digunakan oleh aplikasi </li></ul></ul><ul><li>Hapuskan fail-fail tidak perlu </li></ul><ul><ul><li>Fail pemasangan ( installer ) yang telah dipasang </li></ul></ul><ul><ul><li>Fail audio dan video </li></ul></ul><ul><ul><li>Fail duplikasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Fail sandaran yang lama dan tidak digunakan lagi </li></ul></ul><ul><ul><li>Fail log </li></ul></ul><ul><ul><li>Fail System Restore </li></ul></ul>
 9. 9. Partition <ul><li>Pembahagian cakera secara logikal oleh sistem pengoperasian </li></ul><ul><li>Memudahkan pengurusan data </li></ul><ul><li>Meningkatkan prestasi </li></ul><ul><li>Sedikit ruang digunakan untuk proses pembahagian </li></ul><ul><li>Aplikasi seperti PartitionMagic memudahkan pengurusan partition </li></ul>
 10. 10. Memori <ul><li>Kerosakan fizikal </li></ul><ul><li>Kekurangan saiz berbanding proses dimuat oleh Windows </li></ul><ul><li>Kelajuan kitaran jam </li></ul><ul><li>Tidak menepati keperluan papan induk </li></ul>
 11. 11. Memori <ul><li>Aplikasi dan servis dimuatkan ke dalam memori sebelum boleh digunakan oleh komputer dan pengguna </li></ul><ul><li>Lokasi Startup : </li></ul><ul><ul><ul><li>Windows Registry </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menu Startup </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Win.ini </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Windows Explorer ( hook ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internet Explorer ( hook ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Windows Services </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Scheduled Task </li></ul></ul></ul><ul><li>Panggilan permulaan dilakukan oleh Windows, fail installer, aplikasi atau virus </li></ul><ul><li>Membolehkan aplikasi atau servis berfungsi dan siap untuk diguna pakai </li></ul><ul><li>Melambatkan proses permulaan Windows </li></ul>
 12. 12. Pagefile <ul><li>Virtual Memory merupakan teknik yang digunakan untuk memberi gambaran kepada aplikasi bahawa ianya mempunyai memori kerja yang berturutan, yang sebenarnya ianya bertaburan secara fizikal dan melimpah ke cakera storan </li></ul><ul><li>Pagefile.sys merupakan fail yang digunakan sebagai memori tambahan di atas cakera </li></ul><ul><li>Nilai optimum: </li></ul><ul><ul><li>Minimum: 1.5 kali saiz RAM </li></ul></ul><ul><ul><li>Maksimum: 3 kali saiz RAM </li></ul></ul><ul><li>Perlu memulakan semula komputer apabila diubah </li></ul>
 13. 13. Sistem Pengoperasian <ul><li>Menentukan penggunaan sumber-sumber perkakasan </li></ul><ul><li>Registry merupakan nadi bagi Microsoft Windows </li></ul><ul><ul><li>Pangkalan data setempat yang memuatkan tetapan sistem dan aplikasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Merupakan ‘entry point’ kepada pencipta virus </li></ul></ul><ul><li>Terdapat alatan yang disediakan oleh Windows bagi menguruskan tetapan sistem </li></ul>
 14. 14. Windows Startup <ul><li>Msconfig.exe </li></ul><ul><ul><li>Utiliti penyelesai masalah kepada proses Windows Startup </li></ul></ul><ul><ul><li>Boleh digunakan untuk mengawal pilihan but, servis dan melaksankan pintasan kepada utiliti lain </li></ul></ul>
 15. 15. Task Manager <ul><li>Task Manager </li></ul><ul><ul><li>Merupakan aplikasi yang membolehkan kawalan ke atas aplikasi lain yang sedang dilaksanakan </li></ul></ul><ul><ul><li>Graf pemproses </li></ul></ul><ul><ul><li>Maklumat memori fizikal dan keterdapatan </li></ul></ul><ul><ul><li>Maklumat penggunaan page file </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilangan proses, threads dan handler </li></ul></ul>
 16. 16. Alatan <ul><li>Alatan-alatan lain </li></ul><ul><ul><li>Disk Cleanup </li></ul></ul><ul><ul><li>Check Disk </li></ul></ul><ul><ul><li>Disk Defragmenter </li></ul></ul><ul><ul><li>Backup </li></ul></ul>
 17. 17. Kompilasi 'Security Tools' <ul><li>Merupakan himpunan aplikasi dan skrip yang diguna pakai dalam membantu tugasan seharian berkaitan masalah perkomputeran </li></ul><ul><li>Sentiasa dikemaskini dengan perisian dan skrip yang baru </li></ul><ul><li>Aplikasi disumbang oleh individu atau dibangunkan sendiri oleh Perkhidmatan Keselamatan ICT </li></ul>
 18. 18. Autoruns <ul><li>Lokasi: SysIntSuiteAutoruns.exe </li></ul><ul><li>Daripada suit Sysinternals </li></ul><ul><li>Utiliti kroprehensif dalam menjelaskan lokasi permulaan automatik </li></ul><ul><li>Menunjukkan bagaiman aplikasi ditetapkan untuk dilaksanakan apabila komputer dimulakan atau pengguna log masuk </li></ul><ul><li>Ciri fungsian melebihi msconfig.exe dalam mengawal proses awal mula </li></ul>
 19. 19. Process Explorer <ul><li>Lokasi: SysIntSuiteProcexp.exe </li></ul><ul><li>Daripada suit Sysinternals </li></ul><ul><li>Merupakan utiliti pengurusan proses yang canggih dan memenuhi ruang kosong yang ditinggalkan oleh Task Manager </li></ul><ul><li>Mempunyai keupayaan pencarian kepada proses dengan handler tertentu dan juga DLL yang dimuatkannya </li></ul><ul><li>Memberikan pandangan jelas bagaimana Windows bekerja </li></ul>
 20. 20. Process Monitor <ul><li>Lokasi: SysIntSuiteProcmon.exe </li></ul><ul><li>Daripada suit Sysinternals </li></ul><ul><li>Utiliti pemerhatian bagi menunjukan sistem fail pada masa nyata, aktiviti registry dan proses/ thread . </li></ul><ul><li>Memberi maklumat lengkap kepada capaian sumber perkomputeran oleh aplikasi, pengguna, proses dan lain-lain </li></ul><ul><li>Merupakan alatan yang penting dalam utiliti teras penyelesaian masalah dan juga dalam pemburuan malware </li></ul>
 21. 21. TCPView <ul><li>Lokasi: SysIntSuiteTCPView.exe </li></ul><ul><li>Daripada suit Sysinternals </li></ul><ul><li>Utiliti yang memaparkan senarai lengkap keseluruhan sambungan TCP dan UDP yang dilakukan oleh komputer </li></ul><ul><li>Membolehkan kawalan kepada sambungan yang telah dimenterai ( establish ) </li></ul>
 22. 22. Kill Process <ul><li>Lokasi: FixTools x_pro.exe </li></ul><ul><li>Pengubahan semula dari fail killprocess.exe bagi mengelakkan ianya ditamatkan oleh virus </li></ul><ul><li>Mempunyai fungsi seperti Process Explorer, bagaimana pun tidak sedetail Process Explorer </li></ul><ul><li>Membolehkan lebih dari satu proses ditamatkan serentak </li></ul>
 23. 23. Piriform CCleaner <ul><li>Lokasi: Installerccsetup305.exe </li></ul><ul><li>Perisian percuma dari Piriform </li></ul><ul><li>Merupakan utiliti pengoptimum sistem, privacy dan pembersihan </li></ul><ul><li>Membuang fail-fail yang tidak digunakan dari sistem - dan membolehkan Windows bertindak lebih pantas dan memberikan lebih ruang kepada cakera </li></ul><ul><li>Membersihan jejak kepada aktiviti online </li></ul><ul><li>Membersihan maklumat yang terdapat dalam registry </li></ul>
 24. 24. Piriform Defraggler <ul><li>Lokasi: Installerdfsetup203.exe </li></ul><ul><li>Perisian percuma dari Piriform </li></ul><ul><li>Merupakan utiliti penyusunan cakera dengan kebolehan menyusun fail secara individu </li></ul><ul><li>Merupakan penyusun fail mudah alih </li></ul>
 25. 25. Piriform Recuva <ul><li>Lokasi: Installerrcsetup140.exe </li></ul><ul><li>Perisian percuma dari Piriform </li></ul><ul><li>Utiliti mendapatkan semula fail yang terpadam secara tidak sengaja </li></ul><ul><li>Mudah alih </li></ul><ul><li>Serasi dengan kad memori kamera digital dan membolehkannya mendapatkan kembali fail yang terpadam </li></ul>
 26. 26. Piriform Speccy <ul><li>Lokasi: Installerspsetup110.exe </li></ul><ul><li>Perisian percuma dari Piriform </li></ul><ul><li>Utiliti bagi mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan komputer anda </li></ul>
 27. 27. Skrip <ul><li>Lokasi: RegistryFix </li></ul><ul><li>Koleksi skrip yang digunakan dalam menyelesaikan masalah </li></ul><ul><li>Terdapat skrip dengan tindanan tugas </li></ul><ul><li>Terdiri daripada kemasukkan registry (*.reg), Skrip VBS (*.vbs) , fail perintah (*.cmd) dan juga fail pemasangan (*.inf) </li></ul>
 28. 28. Arahan Asas <ul><li>Arahan DOS </li></ul>
 29. 29. Pengenalan Dos <ul><li>DOS – Disk Operating System </li></ul><ul><ul><li>Arahan DOS merupakan arahan yang dilaksanakan oleh DOS samada secara baris perintah ( command line ) atau pun secara melalui fail kelompok ( batch file ) </li></ul></ul><ul><li>Bantuan dalam DOS </li></ul><ul><ul><li><Arahan> /? </li></ul></ul><ul><ul><li><Arahan> /help </li></ul></ul><ul><li>Guna >> bagi hasilan paparan ke fail </li></ul><ul><ul><li>dir /w >> direktori.txt </li></ul></ul>
 30. 30. dir <ul><li>Memaparkan kandungan dalam sesuatu direktori dan maklumat tambahan </li></ul><ul><li>Arahan yang wujud seawal bermulanya DOS </li></ul><ul><li>Parameter </li></ul><ul><ul><li>Suis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>/A - Papar senarai fail dengan atribut tertentu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/L - Huruf kecil </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/O - Papar senarai fail dalam aturan susunan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/P - Berhenti untuk setiap paparan penuh </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/Q - Papar empunya fail </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/S - Papar fail termasuk sub direktori </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/W - Guna format lebar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/X - Papar dalam format 8dot3 </li></ul></ul></ul>
 31. 31. dir <ul><ul><li>Atribut </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>R - Read-only </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A - Archive </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S - System </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>H - Hidden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>– - Bermaksud tidak </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Aturan susunan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>N - Dengan nama (ikut aksara) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S - Dengan saiz (kecil dahulu) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>E - Dengan akhiran (ikut aksara) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D - Dengan tarikh/masa(lama dahulu) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>G - Kumpul mengikut direktori </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- - Bermaksud terbalik </li></ul></ul></ul><ul><li>Contoh </li></ul><ul><ul><ul><li>dir /w /a:h /s </li></ul></ul></ul>
 32. 32. format <ul><li>format [suis] pemacu </li></ul><ul><li>Berpontensi menghapuskan keseluruhan fail pada pemacu </li></ul><ul><li>Parameter </li></ul><ul><ul><li>Suis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>/V[:label] - Tentukan label pemacu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/Q - Format pantas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/S - Salin sistem fail ke disk yang diformat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/C - Uji kluster yang ditanda dengan “rosak” </li></ul></ul></ul><ul><li>Contoh </li></ul><ul><ul><li>format a: /s /v:myData </li></ul></ul>
 33. 33. attrib <ul><li>attrib [+|-ahrs] [nama fail] </li></ul><ul><li>Menukar atau memaparkan atribut pada fail </li></ul><ul><li>Arahan piawai akan memaparkan atribut bagi semua fail pada direktori semasa </li></ul><ul><li>Parameter </li></ul><ul><ul><li>Tambahan '+‘ pada atribut bagi menambah atribut tersebut </li></ul></ul><ul><ul><li>Tambahan ‘-‘ pada atribut bagi membuang atribut tersebut </li></ul></ul><ul><ul><li>Atribut: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>R - Read-only </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A - Archive </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S - System </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>H - Hidden </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Suis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>/S - Proses padanan fail dalam direktori semasa dan semua sub direktori </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/D - Proses direktori </li></ul></ul></ul><ul><li>Contoh </li></ul><ul><ul><ul><li>attrib +h mySecret.doc </li></ul></ul></ul>
 34. 34. more <ul><li><arahan> | more </li></ul><ul><li>Paparan per laman bagi membolehkan teks dipaparkan pada lebih dari satu skrin </li></ul><ul><li>Boleh juga digunakan sebagai penapis </li></ul><ul><li>Contoh </li></ul><ul><ul><ul><li>dir | more </li></ul></ul></ul>
 35. 35. cd @ chdir <ul><li>cd <direktori> </li></ul><ul><li>Menukar direktori semasa </li></ul><ul><li>Memaparkan direktori semasa jika digunakan tanpa parameter </li></ul><ul><li>Parameter </li></ul><ul><ul><li>.. - ke direktori induk ( parent ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Suis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>/D – Tukar ke pemacu </li></ul></ul></ul><ul><li>Contoh </li></ul><ul><ul><ul><li>cd /d E:Temp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>chdir /D E:Temp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>cd .. </li></ul></ul></ul><ul><li>Tukar pemacu boleh dilakukan dengan nama pemacu diikuti oleh : </li></ul><ul><ul><li>Contoh </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>D: </li></ul></ul></ul>
 36. 36. md @ mkdir <ul><li>md <direktori> </li></ul><ul><li>Digunakan untuk membina direktori </li></ul><ul><li>Direktori induk akan dibina jika ianya tidak wujud </li></ul><ul><li>Contoh </li></ul><ul><ul><ul><li>mkdir temptemp1temp2 </li></ul></ul></ul>
 37. 37. rd @ rmdir <ul><li>rd <direktori> </li></ul><ul><li>Pada tetapan piawai, membuang direktori yang kosong </li></ul><ul><li>Parameter </li></ul><ul><ul><li>Suis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>/S - menghapuskan semua sub direktori dan fail terkandung dalamnya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/Q - Mod senyap </li></ul></ul></ul><ul><li>Contoh </li></ul><ul><ul><li>rmdir /s C:temp </li></ul></ul>
 38. 38. copy <ul><li>copy <nama fail> [destinasi] </li></ul><ul><li>Melakukan salinan dari satu lokasi ke lokasi lain </li></ul><ul><li>Destinasi piawai ialah direktori semasa. Jika lebih dari satu fail disalin dari sumber, destinasi seharusnya direktori, atau ralat akan dihasilkan </li></ul><ul><li>Parameter </li></ul><ul><ul><li>Suis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>/A - Tentukan salinan dalam fail teks ASCII </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/B - Tentukan salinan dalam fail binari </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/V - Sahkan fail yang disalin </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/Y - Tidak memaparkan pengesahan bagi tindan tulis fail </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/-Y - Paparkan pengesahan bagi tindan tulis fail </li></ul></ul></ul><ul><li>Contoh </li></ul><ul><ul><ul><li>copy /a alpha.txt + beta.txt gamma.txt </li></ul></ul></ul>
 39. 39. xcopy <ul><li>xcopy <sumber> [destinasi] [suis] </li></ul><ul><li>Membuat salinan kepada direktori dan fail </li></ul><ul><li>Diganti oleh robocopy </li></ul><ul><li>Parameter </li></ul><ul><ul><li>/D:m-d-y - salin fail yang berubah pada atau selepas tarikh </li></ul></ul><ul><ul><li>/P - Pengesahan sebelum membuat fail destinasi </li></ul></ul><ul><ul><li>/S - Salin direktori dan sub direktori kecuali yang kosong </li></ul></ul><ul><ul><li>/E - Salin direktori dan sub direktori termasuk yang kosong </li></ul></ul><ul><ul><li>/C - Teruskan salinan walaupun berlaku ralat </li></ul></ul><ul><ul><li>/H - Salin fail tersembunyi dan fail sistem </li></ul></ul><ul><ul><li>/I - Bagi salinan banyak fail, jika destinasi tidak wujud, anggapnya sebagai direktori </li></ul></ul><ul><ul><li>/T - Buat struktur direktori tetapi tidak menyalin fail tetapi tidak termasuk direktori kosong </li></ul></ul><ul><li>Contoh </li></ul><ul><ul><li>xcopy C:Backup D:OldBackup /s /p </li></ul></ul>
 40. 40. move <ul><li>move <nama fail> <nama fail baru> </li></ul><ul><li>Memindahkan dan menamakan semula fail atau direktori </li></ul><ul><li>Parameter </li></ul><ul><ul><li>Suis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>/Y - melakukan tindan tulis tanpa pengesahan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/-Y - melakukan tindan tulis dengan pengesahan </li></ul></ul></ul><ul><li>Contoh </li></ul><ul><ul><li>move c:New c:Old </li></ul></ul>
 41. 41. del @ erase <ul><li>del <nama fail> </li></ul><ul><li>Menghapuskan fail </li></ul><ul><li>Fail yang dihapuskan tidak dimasukkan ke dalam ‘Recycle Bin’ </li></ul><ul><li>Parameter </li></ul><ul><ul><li>Suis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>/P - Papar pengesahan sebelum menghapuskan semua fail </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/F - Paksa hapuskan fail baca sahaja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/S - Hapus fail tertentu dalam semua sub direktori </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/Q - Mod senyap, tiada pertanyaan dalam menghapuskan fail </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/A - Pilih fail berdasarkan atribut </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Atribut: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>R - Read-only </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A - Archive </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S - System </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>H - Hidden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>– - Bermaksud tidak </li></ul></ul></ul><ul><li>Contoh </li></ul><ul><ul><ul><li>del d:*.txt </li></ul></ul></ul>
 42. 42. deltree <ul><li>deltree <direktori> </li></ul><ul><li>Menghapuskan direktori bersama-sama dengan fail dan sub direktori di dalamnya </li></ul><ul><li>Fail yang dihapuskan tidak dimasukkan ke dalam ‘Recycle Bin’ </li></ul><ul><li>Arahan Deltree tidak dimasukkan pada Windows 2000 dan terbaru, arahan digantikan dengan rmdir </li></ul><ul><li>Parameter </li></ul><ul><ul><li>Suis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>/Y - Penghapusan dilakukan tanpa pertanyaan </li></ul></ul></ul><ul><li>Contoh </li></ul><ul><ul><ul><li>deltree /y C:Temp </li></ul></ul></ul>
 43. 43. ren <ul><li>ren <nama lama> <nama baru> </li></ul><ul><li>Menamakan semula fail atau direktori </li></ul><ul><li>Fail atau direktori mestilah tidak terlindung </li></ul><ul><li>Contoh </li></ul><ul><ul><li>ren c:Temp c:Old </li></ul></ul>
 44. 44. type <ul><li>type [pemacu:][direktori]fail </li></ul><ul><li>Memaparkan kandungan fail </li></ul><ul><li>Sering digunakan bersama arahan more bagi membaca fail yang panjang </li></ul><ul><li>Contoh </li></ul><ul><ul><li>type c:WindowsWindowsupdate.log | more </li></ul></ul>
 45. 45. convert <ul><li>convert <pemacu> [suis] </li></ul><ul><li>Menukar sistem fail dari FAT kepada NTFS </li></ul><ul><li>Parameter </li></ul><ul><ul><li>/FS:NTFS - Tentukan pemacu ditukar kepada sistem fail NTFS </li></ul></ul><ul><ul><li>/V - Convert dilaksanakan dengan paparan detail </li></ul></ul><ul><ul><li>/X - Memaksa pemacu dipisahkan jika perlu dan tetapkan handler tidak sah </li></ul></ul><ul><li>Contoh </li></ul><ul><ul><li>convert d: /fs:ntfs /x </li></ul></ul>
 46. 46. chkdsk <ul><li>chkdsk pemacu[[direktori]fail] [/F] [/V] </li></ul><ul><li>Tentukan integriti sistem fail bagi pemacu keras atau pemacu liut </li></ul><ul><li>Parameter </li></ul><ul><ul><li>Suis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>/F - Baiki ralat pada pemacu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/V - Paparkan nama penuh setiap fail pada pemacu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/P - Memaksa pengesahan keseluruhan pemacu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/R - Cari sektor yang rosak dan mendapatkan data yang boleh dibaca (digunakan bersama /F) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/X – Tamatkan ‘handler’ bagi pemacu jika perlu (digunakan bersama /F) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/I – NTFS sahaja, lakukan semakan kurang detail bagi kemasukkan indeks </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/B - NTFS sahaja, nilai semula kluster yang rosak (digunakan bersama /R) </li></ul></ul></ul><ul><li>Contoh </li></ul><ul><ul><ul><li>chkdsk c: [/F] [/V] </li></ul></ul></ul>
 47. 47. <ul><li>recover [sumber][destinasi] </li></ul><ul><li>Utiliti lanjutan bagi membuat salinan fail dan pepohon direktori </li></ul><ul><li>Parameter </li></ul><ul><ul><li>Suis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>/S - Salin sub direktori kecuali yang kosong </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/E - Salin sub direktori termasuk yang kosong </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/B - Salin dalam mod sandaran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/COPYALL - Salin semua maklumat fail </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/NOCOPY - Tidak menyalin maklumat fail </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/SECFIX - Baiki maklumat sekuriti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/TIMFIX - Baiki maklumat masa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/MOV - Pindahkan fail </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>/MOVE - Pindahkan fail dan direktori </li></ul></ul></ul><ul><li>Contoh </li></ul><ul><ul><li>robocopy 10.201.2.123sharetemp c:project /S </li></ul></ul>
 48. 48. Praktikal <ul><li>Latihan Makmal </li></ul>
 49. 49. Tugasan <ul><li>Lakukan pengemasan pada Desktop </li></ul><ul><li>Hapuskan fail-fail pemasangan yang tidak perlu </li></ul><ul><li>Buangkan aplikasi-aplikasi yang tidak perlu atau tamat tempoh </li></ul>
 50. 50. “ Capture The Flag” <ul><li>Hapuskan ancaman virus dari memori </li></ul><ul><li>Pasang antivirus Symantec pada desktop </li></ul><ul><li>Lakukan kemaskini kepada definisi antivirus dan imbasan virus </li></ul><ul><li>Hapuskan fail-fail virus </li></ul><ul><li>Kembalikan Task Manager </li></ul><ul><li>Kembalikan Command Prompt </li></ul><ul><li>Kembalikan tetapan Tools->Folder Option->Show hidden files </li></ul><ul><li>Kembalikan pilihanTools->Folder Option->Hide extensions for known file types </li></ul><ul><li>Kembalikan fail Microsoft Word yang “hilang” </li></ul><ul><li>Buang aplikasi dari senarai StartUp (guna Autoruns) </li></ul><ul><li>Buang hook dari IE (guna Autoruns) </li></ul><ul><li>Lakukan pembersihan fail dan registry (guna Ccleaner) </li></ul><ul><li>Lakukan penyusunan fail dalam cakera (guna Defraggler) </li></ul>

×